Opgecomenlanden

 

.nl

 

 

Nieuwsarchief Derde Merwedehaven    

Disclaimer

 

 

 

 

 

 

 

 

home

archief

historie

contact

 

 

 

     

     

     

    

situatie februari 1993

 

    

situatie februari 1993

 

   

situatie februari 1993

 

   

situatie februari 1993

 

 

 

 

   

 

situatie anno 1675


Historie

De Derde Merwedehaven ligt aan de oostzijde van het eiland van Dordrecht, aan de Beneden Merwede. Het voormalig Sliedrechts grondgebied is bij de gemeentelijke herindeling in 1970 overgegaan naar Dordrecht. Het gebied was door Sliedrecht als haventerrein bestemd. Het gebied wordt omgeven door recreatiegebieden in beheer bij Nationaal Park de Biesbosch.

In de haven is in het verleden sterk verontreinigde baggerslib gestort, zodat de haven gesaneerd zou moeten worden.

In 1989 heeft de Dordtse gemeenteraad zich principieel bereid verklaard mee te helpen aan het steeds nijpender probleem om in de provincie Zuid-Holland afvalstoffen op te slaan.

De provincie zou eigenaresse worden voor het beheer en voor de eeuwigdurende nazorg.

Voor de inrichting als afvalberging is de haven door damwanden van de omgeving geļsoleerd. De bodem is een ondoordringbare veenlaag die sterk in elkaar is gedrukt, dat water er twee honderd tot vier honderd jaar over doet om daar doorheen te sijpelen.

De aanleg heeft zo’n 150 miljoen gulden gekost en voor de aankoop van de grond, 60 hectare, is 67 miljoen gulden betaald.

In juni 1993 is de afvalberging geopend door de milieu gedeputeerde Van der Vlist en Ouwerkerk van het Afvaloverlegorgaan.

In 2001 heeft de Provincie Zuid-Holland de Proav, de exploitant van de afvalberging, verkocht aan het Zeeuwse Delta. Het terrein is eigendom gebleven van de Provincie Zuid-Holland.

In juli 2010 heeft het Belgische milieubedrijf Indaver, Delta Milieu overgenomen. Het Vlaamse milieubedrijf wordt al sinds vier jaar gecontroleerd door Delta, dat 75% van de aandelen van Indaver in portefeuille heeft.

De totale capaciteit van de afvalberging is gesteld op maximaal 10,3 miljoen kubieke meter. Het terrein is 60 hectare groot, de eindhoogte van de afvalberging is circa 35 meter boven NAP.

Stortplaats Derde Merwedehaven sluit op 31 december 2012 vervroegd de poorten. Gemeente en provincie willen de voormalige haven in de toekomst omvormen tot parkachtig recreatiegebied.

Sinds 31 december 2012 wordt er geen afval meer gestort op de Derde Merwedehaven. De afvalberg zal de komende jaren inklinken. Het voorterrein circa 4 hectare groot zal worden gebruikt voor tijdelijke op- en overslag van afvalstoffen.

Na sluiting vormt Derde Merwedehaven B.V. de stortplaats om tot een parkachtig gebied. Het nieuwe recreatiegebied is naar verwchting in 2022 klaar. Zie voor details Merwedeheuvel.nl

Begin maart 2015 heeft Delta zijn belang in Indaver van 75% verkocht aan het Antwerpse bedrijf Katoen Natie.