Disclaimer

www.opgecomenlanden.nl is een onafhankelijke nieuwsverzamel site zonder commerciŽle bedoelingen.  www.opgecomenlanden.nl heeft geen enkele relatie met bedrijven/instellingen

Door het gebruik van deze website stemt u in met deze disclaimer.

Dagelijks wordt aan de Derde Merwedehaven gerelateerde nieuwsberichten afkomstig uit regionale en landelijke week- en dagbladen, persberichten, nieuwssites van overheden en instellingen en andere bronnen gezocht.

www.opgecomenlanden.nl  besteedt veel zorg aan het onderhoud van deze website. De gegevens die via de website worden verstrekt, zijn in principe afkomstig van betrouwbare bronnen.

De website bevat hyperlinks naar websites van derden, waarover www.opgecomenlanden.nl  geen zeggenschap heeft. www.opgecomenlanden.nl  staat er niet voor in dat de informatie op deze websites juist, volledig en actueel is. De hyperlinks naar websites van derden impliceren op geen enkele wijze de goedkeuring door www.opgecomenlanden.nl  van de inhoud van deze websites, nog enige relatie of verwantschap met degenen die deze websites exploiteren.

Ondanks de constante zorg en aandacht aan de samenstelling, is het mogelijk dat de informatie onvolledig of onjuist is. Alle aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van www.opgecomenlanden.nl, of met de tijdelijke onmogelijkheid om www.opgecomenlanden.nl te kunnen raadplegen zijn uitgesloten. Ook geen aansprakelijk wordt genomen voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van www.opgecomenlanden.nl is verkregen .

www.opgecomenlanden.nl is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele storingen, fouten of onderbrekingen in de elektronische publicatie van de website.

Indien u denkt dat gegevens op deze internetsite onjuist zijn, dan verzoeken wij u vriendelijk dit te melden bij de Webmaster middels het contact formulier.