Opgecomenlanden

 

.nl

 

 

 Nieuwsarchief Derde Merwedehaven

 

 

 

 

Disclaimer

 

 

 

 

 

 

                                        

home

archief

historie

            contact

 

 

   

 

   

 

 

laatst geplaatst

> Stortplaats Dordt niet voor sportliefhebbrs

> Zware industrie bij Biesbosch

>  Inrichting Merwedeheuvel ...

>  Informatiebijeenkomst 25 november

>  Afvalberg wordt recreatieterrein

>  Plan voor recreatieplek ligt ter inzage

>  Dordtse stortplaats wordt recreatiegebied

>  Voormalige afvalberging Derde Merwedehaven ...

>  Antwoord  GS op vragan WA Minderhoud

 

 

situatie 1960-1970                                          HVS

 

situatie 1994

 

situatie 1995

 

situatie 1996

 

situatie 1998

 

situatie 1999

 

omgeving 2007

 

Welkom op de website opgecomenlanden.nl het dossier van de (voormalige) afvalberging Derde Merwedehaven in Dordrecht. U kunt zoeken vanaf 1987 in 2234 documenten.  

 

Dagelijks wordt aan de Derde Merwedehaven gerelateerde berichten afkomstig uit regionale en landelijke week- en dagbladen, persberichten, nieuwssites van overheden en instellingen en andere bronnen gezocht.

 

Deze website is een volledig onafhankelijk particulier initiatief, zonder commerciële bedoelingen.

De maker van deze website heeft in geen enkel opzicht bemoeienis met bedrijven en/of instellingen.

 

Heeft u vragen of opmerkingen naar aanleiding van uw bezoek aan deze website? U kunt hiervoor gebruik maken van het contactformulier.

 

 

Actueel nieuws

______________________________________________________________________________

 

25180   Stortplaats Dordt niet voor sportliefhebbers

Dordrecht- Het verzoek van Dordtse sporters om de voormalige stortplaats Derde Merwedehaven geschikt te maken voor skeelers, wielrenners en watersporters is afgewezen. Een parkoers voor mountainbikers is alleen mogelijk als daarvoor financiers gevonden worden, (AD Drechtsteden, 25-2-2016) lees verder>>

 

25175   Zware industrie bij Biesbosch

DORDRECHT- Proav de eigenaar van de vuilstort aan de Derde Merwedehaven, eist van de gemeente toestemming om op 4 hectare grond langs de haven zware industrie te vestigen. Het bedrijf denkt anders niet genoeg geld te verdienen met de ontwikkeling van een industrieterrein. De inkomsten zijn volgens het bedrijf nodig ter compensatie van verliezen als gevolg van de vervroegde sluiting van de stort van asbest. (AD Drechtsteden, 15-2-2016) lees verder>>

 

25171   Voorbereidende werkzaamheden

Deze week wordt gestart met de uitvoering van een aantal voorbereidende werkzaamheden voor het aanbrengen van de eindafwerking. Het betreft het opvullen van grote gaten in het talud langs het voorterrein, het graven van proefsleuven en het profileren van het baggerdepot. Het opvullen van de grote gaten en het graven van proefsleuven zal ongeveer twee weken in beslag nemen...  (Merwedeheuvel) lees verder>>

 

25091   Inrichting Merwedeheuvel sober en doelmatig - Ofwel gras en bomen

Adviescommissie Fysiek - dinsdag 2 december 2015:Inrichting Merwedeheuvel - De afvalstort 3e Merwedehaven is vervroegd gesloten. De berg wordt nu deskundig afgedekt en wordt ingericht als recreatieve Merwedeheuvel, dat kwa inrichting aansluiting krijgt met de rest van de Merwelanden. (PvdA Dordrecht, 2-12-2015) lees verder>>

 

25060   Informatiebijeenkomst 25 November

Op 25 november 2015 is er weer een informatiebijeenkomst over ontwikkelingen rondom de Merwedeheuvel. De doelstelling van deze bijeenkomsten is om geïnteresseerden te informeren over de voortgang van de ombouw van de voormalige afvalberging tot recreatiegebied. In het bijzonder zal ingegaan worden op het voorliggende landschapsontwerp. Een vertegenwoordiger van de Gemeente Dordrecht is aanwezig om het voorliggende landschapsontwerp toe te lichten. (Merwedeheuvel, 12-11-2015) lees verder>>

 

25045   Afvalberg wordt recreatieterrein

DORDRECHT - De voormalige afvalberging Derde Merwedehaven wordt een recreatieterrein. Het gebied van 55 hectare krijgt twee heuveltoppen, een dal en een slenk. Het college van Dordrecht heeft dit ontwerp onlangs goedgekeurd. (Het Kompas Sliedrecht, 6-11-2015) lees verder>>

 

25043  Plan voor recreatieplek ligt ter inzage

Het plan voor de 'Merwedeheuvel', het recreatieterrein op de plek van de voormalige vuilstortplaats Derde Merwedehaven, ligt tot 3 december ter inzage in het Stadskantoor. (AD Drechtsteden, 6-11-2015) lees verder>>

 

25042   Dordtse stortplaats wordt recreatiegebied

De inmiddels gesloten stortplaats Derde Merwedehaven in Dordrecht wordt een recreatieterrein dat aansluit op het naastgelegen natuur- en recreatiegebied De Hollandse Biesbosch, in de volksmond beter bekend als De Merwelanden.  (RTV Rijnmond, 5-11-2015 lees verder>>

 

25041    Voormalige afvalberging Derde Merwedehaven wordt recreatieterrein

De voormalige afvalberging Derde Merwedehaven wordt een recreatieterrein. Het gebied van 55 hectare krijgt twee heuveltoppen, een dal en een slenk. Vanaf de heuveltoppen ontstaan mooie vergezichten op de rivier, de stad en de Biesbosch. Het college heeft ingestemd met het ontwerp voor de recreatieve inrichting. Een ieder kan tot en met donderdag 3 december 2015 reageren op het ontwerp van de Merwedeheuvel. De oplevering van het recreatieterrein staat gepland voor 1 januari 2023. (Gemeente Dordrecht, 5-11-2015) lees verder>>

 

24993   Antwoord Gedeputeerde Staten op vragen van W.A. Minderhoud (PvdA)

De provincie Zuid-Holland, de gemeente Dordrecht, exploitant Delta Milieu bv en het provinciaal afvalbedrijf Proav N.V. kwamen eind 2010 overeen om de afvalstort in de Derde Merwedehaven op 31 december 2012 (vervroegd) te staken vanwege verminderd aanbod en protesten uit de omgeving. (Provincie Zuid-Holland, 6-10-2015 lees verder>>

 

24984   Beantwoorden vragen ex artikel 40

Op grond van artikel 40 van het Reglement van Orde heeft u per brief van 8 september 2015 vragen gesteld over het toepassen van bouwstoffen voor de eindafwerking van de afvalberging Derde Merwedehaven. We beantwoorden uw vragen als volgt. (Gemeente Dordrecht, 13-10-2015) lees verder>>

 

24890   Derde Merwedehaven schoon opvullen!

De afvalberging Derde Merwedehaven is gesloten en wordt gereed gemaakt als recreatieterrein. Daarvoor zijn maatregelen nodig zoals het egaliseren van de afvalberg. D66 ontving het bericht dat de gaten in het talud opgevuld gaan worden met o.a. AVI-bodemas. Dat bestaat uit slakken, die overblijven uit verbrandingsovens maar ook toxische stoffen en zware metalen kunnen bevatten. Als bodemas gefilterd en gezuiverd wordt is het een gerecyclede bouwstof, die gebruikt kan worden als ophoogmateriaal. Door berichtgeving in AD/DD zijn er bij de fractie vragen gerezen of er in dit geval gebruik gemaakt wordt van gerecycled materiaal. Daarom heeft de fractie op 8 september art. 40 vragen aan het college gesteld.(D66 Dordrecht 8-9-2015) lees verder>>

 

24877   D66: vragen over stort AVI-slakken

DORDRECHT - De Dordtse gemeenteraadsfractie van D66 heeft vragen gesteld over de stort van AVI -slakken, waarmee stortplaats de Derde Merwedehaven gaten in het talud wil opvullen. (AD Drechtsteden 9-9-2015) lees verder>>

 

24874   Toch gevaarlijk afval

DORDRECHT/SLIEDRECHT - Tegen eerdere afspraken in mag opnieuw gevaarlijk afval worden gestort op de Derde Merwedehaven. De stortplaats heeft vergunning gekregen om met verontreinigde AVI-bodemas gaten in het talud te dichten. (AD Drechtsteden, 8-9-2015) lees verder>>

 

24866   Raadsinformatiebrief - 1515288

Wij willen uw raad informeren over de stand vanzaken betreffende de eindafwerking van de Derde Merwedehaven. Ten behoeve van de eindafwerking is de milieuvergunning recent aangepast. Het is de bedoeling dat dit jaar de eerste voorbereidende werkzaamheden starten. Het afbouwbedrijf overweegt nog dit jaar de aanbesteding van de eindafwerking starten. De eindafwerking zou dan eerder kunnen beginnen. Wij verwachten rond de zomer een ontwerp voor de recreatieve inrichting aan uw raad te kunnen presenteren. (Gemeente Dordrecht, 27-8-2015) lees verder

 

24680   [fragment] concept Verslag van de vergadering van de commissie bestuur en middelen

De indieners van een zienswijze zijn uitgenodigd om hun zienswijze tijdens een hoorzitting toe te lichten aan de commissie Fysieke Leefomgeving. Afhankelijk van het aantal indieners dat gebruik wenst te maken van deze mogelijkheid, bepaalt de commissie of er direct wordt overgegaan tot een inhoudelijke bespreking of dat bespreking op een later moment nodig is. (Gemeente Dordrecht, 22-6-2015) lees verder>>

 

24620   Ds Tanghé, een man met een missie, vertrekt

SLIEDRECHT - Na acht jaar als voorganger in de Hervormde Gemeente Sliedrecht te hebben gewerkt maakt de 61-jarige dominee J.F. Tanghé voor de zevende keer opnieuw een stap. Hij vertrekt, nadat hij werd beroepen, naar de Hervormde Wijkgemeente Groote Kerk van de Protestante Gemeente Maassluis waar hij op 21 juni in dienst zal treden. Een bevlogen, verbindend mensenmens vertrekt in de wetenschap dat hij de weg van God volgt, zoals hij zelf zegt.(Het Kompas Sliedrecht, 3-6-2014) lees verder>>

 

24618   Revisie/vervanging stortgasmotoren

Binnenkort zal worden gestart met de revisie/vervanging van de stortgasmotoren en koelsystemen waarmee vanuit stortgas elektriciteit wordt geproduceerd. De huidige stortgasmotoren zijn in verband met leeftijd aan vernieuwing toe. Vanwege afgenomen stortgashoeveelheden worden capaciteiten gereduceerd. De werkzaamheden zullen worden uitgevoerd op basis van een bij het bevoegd gezag ingediende melding.(Merwedeheuvel, 3-6-2015) lees verder>>

 

24586   Inspraak bijdrage

Allereerst dank voor uw uitnodiging voor deze hoorzitting. Naast gebruik van de gelegenheid om onze zienswijze toe te lichten zijn wij aanwezig om in te kunnen gaan op vragen. (Gemeente Dordrecht, 23-5-2015) lees verder>>

 

24582   Bestemmingsplan Derde Merwedehaven: Bedrijventerrein naast nieuw recreatiegebied

De PvdA is accoord met dit Bestemmingsplan. Er worden beperkingen opgelegd wat betreft het verkeer naar en van het bedrijventerrein van milieucategorie 4.2. Dit ten behoeve van bewoners op de Staart. (PvdA Dordrecht, 21-5-2015) lees verder>>

 

24576   Brief beschikking afwerking

Voor de activiteiten voor het afwerken van de afvalberging Derde Merwedehaven te Dordrecht moest een nieuwe / aangepaste omgevingsvergunning worden aangevraagd. De ontwerpbeschikking hiervoor heeft van 26 jan. tot 9 maart 2015 ter inzage gelegen. (Stichting Werkgroep Derde Merwedehaven Sliedrecht, 19-5-2015)

lees verder>>

 

24548   Uitnodiging koffie drinken

Het eerste halfjaar van 2015 wordt er geen grote informatiebijeenkomst georganiseerd rondom de Merwedeheuvel maar is er gelegenheid om koffie te drinken. Tijdens de koffie zal verteld worden over de ontwikkelingen en de voortgang van de eindafwerking van de Merwedeheuvel. Zo wordt er stil gestaan bij het bestemmingsplan en een aantal lopende procedurele zaken. Natuurlijk is er gelegenheid om vragen te stellen. De gemeente Dordrecht en de Omgevingsdienst hebben aangegeven vertegenwoordigd te zijn. (Merwedeheuvel, 6-5-2015) lees verder

 

24309   Zienswijze ontwerpbestemmingsplan Derde Merwedehaven

Een groot deel van het plangebied van het ontwerp bestemmingsplan Derde Merwedehaven betreft de gronden van afvalberging Derde Merwedehaven, PROAV N.V. is grondeigenaar van afvalberging Derde Merwedehaven en Derde Merwedehaven B.V. is exploitant en vergunninghouder van de inrichting afvalberging Derde Merwedehaven. (Gemeente Dordrecht, 9-2-2015) lees verder>>

 

24259   Ontwerpbeschikking Derde Merwedehaven B.V. te Dordrecht (zaaknr.: 00137313)

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voornemens zijn omgevingsvergunning aan Derde Merwedehaven B.V. te verlenen, voor de inrichting gelegen aan de Baanhoekweg 92a te Dordrecht. ... (Gedeputeerde Staten Zuid-Holland, 23-1-2015) lees verder>>

 

24235   Landschapsontwerp voor recreatieve inrichting

De gemeente Dordrecht werkt momenteel aan een definitief landschapsontwerp voor de recreatieve inrichting van de Merwedeheuvel. Over een paar maanden worden de resultaten daarvan verwacht. De halfjaarlijkse informatiebijeenkomst is uitgesteld tot april 2015 zodat de plannen dan gepresenteerd kunnen worden. (Merwedeheuvel, 16-1-2015)

 

24206   Nazorgplan stortplaats Derde Merwedehaven

Hierbij doen wij u de beschikking toekomen, die betrekking heeft op de goedkeuring van het door Derde Merwedehaven B.V. ingediende rapport Nazorgplan Derde Merwedehaven, Dordrecht. Het ook bijgevoegde nazorgplan is door ons op 1 mei 2013 ontvangen. Het betreft het rapport van Grontmij van 17 april 2013. (Gemeente Dordrecht, 12-1-2015)  lees verder>>  (4,20 MB)

 

24047  Kaart geluidzone Derde Merwedehaven

Gemeente Dordrecht, 19-11-2014 lees verder>>

 

24046   Ontwerp bestemmingsplan Uitbreiding geluidzone Derde Merwedehaven, Sliedrecht

Vanaf 21 november 2014 ligt het ontwerp bestemmingsplan“Uitbreiding geluidzone Derde Merwedehaven” ter inzage. Gedurende zes weken, dus tot en met 1 januari 2015, kan een ieder het plan inzien in het gemeentekantoor, Industrieweg 11. (Staats Courant, 20-11-2014) lees verder>>

 

24045   Sliedrecht vreest lawaaiige bedrijven Derde Merwedehaven

DORDRECHT/SLIEDRECHT- Op het voorterrein van de gesloten stortplaats Derde Merwedehaven mogen de meest lawaaiige bedrijven komen, blijkt uit het nieuwe bestemmingsplan. Dit tot schrik van bedrijven en inwoners. (AD Drechtsteden, 20-11-2013) lees verder>>

 

23528    Recreëren op de Merwedeheuvel

DORDRECHT - Blokhutten, luxe tenten, een strandpaviljoen, wandelpaden, picknickplaatsen en een trimbaan of mountainbikeparcours. Dat is wat de gemeente Dordrecht voor ogen heeft op de Merwedeheuvel, het te realiseren recreatiegebied op stortplaats de Derde Merwedehaven. (Het Kompas Sliedrecht, 28-6-2014) lees verder>>

 

23526   Gesprek over inrichting Merwedeheuvel

Donderdagavond 26 juni 2014 waren raadsleden op bezoek bij PROAV en de Derde Merwedehaven B.V. om te praten over de inrichting van de Merwedeheuvel, de vroegere afvalstortplaats 3e Merwedehaven. PvdA raadslid Jacqueline van den Bergh was daarbij. (PvdA Dordrecht, 27-6-2014) lees verder>>

 

23516   Strandtent en camping op voormalige stortplaats

DORDRECHT - Op de plek waar eerst stortplaats de Derde Merwedehaven lag, komt een strandtent, een camping met blokhutten en tenten en een netwerk van wandel- en fietspaden. (AD Drechtsteden, 27-6-2014) lees verder>>

 

23515   Kleinschalige gebruik zonnecellen wellicht mogelijk op 3e Merwedehaven

Dat de provincie heeft meegedaan aan eenverkennend onderzoek naar de mogelijkheden voor grootschalige toepassing van zonnecellen op stortplaatsen, zo mogelijk in een combinatie met de bovenafdichting. De onderzoeksvragen waren welke mogelijkheden er zijn en of er een haalbaar businessmodel mogelijk is. (PvdA Dordrecht, 26-6-2014) lees verder>>

 

23496   Donderdagbrief + bijlage

Hierbij ontvangt u de nieuwe vergaderstukken. De bundel bevat onder andere de agenda voor de Middagraad van 24 juni 2014, de laatste raadsvergadering voor het zomerreces. (Gemeente Dordrecht, 19-6-2014) lees verder>>

 

23495   Raadsinformatiebrief 1227614

De Gemeenschappelijke Regeling Parkschap Nationaal Park de Biesbosch, waarin wij participeren, heeft onlangs twee documenten vastgesteld: de "Toekomstvisie 2021" en het rapport "De Biesbosch verdient 't". Via voorliggende raadsinformatiebrief (RIB) wordt u nader geïnformeerd. (Gemeente Dordrecht, 10-6-2014) lees verder>>

 

23494   Raadsinformatiebrief 1225658

In de wethoudersbrief van 31 maart 2014 is u toegezegd, dat het college de raad naar verwachting in mei nader zou kunnen informeren over de uitgangspunten voor de recreatieve inrichting van de Merwedeheuvel. In deze brief informeert het college u hierover. (Gemeente Dordrecht, 10-6-204) lees verder>>)

 

23441   Zonnepanelen op 3e Merwedehaven

DORDRECHT - De Derde Merwedehaven in Dordrecht moet worden afgedekt met zonnepanelen. Op die manier heeft de gemeente Dordrecht niet alleen de stortplaats afgedekt, maar kan er ook nog wat aan worden verdiend.  (AD Drechtsteden, 12-6-2014) lees verder>>

 

23350    Informatiebijeenkomst 4 juni 2014

Op 4 juni 2014 wordt op initiatief van PROAV N.V. en Derde Merwedehaven B.V. weer een informatiebijeenkomst georganiseerd. Dit keer nodigen wij u uit voor een wandeling over de Merwedeheuvel waarbij wij u onderweg informeren over de voortgang van de ombouw van de voormalige afvalberging tot recreatiegebied. De wandeling zal plaatsvinden op woensdag 4 juni 2014: .. (Merwedeheuvel.nl, 15-5-2014) lees verder>>

 

23232    Planning ontwerp recreatieve Inrichting Merwedeheuvel

In de adviescommissie Fysieke Leefomgeving van 4 maart 2014 heb ik met u gesproken over het nazorgplan en het eindafwerkingsplan van de Derde Merwedehaven. Daarbij heb ik u toegezegd om u nader te informeren over de planning van het ontwerp van de recreatieve inrichting en het betrekken van de omgeving en de raad daarbij. (Gemeente Dordrecht, 18-4-2014) lees verder>>

 

23192   Verzoek via Wob

Dit Wob-verzoek had niet nodig geweest als de beloften waren na gekomen van openheid en transparantie, gedaan bij het bekendmaken van de sluiting van de Afvalberging Derde Merwedehaven te Dordrecht. Alhoewel Gedeputeerde Van Heijningen is opgevolgd door Rik Janssen heeft ook hij de intentie uitgesproken van volledige openbaarheid. (Stichting Werkgroep Derde Merwedehaven, 7-4-2014) lees verder>>

 

23106   Verslag van de vergadering van de adviescommissie d.d. 4 maart 2014

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. Er zijn vijf partijen die artikel 40 vragen hebben gesteld; deze krijgen als eerste het woord. De bespreking dient zich te richten op de kaders met betrekking tot beheer, (Gemeente Dordrecht, 14-3-2014) lees verder>>

 

23092   College informatiebrief

Derde Merwedehaven BV heeft een Eindafwerkingsplan laten maken voor de afvalberging nu de afvalberging per 31 december 2012 is gesloten voor het storten van afval. Dit Eindafwerkingsplan is op 19 november 2013 ter goedkeuring ingediend en op 14 januari 2014 goedgekeurd door de provincie. Feitelijk betreft het een actualisatie van een eerder plan. Die actualisatie is nodig nu de stortplaats vervroegd is gesloten en de eindafwerking moet worden voorbereid. Dit Eindafwerkingsplan wordt beschouwd als een voorlopig ontwerp. Hoofdonderwerpen zijn de vormgeving van de berg, het (technisch) ontwerp van de bovenafdichting en de recreatieve inrichting. Vooraf aan de start van de uitvoering van de eindafwerking zal het plan opnieuw worden geactualiseerd. (Gemeente Sliedrecht, 4-3-2014) lees verder>>

 

23091   Evaluatie van Afwerkplan

Conform uw verzoek hebben wij het bovengenoemde document gescreend en daarbij gefocust op mogelijke effecten voor Sliedrecht. Dit betekent dat niet in detail is gekeken naar bijvoorbeeld het grondwaterbeheerssysteem, regenwaterafvoer, etc. omdat deze aspecten voor Sliedrecht niet van direct belang zijn. (Mob), 4-3-2014 lees verder>>

 

23089   Eindafwerkplan Afvalberging Derde Merwedehaven

In opdracht van Derde Merwedehaven BV heeft Adviesbureau Brouwers BV een geactualiseerd plan opgesteld voor de eindafwerking van de afvalberging Derde Merwedehaven (DMH) te Dordrecht. 4899 kB (Gemeente Sliedrecht, 4-3-2014) lees verder>>

 

22972   Raadsinformatiebrief 1132105 inzake Eindafwerkingsplan afvalberging Derde Merwedehaven

Derde Merwedehaven BV(DMH BV) heeft op 19 november 2013 het Eindafwerkingsplan 2013 ter goedkeuring ingediend bij de provincie. Het plan is vooraf afgestemd met de betrokken overheden. Het college wil u informeren over dit plan en het vervolgtraject van dit plan en de eindafwerking van de afvalberging. (Gemeente Dordrecht, 31-1-2014) lees verder>>

 

22836   [fragment] Verslag van de openbare vergadering van de gemeenteraad van de gemeente Dordrecht van dinsdag 26 november 2013

lees verder>>

 

22694   Beantwoording vragen ex artikel 40 Reglement van Orde

Op grond van artikel 40 van het Reglement van Orde heeft u op 1 november 2013, ingekomen 4 november 2013, schriftelijke vragen gesteld over nazorg en inrichting Derde Merwedehaven. Wij beantwoorden uw vragen als volgt.(Gemeente Dordrecht, 5-12-2013) lees verder>>

 

22683   Sluiten stortplaats kost handenvol geld

INGEZONDEN - Gestuntel bij sluiten afvalstort (AD 27-11). Maar het debat over Derde Merwedehaven was er een zonder vuurwerk. (AD De Dordtenaar, 2-12-2013) lees verder>>

 

22668   Gestuntel bij sluiten afvalstort

DORDRECHT - Zowel burgemeester en wethouders als de gemeenteraad zijn 'blind' en 'naïef' geweest bij de onderhandelingen over sluiting van stortplaats Derde Merwedehaven, erkennen zij. (AD Drechtsteden, 27-11-2013) lees verder>>

 

22667   Dordt vertrouwt provincie Zuid-Holland niet meer + audio

De gemeenteraad van Dordrecht heeft geen vertrouwen meer in de provincie Zuid-Holland. Dat bleek dinsdag tijdens een debat over de stortplaats Derde Merwedehaven. (RTV Rijnmond, 26-11-2013) lees verder>>

 

22666   Stort 3e Merwedehaven aan de voorkant dicht, maar aan de achterkant open: voortaan standaard een juridisch advies

Voorterrein het bedrijf Delta nog altijd stortactiviteiten kan uitvoeren. De PvdA vindt dat die Vaststellingsovereenkomst niet op een professionele manier is totstandgekomen door het college. De ambtenaren waren niet altijd bij het overleg aanwezig en Cor van Verk plaatste vraagtekens bij hun expertise. "We hebben de 3e Merwedehaven aan de voorkant gesloten, maar aan de achterkant staat het nog wijd open", aldus Cor. (PvdA Dordrecht, 26-11-2013) lees verder>>

 

22629   Merwedehaven: rapport onder loep

DORDRECHT - Bewust of onbewust is aan het einde van de maand november een historisch gezien bijzondere week gekozen om in de gemeenteraad te praten over wat is mis gegaan met de stortplaats Derde Merwedehaven. (Stem van Dordt, 14-11-2013) lees verder>>

 

22608   Dordrecht opende kwart eeuw geleden de poort voor stortplaats Derde Merwedehaven

DORDRECHT – Bewust of onbewust is aan het einde van de maand november een historisch gezien bijzondere week gekozen om te praten over wat is mis gegaan met de stortplaats Derde Merwedehaven.  Het begin ligt immers een kwart eeuw geleden, toen de gemeenteraad in meerderheid ja mits zei tegen de aanleg van de stortplaats Derde Merwedehaven.(Dordrecht.net, 9-11-2013) lees verder>>

 

22580   Informatie nodig over stortplaats

DORDRECHT - Vijf oppositiepartijen in de Dordtse gemeenteraad verlangen van burgemeester en wethouders meer informatie over de toekomst van stortplaats Derde Merwedehaven. Ze willen weten welke nazorg de provincie, eigenaar van het terrein, op poten zet om vervuiling in toom te houden. (AD Drechtsteden, 2-11-2013) lees verder>>

 

22574   Oppositiepartijen stellen vragen over de inrichting en nazorg van de Derde Merwedehaven

DORDRECHT / SLIEDRECHT - De oppositiepartijen PvdA, GL, CU/SGP, D66 en VSP hebben vragen gesteld over de inrichting en nazorg van de Derde Merwedehaven. (Dordrecht.net),1-11-2013) lees verder>>

 

22573   Feitenonderzoek vaststellingsovereenkomst Derde Merwedehaven

Overleggen die hebben plaatsgevonden in de periode van de totstandkoming van de vaststellingsovereenkomst niet is gesproken over de andere activiteiten met afval. De vaststellingsovereenkomst vermeldt ook niet wat onder “het Project” voor de herontwikkeling van de kade en het voorterrein moet worden verstaan en bepaalt daarover uitsluitend dat er een anterieure overeenkomst wordt gesloten tussen partijen. (PvdA Dordrecht, 1-11-2013) lees verder>>

 

22572   Verslag terugblik inzage businesscase vervroegde sluiting Derde Merwedehaven

Partijen hebben op verzoek van het college van burgemeester en wethouders van Dordrecht (brief 5 maart 2013) op 24 juni 2013 gesproken over de stukken welke eerder in 2010 ter inzage zijn gegeven door Proav en Delta aan de vertegenwoordiger van de gemeente Dordrecht voordat de Vaststellingsovereenkomst (4 februari 2011) is getekend tussen partijen. (Gemeete Dordrecht), 31-10-2013) lees verder>>

 

22568   Dordt sliep bij sluiting stortplaats

DORDRECHT - Het college van b en w, ambtenaren en de gemeenteraad van Dordrecht hebben zitten slapen toen de gemeente eind 2010 en begin 2011 onderhandelde over de vervroegde sluiting van stortplaats Derde Merwedehaven. (AD Drechtsteden, 31-10-2013) lees verder>>

 

22567   Journalist Thijs Blom: Afvalmaffia heeft Dordrecht besodemieterd rond stortplaats Derde Merwedehaven

DORDRECHT - Op persoonlijke titel heeft journalist Thijs Blom een commentaar geschreven over wat hij de afvalmaffia rond de Stortplaats de Derde Merwedehaven noemt. (Dordrecht.net),30-10-2013) lees verder>>

 

22565   Rapport: Feitenonderzoek vaststellingsovereenkomst Derde Merwedehaven

De gemeenteraad in Dordrecht besloot op 12 maart 2013 tot het uitvoeren van een feitenonderzoek naar de totstandkoming van de vaststellingsovereenkomst van 18 januari 2011 “betreffende het afbouwen van de stortplaats Derde Merwedehaven te Dordrecht”. De daartoe ingestelde begeleidingscommissie heeft Pro Facto eind maart 2013 met die opdracht belast. (Gemeente Dordrecht, 30-10-2013) lees verder>>

 

22561   Dordtse politici waren naïef bij sluiting stortplaats + audio

Zowel burgemeester en wethouders als de gemeenteraad van Dordrecht waren naïef om te denken, dat de exploitant van de stortplaats Derde Merwehaven op 1 januari zou stoppen met alle afvalactiviteiten. (RTV Rijnmond, 29-10-2013) lees verder>>

 

22559   Gemeenteraad Dordrecht debatteert op 26 november over fouten rond stortplaats Derde Merwedehaven

DORDRECHT - De gemeente Dordrecht krijgt kritiek op de wijze, waarop na 31 december 2012 met de stortplaats Derde Merwedehaven is omgegaan. De gemeenteraad zal op 26 november een debat voeren.  Over een onderzoek werd vanavond het volgende persbericht door de gemeente uitgegeven:... (Dordrecht.net, 29-10-2013) lees verder>>

 

22557   Feitenonderzoek sluiting Derde Merwedehaven afgerond

PERSBERICHT - Het onderzoek dat de gemeenteraad heeft laten uitvoeren naar de vaststellingsovereenkomst over de sluiting van de stortplaats Derde Merwedehaven is afgerond. In 2011 ging de gemeenteraad akkoord met een vervroegde sluiting van de stortplaats op 31 december 2012, maar eind 2012 bleek dat de exploitant toch door kon gaan met tijdelijke opslag en overslag van afval. (Gemeente Dordrecht, 29-10-2013) lees verder>>

 

22547   Van afvalberg naar recreatiegebied

SLIEDRECHT – Politici en andere belangstellenden zijn donderdag 17 oktober bijgepraat over de voortgang van de ontwikkeling van de Derde Merwedehaven: van afvalberg naar recreatiegebied. (Het Kompas Sliedrecht, 22-10-2013) lees verder>>

 

22481   Informatiebijeenkomst 16 oktober 2013

Op 16 oktober 2013 is er wederom een informatiebijeenkomst rondom Merwedeheuvel. De doelstelling van deze bijeenkomsten is om geïnteresseerden te informeren over de voortgang van de ombouw van de voormalige afvalberging tot recreatiegebied. In het bijzonder zal ingegaan worden op de planvorming van de eindafwerking. (Merwedeheuvel.nl, 3-10-2013) lees verder>>

 

22464   Commissaris Franssen bezoekt Sliedrecht

SLIEDRECHT - De Commissaris van de Koning (CdK), de heer J. Franssen, is op donderdag 26 september op werkbezoek in de gemeente Sliedrecht. (De Merwestreek, 26-9-2013) lees verder>>

 

22389   Concept verslag van de vergadering van de adviescommissie

De heer Van Verk merkt op dat tijdens het spel toch de regels weer een beetje zijn veranderd. Het college stelt voor om twee zaken te veranderen, namelijk het onderdeel voor wat betreft de recreatie en de stortplas. (...) Gemeente Dordrecht, 12-9-2013) lees verder>>

 

22353   Beantwoording vragen PRO Sliedrecht inzake 3e Merwedehaven

In de gemeenteraad van Dordrecht op 27 augustus het voorontwerp bestemmingsplan 3e Merwedehaven besproken. (Gemeente Sliedrecht, 4-9-2013) lees verder>>

 

22342   Vragen PRO Sliedrecht BP Derde Merwedehaven

In de gemeenteraad van Dordrecht op 27 augustus het voorontwerp bestemmingsplan 3e Merwedehaven besproken. (PRO Sliedrecht, 28-8-2013) lees verder>>

 

22329   Toelichting bestemmingsplan (BP) Derde Merwedehaven

Aan de noordoostzijde van het Eiland van Dordrecht ligt het bedrijventerrein en de gesloten stortplaats Derde Merwedehaven. De Derde Merwedehaven ligt aan de Beneden - Merwede te midden van het recreatiegebied Hollandse Biesbosch en nabij het Natura 2000-gebied "Biesbosch". (Gemeente Dordrecht, 29-8-2013) lees verder>>

 

22292   Brief 1046765: beantwoording vragen ex art 40

Op grond van artikel 40 van het Reglement van Orde heeft u op 11 juni 2013, ingekomen op 12 juni 2013, schriftelijke vragen gesteld over het toezicht op de stort van asbesthoudend afval op de afvalberging Derde Merwedehaven. Wij beantwoorden uw vragen als volgt. (Gemeente Dordrecht, 22-8-2013) lees verder>>

 

22203   Statenvragen over Derde Merwedehaven beantwoord

Tijdens de commissievergadering Verkeer en Milieu van februari en de Statenvergadering van eind maart gaf gedeputeerde Janssen toe dat er bij het toezicht op de stortplaats Derde Merwedehaven fouten waren gemaakt. De fractie ChristenUnie&SGP heeft toen “met klem” aandacht gevraagd voor een transparante en tijdige communicatie met gemeentebesturen en inwoners van Sliedrecht en Dordrecht. De gedeputeerde beloofde aan die oproep gehoor te zullen geven. (ChristenUnie Zuid-Holland, 2-8-2013) lees verder>>

 

22190   Kennisgeving beschikking Wet milieubeheer

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland hebben in het kader van de Wetmilieubeheer (Wm) op 1 mei 2013 ter goedkeuring een nazorgplan ontvangen van Derde Merwedehaven B.V. voor de stortplaats Derde Merwedehaven in Dordrecht. Op 16 juli 2013 hebben Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, op grond van artikel 8:49, derde lid van de Wm, het nazorgplan van stortplaats Derde Merwedehaven gedeeltelijk goedgekeurd. (provincie Zuid-Holland, 24-7-2013) lees verder>>

 

22145   Nazorgplan Derde Merwedehaven

SLIEDRECHT - De provincie heeft het nazorgplan voor de stortplaats Derde Merwedehaven in Dordrecht goedgekeurd. Het nazorgplan beschrijft het geheel van afspraken en maatregelen waarmee de stortplaats volledig geïsoleerd blijft van de omgeving zodat geen schadelijke stoffen vanuit de stortplaats in het milieu terecht kunnen komen. (De Merwestreek,18-7-2013) lees verder>>

 

22144   Extra eisen bij Merwedehaven

DORDRECHT - De provincie Zuid-Holland heeft het Zeeuwse nutsbedrijf Delta extra eisen opgelegd bij de nazorg voor de Dordtse vuilstort Derde Merwedehaven. (AD Drechtsteden, 18-7-2013) lees verder>>

 

22143   Dreigende molensteen van 300 miljoen euro

De provincie Zuid-Holland verwacht dat het nazorgfonds voor stortplaatsen minder rendement oplevert dan tot nu toe gedacht. De provincie heeft de rekenrente aangepast. Als andere provincies volgen, dan moeten stortplaatsexploitanten 300 miljoen euro extra inbrengen, zonder dat ze bij het besluit betrokken zijn. Waar moet dat geld vandaan komen? ‘Je kunt geen tien liter sap uit één sinaasappel persen.’ (Vereniging van Afvalbedrijven, 26-6-2013) lees verder>>

 

22142   Nazorgplan Derde Merwedehaven goedgekeurd

PERSBERICHT - De provincie heeft het nazorgplan voor de stortplaats Derde Merwedehaven in Dordrecht goedgekeurd. Het nazorgplan beschrijft het geheel van afspraken en maatregelen waarmee de stortplaats volledig geïsoleerd blijft  van de omgeving zodat geen schadelijke stoffen vanuit de stortplaats in het milieu terecht kunnen komen. Het nazorgplan treedt in 2023 in werking als de stortplaats is afgedicht en is getransformeerd tot een nieuw recreatiegebied. (Provincie Zuid-Holland, 17-7-2013) lees verder>>

 

22127   Raadsinformatiebrief (Dordrecht)

De provincie heeft toestemming verleend aan Derde Merwedehaven BV voor de toepassing van circa 175.000 m3 bouwstoffen. Het college heeft hierover nadere informatie gevraagd en gekregen van de Omgevingsdienst ZHZ en wil de gemeenteraad hierover informeren. (Gemeente Dordrecht, 11-7-2013) lees verder>>

 

22091   Het Raadhuis, hét politieke discussieprogramma op MerweRTV.

Het Raadhuis, hét politieke discussieprogramma op MerweRTV. Uitzending 13 juli 2013 op MerweTV; de week daarna op MerweRadio. Onderwerp afvalberging Derde Merwedehaven. (...) (MerweRTV, 6-7-2013) bekijk video

 

22090   Promo van het Raadhuis

  Promo van Het Raadhuis, hét politieke discussieprogramma van MerweRTV Afl.2, debat over afvalberging Derde Merwedehaven. Te gast: Anton van Rees (burgerraadslid PvdA Sliedrecht), Remko van de Ven (oud-wethouder VVD Sliedrecht), Hanny Visser (fractievoorzitter PRO Sliedrecht), Leo van Andel (voorzitter St. Werkgroep Derde Merwedehaven), Piet Sleeking (wethouder Beter voor Dordt, Dordrecht), Lies van Aelst (lid prov. staten Zuid-Holland SP), Eline van den Boogaard (lid prov. staten Zuid-Holland PvdA) en Bart Privé (lid prov. staten Zuid-Holland PVV).Uitzending 13 juli 2013 (MerweTV, 6-7-2013) bekijk video

 

22077   Brief: goedkeuring toepassing bouwstoffen

Uw verzoek tot goedkeuring van toepassing van bouwstoffen voor de realisatie van het afwerkmode.l Met uw brief van 15 februari 2013, uw kenmerk 130215/dvr, door ons ontvangen op 18 februari 2013, verzoekt u in te stemmen met het toepassen van Bbk-bouwstoffen op een vijftal door u aangegeven locaties. (...) (Gemeente Dordrecht, 4-7-2013) lees verder>>

 

22070   Antwoord van Gedeputeerde Staten Nr.2823

Herinnert gedeputeerde Janssen zich dat de fractie ChristenUnie&SGP tijdens de gedachtewisseling van 27 maart 2013 over het feitenrelaas aangaande de Afvalberging Derde Merwedehaven met klem aandacht heeft gevraagd voor een transparante en tijdige communicatie naar de gemeentebesturen en inwoners van Dordrecht en Sliedrecht over erkenning van de gemaakte fouten en de verdere gang van zaken na sluiting van de stortplaats? (Provincie Zuid-Holland, 2-7-2013) lees verder>>)

 

22065   Het Raadhuis over Derde Merwedehaven

SLIEDRECHT - De tweede aflevering van het politieke discussieprogramma Het Raadhuis staat zaterdagavond 13 juli op MerweTV in het teken van de afvalberging Derde Merwedehaven. Presentator Peter Donk ontvangt lokale en regionale bestuurders voor een debat. Uiteraard is de Stichting Werkgroep Derde Merwedehaven vertegenwoordigd.(MerweRTV, 1-7-2013) lees verder>>

 

22013   Natte industrie bij stortplaats

DORDRECHT-  Nu stank, stof en de gevaren van overwaaiende asbestvezels door de sluiting van de stortplaats Derde Merwedehaven voorbij zijn, krijgen de inwoners van Sliedrecht mogelijk met toenemend industrielawaai te maken. (AD Drechtsteden, 17-6-2013) lees verder>>

 

22004   Brief Voortgang onderzoek DMH (vaststellingscommissie)

Op 18 december 2012 nam u unaniem de motie onafhankelijk feitenonderzoek vaststellingsovereenkomst sluiting Derde Merwedehaven aan. Op 12 maart 2013 stelde u het onderzoeksvoorstel van dit onderzoek vast en benoemde u de leden van de begeleidingscommissie. De begeleidingscommissie selecteerde onderzoeksbureau Pro Facto voor de uitvoering van de onderzoekswerkzaamheden. Middels deze brief wil ik u informeren over de voortgang van het onderzoek.(Gemeente Dordrecht, 13-6-2013) lees verder>>

 

22002   Vragen art.40 DMH n.a.v. uitvoering Onderzoek asbesthoudend materiaal

In de gemeenteraadsvergadering van 28 mei 2013 heeft u raadsinformatiebrief 1064916 naar de raad gezonden. Deze brief is inmiddels doorgestuurd naar de agendacommissie. Inhoudelijk willen wij voor een eventuele bespreking van de brief de volgende vragen aan het college voorleggen. (D66 Dordrecht, 12-6-2013) lees verder>>

 

21982   Regels bestemmingsplan (BP) Derde Merwedehaven

Het bestemmingsplan “Derde Merwedehaven” met identificatienummer NL.IMRO.0505.BP189Derdemerwehvn-1002 van de gemeente Dordrecht. (6-6-2013, 134 MB)) lees verder>

 

21981   DMH: Onvrede en wantrouwen blijven overheersen

'Naar de toekomst kijken.' Als het om de Derde Merwedehaven gaat heeft men daar in Sliedrecht nog alle moeite mee, zo bleek dinsdagavond maar weer eens in de gemeenteraad. De onvrede en het wantrouwen blijven overheersen. (Het Kompas Sliedrecht, 5-6-2013) lees verder>>

 

21970   Vragen aan GS over vuilstort

DORDRECHT  - De fracties van PvdA en ChristenUnie/SGP in de Provinciale Staten twijfelen eraan of de provincie de burgers en de gemeentebesturen van Dordrecht en Sliedrecht goed op de hoogte heeft gebracht over de Derde Merwedehaven. (AD Drechtsteden, 1-6-2013) lees verder>>

 

21962   Raadsinformatiebrief ter afhandeling van de motie onderzoek asbesthoudend materiaal

Ter afhandeling van de motie Onderzoek asbesthoudend materiaal informeren wij u over de beantwoording van de provincie van de vragen inzake het toezicht op de stort van asbesthoudend materiaal in de jaren 2011 en 2012. Daarnaast informeren wij u over de brief van de provincie van 4 april inzake het Feitenonderzoek en het strafrechtelijk onderzoek. (Gemeente Dordrecht, 30-5-2013) lees verder>>

 

21961   Opnieuw vragen over Derde Merwedehaven

SLIEDRECHT - De Statenfracties van ChristenUnie&SGP en PvdA zijn er niet zeker van dat gemeenten en burgers door de provincie zijn geïnformeerd hoe de provincie Zuid-Holland terugkijkt op de hele affaire van de Afvalberging Derde Merwedehaven. De beide fracties hebben daarom gezamenlijk opnieuw vragen over de Derde Merwedehaven aan Gedeputeerde Staten (GS) gesteld. (De Merwestreek, 30-5-2013) lees verder>>

 

21957   Vraag aan Gedeputeerde Staten Nr.2823

Ter voldoening aan artikel 49 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen van Provinciale Staten, deel ik u mee, dat de leden van Provinciale Staten S. Stoop (CU/SGP) en E. van den Boogaard (PVDA), d.d. 29 mei 2013, bij mij de volgende vragen hebben ingediend.(Provincie Zuid-Holland, 29-5-2013) lees verder>>

 

21954   Opnieuw vragen over Derde Merwedehaven

REGIO -  De Statenfracties van ChristenUnie&SGP en PvdA zijn er niet zeker van dat gemeenten en burgers door de provincie zijn geïnformeerd hoe de provincie Zuid-Holland terugkijkt op de hele affaire van de Afvalberging Derde Merwedehaven. De beide fracties hebben daarom gezamenlijk opnieuw vragen over de Derde Merwedehaven aan Gedeputeerde Staten (GS) gesteld. (MerweRTV, 29-5-2013) lees verder>>

 

21951   Merweheuvel krijgt langzaam vorm

SLIEDRECHT - 'Omvorming Derde Merwedehaven kan beginnen' kopte deze krant eind december toen afvalberging Derde Merwedehaven op symbolische wijze werd gesloten. (Het Kompas Sliedrecht, 29-5-2013) lees verder>>

 

21937   Brief provincie inzake toezicht op asbest

Op 19 februari 2013 ontvingen wij uw brief d.d. 15 februari 2013 waarin u ons verzoekt om binnen vier weken antwoord te geven op een drietal door u gestelde vragen met betrekking tot de wijze waarop toezicht is uitgeoefend op de afspraak uit de vaststellingsovereenkomst Derde Merwedehaven. De afspraak is dat er vanaf 2011 geen onverpakt asbesthoudend afval meer wordt gestort. Aanleiding daartoe is een door uw raad aangenomen motie 'onderzoek asbesthoudend materiaal'. In deze brief geven wij antwoord op uw vragen. (Gemeente Dordrecht, 23-5-2013) lees verder>>

 

21936   Overzicht gestort afval 2012

Hierbij verstrekken wij u, op grond van de vaststellingsovereenkomst afbouw afvalberging Derde Merwedehaven, een overzicht van de hoeveelheden in het jaar 2012 gestorte afvalstoffen. (Gemeente Dordrecht, 23-5-2013) lees verder>>

 

21933   Stilte voor de stort

DORDRECHT - Eigenaar Delta is nog niet begonnen met het omstreden op- en overslaan van afval bij de gesloten stortplaats Derde Merwedehaven in Dordrecht. Ook de opslag van 7500 ton staalslakken voor het bedrijf Heros uit Sluiskil heeft nog niet plaatsgevonden, al heeft de provincie daar een vergunning voor verleend. (AD Drechtsteden,23-5-2013) lees verder>>

 

21886   Brief wethouder Sleeking kadebehoefte Derde Merwedehaven

In de commissie Fysieke Leefomgeving van 13 december 2011 heb ik met u gesproken over de Nota van Uitgangspunten Bestemmingsplan Derde Merwedehaven. Daarbij heb ik u toegezegd de achterliggende gegevens te verstrekken die de dringende behoefte aan kadegebonden terreinen aantonen. (Gemeente Dordrecht, 9-5-2013) lees verder>>

 

21797   Antwoord van Gedeputeerde Staten Nr.2798

De werkwijze van TNO bij het feitenonderzoek is in een apart hoofdstuk in de eindrapportage verantwoord. Onder verantwoordelijkheid van TNO is voor het vergaren van de in de ogen van TNO noodzakelijk informatie gebruik gemaakt van een ambtelijke informatiegroep. Voor deze afstemming zijn werkdocumenten gebruikt. (...) ( Provincie Zuid-Holland, 17-4-2013) lees verder>>

 

21791   PVV stelt vragen over vuilstort

DORDRECHT - De Partij voor de Vrijheid in Provinciale Staten van Zuid-Holland heeft een document over de Derde Merwedehaven boven tafel weten te krijgen waaruit blijkt dat de provincie informatie heeft achtergehouden. (De Stem van Dordt), 15-4-2013) lees verder>>

 

21782   Dringende oproep aan de gemeenteraad van Sliedrecht

Door een politiek spel in de Provinciale Staten kan de bevolking van Sliedrecht groot nadeel te worden aangedaan. Het betreft het monitoren van gevallen van asbestkanker in de komende 30 jaar.Bij de behandeling in de Statenvergadering van het TNO onderzoek over asbest op de Derde Merwede Haven heeft mevrouw Eline van den Boogaard namens de PVDA fractie enkele moties ingediend. (...) ( Stichting Werkgroep Derde Merwedehaven, 13-4-2013) lees verder>>

 

21770   Brief: Start onderzoek Derde Merwedehaven (vaststellingsovereenkomst)

Op 18 december 2012 nam u unaniem de motie onafhankelijk feitenonderzoek vaststellingsovereenkomst sluiting Derde Merwedehaven aan. Op 12 maart 2013 stelde u het onderzoeksvoorstel van dit onderzoek vast en benoemde u de leden van de begeleidingscommissie (Ad van Dongen, Peter Heijkoop (vz.), Katja Ru-sinovic en Paul Tiebosch).(Gemeente Dordrecht, 11-4-2013) lees verder>>

 

21754   PVV: Provincie hield bewust informatie achter

De Partij voor de Vrijheid in Zuid-Holland heeft een document over de Derde Merwedehaven boven tafel weten te krijgen waaruit blijkt dat de provincie informatie heeft achtergehouden. (...) (Het Kompas Sliedrecht, 9-4-2013) lees verder>>

 

21753   Vraag aan Gedeputeerde Staten Nr.2798

Ter voldoening aan artikel 49 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen van Provinciale Staten, deel ik u mee, dat het lid van Provinciale Staten B. Privé (PVV) d.d. 9 april 2013 , bij mij de volgende vragen heeft ingediend: ... (Provincie Zuid-Holland, 9-4-2013) lees verder>>

 

21752   Reactie op PVV-artikel

Een SP gedeputeerde die niet de waarheid verteld en de betrokken ambtenaar doet mee. Hadden wij, gezien onze ervaringen anders verwacht? Nee toch !. (Stichting Werkgroep Derde Merwedehaven, 9-4-2013) lees verder>>

 

21751   PVV Zuid-Holland: Provincie hield bewust informatie achter!

De Partij voor de Vrijheid in Zuid-Holland heeft een document over de Derde Merwedehaven boven tafel weten te krijgen waaruit blijkt dat de provincie informatie heeft achtergehouden. PVV-statenlid en woordvoerder milieu Bart Privé: "Vorig jaar hebben we een uitgebreid debat in Provinciale Staten gevoerd over het tijdelijk opschorten van het feitenonderzoek naar het storten van asbest op stortplaats Derde Merwedehaven te Dordrecht. De PVV was fel tegen de stopzetting van het onderzoek. Uit nieuwe informatie blijkt dat het College bewust informatie heeft achtergehouden voor de Staten". (PVV Zuid-Holland, 9-4-2013) lees verder>>

 

21746   Provincie loog over TNO-rapport asbeststort

DORDRECHT-  Hoewel gedeputeerde Rik Janssen dat in alle toonaarden ontkende, had de provincie Zuid-Holland in maart 2012 wel degelijk een conceptrapport van het TNO-onderzoek naar de asbeststort op de Derde Merwedehaven in haar bezit. (AD Drechtsteden, 9-4-2013) lees verder>>

 

21730   Derde Merwedehaven: fouten erkend, toezicht wordt verbeterd

De provincie erkent dat bij de vergunningverlening voor en het toezicht op de stortplaats Derde Merwedehaven fouten zijn gemaakt. De ChristenUnie&SGP-fractie heeft gedeputeerde Janssen vorige week gevraagd om de burgers in de omgeving van de stortplaats hierover te informeren en zo spoedig mogelijk duidelijkheid te verschaffen over de voorgenomen afwerking. (ChristenUnie Zuid-Holland, 2-4-2013) lees verder>>

 

21720   Onderzoek naar afspraken Derde Merwedehaven

DORDRECHT - De gemeenteraad stemde eind 2012 unaniem in met een motie om onderzoek te doen naar de afspraken die het college heeft gemaakt over de sluiting van de stortplaats Derde Merwedehaven. (Dordt Centraal, 2-4-2013) lees verder>>

 

21713   Bespreking feitenrelaas Derde Merwedehaven

Ik wil me in mijn bijdrage beperken tot de les die we kunnen trekken uit hetgeen er is misgegaan met de vergunningen en het milieutoezicht en de handhaving op de stort in de Derde Merwedehaven in Dordrecht. (Partij voor de Dieren, 28-3-2013) lees verder>>

 

21702   CDA wil betere communicatie over veiligheidsbeleid

Inwoners en deskundigen moeten nauwer betrokken worden bij de verlening van omgevingsvergunningen en de wijze waarop het toezicht en de handhaving geregeld zijn. (CDA Zuid-Holland, 27-3-2013) lees verder>>

 

21701   VVD wil risico-analyse gezondheidseffecten Derde Merwedehaven

Er moet onderzocht worden welke gezondheidsrisico’s omwonenden hebben gelopen door de stort van verpakt en onverpakt asbest in de Derde Merwedehaven bij Sliedrecht. Dat vindt de Statenfractie van de VVD. De liberalen zijn van mening dat de volksgezondheid prioriteit nummer één moet zijn. (VVD Zuid-Holland, 29-3-2013) lees verder>>

 

21693   Pro Facto onderzoekt besluitvorming Derde Merwedehaven

PERSBERICHT - Prof. dr. Heinrich Winter van Pro Facto gaat leiding geven aan het onderzoek naar de besluitvorming over de Derde Merwedehaven. Met dit onderzoek wordt uitvoering gegeven aan de motie die op 18 december 2012 unaniem door de gemeenteraad is aangenomen.(Gemeente Dordrecht, 28-3-2013) lees verder>>

 

21692   Vergunning stort direct intrekken

DORDRECHT - De PvdA heeft Gedeputeerde Staten gevraagd de milieuvergunning voor de Derde Merwedehaven direct in te trekken. Hiermee wordt de Derde Merwedehaven volgens de PvdA definitief verlost van de stort van vervuilend materiaal. (AD Drechtsteden, 28-3-2013) lees verder>>

 

21691   Vergunning Derde Merwedehaven intrekken

De PvdA heeft Gedeputeerde Staten gevraagd de Milieuvergunning voor de Derde Merwedehaven per direct in te trekken. Hiermee wordt de Derde Merwedehaven definitief verlost van stortactiviteiten van vervuilend materiaal. (PvdA Zuid-Holland, 27-3-2013) lees verder>>

 

21690   Provinciaal excuus voor inwoners Drechtsteden

De provincie Zuid-Holland is een excuus verschuldigd aan de inwoners van de Drechtsteden. Het gebrek aan toezicht en handhaving bij de asbeststortingen in de Derde Merwedehaven bieden daar alle aanleiding toe. Dat stelde Statenlid Paul Breitbarth tijdens het debat in Provinciale Staten op woensdag 27 maart. (D66 Zuid-Holland, 27-3-2013) lees verder>>

 

21688   Vergadering Provinciale Staten 27 maart 2013

bekijk video (Provincie Zuid-Holland, 27-3-2013)

 

21687   Brief: Fuctioneel Parket aan college GS

In 2011 heeft zowel de Stichting Werkgroep Derde Merwedehaven als de Stichting De Overkant van Sliedrecht aangifte gedaan tegen onder meer het College van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland en de verantwoordelijke bestuurders van de provincie Zuid-Holland (Regio Zuid) wegens het plegen van (mogelijke) strafbare feiten met betrekking tot de stortplaats Derde Merwedehaven in de periode van medio 2003 tot en met september 2010. (Provincie Zuid-Holland, 27-3-2013) lees verder>>

 

21686   PvdA wil monitoringssysteem 3MWH

REGIO - De PvdA vindt het van belang dat de komende 30 jaar goed in de gaten wordt gehouden of er veranderingen optreden in de gezondheid van bewoners en werknemers op en rond de Derde Merwedehaven. Daarom wil de PvdA dat GS een monitoringssysteem opzet. 'Zo houden we de komende 30 jaar goed in de gaten of de stort significante schade voor mensen heeft opgeleverd', aldus Eline van der Boogaard, Statenlid.(MerweRTV, 27-3-2013) lees verder>>

 

21682   Asbest voorstel

Dat dankzij de afvalberging Derde Merwedehaven heeft uw provincie een slechte naam in Sliedrecht. Het vertrouwen in u als provinciale overheid is zeer geschaad. Dit gebrek aan vertrouwen heeft een lange geschiedenis.(Stichting Werkgroep Derde Merwedehaven, 25-3-2013) lees verder>>

 

21680   Wie heeft langste adem bij dossier Derde Merwedehaven

Justitie heeft een besluit genomen: Delta en de Provincie Zuid-Holland worden niet vervolgd. Maar ook de Stichting Werkgroep Derde Merwedehaven en Stichting De Overkant hebben zich uitgesproken. De fractie SGP-ChristenUnie Sliedrecht wil niet achterblijven: ook wij kijken naar de toekomst. (Het Kompas Sliedrecht, 23-3-2013) lees verder>>

 

21678   Brief B&W Dordrecht aan GS betreft Feitenonderzoek

Op 27 november 2012 heeft u het Feitenonderzoek naar het storten van asbesthoudende materialen op de stortplaats Derde Merwedehaven gepresenteerd. Het Feitenonderzoek is op verzoek van Sliedrecht en in uw opdracht uitgevoerd. Vanuit Dordrecht hebben we dit onderzoek gesteund. Wij waren ook blij met uw brief van 15 mei 2012 inzake de hervatting en uitbreiding van het onderzoek. (Gemeente Dordrecht, 5-3-2013) lees verder>>

 

21676   Asbestdump: het lijkt wel één grote doofpot

INGEZONDEN - De provincie moet leren van wat er rond de Derde Merwedehaven is misgegaan. Burgers moeten in de toekomst meer betrokken worden bij vergunningverlening, toezicht en handhaving. Dat zegt de Statenfractie van het CDA. Nu las ik afgelopen zaterdag in deze krant dat het Openbaar Ministerie (OM) naar het lijkt het bewijs van illegale asbeststort niet kan leveren. (...) (AD De Dordtenaar, 21-3-2013) lees verder>>

 

21675   Beschikking

De Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid heeft namens het college van burgemeester en wethouders van gemeente Dordrecht op 4 februari 2013 van BK Bodem te Dordrecht het verslag ontvangen van de saneringswerkzaamheden op de locatie Baanhoekweg 92 a te Dordrecht. Een en ander conform artikel 13 van het Besluit uniforme saneringen (BUS). BK Bodem heeft het werk in opdracht van Provinciaal Afvalverwijderingsbedrijf (PROAV) Zuid-Holland nv uitgevoerd. De locatie is geregistreerd onder Wbb-code ZH050509005. (OZHZ, 20-3-2013) lees verder>>

 

21669   Brief Gedeputeerde Staten: Rapport feitenonderzoek Derde Merwedehaven

Op 27 november 2012 hebt u het "Feitenonderzoek naar het storten van asbesthoudende materialen op de stortplaats Derde Merwedehaven te Dordrecht in de periode 1990 — 2010" ontvangen. Op 22 januari 2013 hebben wij uw reactie op dit rapport ontvangen met het verzoek zo snel mogelijk, doch uiterlijk 15 maart 2013 te reageren. U sluit uw brief samenvattend af met een aantal vragen. In deze brief geven wij antwoord op deze vragen. (Gemeente Sliedrecht, 13-3-2013) lees verder>>

 

21662   Dubbel gevoel na uitspraak OM

SLIEDRECHT - De reactie van het Openbaar Ministerie op de aangifte van Stichting de Overkant van Sliedrecht op het dossier Derde Merwedehaven heeft een dubbel gevoel opgeleverd. De conclusie van het OM komt erop neer dat er geen bewijs is gevonden van onrechtmatige acceptatie van afvalstoffen of fraude met begeleidingsformulieren. (De Merwestreek, 18-3-2013) lees verder>>

 

21661   DMH: Justitie stelt geen strafvervolging in (uitgebreider artikel)

SLIEDRECHT - Het strafrechtelijk onderzoek dat het Openbaar Ministerie in april 2012 is gestart naar mogelijke strafbare feiten bij de stort van onverpakt asbesthoudend materiaal op de Derde Merwedehaven leidt niet tot strafvervolging. Dat staat vermeld in de brief die Stichting Werkgroep Derde Merwedehaven (zij heeft in maart 2011 aangifte gedaan) afgelopen woensdag heeft gehad van de officier van Justitie die leiding gaf aan het onderzoek. (Het Kompas Sliedrecht, 18-3-2013) lees verder>>

 

21660   Rectificatie

Uit onderstaand bericht blijkt dat wij een fout hebben gemaakt in ons bericht 21650 op uw website, dit betreuren wij. (Stichting Werkgroep Derde Merwedehaven Sliedrecht, 18-3-2013) lees verder>>

 

21659   Dubbel gevoel na uitspraak OM over Derde Merwedehaven

PERSBERICHT- De reactie van het Openbaar Ministerie op de aangifte van Stichting de Overkant van Sliedrecht op het dossier Derde Merwedehaven heeft een dubbel gevoel opgeleverd. De conclusie van het OM komt erop neer dat er geen bewijs is gevonden van onrechtmatige acceptatie van afvalstoffen of fraude met begeleidingsformulieren.(Stichting de Overkant van Sliedrecht, 15 -3-2013) lees verder>>

 

21655   DMH: Justitie stelt geen strafvervolging in

SLIEDRECHT - Het strafrechtelijk onderzoek dat het Openbaar Ministerie in april 2012 is gestart naar mogelijke misstanden bij de stort van onverpakt asbesthoudend materiaal op de Derde Merwedehaven leidt niet tot strafvervolging. Dat staat vermeld in de brief die Stichting Werkgroep Derde Merwedehaven (zij heeft in maart 2011 aangifte gedaan) afgelopen woensdag heeft gehad van de officier van Justitie die leiding gaf aan het onderzoek.(Het Kompas Sliedrecht, 16-3-2013) lees verder>>

 

21654   Verdenkingen te over

DORDRECHT -  Het Openbaar Ministerie denkt dat er op stortplaats Derde Merwedehaven in Dordrecht de afgelopen jaren diverse illegale stortingen van onverpakt asbest hebben plaatsgevonden. (AD Drechtsteden, 16-3-2013) lees verder>>

 

21651   Beslissing omtrent vervolging na onderzoek

Op 15 maart 2011 heeft u namens de Stichting Werkgroep Derde Merwedehaven aangifte gedaan. De aangifte is gericht tegen het College van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, de verantwoordelijke bestuurders van de provincie Zuid-Holland (Regio Zuid), de directie van Derde Merwedehaven B.V. en de directie van Delta Milieu B.V. wegens het plegen van (mogelijke) strafbare feiten. (Stichting Werkgroep Derde Merwedehaven, 15-3-2013) lees verder>>

 

21650   Reactie Stichting Werkgroep Derde Merwedehaven op beslissing OM (Rectificatie)

Op 15 maart 2011 is er door de Stichting aangifte gedaan over mogelijke milieu overtredingen op de stortplaats Derde Merwedehaven. (Stichting Werkgroep Derde Merwedehaven, 15-3-2013) lees verder>>

 

21649   Beantwoording vragen ex artikel 40 Reglement van Orde

Op grond van artikel 40 van het Reglement van Orde heeft u op 5 februari 2013 schriftelijke vragen gesteld over de Derde Merwedehaven. In deze brief gaat het college hier nader op in. (Gemeente Dordrecht, 14-3-2013) lees verder>>

 

21648   Provincie wordt niet vervolgd om Dordtse stort

De provincie Zuid-Holland en de eigenaren van de stortplaats Derde Merwedehaven, in Dordrecht, worden niet vervolgd voor het storten van asbest en andere gevaarlijke stoffen. (RTV Rijnmond. 14-3-2013) lees verder>>

 

21646   Geen vervolging van asbeststort

DORDRECHT - Het Openbaar Ministerie gaat de betrokkenen bij de stort van asbest op stortplaats Derde Merwedehaven in Dordrecht niet vervolgen. (AD Drechtsteden, 14-3-2013) lees verder>>

 

21626   Vraag aan Gedeputeerde Staten Nr. 2787

Op woensdag 23 januari 2013 heeft TNO samen met de ambtelijke organisatie een presentatie gegeven over het feitenonderzoek van TNO naar het storten van onverpakt asbesthoudend materiaal op stortplaats de Derde Merwedehaven te Dordrecht. Tijdens deze presentatie is door de ambtelijke organisatie toegezegd dat de tussentijdse rapportages van TNO aan de provincie ter beschikking zou worden gesteld aan Provinciale Staten. (…) (Provincie Zuid-Holland, 8-3-2013) lees verder>>

 

21625   Beantwoording vragen art. 40 Derde Merwedehaven n.a.v. debat 18 december 2012

In deze brief melden we u de stand van zaken voor wat betreft de motie Onderzoek asbesthoudend materiaal en beantwoorden we de vragen die vanuit de gemeenteraad zijn gesteld in het raadsdebat van 18 december jl. inzake Derde Merwedehaven. (Gemeente Dordrecht, 5-3-2013) lees verder>>

 

21574    [fragment] concept notulen van de gemeenteraad van Sliedrecht van 22 januari 2013

De voorzitter dan hebben wij de brief die in klein comité door de fractiespecialisten opgesteld is. De brief is nu uitgedeeld en het zou mooi zijn als u de brief zonder al te veel debat kunt samenstellen, want dan kunnen we naar het volgende punt toe. Ik wil u wel even wijzen, er is een vetgedrukt gedeelte in. (...) (Gemeente Sliedrecht, 22-2-2013) lees verder>>

 

21543   Sliedrecht geruststellen

INGEZONDEN INFO - Ik heb ingesproken tijdens de commissie vergadering V&M bij het agendapunt asbest onderzoek van TNO. Ik heb de commissie leden voorgehouden dat wij gedeputeerde Rik Janssen een “Kei van een kerel” genoemd hebben als hij zijn intenties waar zou maken toen hij nog kort gedeputeerde was. Hij beloofde toen dat hij de “onderste steen boven” wilde hebben rond het storten van asbest op de Derde Merwedehaven. (...) (Stichting Werkgroep Derde Merwedehaven, 14-2-2013) lees verder>>

 

21538   Leren van de vuilstort, dat gaat niet lukken

INGEZONDEN - Leren van Derde Merwedehaven (AD 11-2). Het moet toch niet gekker worden? Is de stortplaats bijna dicht, komt de provincie Zuid-Holland met het verhaal dat we hiervan moeten leren. Als het kalf verdronken is dempt men de put. (...) (AD De Dordtenaar, 14-2-2013) lees verder>>

 

21525   Derde merwedehaven

Met verbazing hebben we kennis genomen van het antwoord van GS Zuid Holland over de Derde Merwedehaven het college van GS schrijft : citaat “Gemeente Dordrecht is voorafgaand aan de vaststellingsovereenkomst vertrouwelijk geïnformeerd over de aan de beëindiging van de stortactiviteiten en herontwikkeling van de kade en het voorterrein ten grondslag liggende business case” einde citaat. (D66 Dordrecht, 12-2-2013) lees verder>>

 

21515   Vraagtekens na gesprek met Statencommissie over Feitenonderzoek DMH

Op 6 februari vond in Den Haag een overleg plaats met leden van de Statencommissie over het Feitenonderzoek Derde Merwedehaven. Verscheidene vertegenwoordigers uit Sliedrecht waren aanwezig, voor PRO Sliedrecht was dat Timo Pauw. (PRO Sliedrecht, 11-2-2013) lees verder>>

 

21513   CDA wil meer invloed inwoners omgevingsvergunning

In de vergadering van de Statencommissie Verkeer en Milieu van 6 februari heeft de CDA fractie voorgesteld om bij de verlening, toezicht en handhaving van omgevingsvergunningen voortaan veel meer samen te werken met deskundigen en inwoners uit de nabije omgeving. (CDA Zuid-Holland, 9-2-2013) lees verder>>

 

21512   Leren van Derde Merwedehaven

DORDRECHT - De provincie moet leren van wat er rond de Derde Merwedehaven is misgegaan. Burgers moeten in de toekomst meer betrokken worden bij vergunningverlening, toezicht en handhaving. (AD Drechtsteden, 11-2-2013) lees verder>>

 

21503   DMH: Provinciale storm is alweer gaan liggen

,,Het had anders en beter gemoeten." Ruim twee maanden na de presentatie van het TNO-feitenonderzoek naar asbeststort erkende milieugedeputeerde Rik Janssen dat de vergunningverlening rond de Derde Merwedehaven transparanter had gemoeten en dat er consequenter en systematischer gehandhaafd had moeten worden. (...) ( Het Kompas Sliedrecht, 8-2-2013) lees verder>>

 

21493    Provincie moet nu leren van ernstige fouten Derde Merwedehaven

Op initiatief van de Partij van de Arbeid Zuid-Holland praten Provinciale Staten in maart verder over de lessen die de provincie moet trekken over 25 jaar Derde Merwedehaven. Gedeputeerde Staten (GS) heeft naar de mening van de PvdA nog onvoldoende gereflecteerd op de fouten die er zijn gemaakt. Deze reflectie en het erkennen van de gemaakte fouten is onontbeerlijk om lessen te leren uit dit dossier. De Derde Merwedehaven verdient beter en er moet nog hard worden gewerkt aan herstel van het vertrouwen. (PvdA Zuid-Holland, 6-2-2013) lees verder>>

 

21491   Statencommissie Verkeer en Milieu

bekijk video (Provincie Zuid-Holland, 6-2-2013)

 

21488   Asbestrapport volstaat

DEN HAAG - Provinciale staten van Zuid-Holland nemen genoegen met een onvolledig rapport over de gang van zaken rond de asbeststart op de Dordtse stortplaats Derde Merwedehaven. Dat bleek gisteren tijdens een commissievergadering van de staten in Den Haag. (AD Drechtsteden, 7-2-2013) lees verder>>

 

21487   Provincie wil hoofdpijndossier Derde Merwedehaven sluiten

De provincie Zuid-Holland wil de langlopende discussies over de stortplaats Derde Merwedehaven in Dordrecht definitief afsluiten. (RTV Rijnmond, 6-2-2013) lees verder>>

 

21486   Betreft: art 40 Derde Merwedehaven n.a.v. debat 18 December 2012

In de gemeenteraadsvergadering van 18 december 2012 heeft een debat plaatsgevonden over de ontstane onduidelijkheden rondom de sluitingsovereenkomst Derde Merwedehaven en over het  TNO-rapport betreffende het gestorte asbesthoudend afval. (Gemeente Dordrecht, 5-2-2013) lees verder>>

 

21485   Geef opheldering over stortplaats

Er moet rap antwoord komen op de vraag wat wethouder Sleeking wist over nieuwe activiteiten rond de Derde Merwedehaven. (AD Drechtsteden, 6-2-2013) lees verder>>

 

21468   Dordt wist van doorgaan afvalopslag

DORDRECHT - De gemeente Dordrecht had begin 2011 al kunnen weten dat eigenaar Delta na de sluiting van stortplaats Derde Merwedehaven zou doorgaan met afvalactiviteiten op het voorterrein. De businesscase die daarover is opgesteld heeft de gemeente destijds vertrouwelijk kunnen inzien, toen er onderhandeld werd over de vervroegde sluiting van de stortplaats. (AD Drechtsteden, 1-2-2013) lees verder>>

 

21456   Antwoord van Gedeputeerde Staten Nr.2753

Op dinsdag 11 december 2012 plaatste Rijnmond.nl het bericht “Dordrecht kan afvalverwerker Delta niet stoppen’. In dit bericht geeft wethouder Sleeking van Dordrecht aan dat zijn vertrouwen in de provincie ernstig is aangetast. Reden is de veronderstelde sluiting van de Derde Merwedehaven. Dordrecht betaalde 8 miljoen voor het staken van de activiteiten en had er vertrouwen in dat hierover goede, duidelijke afspraken waren gemaakt met GS.(Provincie Zuid-Holland, 30-1-2013) lees verder>>

 

21438   Onderzoek naar Derde Merwedehaven

De gemeenteraad van Dordrecht zal een diepgaand, onafhankelijk onderzoek instellen naar de afspraken die over de sluiting van de stortplaats Derde Merwedehaven zijn gemaakt. Alle partijen in de raad vinden het betreurenswaardig dat er onduidelijkheid is ontstaan over de afspraken die met de eigenaar van de stortplaats gemaakt zijn. (Gemeente Dordrecht, 26-1-2013) lees verder>>

 

21426   Raad Sliedrecht eist alsnog inzage

SLIEDRECHT - De Sliedrechtse gemeenteraad heeft dinsdag brieven gestuurd aan de provincie met betrekking tot de gang van zaken rondom de Derde Merwedehaven.( De Merwestreek, 24-1-2013) lees verder>>

 

21423   Onderzoek asbeststort moet over

SLIEDRECHT -  Het gemeentebestuur van Sliedrecht stelt dat de provincie Zuid-Holland heeft gefaald bij het handhaven en controleren van de asbeststort bij de Derde Merwedehaven. In een brief aan de provincie vraagt de gemeente opheldering en eist zij dat er alsnog extra onderzoek wordt gedaan. (AD Drechtsteden, 24-1-2013) lees verder>>

 

21422   [fragment] concept notulen van de vergadering van de gemeenteraad van Sliedrecht van 8 januari 2013 + audio

Dan komen we bij agendapunt 15. Dat is de behandeling van de college informatiebrief rondom de Derde Merwedehaven. Ik zou graag de portefeuillehouder, de heer Ad de Waard, even het woord willen geven voor een toelichting op de CIB en de heer Pauw wenst een interruptie. De heer Pauw heeft het woord.(...) ( Gemeente Sliedrecht, 23-1-2013) lees verder>>

beluister audio verslag

 

21418   TNO moet alsnog inzage krijgen

SLIEDRECHT - De Sliedrechtse gemeenteraad had dinsdagavond tijdens een extra ingelaste raadsvergadering over de Derde Merwedehaven slechts een goedkeurende blik nodig om de brief vast te stellen die per direct naar het College van Gedeputeerde Staten wordt gezonden. (...) (Het Kompas Sliedrecht, 23-1-2013) lees verder>>

 

21417   Dossier DMH; we zitten er bovenop

Het dossier Derde Merwedehaven loopt al sinds de jaren 90 van de vorige eeuw. Het is spijtig dat we het er nu nog steeds over moeten hebben. Momenteel spelen er twee zaken: Wat is er de afgelopen jaren gebeurd? En wat gebeurt er in 2013 en daarna? We zitten er bovenop! (PRO Sliedrecht, 22-1-2013) lees verder>>

 

21416   Sliedrecht: provincie faalde bij handhaven asbeststort

Het gemeentebestuur van Sliedrecht is boos op de provincie Zuid-Holland. De provincie zou gefaald hebben bij het handhaven en controleren van de stort van asbest op de stortplaats Derde Merwedehaven. Een onderzoek van TNO naar de asbeststort zou bovendien niet volledig zijn uitgevoerd. (RTV Rijnmond, 22-1-2013) lees verder>>

 

21415   Raadsbrief aan Gedeputeerde Staten Zuid-Holland

Op 27 november 2012 hebben wij van u het TNO-rapport van het “Feitenonderzoek naar het storten van asbesthoudende materialen op de stortplaats Derde Merwedehaven te Dordrecht in de periode 1990-2010” ontvangen. De raad van Sliedrecht had om dit Feitenonderzoek gevraagd, omdat uit onderzoek in 2011 naar de stort van onverpakt asbesthoudend afval in de periode 2003-2010 was gebleken dat er veel meer was gestort dan de provincie de gemeente eerder had laten weten. Doelstelling van het Feitenonderzoek is om de feiten met betrekking tot het storten van asbesthoudend materiaal duidelijk te krijgen zonder daar verder conclusies aan te verbinden. Gemeente Sliedrecht, 22-1-2013) lees verder>>

 

21414   Raadsbrief aan Provinciale Staten Zuid-Holland

Op 27 november 2012 heeft de Gemeenteraad van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland het TNO-rapport van het “Feitenonderzoek naar het storten van asbesthoudende materialen op de stortplaats Derde Merwedehaven te Dordrecht in de periode 1990-2010” ontvangen. (Gemeente Sliedrecht, 22-1-2013) lees verder>>

 

21410   Antwoord Gedeputeerde Staten Nr. 2752

De Partij van de Arbeid heeft kennis genomen van het feitenonderzoek Derde Merwedehaven. Dit onderzoek is grotendeels gedreven door een verzoek van gemeenten Dordrecht en Sliedrecht. Het is er onder meer op gericht om de GGD in staat te stellen middels onderzoek na te gaan of sprake is, of is geweest van gezondheidsrisico's ten gevolge van de stort van asbest in de Derde Merwedehaven. Tegelijkertijd is er een behoefte om na meer dan 20 jaar onrust en wantrouwen de feiten op een rij te hebben en het boek te sluiten. (…) (Provincie Zuid-Holland, 21-1-2013) lees verder>>

 

21408   Besluit Wob-verzoek Stichting Werkgroep Derde Merwedehaven

Op 6 december 2012 heeft u met een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur gevraagd om informatie over de volgende documenten met betrekking tot het feitenonderzoek Derde Merwedehaven: (...) (Stichting Werkgroep Derde Merwedehaven, 21-1-2013) lees verder>>

 

21405   Vragen m.b.t. feitenonderzoek

In december zijn vragen gesteld met betrekking totde Derde Merwedehaven. Het betreft:

1.         Statenvragen PvdA m.b.t. feitenonderzoek (nr. 2752)

2.         Technische vragen PvdA

3.         Technische vragen PVV

4.         Statenvragen PvdA m.b.t. sluiting (nr 2753)

Bron: Provincie Zuid-Holland, 21-1-2013 lees verder>> (55,3 Mb)

 

21395    E-mail: Ons WOB verzoek van 6 dec 2012 aangaande het TNO feitenonderzoek

Bij deze stellen wij u in gebreke vanaf hedenmorgen  vrijdag 18 januari 2013 en maken aanspraak op de vergoeding wegens te late reactie van de Provincie.( zgn Hieltjes verordening) (Werkgroep Derde Merwedehaven, 18-1-2013) lees verder>>

 

21394   [fragment] concept verslag van de vergadering van de gemeenteraad van Dordrecht van 18 december 2012

De voorzitter Beste mensen, de vergadering is geopend. Welkom allemaal. Voor u op de tafel liggen de aangepaste stukken voor het bespreekpunt majeure ontwikkelingen na de bestuursrapportage, agendapunt 18. Deze zijn u ook per mail toegezonden en wethouder Van de Burgt zal zo dadelijk nog een nadere toelichting geven. Ik meld dat mevrouw Kensenhuis afwezig is en de heer Van der Kruijff. En de heer Bevers en de heer Merx komen later. (Gemeente Dordrecht. 17-1-2013) lees verder>>

 

21378   Asbest opgeruimd

SLIEDRECHT - Eigenaar Delta wil deze week starten met de saneringswerkzaamheden van het talud van de afvalberging Derde Merwedehaven. In mei 2012 vonden medewerkers van afvalberging Derde Merwedehaven op deze locatie asbesthoudend plaatmateriaal. (De Merwestreek, 16-1-2013) lees verder>>

 

21367   Met asbest verontreinigde grond wordt gesaneerd

SLIEDRECHT - Dinsdag 15 januari starten op de Derde Merwedehaven de saneringswerkzaamheden van het talud aan de Merwede. In mei 2012 vonden medewerkers van de afvalberging (die wordt geëxploiteerd door Delta) op deze locatie asbesthoudend plaatmateriaal. (Het Kompas Sliedrecht, 14-1-2013) lees verder>>

 

21366   Advies GGD Zuid-Holland Zuid

Op 18 december 2012 heeft de gemeente Sliedrecht de GGD Zuid-Holland Zuid gevraagd in hoeverre het feitenonderzoek aanleiding is om het eerder gegeven advies van 16 mei 2011 n.a.v. het MWH-onderzoek te herzien en, indien dit niet het geval is, welke informatie nodig was geweest om tot een goed onderbouwde risicobeoordeling te kunnen komen. (Gemeente Sliedrecht, 11-1-2013) lees verder>>

 

21365   Start saneringswerkzaamheden talud Derde Merwedehaven

PERSBERICHT DELTA - Op dinsdag 15 januari starten de saneringswerkzaamheden van het talud aan de Merwede. In mei 2012 vonden medewerkers van afvalberging Derde Merwedehaven op deze locatie asbesthoudend plaatmateriaal. (Gemeente Sliedrecht, 11-1-2013) lees verder>>

 

21362   Evaluatie Feitenonderzoek ...

Conform uw verzoek treft u hierbij onze evaluatie aan van het door TNO uitgevoerde “Feitenonderzoek Derde Merwedehaven te Dordrecht”. Het rapport dateert van 20 november 2012 en is door de provincie direct na de presentatie in Den Haag op 27 november 2012 aan ons overhandigd. De gemeente is betrokken geweest bij de formulering van de onderzoekstaken. De gemeente is daarna tot de presentatie van het Feitenonderzoek niet meer bij het onderzoeksproces betrokken geweest. (Gemeente Sliedrecht, 11-1-2013) lees verder>>

 

21355   Raadsinformatie inzake Derde Merwedehaven

In deze brief informeren we u nader over de tot nu toe genomen stappen en afspraken inzake de doorlopende activiteiten en herinrichting Derde Merwedehaven en het op 27 november door de provincie gepresenteerde Feitenonderzoek. (Gemeente Dordrecht, 10-1-2013) lees verder>>

 

21350   Gemeenteraad worstelt met Derde Merwedehaven

De stort van asbesthoudend afval op de Derde Merwedehaven was dinsdagavond tijdens de eerste raadsvergadering in 2013 hét onderwerp van gesprek. De gemeenteraad klimt net als twee jaar geleden in de pen. De vijf fracties gaan samen met wethouder Ad de Waard, met ondersteuning van het ambtelijk apparaat, een ‘stevige’ brief schrijven aan Gedeputeerde Staten (...) (Het Kompas Sliedrecht, 10-1-2013) lees verder>>

 

21349   Onbevredigend gevoel na asbestonderzoek

Eind 2012 rondde TNO het feitenonderzoek af naar de asbeststort op de Derde Merwedehaven. TNO heeft een groot aantal documenten bestudeerd, maar kreeg helaas geen toegang tot het archief van Delta, de exploitant van de Derde Merwedehaven. Heeft Delta iets te verbergen? Of heeft de weigerachtige houding van Delta een andere reden? Voor de CDA-fractie is dit niet duidelijk. (CDA Sliedrecht, 9-1-2013) lees verder>>

 

21343   Het feitenonderzoek beoordeeld

In het debat op 8 januari 2013 heeft de Sliedrechtse fractie van de SGP-ChristenUnie op scherpe wijze afstand genomen van de wijze waarop de Provincie gemeend heeft te moeten reageren op de inhoud van het rapport van TNO inzake het Feitenonderzoek Derde Merwedehaven. De fractie vindt het op z’n zachtst gezegd laakbaar dat de Provincie niet de moed heeft gehad toe te geven dat er bij het toezicht en de handhaving in het verleden grove fouten zijn gemaakt. (SGP-ChristenUnie Sliedrecht, 9-1-2013) lees verder>>

 

21340   Werkgroep: We kunnen de strijdbijl nog niet begraven

SLIEDRECHT - De Werkgroep Derde Merwedehaven heeft naar aanleiding van de sluiting van de afvalberg Derde Merwedehaven een open brief gestuurd aan de inwoners van Sliedrecht. Hierin laten zij weten dat met de sluiting voor hen de kous nog niet af is. De drie bij de sluiting van de afvalberg Derde Merwedehaven betrokken bestuurders mochten het einde van het storten symboliseren door een bord te onthullen. “Wij werken aan de toekomst” stond er op dat bord. Natuurlijk moet er nog gewerkt worden aan het afdekken van de stortplaats. (De Merwestreek, 9-1-2013) lees verder>>

 

21332   Kennisgeving  beschikking Wabo

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland maken bekend dat zij hebben besloten in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht een vergunning te verlenen aan Afvalberging Derde Merwedehaven. (ozhz, 2-1-2013) lees verder>>

 

21317   Stortplaats Derde Merwedehaven gesloten

Op vrijdag 28 december 2012 was het dan zover. De stortwerkzaamheden op de stortplaats Derde Merwedehaven werden officieel beëindigd. Dit gebeurde na een viertal toespraken en het onthullen van een groot doek. Leen Huijser en Rien Visser waren namens de Sliedrechtse SGP-ChristenUniefractie aanwezig. (SGP-ChristenUnie Sliedrecht, 3-1-2013) lees verder>>

 

21316   [fragment] Nieuwjaarsspeech burgemeester Van Hemmen

Gelukkig is oud en nieuw goed verlopen. Was gelukkig heel rustig, mensen gedroegen zich normaal. Hoewel de sloop van het bushokje een nare smet is. Er zijn ook in Sliedrecht veel mannen en vrouwen van politie en brandweer op de been geweest, die liever bij hun gezin waren geweest. (Gemeente Sliedrecht, 2-1-2013) lees verder>>

 

21313   Feitenonderzoek geeft weinig info

SLIEDRECHT - Een externe Milieuadviseur concludeert naar aanleiding van het ‘Feitenonderzoek naar het storten van asbesthoudende materialen op de stortplaats Derde Merwedehaven in Dordrecht in de periode van 1990-2010’ dat dit onderzoek onvoldoende informatie heeft opgeleverd en ook de GGD Zuid-Holland Zuid kan geen goede risico beoordeling maken op basis van de informatie uit het onderzoek. (De Merwestreek, 2-1-2013) lees verder>>

 

21312   Veel dubbele gedachten bij sluiting Derde Merwedehaven (openbrief)

De drie bij de sluiting van de afvalberg Derde Merwedehaven betrokken bestuurders mochten het einde van het storten symboliseren door een bord te onthullen. “Wij werken aan de toekomst” stond er op dat bord. Natuurlijk moet er nog gewerkt worden aan het afdekken van de stortplaats. Toch is het dubbelt, want de eigenaar van de stortplaats wil ook doorgaan met opslaan van afval en bewerken van afval. Daar waren geen afspraken over gemaakt. De drie bestuurders mochten een toespraak houden, maar toen hing nog een wit laken over het bord. (Stichting Werkgroep Derde Merwedehaven Sliedrecht, 2-1-2013) lees verder>>

 

21306   [fragment] Verslag gemeenteraad dinsdag 18 December 2012

een overzicht van de stappen en afspraken tot nu toe - Cor van Verk: Er is grote onduidelijkheid over de Vaststelingsovereenkomst – inzake de vervroegde sluiting van de Stortplaats per 1-1-2013 – die de gemeente heeft gesloten met DELTA (eigenaar van de Stortplaats 3e Merwedehaven). (...) (PvdA Dordrecht,31-12-2012) lees verder>>

 

21304   Stortplaats Derde Merwedehaven is dicht

De 55 hectare omvattende afvalberging wordt nu getransformeerd tot een recreatiegebied. Daarmee komt een einde aan jarenlange overlast, discussie over mogelijke gezondheidsrisico's en onzekerheid over de stortplaats. (...) (Beter voor Dordt, 29-12-2012) lees verder>>

 

21294   Het storten van afval op de stortplaats Derde Merwedehaven wordt gestopt per 1 januari 2013!

Verschil van mening bestaat over de intentie van PROAV/DELTA om door te gaan met diverse aktiviteiten, overslag van afvalgoederen en het in gebruik stellen van een scheidingsinstallatie op het voorterrein. (GroenLinks Dordrecht, 28-12-2012) lees verder>>

 

21292   Stortplaats wordt over tien jaar recreatiegebied Merwedeheuvel

DORDRECHT - Stortplaats Derde Merwedehaven in Dordrecht heeft gisteren zijn poorten gesloten voor de aanvoer van afval. De komende tien jaar wordt de stort alleen nog opgehoogd en afgedekt met grond zodat hij in 2023 open kan als een nieuw recreatiegebied. Dat heeft voorlopig de naam Merwedeheuvel gekregen. (AD Drechtsteden, 29-12-2012) lees verder>>

 

21290   We wilden er zo snel mogelijk van af

SLIEDRECHT - Wat al op 3 december 2010 tijdens een persbijeenkomst werd aangekondigd door de toenmalige milieugedeputeerde Erik van Heijningen, geschiedde vrijdagmorgen: afvalberging Derde Merwedehaven naast de Dordtse Biesbosch, aan de overkant van Sliedrecht, werd op symbolische wijze gesloten. (...) (Het Kompas Sliedrecht, 28-12-2012) lees verder>>

 

21289   Stortplaats Derde Merwedehaven symbolisch gesloten + video

De afvalstortplaats Derde Merwedehaven in Dordrecht is gesloten. Wethouder Piet Sleeking van Beter voor Dordt (BVD) verrichte vrijdagmorgen samen met afvalverwerker Delta en de provincie Zuid-Holland een symbolische sluitingshandeling.( RTV Rijnmond, 28-12-2012) lees verder>>

 

21287   Geen asbest Merwedehaven

DORDRECHT - Bij de vijfde asbestmeting op de afvalberging Derde Merwedehaven op 6 december zijn geen asbestvezels aangetroffen. De vier eerdere metingen vonden plaats in december 2011 en in maart, juni en september 2012. (De Stem van Dordt, 27-12-2012) lees verder>>

 

21285   De balans opmaken

Daarnaast werd ook de Derde Merwedehaven wederom een top onderwerp in de Dordtse politiek van dit jaar. De stort wordt nu met ingang van 1 januari 2013 eindelijk stopgezet, maar als klap bij heldere hemel kwam de mededeling, dat de opslag en verwerking van afval ondanks een forse betaling van enkele miljoenen gewoon “tijdelijk” door blijft gaan. (...) (Dordtse Politiek, 27-12-2012) lees verder>>

 

21283   Derde Merwedehaven

De vuilstort  Derde Merwedehaven wordt per 31-12-2012 gesloten. Althans dat dachten wij. Duidelijk is geworden dat het bedrijf gewoon doorgaat met het tijdelijk opslaan,  overslaan en bewerken van afval tot minstens  2023. De voordeur gaat dicht maar de achterdeur staat nog wagenwijd open. (D66-Dordrecht, 24-12-2012) lees verder>>

 

21281   Dossier Derde Merwedehaven is nog lang niet gesloten

De stortplaats Derde Merwedehaven wordt per 31-12-2012 gesloten. Altans dat dachten wij. Duidelijk is echter geworden dat het bedrijf DELTA gewoon doorgaat met het tijdelijk opslaan, overslaan en bewerken van afval tot minstens 2023. De voordeur gaat dicht maar de achterdeur staat nog wagenwijd open. (Dordt Centraal, 21-12-2012) lees verder>>

 

21278   Korte metten met 'zinloos' feitenonderzoek en reactie provincie

SLIEDRECHT - De Sliedrechtse gemeenteraad hoeft niet langer aan de zijlijn te blijven staan als het gaat om de uitkomsten van het feitenonderzoek dat TNO in opdracht van de provincie heeft verricht naar asbeststort op de Derde Merwedehaven. Het college bracht vrijdag de bevindingen van Johan Vollenbroek naar buiten. (...) (Het Kompas Sliedrecht, 22-12-2012) lees verder>>

 

21277   Feitenonderzoek Derde Merwedehaven

SLIEDRECHT - Op 27 november 2012 heeft de provincie Zuid-Holland het TNO-rapport van het “Feitenonderzoek naar het storten van asbesthoudende materialen op de stortplaats Derde Merwedehaven in Dordrecht in de periode 1990-2010” gepresenteerd.  De gemeenteraad van Sliedrecht had om dit feitenonderzoek gevraagd, omdat uit onderzoek in 2011 naar de stort van onverpakt asbesthoudend afval in de periode 2003-2010 was gebleken dat er veel meer was gestort dan de Provincie de gemeente eerder had laten weten. (Merwe RTV, 22-12-2012) lees verder>>

 

21276   Symbolische handeling van wethouder Piet Sleeking bij sluiting afvalberging Derde Merwedehaven DORDRECHT - De afvalberging Derde Merwedehaven gaat dicht. Wethouder Piet Sleeking van Beter voor Dordt (BVD) doet dat op vrijdag 28 december met een symbolische handeling. De gemeente Dordrecht maakt daarover het volgende bekend. (Dordrecht.net, 22-12-2012) lees verder>>

 

21271   TNO-onderzoek rammelt

DORDRECHT - Het TNO-onderzoek naar de asbeststort op de Derde Merwedehaven is onvolledig en kan daardoor geen antwoord geven op de belangrijkste vragen: hoeveel onverpakt asbest is er daadwerkelijk gestort en hoe groot waren de gezondheidsrisico's voor omwonenden? Die conclusie trekt de gemeente Sliedrecht op advies van milieudeskundige Johan Vollenbroek. Eerder uitten actiegroepen uit het baggerdorp dezelfde kritiek. (AD Drechtsteden, 22-12-2012) lees verder>>

 

21264   Duvel uit een doosje

Twee jaar geleden dacht de Werkgroep derde Merwedehaven dat met de sluiting aan het eind van 2012 de strijdbijl begraven zou kunnen worden. Bij de bekendmaking van de vervroegde sluiting in december 2010 was er blijdschap. (De Merwestreek, 19-12-2012) lees verder>>

 

21256   Wederom geen asbestvezels aangetroffen

SLIEDRECHT - Ook bij de vijfde asbestmeting op de Derde Merwedehaven zijn geen asbestvezels aangetroffen. De vier eerdere metingen vonden plaats in december 2011 en in maart, juni en september 2012. Het meetprogramma is in opdracht van de provincie opgesteld en uitgevoerd door het bureau Fibreount. In totaal zijn het afgelopen jaar zeventig monsters geraadpleegd. (Het Kompas Sliedrecht, 19-12-2012) lees verder>>

 

21255   Onderzoek naar DMH-deal

SLIEDRECHT - Vrijdagmorgen 28 december wordt door middel van een symbolische handeling de afvalberging Derde Merwedehaven gesloten. Dat wil niet zeggen dat het stapels dikke dossier daarmee ook is afgehandeld, zo is de afgelopen weken wel gebleken uit diverse nieuwsartikelen. (...) (Het Kompas Sliedrecht, 19-12-2012) lees verder>>

 

21251   Onderzoek naar deal Derde Merwedehaven

DORDRECHT - Er komt onafhankelijk onderzoek naar de deal rond stortplaats Derde Merwedehaven. Dat heeft de gemeenteraad besloten. Politici zijn verontwaardigd nu blijkt dat de eigenaar een deel van de activiteiten wil voortzetten. Over de Derde Merwedehaven wordt al twintig jaar gesproken. Op 1 januari 2013 zou de stortplaats eindelijk dichtgaan, tot opluchting van alle politici. De gemeente tastte daarvoor diep in de buidel: Het kostte haar 8 miljoen euro. (AD Drechtsteden, 19-12-2012) lees verder>>

 

21250   Geen asbest gemeten

SLIEDRECHT - Bij de vijfde asbestmeting op de afvalberging Derde Merwedehaven op 6 december zijn geen asbestvezels in de lucht aangetroffen, meldt de provincie Zuid Holland. De vier eerdere metingen vonden plaats in december 2011 en in maart, juni en september 2012. (De Merwestreek, 18-12-2012) lees verder>>

 

21249   Onderzoek naar stortplaats Derde Merwedehaven

Er komt een diepgaand onderzoek naar de afspraken over de stortplaats op de Derde Merwedehaven. De gemeenteraad dacht dat die op 1 januari dicht zou gaan, maar vorige week werd duidelijk dat een deel van de activiteiten gewoon wordt voortgezet. (RTV Rijnmond, 18-12-2012) lees verder>>

 

21248   Asbestmetingen Derde Merwedehaven (vijfde meetsessie)

De Derde Merwedehaven BV is een inrichting voor het storten van onder andere bouw- en sloopafval onder het bevoegde gezag van de provincie Zuid-Holland. De exploitatie is in 1993 gestart. Vanaf begin 2011 wordt uitsluitend storten van verpakt asbesthoudend materiaal toegestaan.Tevens is in februari 2011 besloten de stortplaats op 31 december 2012 vervroegd te sluiten. Vanaf dat moment zal de bovenafdichting worden aangelegd waarna het terrein wordt ingericht voor toekomstig gebruik.(Fibercount, 6-12-2012) lees verder>>

 

21246   Weer geen asbest gemeten bij Derde Merwedehaven

PERSBERICHT - Bij de 5e asbestmeting op de afvalberging Derde Merwedehaven op 6 december 2012 zijn geen asbestvezels in de lucht aangetroffen. De 4 eerdere metingen vonden plaats in december 2011 en in maart, juni en september 2012. Het meetprogramma is in opdracht van de provincie opgesteld en uitgevoerd door bureau Fibrecount. (Provincie Zuid-Holland, 18-12-2012) lees verder>>

 

21231   Er ontbreken belangrijke feiten in DMH-onderzoek

SLIEDRECHT - Provinciale Staten buigen zich woensdag 9 januari over het TNO-rapport dat onlangs is gepresenteerd over asbeststort op de Derde Merwedehaven. De fracties van D66 en PVV in Zuid-Holland hebben op hun websites al kritische noten gekraakt, ook de PvdA-fractie brengt nu naar buiten dat zij het onbegrijpelijk vindt dat Gedeputeerde Staten nog geen blijk van reflectie hebben gegeven. (...) (Het Kompas Sliedrecht, 14-12-2012) lees verder>>

 

21223   Vraag aan Gedeputeerde Staten Nr. 2752

De Partij van de Arbeid heeft kennis genomen van het feitenonderzoek Derde Merwedehaven. Dit onderzoek is grotendeels gedreven door een verzoek van gemeenten Dordrecht en Sliedrecht. Het is er onder meer op gericht om de GGD in staat te stellen middels onderzoek na te gaan of sprake is, of is geweest van gezondheidsrisico's ten gevolge van de stort van asbest in de Derde Merwedehaven. Tegelijkertijd is er een behoefte om na meer dan 20 jaar onrust en wantrouwen de feiten op een rij te hebben en het boek te sluiten. (...) (Provincie Zuid-Holland, 13-12-2012 lees verder>>

 

21222   Vraag aan Gedeputeerde Staten Nr. 2753

Op dinsdag 11 december 2012 plaatste Rijnmond.nl het bericht "Dordrecht kan afvalverwerker Delta niet stoppen". In dit bericht geeft wethouder Sleeking van Dordrecht aan dat zijn vertrouwen in de provincie ernstig is aangetast. Reden is de verontstelde sluiting van de Derde Merwedehaven. Dordrecht betaalde 8 miljoen voor het staken van de activiteiten en had er vertrouwen in dat hierover goede, duidelijke afspraken waren gemaakt met GS.(Provincie Zuid-Holland, 13-12-2012) lees verder>>

 

21219   Actievoerders dringen aan op politiek debat DMH

SLIEDRECHT - Timo Pauw (PRO Sliedrecht) trok wethouder Ad de Waard dinsdagavond aan zijn jasje over het TNO-rapport dat twee weken geleden is gepresenteerd over asbeststort op de Derde Merwedehaven. (...) (Het Kompas Sliedrecht, 13-12-2012) lees verder>>

 

21218   PvdA eist opheldering Derde Merwedehaven

De PvdA Statenfractie heeft opheldering gevraagd aan Gedeputeerde Staten (GS) over de in de media verschenen berichten over de voorgenomen sluiting van de Derde Merwedehaven. Er lijkt een conflict te zijn ontstaan tussen de gemeente Dordrecht en de Provincie. (PvdA Zuid-Holland, 12-12-2012) lees verder>>

 

21217   PvdA: opheldering 3e Merwedehaven

SLIEDRECHT - De PvdA Statenfractie heeft opheldering gevraagd aan Gedeputeerde Staten (GS) over de in de media verschenen berichten over de voorgenomen sluiting van de Derde Merwedehaven. Er lijkt een conflict te zijn ontstaan tussen de gemeente Dordrecht en de Provincie. (De Merwestreek, 12-12-2012) lees verder>>

 

21216   Sluiting Derde Merwedehaven: Eerst zien, dan geloven

Geblunder. Zo ziet de Stichting Werkgroep Derde Merwedehaven de verwarring rondom de sluiting van de afvalstortplaats Derde Merwedehaven in Dordrecht. (RTV Rijnmond, 12-12-2012) lees verder>>

 

21214   Dordt kan afvalverwerker Delta niet stoppen + audio

Bij de ruzie over het al of niet stoppen met afvalverwerking op de Derde Merwedehaven trekt Dordrecht aan het kortste eind. Wethouder Piet Sleeking sluit een rechtzaak niet uit, maar ziet er vooralsnog weinig heil in. (RTV Rijnmond, 11-12-2012) lees verder>>

 

21210   Derde Merwedehaven wel dicht

De stortplaats Derde Merwedehaven gaat wel degelijk op 1 januari dicht, zegt wethouder Sleeking van Dordrecht tegen de NOS. RTV Rijnmond meldde dat er ruzie was tussen de gemeente aan de ene kant en en de eigenaar en exploitant van de stort, de provincie Zuid-Holland en Delta, aan de andere kant. Delta zou de stort open willen houden. (NOS, 11-12-2012) lees verder>>

 

21208   Stortplaats Derde Merwedehaven blijft toch open + video

De gemeente Dordrecht en exploitant Delta hebben een diepgaand conflict over de sluiting van stortplaats Derde Merwedehaven. Volgens de gemeente gaat die op 1 januari dicht, maar Delta zegt dat sprake is van een misverstand. (RTV Rijnmond, 11-12-2012) lees verder>>

 

21205   E-mail: stortlijst 2012

In december 2010 was er in het gebouw van de Omgevingsdienst aan de Noordendijk in Dordrecht een persconferentie, waarin bekend werd gemaakt dat de stortplaats Derde Merwedehaven eind december 2012 zou gaan sluiten. (Stichting Werkgroep Derde Merwedehaven, 11-12-2012) lees verder>>

 

21204   Delta en provincie willen toch bagger storten op Derde Merwedehaven

DORDRECHT - De gemeente Dordrecht is opnieuw in conflict geraakt met eigenaar Delta van stortplaats Derde Merwedehaven. Hoewel de gemeente 8 miljoen euro betaalt voor de sluiting van de stortplaats, eind deze maand, wil Delta doorgaan met het opslaan en overslaan van afval en baggerspecie. (AD Drechtsteden, 11-12-2012) lees verder>>

 

21200   Feitenonderzoek DMH gepresenteerd

Als fractie waren we blij dat het lang verwachte rapport,inzake het feitenonderzoek Derde Merwedehaven en uitgevoerd door TNO, maandag 27 november 2012 werd gepresenteerd. De uitkomst was geen verrassing als je die vergelijkt met de reeds bestaande vermoedens over het storten van asbesthoudend afval in de afgelopen twintig jaar. (SGP-ChristenUnie Sliedrecht, 8-12-2012) lees verder>>

 

21192   E-mail: wob verzoek

Naar aanleiding van de inhoud van het Plan van Aanpak Feitenonderzoek Derde Merwedehaven Dordrecht ( TNO offerte 129647( en het verschijnen van het TNO rapport Feitenonderzoek DMH van TNO nummer 060-UT-2012-01507 van 20-11-2012 door u bekend gemaakt op 27-11-2012, doen wij bij deze met een beroep op de Wet Openbaarheid van Bestuur ( milieuinformatie) het verzoek ons in het bezit te stellen van de onderstaande documenten, e mails en conceptrapporten. (Stichting Werkgroep Derde Merwedehaven, 6-12-2012) lees verder>>

 

21190   DMH: Provincie neemt geen verantwoording

SLIEDRECHT - Het TNO-rapport naar asbeststort op de Derde Merwedehaven, dat dinsdag 27 november werd gepresenteerd, wordt 9 januari behandeld in een commissievergadering van Provinciale Staten. ... (Het Kompas Sliedrecht, 6-12-2012) lees verder>>

 

21189   Ontsla de ambtenaren

SLIEDRECHT/DORDRECHT- Omdat TNO geen archieven van stortplaatseigenaren Proav en Delta mocht inzien, is het onderzoek naar de asbeststort op de Derde Merwedehaven onvolledig. Wel staat vast dat het toezicht en de controle door de provincie Zuid-Holland hebben gefaald. Zij moet haar excuses aanbieden en de verantwoordelijke ambtenaren ontslaan. (AD Drechtsteden, 6-12-2012) lees verder>>

 

21186   Raadsinformatie brief: een overzicht van de stappen en afspraken tot nu toe

In deze brief informeren we u nader over de tot nu toe genomen stappen en afspraken inzake de doorlopende activiteiten en herinrichting Derde Merwedehaven en het op 27 november door de provincie gepresenteerde Feitenonderzoek. (Gemeente Dordrecht, 5-12-2012) lees verder>>

 

21161   Presentatie Feitenonderzoek

Presentatie Feitenonderzoek (Provincie Zuid-Holland, 3-12-2012) lees verder>>

 

21155   Feitenonderzoek Derde Merwedehaven toont opnieuw noodzaak beter milieutoezicht aan

PERSBERICHT - D66 Zuid-Holland heeft met belangstelling kennisgenomen van het feitenonderzoek naar de asbeststortingen in de Derde Merwedehaven. Het rapport, dat is opgesteld door TNO in opdracht van de provincie Zuid-Holland, geeft inzicht in de hoeveelheden asbest die verpakt en onverpakt zijn gestort. Volgens het onderzoeksteam is dat grotendeels legaal gebeurd, maar is er voor 2002 vermoedelijk zo’n 1900 ton onverpakt asbest illegaal gestort. Precieze gegevens van voor 2002 zijn niet meer te achterhalen. (D66 Zuid-Holland, 28-11-2012) lees verder>>

 

21149   PVV Zuid-Holland: Provincie neemt TNO-rapport niet serieus

PERSBERICHT - De Partij voor de Vrijheid in Zuid-Holland heeft met interesse kennisgenomen van het TNO-rapport over de asbeststort Derde Merwedehaven. PVV-woordvoerder Milieu Bart Privé: "Al in december 2011 heeft de PVV gepleit voor het uitvoeren van een feitenonderzoek naar de periode voor 2002. Nu blijken onze vermoedens terecht: er is tussen 1993 en 2002 een enorme hoeveelheid onverpakt asbesthoudend afval gestort. Dit was volgens de milieuvergunning niet toegestaan". (PVV Zuid-Holland, 29-11-2012) lees verder>>

 

21147   TNO: provincie voorbarig met conclusie asbest

De conclusie van de provincie Zuid-Holland dat de stort van onverpakt asbesthoudend afval op de Derde Merwedehaven na 2002 legaal was, is op zijn minst voorbarig. Dat zegt TNO naar aanleiding van het feitenonderzoek dat ze in opdracht van de provincie naar de asbeststort heeft gedaan. (AD Drechtsteden, 29-11-2012) lees verder>>

 

21145   Jan Franssen: geen commentaar

SLIEDRECHT - Commissaris van de Koningin Jan Franssen liet zich gisteren niet verleiden tot het geven van commentaar op een TNO-rapport over de Derde Merwedehaven. (De Merwestreek, 28-11-2012) lees verder>>

 

21144   Alles is volgens de regels gebeurd

SLIEDRECHT - ,,Ik hoop dat het feitenonderzoek alle betrokkenen aanleiding geeft de blik op de toekomst te richten.'' Dat communiceerde milieugedeputeerde Rik Janssen dinsdagmiddag als eerste nadat het TNO-rapport over afvalberging Derde Merwedehaven was gepresenteerd. Voor hem is wat betreft het verleden van de veelbesproken vuilstortplaats de kous af. (Het Kompas Sliedrecht, 28-11-2012) lees verder>>

 

21143   Brief GS: aan gemeenteraad Sliedrecht

Op 15 mei 2012 hebben wij u geïnformeerd over de hervatting van het feitenonderzoek naar het storten van onverpakt en verpakt asbesthoudend materiaal in de periode 1990-2010 op de stortplaats Derde Merwedehaven te Dordrecht. (GS Provincie Zuid-Holland, 27-11-2012) lees verder>>

 

21142   E-mail: vraag PRO Sliedrecht aan college

Er vanuit gaande dat vanavond gezien de agenda en de gemaakte afspraken geen mogelijkheid is tot het stellen van vragen doen wij dat op deze wijze. (PRO Sliedrecht, 28-11-2012) lees verder>>

 

21141   Video: Meer asbest op vuilstort Merwedehaven

Bekijk video (NOS, 27-11-2012)

 

21140   E-mail: reactie Leo van Andel

De publicatie van het TNO rapport heeft nogal wat negatieve reactie richting provincie veroorzaakt. (Leo van Andel, 28-11-2012) lees verder>>

 

21139   Stort tot 2002 illegaal

DORDRECHT - Op stortplaats Derde Merwedehaven is tussen 1993 en 2002 ongeveer 1900 ton onverpaktasbesthoudend afval gestort. Volgens de toen geldende milieuvergunning was dat niet toegestaan. De provincie trad nauwelijks op tegen deze illegale praktijken. (AD Drechtsteden, 28-11-2012) lees verder

 

21138   Video: Jarenlang asbest gestort op Derde Merwedehaven

Bekijk video  (RTV Rijnmond, 27-11-2012)

 

21137   Jarenlang asbest gestort op Derde Merwedehaven

Op de stortplaats Derde Merwedehaven in Dordrecht is vóór2 003 een grote hoeveelheid asbest gestort. Minimaal 118.000 duizend ton asbesthoudend afval is er gedumpt. Dit blijkt uit TNO-onderzoek in opdracht van de provincie Zuid-Holland. (RTV Rijnmond, 27-11-2012) lees verder>>

 

21136   Mogelijk meer dan 400 kiloton asbest gestort op stortplaats Derde Merwedehaven

Tot 10 jaar geleden is op de stortplaats Derde Merwedehaven vele malen asbest gestort en in grote hoeveelheden. In de periode 1993 - 2002 is tenminste 119,2 kiloton asbesthoudend materiaal gestort en mogelijk zelfs 442 kiloton.  Volgens de provincie Zuid-Holland (Gedeputeerde Rik Janssen van Milieu): “De resultaten van dit onderzoek geven een duidelijk beeld van het handelen van de provincie in de periode 1990 tot en met 2010. ... (iNSnet, 27-11-2012) lees verder>>

 

21135   Grote hoeveelheden asbest

SLIEDRECHT - Voor 2002 blijkt er toch op de DerdeMerwedehaven grote hoeveelheden asbesthoudend materiaal te zijn gestort, in tegenstelling tot de beweringen van de provincie. (De Merwestreek, 27-11-2012) lees verder>>

 

21134   Asbest Merwedehaven vóór 2002

Op de stortplaats Derde Merwedehaven is vóór 2002 wel degelijk een grote hoeveelheid asbesthoudend afval gestort. Dat blijkt uit TNO-onderzoek in opdracht van de provincie Zuid-Holland. (NOS, 27-11-2012) lees verder>>

 

21133   TNO-rapport Feitenonderzoek

Feitenonderzoek naar het storten van asbesthoudende materialen op de stortplaats Derde Merwedehaven te Dordrecht in de periode 1990 tot en met 2010 (Provincie Zuid-Holland, 27-11-2012) lees verder>>

 

21132   Feitenonderzoek Derde Merwedehaven duidelijk beeld

Het feitenonderzoek Derde Merwedehaven is afgerond.Gedeputeerde Staten zijn van mening dat het feitenonderzoek een duidelijk beeld geeft van de historie. Onafhankelijk onderzoeksbureau TNO heeft het onderzoek in opdracht van de provincie uitgevoerd. (Provincie Zuid-Holland, 27-11-2012) lees verder>>

 

21129   D66 moet zijn kroonjuwelen van zolder halen

Wat heeft de Derde Merwedehaven, de Nieuwe Dordtse Biesbosch en Noordoevers met elkaar gemeen? (Dordtse Politiek, 26-11-2012) lees verder>>

 

21100   Uitspraak Raad van State zaaknummer 201106600/1/A4

Uitspraak in het geding tussen: 1. de stichting Stichting Werkgroep Derde merwedehaven Sliedrecht, gevestigd te Sliedrecht, 2. het college van burgemeester en wethouders van Sliedrecht, appellanten,en het college van gedeputeerde staten van Zuid-Holland,verweerder. (Raad van State, 21-11-2012) lees verder>>

 

21099   Uitspraak gunstiger

De werkgroep Derde Merwedehaven was aanvankelijk teleurgesteld met de afwijzing van het beroep tegen het plan van de afvalberging Derde Merwedehaven door de rechtbank in Den Haag. (De Merwestreek, 21-11-2012) lees verder>>

 

21084    Sliedrecht ziet bezwaar tegen stort afgewezen

DORDRECHT - Gevaarlijk afval mag gewoon gestort worden op de Derde Merwedehaven in Dordrecht. Het stortreglement 2010 dat dit mogelijk maakt is volgens de Haagse rechtbank niet in strijd met de milieuvergunning. Daarom heeft ze het bezwaar van de gemeente Sliedrecht en de Stichting Werkgroep Derde Merwedehaven tegen dat reglement afgewezen. (AD Drechtsteden, 19-11-2012) lees verder>>

 

21057   Eind november uitslag asbestonderzoek

SLIEDRECHT - Stichting Werkgroep Derde Merwedehaven krijgt dinsdag 27 november de uitslag van het feitenonderzoek dat TNO het afgelopen jaar heeft uitgevoerd naar de stort van onverpakt asbesthoudend materiaal op de Dordtse afvalberging vanaf de opening in 1992. (Het Kompas Sliedrecht, 12-11-2012) lees verder>>

 

21046   Uitspraak Rechtbank 's-Gravenhage zaaknummer AWB 11/6706 en 11/6716

Inhoudsindicatie: Van rechtswege goedkeuring stortreglement; Tijdelijk besluit Lex silentio Positivo Dienstenrichtlijn. (Rechtspraak.nl, 7-11-2012) lees verder>>

 

21014   Derde Merwedehaven per 31 December dicht ????? Een utopie

Uw verzoek tot goedkeuring van het protocol "Afstemming beëindiging stortactiviteit en opleveringsplan en "Tabel met genomen en te nemen stappen t.b.v. oplevering".Met uw brief van 29 juni 2012, uw kenmerk 120629/dvr, door ons ontvangen op 3 juli 2012, verzoekt u op grond van voorschrift 4.11 van de omgevingsvergunning voor afvalberging Derde Merwedehaven van 2 april 2002, kenmerk DGWM/20021774, goedkeuring te verlenen aan het protocol " Afstemming beëindiging stort activiteit en opleveringsplan" en de "Tabel met genomen en te nemen stappen t.b.v. oplevering", die als bijlage bij uw brief is gevoegd. Deze tabel geeft procedureel en op hoofdlijnen weer welke stappen in het kader van het opleveringsplan genomen worden. (Stichting Werkgroep Derde Merwedehaven, 29-10-2012) lees verder>>

 

21002   Werkgroep DMH wil na sluiting stort controleren

SLIEDRECHT - Stichting Werkgroep Derde Merwedehaven is er niet gerust op dat na sluiting van de afvalberging aan de overkant van de rivier alleen schone grond wordt aangeleverd die wordt gebruikt voor het afdekken van de stortplaats. (...) (Het Kompas Sliedrecht, 24-10-2012) lees verder>>

 

21001   Vergunning afvalstort niet meer nodig

SLIEDRECHT/DEN HAAG - De Werkgroep Derde Merwedehaven gelooft er niets van dat er na 1 januari 2013 geen afval meer op de stort aan de Baanhoek belandt, zo bleek bij de Raad van State. Die behandelde de bezwaren van de werkgroep tegen de nieuwe milieuvergunning voor de Afvalberging Derde Merwedehaven. (AD Drechtsteden, 24-10-2012) lees verder>>

 

21000   Overlast stof DMH

SLIEDRECHT - Voor de Raad van State diende maandag, een zaak tegen de Afvalberging Derde Merwedehaven. Als de uitspraak over zes weken komt is de afvalberging nog een maand open. Is het dan nog de moeite een procedure aan te spannen? "Zekerwel", zegt drs Johan Vollenbroek, die voor de gemeente Sliedrecht en de Werkgroep Derde Merwedehaven het woord voerde. "Beloofd is dat er geen afval meer gestort wordt na 31 december, maar de vergunning wordt niet ingetrokken." (De Merwestreek, 24-10-2012) lees verder>>

 

20987   Milieuvergunning voor storten baggerspecie aan Baanhoekweg in Dordrecht

Zitting over de milieuvergunning die het college van gedeputeerde staten van Zuid-Holland heeft verleend aan Afvalberging Derde Merwedehaven aan de Baanhoekweg in Dordrecht. Het gaat om een aanpassing van de milieuvergunning aan de zogenoemde 'beste beschikbare technieken'. (Raad van State, 19-10-2012) lees verder>>

 

20980   Raadsinformatiebrief (gemeente Dordrecht)

Op 16 oktober 2012 besloot de agendacommissie op 30 oktober een besloten kamer in te plannen over de stand van zaken rond de Derde Merwedehaven, zoals door raad recent nog besproken is met wethouder Sleeking. Bij deze bespreking wordt dossier 831058 betrokken (nog openstaande RIB over o.a stortlijsten en controlerapportages)., 123 HVC/Gevudo/3e Merwedehaven, Raadsinformatiebrief inzake 3e Merwedehaven.In deze brief informeren wij u nader over ontwikkelingen rondom de Derde Merwedehaven. (gemeente Dordrecht, 16-10-2012) lees verder>>

 

20971   Antwoord van Gedeputeerde Staten (2725)

In het AD (de Dordtenaar) van 4 oktober wordt gemeld dat er in 2012 meer en wellicht verontreinigde grond op het terrein van de Derde Merwede Haven gestort is. (provincie Zuid-Holland, 15-10-2012) lees verder>>

 

20959   Wie trekken er aan de touwtjes bij provincie?

INGEZONDEN - 'Gifstort is misdadig,' zo luidde de kop van het artikel in deze krant (AD 5-10). In de krant van 13 oktober 2011 werd nog over een gifstort van 1900 ton geschreven. Dit werd later bevestigd door Provinciale Staten. In werkelijkheid bleek er 131.000 ton te zijn gestort op de afvalberg Derde Merwedehaven en zou er niets meer bij komen. (AD De Dordtenaar, 11-10-2012) lees verder>>

 

20958   Sliedrecht vreest gif

DORDRECHT/SLIEDRECHT - Inwoners van Sliedrecht zijn bang dat stortplaats Derde Merwedehaven in Dordrecht ook na de sluiting eind dit jaar gifgrond zal blijven storten. Zij twijfelen of de afvalberg wel echt dichtgaat nu eigenaar Delta gebruik wil blijven maken van een scheidingsinstallatie om vervuild slib en grond te scheiden. (AD Drechtsteden, 11-10-2012) lees verder>>

 

20957   Weer veel vragen en twijfels over DMH

SLIEDRECHT - ,,Ik wil geen stennis schoppen, maar ik heb wel veel vragen en ik maak me ongerust.'' Aldus dominee Joan Tanghé. Het gespreksonderwerp is bijna vanzelfsprekend de Derde Merwedehaven. Waarbij het ditmaal niet gaat om de stort van onverpakt asbesthoudend materiaal want dat wordt nog uitgezocht door TNO. (Het Kompas Sliedrecht, 11-10-2012) lees verder>>

 

20950   Vragen PRO Sliedrecht

Naar aanleiding van ons bezoek aan Delta nv van woensdag 3 oktober en daaropvolgende berichtgeving hebben wij de volgende vragen. (PRO Sliedrecht, 4-10-2012) lees verder>>

 

20938   Gifstort is misdadig ten aanzien van omwonenden

DORDRECHT - Geschrokken, teleurgesteld en verbaasd. Dat zijn de reacties van politici en milieubeschermers in Dordrecht en Sliedrecht nu blijkt dat de Derde Merwedehaven in Dordrecht de afgelopen negen maanden ruim 400.000 ton verontreinigde grond op zijn afvalberg heeft gestort. (AD Drechtsteden-5-10-2012) lees verder>>

 

20937   Ophef over stort gifgrond

DORDRECHT - Politieke partijen en actiegroepen in Dordrecht en Sliedrecht hebben verbaasd gereageerd op de stort van grote hoeveelheden gifgrond op stortplaats Derde Merwedehaven. (AD Drechtsteden, 5-10-2012) lees verder>>

 

20936   Vraag aan Gedeputeerde Staten (2725)

In het AD (de Dordtenaar) van 4 oktober wordt gemeld dat er in 2012 meer en wellicht verontreinigde grond op het terrein van de Derde Merwede Haven gestort is. (provincie Zuid-Holland, 4-10-2012) lees verder>>

 

20931   E-mail: DMH voorlichting sluiting

Geachte heer Janssen,

Leo heeft al op de hem gebruikelijke wijze gereageerd op een artikel van een journalist die de vergadering bezocht. Ik heb het artikel niet gelezen maar ik wil u mijn ongenoegens melden die tijdens de vergadering heb opgedaan. We kregen koffie uit een kopje met "Indaver" erop. De Belgische afvalverwerker met een bedenkelijke reputatie. (Stichting Werkgroep Derde Merwedehaven, 4-10-2012) lees verder>>

 

20930   E-mail: gifgrond Derde Merwedehaven (II)

Beste Rick en Hans,

De termijn van de WOB is nu ingegaan, mede omdat vanuit DMH/Delta/Proav zijde vele verhalen zijn verteld over een vestiging van een slibscheidingsinstallatie, opslag en depot van grond en andere zaken op de DMH na de sluiting van 31 december a.s. Het wordt de hoogste tijd dat jullie de WAARHEID gaan vertellen. (Stichting Werkgroep Derde Merwedehaven, 4-10-2012) lees verder>>

 

20929   E-mail: gifgrond Derde Merwedehaven

Aan Gedeputeerde de heer R.A.Janssen en de heer H.Janssen Provincie Zuid Holland

Geachte heren Janssen,

Helaas kon ik niet aanwezig zijn vanwege andere afsprakenbij de info middag van de Derde Merwedehaven. (Stichting Werkgroep Derde Merwedehaven, 4-10-2012) lees verder>>

 

20928   Toch nog gifgrond gestort

DORDRECHT -  Op stortplaats Derde Merwedehaven in Dordrecht is in het laatste jaar voor de sluiting vooral verontreinigde grond gestort. Dat terwijl de stort van gifgrond politiek gevoelig ligt en er een rechtszaak loopt om die stort met terugwerkende kracht te verbieden. (AD Drechtsteden, 4-10-2012) lees verder>>

 

20888   Meting: geen asbestvezels

DORDRECHT - Ook bij de vierde asbestmeting op stortplaats Derde Merwedehaven in Dordrecht zijn geen asbestvezels in de lucht gevonden. (AD Drechtsteden, 26-9-2012) lees verder>>

 

20886   Asbestmetingen Derde Merwedehaven (vierde meetsessie)

De Derde Merwedehaven BV is een inrichting voor het storten van onder andere bouw- en sloopafval onder het bevoegde gezag van de provincie Zuid-Holland. De exploitatie is in 1993 gestart. Vanaf begin 2011 wordt uitsluitend storten van verpakt asbesthoudend materiaal toegestaan.Tevens is in februari 2011 besloten de stortplaats op 31 december 2012 vervroegd te sluiten. Vanaf dat moment zal de bovenafdichting worden aangelegd waarna het terrein wordt ingericht voor toekomstig gebruik.(Fibercount, 10-9-2012) lees verder>>

 

20884   Amper asbestvezels in lucht rond stortplaats Dordrecht

Rond de Derde Merwedehaven in Dordrecht zijn opnieuw geen verhoogde concentraties asbestvezels in de lucht gevonden. De provincie Zuid-Holland laat dit jaar regelmatig meten hoe veel asbest er in de lucht zit, nadat vorige zomer onrust ontstond over de stort van onverpakt asbest. (RTV Rijnmond, 25-9-2012) lees verder>>

 

20883   Opnieuw geen asbest bij metingen Derde Merwedehaven

SLIEDRECHT - Op maandag 10 september vond voor de vierde keer een asbestmeting bij de afvalberging Derde Merwedehaven plaats. Net als bij de drie eerdere metingen, in december 2011 en in maart en juni 2012, zijn er geen asbestvezels in de lucht aangetroffen. Het meetprogramma is in opdracht van de provincie opgesteld en uitgevoerd door bureau Fibrecount. Zoals eerder aangekondigd wordt tot aan de sluiting van de afvalberging op 31 december 2012 nog één meting uitgevoerd. (Het Kompas Sliedrecht, 25-9-2012) lees verder>>

 

20882   Opnieuw geen asbest bij Derde Merwedehaven

De vierde asbestmeting bij de afvalberging Derde Merwedehaven vond op 10 september jongstleden plaats. Net als bij de 3 eerdere metingen, in december 2011 en in maart en juni 2012, zijn er geen asbestvezels in de lucht aangetroffen. Het meetprogramma is in opdracht van de provincie opgesteld en uitgevoerd door bureau Fibrecount. Zoals eerder aangekondigd wordt tot aan de sluiting van de afvalberging op 31 december 2012 nog 1 meting uitgevoerd. (Provincie Zuid-Holland, 25-9-2012) lees verder>>

 

20846   Dordt roert zijn Staart ...

Opnieuw hebben we in Dordrecht te maken met een gifschandaal. Bij het chemisch bedrijf DuPont op de Staart blijkt jarenlang een giftige stof te hebben gelekt, zonder dat dit door het bedrijf of controleurs werd opgemerkt. (Dordtse Politiek, 14-9-2012) lees verder>>

 

20601   Vragen over 3e Merwedehaven

De fracties van GroenLinks, D66, PvdA, CU, SGP en de VSP zijn bezorgd over de stort van asbest in de 3e Merwedehaven en de rol van de provincie hierin. (De Staartenaar, juli 2012) lees verder>>

 

20519   Asbestmeting Derde Merwedehaven (derde meetsessie)

De Derde Merwedehaven BV is een inrichting voor het storten van onder andere bouw- en sloopafval onder het bevoegde gezag van de provincie Zuid-Holland. De exploitatie is in 1993 gestart, waarbij vanaf 2003 het storten van onverpakt asbesthoudend materiaal is vergund (volgens de landelijke beleidsregel 4.45). Vanaf begin 2011 wordt uitsluitend storten van verpakt asbesthoudend materiaal toegestaan. Tevens is in februari 2011 besloten de stortplaats op 31 december 2012 vervroegd te sluiten. Vanaf dat moment zal de bovenafdichting worden aangelegd waarna het terrein wordt ingericht voor toekomstig gebruik. (Fibercount, 13-6-2012) lees verder>>

 

20506   Weer geen asbest in lucht bij stort

Ook bij de derde asbestmeting op stortplaats Derde Merwedehaven in Dordrecht zijn geen asbestvezels in de lucht gevonden. (AD Drechtsteden, 29-6-2012) lees verder>>

 

20504   Nieuwe meting: geen asbest

SLIEDRECHT – Op 13 juni vond de derde asbestmeting in een reeks van vijf metingen plaats bij de afvalberging Derde Merwedehaven. Net als bij de twee eerdere metingen, in december 2011 en in maart 2012, zijn er geen asbestvezels in de lucht aangetroffen. Dit meldt de provincie Zuid-Holland. (De Merwestreek, 28-6-2012) lees verder>>

 

20503   Vervolgmeting Derde Merwedehaven: geen asbestvezels

De 3de asbestmeting in een reeks van 5 metingen vond plaats op 13 juni bij de afvalberging Derde Merwedehaven. Net als bij de 2 eerdere metingen, in december 2011 en in maart 2012, zijn er geen asbestvezels in de lucht aangetroffen. Het meetprogramma is in opdracht van de provincie opgesteld en uitgevoerd door bureau Fibrecount. Om alle risico's uit te sluiten voert de provincie tot aan het dicht gaan van de afvalberging op 31 december 2012 nog twee metingen uit. (Provincie Zuid-Holland, 28-6-2012) lees verder>>

 

20502   Mosterd na de maaltijd

SLIEDRECHT - Wethouder Ad de Waard, die onder andere milieu in zijn portefeuille heeft, heeft geen uitleg hoeven geven aan inwoners over de Derde Merwedehaven. (Het Kompas Sliedrecht, 28-6-2012) lees verder>>

 

20486   Asbest buiten haven wordt opgeruimd

DORDRECHT - Het asbest dat op het talud buiten stortplaats Derde Merwedehaven in Dordrecht is gevonden, wordt nog dit jaar opgeruimd. Uit onderzoek is gebleken dat het asbesthoudend puin daar in de jaren '60 is gestort tijdens het ophogen van de haven. In die tijd behoorde de grond nog tot de gemeente Sliedrecht. (AD Drechtsteden, 23-6-2012) lees verder>>

 

20482   Weinig animo voor spreekuur

Tot nu toe hebben weinig Sliedrechters gebeld naar het telefonisch spreekuur over vuilstortplaats Derde Merwedehaven. (AD Drechtsteden-20-6-2012) lees verder>>

 

20473   Opnieuw asbest Derde Merwedehaven

Bij de Dordtse 3de Merwedehaven zijn asbestdeeltjes gevonden. (RTV Dordrecht, 13-6-2012) lees verder>>

 

20470   Asbest gevonden bij stortplaats

DORDRECHT  - Medewerkers van stortplaats Derde Merwedehaven hebben op het talud aan de rivier losse asbestdeeltjes gevonden. (AD Drechtsteden, 13-6-2012) lees verder>>

 

20466   Antwoord van Gedeputeerde Staten op vragen van ... (2655)

De NOS heeft een WOB verzoek ingediend bij de provincie om informatie te verkrijgen over de storting van asbesthoudend materiaal in de periode voor 2003 (1993-2002). Op basis hiervan concludeert de NOS dat er veel meer asbesthoudend materiaal gestort is dan tot nu toe door de provincie Zuid-Holland is gemeld. (GS Zuid-Holland, 12-6-2012) lees verder>>

 

20462   STIL

Dat het momenteel stil is rond onze Stichting heeft de onderstaande redenen, wel blijven wij ten alle tijde de vinger aan de pols houden om indien nodig te reageren. (Stichting Werkgroep Derde Merwedehaven, 12-6-2012) lees verder>>

 

20443   Kamervragen van het lid Van Tongeren (GroenLinks) ingezonden 4 mei 2012

Kamervragen van het lid Van Tongeren (Groen Links) over het bericht 'Meer asbest Derde Merwedehaven dan gedacht' (ingezonden 4 mei 2012) (Ministerie van Infrastructuur en Milieu, 7-6-2012) lees verder >>

 

20442   Telefonisch spreekuur Derde Merwedehaven wethouder De Waard

In de opiniërende vergadering van 15 mei jl. heeft de Gemeenteraad het college gevraagd om de bewoners goed te blijven informeren over ontwikkelingen rondom de Derde Merwedehaven. (Gemeente Sliedrecht, 7-6-2012) lees verder>>

 

20439   Stort beheerste haar leven

Ze had maar wát graag zelf de poorten gesloten. Eind 2012 gaat de vuilstortplaats in de Derde Merwedehaven dicht, de doorn in het oog van de onlangs overleden Riet Ris-den Ouden. (AD Drechtsteden, 6-6-2012) lees verder>>

 

20435   Drechtsteden wordt als een voorbeeld gezien

SLIEDRECHT - Voorafgaand aan de raadsvergadering van afgelopen woensdag had de gemeenteraad een onderonsje met Arno Brok. Hij sprak zich uit over de Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden. Als burgemeester van de grootste gemeente (lees: Dordrecht) staat Brok aan het roer van dit intergemeentelijke samenwerkingsverband, dat vanuit Sliedrecht al jaren aan kritiek onderhevig is. (...) (Het Kompas Sliedrecht, 2-6-2012) lees verder>>

 

20407   Plan van Aanpak 'Feitenonderzoek Derde Merwedehaven'

Op de stortplaats 'Derde Merwedehaven' (DMH) is in het verleden onverpakt asbesthoudend afval gestort (zie figuur 1.1 voor de globaleligging). In de achter ons liggende periode is discussie ontstaan over de omstandigheden waaronder het afval is gestort. lees verder>>

 

20406   Stort van asbest was niet vergund

Drie uur voor de raadsvergadering begon, kwam de brief van Gedeputeerde Janssen dat het onderzoek naar het storten van asbest op de Derde Merwedehaven wordt voortgezet en uitgebreid. (De Merwestreek, 23-5-2012) lees verder>>

 

20402   PVV Zuid-Holland haalt gelijk in dossier Derde Merwedehaven

De Partij voor de Vrijheid heeft met instemming kennisgenomen van het bericht dat de provincie Zuid-Holland het onderzoek naar de asbeststort Derde Merwedehaven in Dordrecht hervat, en bovendien ook de periode van 1993 tot en met 2002 mee zal nemen in het onderzoek. (PVV Zuid-Holland, 19-5-2012) lees verder>>

 

20400   Verruiming onderzoek Derde Merwedehaven

Op dinsdagavond 15 mei 2012 sprak de gemeenteraad over de stortplaats Derde Merwedehaven. In de discussie over de Derde Merwedehaven gaat het de CDA-fractie om de gezondheid van Sliedrecht: in het verleden, in het heden en in de toekomst! (CDA Sliedrecht, 16-5-2012) lees verder>>

 

20395   Actueel Week 20 - 3e Merwedehaven

Bekijk video Een verslag van het debat over de Derde Merwedehaven (MerweTV, 15-5-2012)

 

20393   Raad debatteert opnieuw over Derde Merwedehaven

“De Sliedrechtse bevolking is opnieuw opgeschrikt door berichten over de stort van veel meer asbesthoudend afval dan tot nu toe bekend was. Na de uitzending van het NOS-journaal op 29 april is het volkomen te begrijpen dat veel Sliedrechters opnieuw het vertrouwen in de overheid dreigen te verliezen”, aldus fractielid Leen Huijser tijdens de extra opiniërende raadsvergadering van dinsdag 15 mei. (SGP-ChristenUnie, 17-5-2012) lees verder>>

 

20392   Derde Merwedehaven

We bedanken de portefeuillehouder voor het heldere advies van de heer Vollenbroek, ook al leidt dit er niet toe dat we gerustgesteld zijn, in tegendeel zelfs. (VVD Sliedrecht, 17-5-2012) lees verder>>

 

20391   Audioverslaglegging Opinierende bijeenkomst 15 mei 2012

beluister audio uitzending (Gemeente Sliedrecht, 16-5-2012)

 

20390   Asbest-onderzoek Derde Merwedehaven hervat

Het onderzoek naar het storten van asbesthoudend materiaal op de Derde Merwedehaven in Dordrecht, in de periode van 2003 tot en met 2010, is dinsdag hervat en uitgebreid. Dat maakte de provincie Zuid-Holland bekend. (Binnenlands Bestuur, 16-5-2012) lees verder>>

 

20389   Sliedrecht blij met onderzoek

SLIEDRECHT - Drie uur voordat dinsdagavond de raadsvergadering begon, kwam de brief van Gedeputeerde Janssen dat het onderzoek naar het storten van asbest op de Derde Merwedehaven wordt voortgezet en uitgebreid. (De Merwestreek, 16-5-2012) lees verder>>

 

20388   Deksel beerput ligt los

SLIEDRECHT - Na weer een belastende onthulling in de media (ditmaal door het NOS-journaal) over asbeststort op de Derde Merwedehaven daagde Stichting Werkgroep Derde Merwedehaven begin mei milieugedeputeerde Rik Janssen uit volledige openheid te betrachten. Milieuexpert Johan Vollenbroek, adviseur van de gemeente Sliedrecht, sprak zich in dezelfde bewoordingen uit. De aanhouder heeft gewonnen. Janssen is overstag gegaan. (...) (Het Kompas Sliedrecht, 16-5-2012) lees verder>>

 

20387   Verder onderzoek naar asbeststort

DORDRECHT/SLIEDRECHT - Sliedrecht eist dat de beerput rondom de asbeststort op de Derde Merwedehaven in Dordrecht open gaat en wordt op zijn wenken bediend. Gistermiddag besloten Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland het gestaakte feitenonderzoek te hervatten en uit te breiden tot de periode vanaf 1990. (AD Drechtsteden, 16-5-2012) lees verder>>

 

20386   Volledig onderzoek Derde Merwedehaven

SLIEDRECHT - Gedeputeerde Staten hebben op 15 mei besloten het feitenonderzoek naar het storten van onverpakt asbesthoudend materiaal op de Derde Merwedehaven in de jaren 2003 tot en met 2010 te hervatten en uit te breiden. (De Merwestreek, 16-5-2012) lees verder>>

 

20385   Onderzoek asbest Derde Merwedehaven hervat

DORDRECHT  - Het onderzoek naar het storten van asbesthoudend materiaal op de Derde Merwedehaven in Dordrecht, in de periode van 2003 tot en met 2010, is dinsdag hervat en uitgebreid. Dat maakte de provincie Zuid-Holland bekend. (Reformatorisch Dagblad, 15-5-2012) lees verder>>

 

20384   Onderzoek asbest Derde Merwedehaven hervat

DORDRECHT -  Het onderzoek naar het storten van asbesthoudend materiaal op de Derde Merwedehaven in Dordrecht, in de periode van 2003 tot en met 2010, is dinsdag hervat en uitgebreid. Dat maakte de provincie Zuid-Holland bekend. (De Telegraaf, 15-5-2012) lees verder>>

 

20383   Groter onderzoek naar asbest Derde Merwedehaven

De provincie breidt het feitenonderzoek naar de Derde Merwedehaven in Dordrecht uit. Zuid-Holland legde het onderzoek onlangs stil, omdat justitie een strafrechtelijk onderzoek was begonnen naar de mogelijke stort van asbesthoudend afval. Maar het OM zegt nu dat de provincie het feitenonderzoek mag voortzetten. (RTV Rijnmond, 15-5-2012) lees verder>>

 

20382   Groter onderzoek stort Dordrecht

De provincie Zuid-Holland begint een nieuw, uitgebreider onderzoek naar de Derde Merwedehaven in Dordrecht, waar mogelijk jarenlang onverpakt afval is gestort met asbest erin. (NOS Nieuws, 15-5-2012) lees verder>>

 

20381   Volledig onderzoek Derde Merwedehaven

NIEUWSBERICHT - Gedeputeerde Staten (GS) hebben op 15 mei 2012 besloten het feitenonderzoek naar het storten van onverpakt asbesthoudend materiaal op de Derde Merwedehaven in de jaren 2003 tot en met 2010 te hervatten en uit te breiden. (Provincie Zuid-Holland, 15-5-2012) lees verder>>

 

20380   Volledig onderzoek Derde Merwedehaven

SLIEDRECHT - Gedeputeerde Staten hebben vandaag besloten het feitenonderzoek naar het storten van onverpakt asbesthoudend materiaal op de Derde Merwedehaven in de jaren 2003 tot en met 2010 te hervatten en uit te breiden met de periode 1990 tot en met 2002. (Het Kompas Sliedrecht, 15-5-2012) lees verder>>

 

20379   E-mail PZH: brief feitenonderzoek vervolg

Hierbij ontvangt u het schrijven inzake de hervatting en uitbreiding van het feitenonderzoek stortplaats Derde Merwedehaven. ...  (Provincie Zuid-Holland, 15-5-2012) lees verder>>

 

20378   Asbestaffaire groter

DORDRECHT/SLIEDRECHT -  Op stortplaats Derde Merwedehaven in Dordrecht wordt al sinds de jaren '90 verpakt en onverpakt asbest gestort, terwijl dat volgens de toen geldende vergunning niet mocht. Ook hoefde de stortplaats nog geen voorzorgsmaatregelen te nemen om verspreiding van kankerverwekkende asbestvezels tegen te gaan. (AD Drechtsteden, 15-5-2012) lees verder>>

 

20376   INGEZONDEN - En niemand vraagt iets ...

De 3e Merwedehaven, daar ben ik al vanaf het begin, toen er nog maar sprake van was dat die stort er zou komen, fel tegen geweest. (...) (AD De Dordtenaar, 14-5-2012) lees verder>>

 

20374   Evaluatie Milieuvergunning 1992-2002

Op zondag 29 april 2012 heeft de NOS aandacht besteed aan het storten van asbesthoudend materiaal op de stortplaats de Derde Merwedehaven in de periode tot 2002. Op zowel het niveau van de Tweede Kamer als die van de Provinciale Staten zijn vragen gesteld. Ook in de Sliedrechtse samenleving leven diverse vragen. De fracties van PROSliedrecht, de VVD en PvdA hebben verzocht om een extra openbare opiniërende bijeenkomst op dinsdag 15 mei 2012. (Gemeenteraad Sliedrecht, 11-5-2012) lees verder>>

 

20373   Column: "Stuurman aan wal"

De Dordtse oppositiepartijen hebben boter op hun hoofd. Wellicht hebben ze zelfs last van hun geweten. Als je het ze zelf vraagt, waarom uitgerekend zij nu zo bezorgd en ongerust zijn over wat er allemaal gestort is op de Derde Merwedehaven, dan komt er ongetwijfeld een mooi betoog over voortschrijdend inzicht en de wens om beter laat dan nooit de onderste steen boven te krijgen. Van dat laatste ben ik overigens ook een voorstander. Of ooit helder wordt wat er precies op stortplaatsen gebeurt, dat waag ik overigens te betwijfelen. (Dordt Centraal, 9-5-2012) lees verder>>

 

20369   Raad praat over asbeststort

SLIEDRECHT - De gemeenteraad van Sliedrecht praat dinsdag in een extra vergadering over de situatie rond vuilstortplaats Derde Merwedehaven in Dordrecht. (AD Drechtsteden, 10-5-2012) lees verder>>

 

20368   Extra raadsdebat over DMH

SLIEDRECHT - De Sliedrechtse gemeenteraad debatteert dinsdagavond 15 mei in een extra raadsvergadering over asbeststort op de Derde Merwedehaven. Op initiatief van PRO Sliedrecht, PvdA en VVD. Zij hebben vorige week een verzoek ingediend bij de agendacommissie. Een jaar geleden werd door de politieke partijen al flink gediscussieerd over de veelbesproken afvalberging, die het nieuws blijft halen en vorige week zelfs landelijk in opspraak kwam door een item in het NOS-journaal. (Het Kompas Sliedrecht, 10-5-2012) lees verder>>

 

20353   Zijn Dordtenaren geïnteresseerd in hun wel en wee?

Al eerder lieten wij blijken dat de lokale krant het Algemene Dagblad /de Dordtenaar maar weinig aandacht besteedt aan politieke onderwerpen. Als je wilt weten wat er speelt in de politiek dan ben je langzamerhand verplicht om de raadsvergaderingen bij te wonen. (Dordtse Politiek, 5-5-2012) lees verder>>

 

20352   Stort van onverpakt asbest, 3e Merwedehaven! Hoe vaak en hoe veel?

De fracties van GroenLinks, D66, PvdA, CU, SGP en de VSP spreken hun zorg en verbazing uit over de verantwoordelijkheid en de rolneming van de provincie Zuid-Holland, als vergunningverlener en toezichthouder ten aanzien van de stortplaats 3e Merwedehaven. (GroenLinks Dordrecht, 5-5-2012) lees verder>>

 

20351   Politiek roert zich over asbeststort

DORDRECHT/ SLIEDRECHT - De politieke partijen in Sliedrecht en Dordrecht maken zich grote zorgen over de asbeststort op de Derde Merwedehaven. Volgens hen weet zelfs de provincie niet meer hoeveel asbest er precies is gestort en in welke periode. (AD Drechtsteden, 5-5-2012) lees verder>>

 

20348   Column: Asbest, pers en politiek

Afgelopen dinsdag opende het NOS Journaal weer eens ouderwets met een vervuiling. Op de stortplaats Derde Merwedehaven in Dordrecht ligt veel meer asbest dan gedacht. (BodemNieuws.nl, 3-5-2012) lees verder>>

 

20341   E-mail Stichting Werkgroep DMH: vergunning voorschrift asbest

Wij, de leden van de Stichting Werkgroep Derde Merwedehaven uit Sliedrecht zijn zeer verheugd dat u als Statenleden aandacht wil gaan schenken aan de asbest problematiek van de Derde Merwedehaven en allen transparantie willen. (Stichting Werkgroep Derde Merwedehaven, 3-5-2012) lees verder>>

 

20340   Volledige openheid betrachten

SLIEDRECHT - De Derde Merwedehaven had al een besmette naam in Sliedrecht en omgeving. Een item in het 8 uur-journaal van zondag 29 april doet ook in de rest van Nederland stof opwaaien. Naar aanleiding van deze uitzending, waarmee het journaal zelfs werd geopend, heeft GroenLinks Kamervragen gesteld aan staatssecretaris Atsma. De PvdA-Statenfractie in Zuid-Holland wil dat de hele stortingsperiode wordt onderzocht. De NOS onthulde namelijk dat al voor 2003 ongeveer 45.000 ton asbesthoudend afval is gestort. (Het Kompas Sliedrecht, 3-5-2012) lees verder>>

 

20339   D66 geschokt over asbeststort

Na de PvdA heeft ook de provinciale fractie van D66 geschokt gereageerd op de asbeststortingen in de Derde Merwedehaven. (AD Drechtsteden, 3-5-2012) lees verder>>

 

20338   Opiniërende bijeenkomst asbest gewenst

SLIEDRECHT - De fracties van PRO Sliedrecht, de VVD en PvdA willen een extra openbare opiniërende bijeenkomst op dinsdag 15 mei, naar aanleiding van het nieuws over het storten van asbesthoudend materiaal op de stortplaats de Derde Merwedehaven in de periode 1999-2002. (De Merwestreek, 2-5-2012) lees verder>>

 

20337   Vragen aan Gedeputeerde Staten nummer 2655

Stort van asbest en/of asbesthoudend materiaal in de Derde Merwedehaven (GS Zuid-Holland, 2-5-2012) lees verder>>

 

20336   E-mail PROSliedrecht: Extra Opiniërende bijeenkomst Derde Merwedehaven

Zondag 29 april heeft de NOS verontrustend nieuws naar buiten gebracht over het storten van asbesthoudend materiaal op de stortplaats de Derde Merwedehaven in 1999 - 2002. (PROSliedrecht, 2-5-2012) lees verder>>

 

20334   Column: Geachte heer Brok

Ik schrijf u omdat ik de laatste tijd onrustig slaap. Als burgemeester van Dordrecht en onderkoning van dit Drechtstedengebied kunt u mij misschien geruststellen over verontrustende zaken waarover ik zoveel tegenstrijdige berichten hoor. (...) (AD Drechtsteden, 2-5-2012) lees verder>>

 

20331   PvdA: opheldering over asbeststort

SLIEDRECHT - PvdA in de Staten van Zuid-Holland eist dat de provincie het feitenonderzoek naar de stort van onverpakt asbesthoudend afval op de Derde Merwedehaven in Dordrecht heropent. Die was daarmee gestopt omdat het OM een strafrechtelijk onderzoek is begonnen naar de stort in de periode 2006 tot 2010. (AD Drechtsteden, 2-5-2012) lees verder>>

 

20330   PvdA wil snel opheldering over storten asbest in Derde Merwedehaven

De PvdA Zuid-Holland wil dat het feitenonderzoek naar de storting van asbesthoudend materiaal in de Derde Merwedehaven wordt herstart en uitgebreid. Aanleiding is de berichtgeving van het NOS journaal van 29 april jl. waarin wordt gesteld dat er in de periode voor 2003 veel meer asbesthoudend materiaal is gestort dan tot nu toe door de provincie Zuid-Holland is gemeld. (PvdA Zuid-Holland, 1-5-2012) lees verder>>

 

20329   Aanhoudende zorgen Derde Merwedehaven

De Zuid-Hollandse D66-fractie blijft bezorgd over de asbeststortingen in de Derde Merwedehaven. Afgelopen zondag berichtte de NOS dat er veel meer asbest is gestort dan in eerste instantie werd aangenomen. Naar aanleiding van deze berichtgeving heeft Statenlid Paul Breitbarth aan Gedeputeerde Staten gevraagd om de commissie Verkeer en Milieu volgende week nader te informeren. (D66 Zuid-Holland, 1-5-2012) lees verder>>

 

20328   GroenLinks wil garanties omwonenden asbestvuilstort Merwede

Er ligt mogelijk meer dan 130.000 ton asbest en asbesthoudend materiaal op de bedrijfsafvalvuilstort bij Dordrecht en Sliedrecht in onduidelijke omstandigheden. Tweede Kamerlid Liesbeth van Tongeren wil opheldering en stelt vandaag vragen aan staatssecretaris Atsma van Milieu. (GroenLinks, 29-4-2012) lees verder>>

 

20327   E-mail: Wob-verzoek Stichting Werkgroep DMH

Naar aanleiding van uw optreden in het NOS journaal van 29april j.l.om 20.00 uur en de daar gedane uitlatingen van u, zijn wij genoodzaakt om u een WOB verzoek te zenden, (komt ook per post), met het verzoek uw uitlatingen hard te maken met kopie documenten. (Stichting Werkgroep Derde Merwedehaven, 1-5-2012) lees verder>>

 

20326   Meer asbest dan ingeschat op derde Merwedehaven

DORDRECHT - Uit onderzoek blijkt dat er veel meer asbest op de derde Merwedehaven ligt, dan vooralsnog werd aangenomen. Uit document blijkt namelijk dat voor 2003 ook asbesthoudend afval is gestort in grote hoeveelheden. Er zijn zelfs bronnen aangetroffen waaruit stort in de jaren '90 blijkt. Het gaat in totaal om enkele 10000-en tonnen meer dan de 131.000 die eerder was vastgesteld. (Dordrecht.net, 1-5-2012) lees verder>>

 

20324   Bewoners Sliedrecht willen opheldering over asbeststort

De bewonersorganisatie uit Sliedrecht die strijdt tegen de stort van asbest in de Derde Merwedehaven dient opnieuw een juridisch verzoek in om alle informatie over stortingen boven tafel te krijgen. Dat laat een woordvoerder van de organisatie maandag weten. (RTV Rijnmond, 30-4-2012) lees verder>>

 

20323   Tonnen meer asbest op Dordrechtse stortplaats

DORDRECHT - Op de stortplaats Derde Merwedehaven in Dordrecht ligt veel meer asbest dan eerder werd aangenomen. Dat blijkt uit documenten die in het bezit is van de NOS. (Blik op Nieuws, 29-4-2012) lees verder>>

 

20322   Meer asbest op Dordtse stortplaats

Op de stortplaats Derde Merwedehaven in Dordrecht ligt veel meer asbest dan eerder werd aangenomen. Uit documenten in het bezit van de NOS blijkt dat al vóór 2003 tienduizenden tonnen afval met kankerverwekkend asbest zijn gestort. (NOS Nieuws, 29-4-2012) lees verder>>

 

20321   Meer asbest op Dordtse stortplaats dan berekend door provincie

Op een stortplaats in Dordrecht die dichtgaat en zal worden omgevormd worden tot een recreatiegebied, zijn tienduizenden tonnen asbest meer gestort dan voorheen werd aangenomen. (NRC, 30-4-2012) lees verder>>

 

20320   NOS: Meer asbest dan gedacht

SLIEDRECHT - De NOS opende zojuist het 8 uur-journaal met nieuws over de Derde Merwedehaven: 'Op de stortplaats Derde Merwedehaven in Dordrecht ligt veel meer asbest dan eerder werd aangenomen.' Uit documenten die de researchafdeling van het NOS Journaal in bezit heeft blijkt dat al vóór 2003 ongeveer 45.000 ton afval met kankerverwekkend asbest is gestort. De provincie zegt in een reactie dat er weinig aan de hand is omdat het gaat om afval dat was verpakt. (Het Kompas Sliedrecht, 29-4-2012) lees verder>>

 

20319   Knalbende asbest op stortplaats

Asbestliefhebbers kunnen het best zo snel mogelijk richting Dordrecht. Op de stortplaats Derde Merwedehaven in die stad ligt namelijk veel meer asbest dan eerst werd gedacht. Dat meldde de NOS op basis van documenten die de omroep in bezit heeft. Voor 2003 zouden tienduizenden tonnen afval met asbest zijn gestort. (Spits Nieuws, 29-4-2012) lees verder

 

20318   Meer asbest op Dordtse stortplaats

DORDRECHT -  Op de stortplaats Derde Merwedehaven in Dordrecht ligt veel meer asbest dan gedacht. Dat meldt de NOS op basis van documenten die de omroep in bezit heeft. Voor 2003 zouden tienduizenden tonnen afval met asbest zijn gestort. (De Telegraaf, 29-4-2012) lees verder>>

 

20317   Meer asbest op Derde Merwedehaven

Op de Derde Merwedehaven in Dordrecht ligt veel meer asbest dan eerder werd aangenomen. Dat meldt de NOS. De omroep beschikt over documenten waaruit zou blijken dat in de jaren voor 2003 al grote hoeveelheden afval met de kankerverwekkende stof zijn gestort. (RTV Rijnmond, 29-4-2012) lees verder>>

 

20316   Meer asbest Derde Merwedehaven dan gedacht

 Beluister audio uitzending (NOS audio, 29-4-2012)

 

20315   Omwonenden al jaren bezorgd om asbest Dordrecht

Op de grootste asbeststortplaats, Derde Merwedehaven bij Dordrecht en Sliedrecht ligt nog veel meer asbest dan eerder werd aangenomen. Uit documenten in het bezit van de NOS, blijkt dat al vóór 2003 tienduizenden tonnen afval met kankerverwekkend asbest zijn gestort. De Provincie had altijd gezegd dat dat pas vanaf 2003 gebeurde. Omwonenden maken zich al jaren zorgen over de stortplaats. (NOS, 29-4-2012) Bekijk video uitzending

 

20311   Werkgroep DMH wil via Wob-verzoek 'TNO-rapport' inzien

SLIEDRECHT - Stichting Werkgroep Derde Merwedehaven heeft een zogeheten Wob-verzoek ingediend bij de provincie. Op grond van de Wetopenbaarheid van bestuur vraagt de werkgroep naar kopieën van het TNO-onderzoek en de e-mailwisseling tussen de provincie en TNO. (Het Kompas Sliedrecht, 26-4-2012) lees verder>>

 

20301   Wob-verzoek concept asbestrapport en correspondentie afvaldump DMH

Hierbij verzoeken wij u op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) om het toesturen van kopieën van de volgende informatie: ... (Stichting Werkgroep Derde Merwedehaven, 23-4-2012) lees verder>>

 

20289   Raadsinformatiebrief over Derde Merwedehaven (17-4-2012)

In deze brief informeren wij u nader over de stortlijsten Derde Merwedehaven, controlerapportages, het strafrechtelijk en feitenonderzoek en over de tweede serie asbestmetingen. (Gemeente Dordrecht, 17-4-2012) lees verder>>

 

20276   PvdA Statenfractie wil dat Provincie het Feitenonderzoek 3e Merwedehaven voortzet

Op de bijeenkomst van het PvdA Gewest Zuid-Holland in Engels in Rotterdam, zaterdag 14 april 2012, werd een stand van zaken gegeven uit de Provinciale Staten. (PvdA, 15-4-2012) lees verder>>

 

20260   Brief PZH: besluit Wob-verzoek NOS

Op 7 maart 2012 heeft u op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (hierna: Wob) een verzoek tot ons college gericht met de vraag om toezending van informatie met betrekking tot asbeststortingen in de Derde Merwedehaven in Dordrecht. (...) (Provincie Zuid-Holland, 11-4-2012) lees verder>>

 

20234   Dordt verliest markante vrouw; in memoriam Riet Ris-den Ouden

Geschokt hebben we kennis genomen van het nog onverwachte overlijden van Riet Ris-den Ouden, op de leeftijd van 85 jaar. Eind jaren '80 van de vorige eeuw kruisten onze paden in de strijd tegen de aanleg van de Stortplaats 3e Merwedehaven. (...) (Beter voor Dordt, 5-4-2012) lees verder>>

 

20228   Geen asbestvezels rond stortplaats

DORDRECHT - Bij een tweede meting in maart van dit jaar zijn op stortplaats de Derde Merwedehaven in Dordrecht geen asbestvezels aangetroffen. (AD Drechtsteden, 5-4-2012) lees verder>>

 

20227   Project Noordoevers ROM-D Beantwoording technische vragen [fragment]

Zowel in de Raadsinformatiebrief, als in de Hoofdnotitie (en in de daarbijbehorende bijlagen) komt de opstelling van de provincie aan de orde. Ooit werd de GRDS de worst voorgehouden van een gemeentelijke bijdrage in de regio van € 25 miljoen. Later werd dat € 10 miljoen voor Manden Maken 1, weer later € 10 miljoen voor ROM-D in aandelen kapitaal (per brief zelfs bevestigd), en nog later alleen als werkkapitaal voor ROM-D. (Gemeente Dordrecht, 4-4-2012) lees verder>>

 

20225   [update] Weer niets gevonden

SLIEDRECHT - Bij afvalberging Derde Merwehaven heeft op 15 maart heeft een tweede asbestmeting plaatsgevonden. (De Merwestreek, 4-4-2012) lees verder>>

 

20209   Ook bij tweede meting geen asbestvezels (aangevulde versie)

SLIEDRECHT - Op 15 maart jongstleden heeft een tweedeasbestmeting bij de afvalberging Derde Merwedehaven plaatsgevonden. Net als bij de eerste asbestmeting, in december 2011, zijn er, zo schrijft de provincie in een persbericht, geen asbestvezels in de lucht aangetroffen. Het meetprogramma is in opdracht van de provincie opgesteld en uitgevoerd door het bureau Fibrecount. De provincie voert tot de sluiting van de stortplaats op 31 december 2012 elk kwartaal een asbestmeting uit. (Het Kompas Sliedrecht, 2-4-2012) lees verder>>

 

20206   PvdA Zuid-Holland teleurgesteld: onderzoek asbeststorting Derde Merwedehaven onnodig uitgesteld

De PvdA Zuid-Holland vindt het onbegrijpelijk dat het onderzoek naar de gezondheidsrisico’s van de stort van asbest in de Derde Merwedehaven in Dordrecht en Sliedrecht is uitgesteld. PvdA Statenlid Petra Smits: ‘De uitkomst van het feitenonderzoek maakt het mogelijk voor de GGD om gezondheidsrisico’s in kaart te brengen. Dit staat helemaal los van het strafrechtelijk onderzoek dat het openbaar ministerie nu uitvoert naar de Derde Merwedehaven. Uitstel veroorzaakt alleen maar onrust en dat moeten we juist bij zo’n dossier voorkomen’. (PvdA Zuid-Holland, 30-3-2012) lees verder>>

 

20203   Geen asbestvezels aangetroffen bij meting Derde Merwedehaven

SLIEDRECHT - Op 15 maart dit jaar heeft een tweede asbestmeting bij de afvalberging Derde Merwedehaven plaatsgevonden. Net als bij de eerste asbestmeting, van december 2011, zijn er geen asbestvezels in de lucht aangetroffen. Het meetprogramma is in opdracht van de provincie opgesteld en uitgevoerd door bureau Fibrecount. De provincie voert tot aan de sluiting van de afvalberging op 31 december 2012 elk kwartaal een asbestmeting uit. (Het Kompas Sliedrecht, 31-3-2012) lees verder>>

 

20202   PVV Zuid-Holland tegen stopzetting asbestonderzoek Derde Merwedehaven

Op 23 maart heeft het provinciebestuur besloten om het feitenonderzoek van TNO naar de storting van asbest in de Derde Merwedehaven stop te zetten. Volgens het college wordt het onderzoek stopgezet om op deze manier het strafrechtelijk onderzoek van het Openbaar Ministerie alle ruimte te geven. Een grote minderheid van PvdA, GroenLinks en 50PLUS vindt samen met de PVV dat dit argument kant noch wal raakt. Het stopzetten van het onderzoek zal leiden tot alleen maar meer onrust bij de omwonenden; onrust die de provincie bewust in stand houdt. (PVV Zuid-Holland, 28-3-2012) lees verder>>

 

20201   Kunnen wij leren van de vechtjassen uit Sliedrecht?

Afgelopen week stond de Derde Merwedehaven weer eens in de politieke belangstelling. Bij de Provinciale Staten werd een interpellatiedebat gehouden op verzoek van de PvdA omdat zij vinden dat het feitenonderzoek naar de stort van het onverpakte asbest gewoon door moet gaan ondanks een ingesteld strafrechtelijk onderzoek naar de feiten door het O.M. (Dordtse Politiek, 30-3-2012) lees verder>>

 

20197   Geen asbestvezels aangetroffen

SLIEDRECHT - Op 15 maart heeft een tweede asbestmeting bij de afvalberging Derde Merwedehaven plaatsgevonden. Net als bij de eerste asbestmeting, van december 2011, zijn er geen asbestvezels in de lucht aangetroffen, meldt de provincie Zuid-Holland. (De Merwestreek, 30-3-2012) lees verder>>

 

20196   Geen asbestvezels in lucht Derde Merwedehaven

De tweede asbestmeting bij de afvalberging Derde Merwedehaven heeft op 15 maart 2012 plaatsgevonden. Net als bij de eerste asbestmeting, van december 2011, zijn er geen asbestvezels in de lucht aangetroffen. Het meetprogramma is in opdracht van de provincie opgesteld en uitgevoerd door bureau Fibrecount. De provincie voert tot aan de sluiting van de afvalberging op 31 december 2012 elk kwartaal een asbestmeting uit. (Provincie Zuid-Holland, 30-3-2012) lees verder>>

 

20195   Asbestmetingen Derde Merwedehaven (tweede meetsessie)

De Derde Merwedehaven BV is een inrichting voor het storten van onder andere bouw- en sloopafval onder het bevoegde gezag van de provincie Zuid-Holland. De exploitatie is in 1993 gestart, waarbij vanaf 2003 het storten van onverpakt asbesthoudend materiaal is vergund (volgens de landelijke beleidsregel 4.45). Vanaf begin 2011 wordt uitsluitend storten van verpakt asbesthoudend materiaal toegestaan. Tevens is in februari 2011 besloten de stortplaats op 31 december 2012 vervroegd te sluiten. Vanaf dat moment zal de bovenafdichting worden aangelegd waarna het terrein wordt ingericht voor toekomstig gebruik. (Fibercount, 15-3-2012) lees verder>>

 

20194   Wederom geen asbestvezels gemeten bij Derde Merwedehaven

Bij een tweede meting bij de Derde Merwedehaven in Dordrecht zijn geen asbestvezels aangetroffen. Dat zegt de provincie Zuid-Holland die opdracht heeft gegeven tot een reeks metingen. In december werd bij een eerste meting ook niets gevonden. (RTV Rijnmond, 30-3-2012) lees verder>>

 

20185   PvdA boos over uitstel onderzoek

DORDRECHT - De PvdA Zuid-Holland noemt het 'onbegrijpelijk' dat het onderzoek naar de gezondheidsrisico's van de stort van asbest in de Derde Merwedehaven is uitgesteld. (AD Drechtsteden, 29-3-2012) lees verder>>

 

20184   Alle vertrouwen in onderzoek Openbaar Ministerie Derde Merwedehaven

De Zuid-Hollandse D66-fractie heeft alle vertrouwen in het strafrechtelijk onderzoek van het Openbaar Ministerie (OM) naar de storting van onverpakt asbesthoudend materiaal in de Derde Merwedehaven. Dat bleek woensdag tijdens een interpellatiedebat in Provinciale Staten, aangevraagd door de PvdA. Het debat draaide om de vraag of de provincie het feitenonderzoek dat in haar opdracht werd uitgevoerd moet opschorten, nu het OM heeft besloten alsnog een eigen onderzoek te starten. (D66 Zuid-Holland, 28-3-2012) lees verder>>

 

20183   Op z'n minst de schijn tegen

SLIEDRECHT - Afvalberging Derde Merwedehaven levert weer commotie op. In elk geval politieke reuring, zo bleek dinsdagavond tijdens de gemeenteraadsvergadering. Leen Huijser van de SGP-ChristenUnie vroeg wethouder Ad de Waard of hij afweet van het strafrechterlijk onderzoek dat het Openbaar Ministerie instelt naar de stort van asbest en asbesthoudende afvalstoffen in de periode van 2006 tot en met 1 maart 2012. (...) (Het Kompas Sliedrecht, 29-3-2012) lees verder>>

 

20182   Interpellatie over stopzetting onderzoek asbeststort Derde Merwedehaven  

(Provincie Zuid-Holland, 28-3-2012) bekijk video

 

20181   Asbestonderzoek Dordrecht gaat door

Het onderzoek van TNO naar asbest in de Derde Merwedehaven in Dordrecht is alleen opgeschort en niet stopgezet. (RTV Rijnmond, 28-3-2012) lees verder>>

 

20180   OM start onderzoek

SLIEDRECHT - Het Openbaar Ministerie (OM) in Rotterdam start een onderzoek naar de stortplaats Derde Merwedehaven. Dit naar aanleiding van klachten uit Sliedrecht. (De Merwestreek, 28-3-2012) lees verder>>

 

20179   PvdA: Hervat onderzoek asbeststort Dordt

De PvdA in Zuid-Holland wil dat het onderzoek naar de stort van asbest in de Derde Merwedehaven in Dordrecht onmiddellijk wordt hervat. Het onderzoek werd afgelopen week stopgezet omdat het Openbaar Ministerie ook een strafrechtelijk onderzoek naar de zaak is begonnen. (RTV Rijnmond, 27-3-2012) lees verder>>

 

20178   PvdA Zuid-Holland: onderzoek asbeststorting Derde Merwedehaven per direct herstarten

DORDRECHT - De PvdA Zuid-Holland wil dat het onderzoek naar de stort van asbest in de Derde Merwedehaven in Dordrecht per direct wordt herstart. Tijdens een interpellatiedebat op woensdag 28 maart 2012 zal zij Gedeputeerde Staten verzoeken het lopende onderzoek van TNO onverkort en zonder vertraging voort te zetten. (Dordrecht.net, 27-3-2012) lees verder>>

 

20177   Brief PZH: Interpellatieverzoek over stopzetting onderzoek asbeststort Derde Merwedehaven

Hierbij deel ik u mede dat de Statenleden mevrouw P.J.M.Smits en de heer R. Hillebrand van de PvdA overeenkomstig artikel 52 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen van Provinciale Staten, een schriftelijk verzoek hebben ingediend om tijdens uw vergadering van 28 maart a.s. een interpellatie te houden over de stopzetting van het onderzoek asbeststort Derde Merwedehaven. (Provincie Zuid-Holland, 27-3-2012) lees verder>>

 

20173   Burgemeester zwijgt na oproep

SLIEDRECHT - Burgemeester Tonny van de Vondervoort van Sliedrecht reageert niet op de oproep van de Werkgroep Derde Merwedehaven om op te stappen. (AD Drechtsteden, 27-3-2012) lees verder>>

 

20172   Burgemeester Sliedrecht ter discussie

De Werkgroep Derde Merwedehaven vindt dat waarnemend burgemeester Tonny van de Vondervoort van Sliedrecht haar functie tijdelijk moet neerleggen. Dat is volgens de actiegroep nodig, omdat er vorige week een strafrechtelijk onderzoek gestart is, waarin zij betrokken kan raken. (RTV Rijnmond, 26-3-2012) lees verder>>

 

20171   Heeft ook gedeputeerde Rick Janssen (SP) iets te verbergen? Wij denken van wel!

Vorige week kreeg de Stichting Werkgroep Derde Merwedehavenen de actiegroep Asbeststort Nee in Sliedrecht bericht van dhr. Rik Jansen (SP), milieu-gedeputeerde van de Provincie Zuid-Holland, dat hij in verband het strafrechtelijk onderzoek, dat de officier van Justitie gaat instellen naar vermeende overtredingen inzake het mogelijk in strijd met de Wm vergunning losstorten van asbest op de stortplaats aan de rivier de Merwedehaven, per direct heeft gestopt. Naar zijn zeggen is dat gedaan omdat het Openbaar Ministerie nu aan zet zou zijn. Hij wil met het eigen feitenonderzoek door TNO  het justitieel onderzoek niet in de wielen rijden.  Als actiegroepen vragen we ons af of dit de werkelijke reden is. Wij hebben de volgende vragen en opmerkingen bij deze provinciale mededeling? (Stichting Werkgroep Derde Merwedehaven, 26-3-2012) lees verder>>

 

20167   Open brief aan de Commissaris van de Koningin van Zuid-Holland

Geachte heer Franssen, Wellicht heeft u kennis genomen van het onderzoek van het OM naar het storten van asbest houdend afval op de Derde Merwedehaven te Dordrecht. Kan het onderzoek van de politiekorpsen van Zuid-Holland-Zuid en Rijnmond zonder gevolgen blijven voor de waarnemend burgemeester van Sliedrecht? Als Gedeputeerde van de provincie Zuid-Holland was ze betrokken als bestuurder van de PROAV, en bestuurder van het nazorgfonds voor afdekking van de stortplaats. Juist over die periode vindt het justitiële onderzoek plaats. (Stichting Werkgroep Derde Merwedehaven, 26-3-2012) lees verder>>

 

20158   Provincie stopt feitenonderzoek naar stort asbest

SLIEDRECHT - In afwachting van het strafrechtelijk onderzoek van justitie naar de asbeststort op de Derde Merwedehaven in Dordrecht, heeft de provincie Zuid-Holland haar eigen feitenonderzoek daarnaar stilgelegd. (AD Drechtsteden, 24-3-2012) lees verder>>

 

20155   Brief PZH: opschorten feitenonderzoek Derde Merwedehaven

De Stichting Werkgroep Derde Merwedehaven heeft mij geattendeerd op de brief van het Openbaar Ministerie aan deze Stichting van 20 maart 2012. In deze brief geeft het Openbaar Ministerie aan dat is besloten een strafrechtelijk onderzoek te starten naar met name het los storten van asbest en asbesthoudende afvalstoffen in de periode van 2006 tot en met 1 maart 2012, alsmede op de acceptatie van afvalstromen aangebracht door het schip Helena in 2009. (23-3-2012) lees verder>>

 

20154   OM doet onderzoek naar stortplaats Delta

DEN HAAG - Het Openbaar Ministerie in Den Haag is een strafrechtelijk onderzoek begonnen naar de 'mogelijke stort van onverpakt asbesthoudend afval' op stortplaats de Derde Merwedehaven in Dordrecht. (BN De Stem, 23-3-2012) lees verder>>

 

20153   Justitie doet strafrechtelijk onderzoek naar stortplaats Delta

DEN HAAG - Het Openbaar Ministerie in Den Haag is een strafrechtelijk onderzoek begonnen naar de 'mogelijke stort van onverpakt asbesthoudend afval' op stortplaats de Derde Merwedehaven in Dordrecht. (PZC, 22-3-2012) lees verder>>

 

20152   Strafrechtelijk onderzoek Derde Merwedehaven

SLIEDRECHT - Het Openbaar Ministerie voert een strafrechtelijk onderzoek uit naar de Derde Merwedehaven. Officier van Justitie R.S. Mackor heeft dit per brief laten weten aan Stichting Werkgroep Derde Merwedehaven en Stichting De Overkant. (Het Kompas Sliedrecht, 22-3-2012) lees verder>>

 

20151   OM onderzoekt Dordtse stort

Het Openbaar Ministerie stelt een onderzoek in naar de stort van asbesthoudend afval op de Derde Merwedehaven in Dordrecht. Er wordt bekeken of eigenaar Delta en de toezichthouders zich aan de regels hebben gehouden. (RTV Rijnmond, 22-3-2012) lees verder>>

 

20149   OM stort zich op asbest

DORDRECHT/SLIEDRECHT - Het Openbaar Ministerie is een strafrechtelijk onderzoek gestart naar het storten van onverpakt asbesthoudend afval op stortplaats de Derde Merwedehaven in Dordrecht. Justitie bekijkt vooral de periode van 2006 tot 2012, toen hiervan ruim 60.000 ton is gestort. (AD Drechtsteden, 22-3-2012) lees verder>>

 

20144   Brief Functioneel Parket: strafrechtelijk onderzoek

Van de heer H. Elgeti van politie Zuid-Holland-Zuid ontving ik uw e-mailbericht van 13 maart 2012. In de e-mail informeert u naar de stand van zaken van de aangifte van uw Stichting van 15 maart 2011 omtrent de Derde Merwedehaven. (Stichting Werkgroep DMH, 21-3-2012) lees verder>>

 

20132   Brief: Rechtbank 's-Gravenhage beroep van Werkgroep DMH

Het beroep is behandeld op de zitting van maandag 30 januari 2012, waarna de rechtbank het onderzoek heeft gesloten. De rechtbank heeft besloten het onderzoek te heropenen. Het onderzoek zal daarom worden voortgezet. (Stichting Werkgroep DMH, 19-3-2012) lees verder>>

 

20101   Beantwoording vragen feitenonderzoek PRO Sliedrecht

Hiermee geven wij u antwoord op de door u op 9 februari 2012 gestelde en ontvangen vragen op grond van artikel 44 van het reglement van orde naar aanleiding van de beantwoording door GS van Zuid-Holland op vragen van Provinciale Staten betreffende het feitenonderzoek bij de Derde Merwedehaven. (PRO Sliedrecht, 15-3-2012) lees verder>>

 

20090   Asbest onverpakt gestort

SLIEDRECHT - Volgens de vergunning mocht er tussen 2003 en 2010 op de stortplaats aan de Derde Merwedehaven geen onverpakt asbesthoudend afval worden gestort. Tegelijkertijd mocht dit wel volgens het op 18 november 2003 goedgekeurde stortplan. (De Merwestreek, 13-3-2012) lees verder>>

 

20005   Bekendmaking besluit Derde Merwedehaven B.V. te Dordrecht

De staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu maakt, ter voldoening aan de Algemene wet bestuursrecht, het volgende bekend. (...) (Staatscourant Nr. 3376, 22-2-2012) lees verder>>

 

19994   Rapport asbest onleesbaar

SLIEDRECHT - Voorzitter Leo van Andel van de Werkgroep Derde Merwedehaven is boos. De handhavingsrapporten over de afvalberging Derde Merwedehaven zijn gedeeltelijk onleesbaar. (De Merwestreek, 21-2-2012) lees verder>>

 

19987   E-mail PZH: antwoord ontvangst van 657 toezicht/handhavingrapporten (III)

Ik heb het besluit waartegen u opkomt bekeken en daar staat inderdaad een bezwaar- en geen beroepsclausule onder. We zullen uw email daarom als bezwaar in behandeling nemen (en niet als klacht). In het kader van de Awb dient een bezwaarschrift een ondertekening te bevatten. Kunt u in dat kader een ondertekend bezwaarschrift faxen of emailen? (Provincie Zuid-Holland, 20-2-2012) lees verder>>

 

19986   E-mail Stichting Werkgroep DMH: ontvangst van 657 toezicht/handhavingrapporten (II)

Er kan m.i. geen twijfel over bestaan om een Awb klacht in te dienen. Kijk even op www.opgecomenlanden.nl Daar staat onder nummer 19976 de aanbiedingsbrief van de inspectierapporten, van de OZHZ. Daarin wordt duidelijk gesteld dat er een Awb bezwaar mogelijk is. Wij brengen deze brief dan ook in, het zal u in kopie worden toegezonden. (Stichting Werkgroep Derde Merwedehaven, 20-2-2012) lees verder>>

 

19983   Werkgroep 3MWH krijgt 'gestreepte' rapporten

SLIEDRECHT -  Het vergde wel een bezoek aan een AWB-commissie, maar de Stichting Werkgroep 3de Merwedehaven heeft deze week 657 rapporten mogen ontvangen van de Provincie. (MerweRTV, 18-2-2012) lees verder>>

 

19982   E-mail Stichting Werkgroep DMH: ontvangst van 657 toezicht/handhavingrapporten/ bezwaarschrift (I)

Op 18 mei 2011 verzochten wij om inzage in de 657 toezicht en handhavingrapporten van de Derde Merwedehaven. Uw college heeft dit geweigert. Na een bezoek van ons langs de Awb commissie op 17 november 2011 zijn wij in het gelijk gesteld. Men moest ons de 657 rapporten  laten inzien of geven. (Stichting Werkgroep DMH, 18-2-2012) lees verder>>

 

19976   Brief PZH: verzoek Wob van 18 mei 2011

Naar aanleiding van uw verzoek van 18 mei 2011 om op grond van de Wet openbaarheid van bestuur inzage te verkrijgen in diverse documenten met betrekking tot het toezicht op de naleving van de milieuvergunning voor de stortplaats Derde Merwedehaven delen wij u het volgende mee. (Provincie Zuid-Holland, 16-2-2012) lees verder>>

 

19975   Concept notulen kamer Derde Merwedehaven

Mevrouw De Smoker heeft drie punten. Op 22 maart 2011 is gesproken over de stort van onverpakt asbesthoudend materiaal. Daar is unaniem een motie over aangenomen met het verzoek om inzage te krijgen in gestorte stoffen in de periode 2009/2011. Ze vindt het fijn dat er nu eindelijk stortlijsten zijn verstrekt. (...) (Gemeente Dordrecht, 16-2-2012) lees verder>>

 

19969   Vragen over asbest

SLIEDRECHT - Het storten van onverpakt asbesthoudend materiaal op de Derde Merwedehaven was van 2003 tot en met 2010 toegestaan. (De Merwestreek, 15-2-2012) lees verder>>

 

19947   E-mail: Werkgroep DMH aan PZH inzake antwoord GS

Beste Hans, ten eerste is de status van de stortplannen zoals je weet onder de rechter, dus afwachten wat deze beslist op 14 maart. (Werkgroep Derde Merwedehaven, 10-2-2012) lees verder>>

 

19946   E-mail: antwoord PZH op e-mail Werkgroep DMH van 9-2-2012

Dat je geen voorschrift gevonden hebt waarin het storten van onverpakt asbesthoudend materiaal wordt genoemd, komt omdat dit in de voorschriften niet afzonderlijk, maar in de vorm van een verwijzing naar het stortplan is opgenomen. (Provincie Zuid-Holland, 10-2-2012) lees verder>>

 

19942   Onverpakt asbest toegestaan?

SLIEDRECHT - Het storten van onverpakt asbesthoudend materiaal op de Derde Merwedehaven was van 2003 tot en met 2010 toegestaan. Dit stelt commissaris van de koningin Jan Franssen in antwoord op PVV-statenlid B. Privé. (De Merwestreek, 9-2-2012) lees verder>>

 

19941   Artikel 44 vragen Derde Merwedehaven (PROSliedrecht)

Deze week namen wij kennis van de antwoorden op vanuit de Provinciale Staten gestelde vragen over de Derde Merwedehaven. De Provincie is inzake het Feitenonderzoek een van de twee partners van de gemeente Sliedrecht en wij hebben dan ook de volgende vraag over de door GS gegeven antwoorden. (PROSliedrecht, 9-2-2012) lees verder>>

 

19940   E-mail Stichting Werkgroep DMH plus aanvulling

Gezien het antwoord van het college van GS aan de Statenfractie van de PVV  (zie bijgaand) wordt er als volgt geantwoord,  wij citeren : ... (Stichting Werkgroep DMH, 9-2-2012) lees verder>>

 

19925   Sliedrecht blijft strijden tegen gifstort op de Derde Merwedehaven

DORDRECHT -  De gemeente Sliedrecht en de Stichting Werkgroep Derde Merwedehaven blijven strijden tegen de stort van gifgrond en ander gevaarlijk afval op de Derde Merwedehaven in Dordrecht. (AD Drechtsteden, 7-2-2012) lees verder>>

 

19909   D66: scherper milieutoezicht

"Tot 2010 is er jarenlang meer asbesthoudend materiaal gestort in de Derde Merwedehaven dan had gemogen. D66 is hier bezorgd over, ook al laten de recente metingen zien dat er nu geen asbestvezels worden gevonden rond het gebied. Wij hopen dat dat ook bij de volgende metingen het geval is en zullen dat goed in de gaten houden." Dit zegt Paul Breitbarth, lid van de D66-fractie in Provinciale Staten. (Zicht op Zuid-Holland, 1-2-2012) lees verder>>

 

19902   Geen aantoonbare schade door asbeststort

Er zijn geen nieuwe aanwijzingen dat de stort van asbest op de Derde Merwedehaven bij Dordrecht grote gezondheidsrisico's heeft opgeleverd. Dat is de conclusie van recent onderzoek rondom de stortplaats. Vast staat wel dat er jarenlang zowel verpakte als onverpakte asbest gestort is. (RTV Rijnmond, 1-2-2012) lees verder>>

 

19901   Asbeststort Derde Merwedehaven blijft vragen oproepen

De stortplaats Derde Merwedehaven blijft de gemoederen bezighouden. (RTV Rijnmond, 1-2-2012) lees verder>>

 

19882   Rechtszaak over afvalstort

SLIEDRECHT - Was het stortreglement van 2010, wat door te laat een besluit nemen van de provincie Zuid-Holland van kracht is geworden, een uitbreiding van vergunning? Daarover ging de zitting maandag van de Meervoudige Kamer van de Bestuursrechtbank in Den Haag. (De Merwestreek, 31-1-2012) lees verder>>

 

19881   Reactie Werkgroep DMH op pleitnotitie

Bijgaand de pleitnotitie die door de heer Johan Vollenbroek is gebruikt tijdens de rechtzitting van gisteren, maandag 30 januari 2012 bij de rechtbank in Den Haag. (Stichting Werkgroep Derde Merwedehaven, 31-1-2012) lees verder>>

 

19858   Rechtszaak over afvalstort DMH

SLIEDRECHT - Stichting Werkgroep Derde Merwedehaven en de provincie treffen elkaar maandag 30 januari in de Haagse rechtbank. ,,De zitting gaat over het Herstelbesluit dat Gedeputeerde Staten nog altijd niet hebben genomen’’, legt voorzitter Leo van Andel uit. (Het Kompas Sliedrecht, 26-1-2012) lees verder>>

 

19854   Werkgroep blijft een luis in de pels

SLIEDRECHT - 'Het is stil aan de overkant.' In voetbalstadions wordt dit nog wel eens gezongen om de supporters van de tegenpartij te sarren als hun ploeg op achterstand is gekomen. Als in Sliedrecht wordt gesproken over de overkant gaat dit vaak over de Derde Merwedehaven, de afvalberging die al bijna twintig jaar is gevestigd aan de andere zijde van de rivier... (lHet Kompas Sliedrecht, 25-1-2012) lees verder>>

 

19853   Rechtzaak over gevaarlijk afval

SLIEDRECHT - Voor de Rechtbank in Den Haag dient maandag 30 januari het beroep dat de Werkgroep Derde Merwedehaven en de gemeente Sliedrecht hebben ingesteld tegen de goedkeuring van het stortreglement voor stortplaats Derde Merwedehaven van 2011. (De Merwestreek, 25-1-2012) lees verder>>

 

19814   Antwoord Statenfractie PVV Asbestonderzoek Derde Merwedehaven (2592)

Asbestonderzoek Derde Merwedehaven (Provincie Zuid-Holland, 17-1-2012) lees verder>>

 

19794   Beantwoording vragen PRO Sliedrecht over Derde Merwedehaven

Onderstaand volgt beantwoording van de door Pro Sliedrecht per email van 28 december 2011 gestelde technische vragen over Derde Merwedehaven. (PRO Sliedrecht, 7-1-2012) lees verder>>

 

19779   Nieuwe vragen over asbest

SLIEDRECHT - De fractie van ProSliedrecht heeft burgemeester en wethouders vragen gesteld over het eindonderzoek naar de asbestvezels die zouden zijn vrijgekomen door de afvalstort aan de Derde Merwedehaven. (De Merwestreek, 3-1-2012) lees verder>>

 

19775   Audioverslaglegging Raadsvergadering 20 december 2011

 bevat audio fragment (gemeente Sliedrecht, 2-1-2012)

 

19733   Vragen PRO Sliedrecht over Derde Merwedehaven

Op 20 december 2011 hebben wij aangekondigd dat wij naast de vragen over het feitenonderzoek ook vragen hebben over het eindonderzoek inzake de asbestvezels. (PRO Sliedrecht, 28-12-2011) lees verder>>

 

19731   Zaak Raad van State en Rechtbank in Den Haag

PERSBERICHT - Recent zijn stortlijsten  vrijgekomen met  eural codes waaruit blijkt dat er de laatste jaren forse hoeveelheden gevaarlijk  afval zijn gestort. Naar aanleiding hiervan heeft de adviseur van de gemeente Sliedrecht en de Werkgroep Derde Merwedehaven, Johan Vollenbroek, aanvullende nota’s verstuurd naar de Raad van State de Rechtbank in Den Haag. (Stichting Werkgroep Derde Merwedehaven, 27-12-2011) lees verder>>

 

19715   Open brief over Derde Merwedehaven

SLIEDRECHT - De nieuwe gedeputeerde Govert Veldhuizen heeft vlak voor Kerst een open brief ontvangen van de Werkgroep Derde Merwedehaven. “Middels deze openbrief willen we je bijpraten. Dan hoor je het ook van de andere kant”, schrijft de werkgroep. (De Merwestreek, 23-12-2011) lees verder>>

 

19714   Open brief aan Govert Veldhuizen

Gefeliciteerd met je benoeming tot Gedeputeerde van Zuid-Holland. Zo krijg je opnieuw weer te maken met de Derde Merwedehaven. Als wethouder van Dordrecht maakten we kennis met je. Toen was onze werkgroep nog een stel lastige lui uit Sliedrecht die niet snapte dat het voor Dordrecht belangrijk was dat er veel gestort werd op de Derde Merwedehaven in verband met de financiën. ... (Stichting Werkgroep Derde Merwedehaven, 22-12-2011) lees verder>>

 

19698   Vraag aan Gedeputeerde Staten (2592)

Ter voldoening aan artikel 54 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen van Provinciale Staten, deel ik u mee, dat het lid van Provinciale Staten B. Privé (PVV), d.d. 20 december 2011, bij mij de volgende vragen heeft ingediend: (Provincie Zuid-Holland, 20-12-2011) lees verder>>

 

19697   Geen asbestvezels aangetroffen rond afvalberg

SLIEDRECHT - Volgens de provincie lijkt er geen reden tot ongerustheid over asbestvezels in de lucht rond afvalberging Derde Merwedehaven in Dordrecht. Die conclusie baseert zij op de uitkomst van de asbestmeting die het bureau Fibrecount vorige week heeft uitgevoerd in opdracht van de provincie. In 2012 worden nog vier metingen verricht en presenteert TNO de resultaten van het feitenonderzoek naar de stort van onverpakt asbesthoudend materiaal in de jaren 2003 ten met 2010. (Het Kompas Sliedrecht, 22-12-2011) lees verder>>

 

19688   Aanvraag vergunning lozen van grondwater 1e watervoerende pakket op de insteekhaven van de Beneden Merwede

De staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu geeft, ingevolge artikel 3:12 van de Algemene wet bestuursrecht, kennis van het voornemen om positief te beschikken op de aanvraag van Derde Merwedehaven B.V. te Dordrecht om een vergunning op grond van de Waterwet. (Staatscourant, 21-12-2011) lees verder>>

 

19687   Geen asbest op stort gemeten

DORDRECHT - Bij recente metingen op stortplaats Derde Merwedehaven in Dordrecht zijn geen asbestvezels in de lucht aangetroffen. (AD Drechtsteden, 21-12-2011) lees verder>>

 

19686   Geen asbest gevonden

SLIEDRECHT -  “Er lijkt geen reden tot ongerustheid over asbestvezels in de lucht rond de afvalberging Derde Merwedehaven in Dordrecht”, meldt de provincie Zuid-Holland. (De Merwestreek, 21-12-2011) lees verder>>

 

19685   Geen asbestvezels bij meting 3MWH

REGIO -  Er lijkt geen reden tot ongerustheid over asbestvezels in de lucht rond de afvalberging Derde Merwedehaven in Dordrecht. Dit is de uitkomst van de eerste van een reeks asbestmetingen op de locatie van de afvalberging die in opdracht van de provincie worden uitgevoerd. De eerste meting is op 12 december uitgevoerd door het bureau Fibrecount. (MerweRTV, 20-12-2011) lees verder>>

 

19684   FIBERCOUNT - Asbestmetingen Derde Merwedehaven (eerste meetsessie)

De Derde Merwedehaven BV is een inrichting voor het storten van onder andere bouw- en sloopafval onder het bevoegde gezag van de provincie Zuid-Holland. De exploitatie is in 1 993 gestart, waarbij vanaf 2003 het storten van onverpakt asbesthoudend materiaal is vergund (volgens de landelijke beleidsregel 4.45). Vanaf begin 2011 wordt uitsluitend storten van verpakt asbesthoudend materiaal toegestaan. Tevens is in februari 2011 besloten de stortplaats op 31 december 2012 vervroegd te sluiten. Vanaf dat moment zal de bovenafdichting worden aangelegd waarna het terrein wordt ingericht voor toekomstig gebruik. (FIBERCOUNT, 12-12-2011) lees verder>>

 

19683   Geen asbestvezels gemeten bij Derde Merwedehaven

Er lijkt geen reden tot ongerustheid over asbestvezels in de lucht rond de afvalberging Derde Merwedehaven in Dordrecht. Dat is de uitkomst van de eerste van een reeks asbestmetingen op de locatie van de afvalberging, die in opdracht van de provincie worden uitgevoerd. (RTV Rijnmond, 20-12-2011) lees verder>>

 

19682   Geen asbestvezels aangetroffen bij asbestmeting Derde Merwedehaven

PERSBERICHT - Er lijkt geen reden tot ongerustheid overasbestvezels in de lucht rond de afvalberging Derde Merwedehaven in Dordrecht. Dit is de uitkomst van de eerste van een reeks asbestmetingen op de locatie van de afvalberging die in opdracht van de provincie worden uitgevoerd. De eerste meting is op 12 december jl. uitgevoerd door het bureau Fibrecount.  (Provincie Zuid-Holland, 20-12-2011) lees verder>>

 

19676   Asbest-onderzoek te beperkt

SLIEDRECHT/DORDRECHT - Het onderzoek naar de falende controle op de stort van asbest op de Derde Merwedehaven in Dordrecht is te beperkt. Dat vindt Pro Sliedrecht, die daarover dinsdag vragen stelt tijdens de gemeenteraadsvergadering. (AD Drechtsteden, 19-12-2011) lees verder>>

 

19675   Onze gezondheid een compromis?

Afgelopen dinsdag werd de gemeenteraad van Sliedrecht al geinformeerd over het Feitenonderzoek Derde Merwedehaven. (PRO Sliedrecht, 16-12-2011) lees verder>>

 

19674   Brief: Mob - evaluatie van de offerte van TNO voor het feitenonderzoek afvalberging DMH

Bij brief van 18 november 2011 is het voorstel van TNO naar de gemeente Sliedrecht gestuurd, waar het op 22 november 2011 is ingeboekt. (Mob, 30-11-2011) lees verder>>

 

19673   E-mail: PRO Sliedrecht - aan de pers: onderzoek TNO

Op 7 september wordt in een bestuurlijk overleg met de gemeente Dordrecht en de provincie Zuid Holland een onderzoeksopzet gemaakt voor het Feitenonderzoek. (PRO Sliedrecht, 16-12-2011) lees verder>>

 

19657   E-mail: Stichting Werkgroep Derde Merwedehaven inzake WOB-verzoek

We doen een beroep op de WOB om in het bezit te worden gesteld van de doklijsten van de stortplaats Derde Merwedehaven over de periode 1993 tot en met 2001. (Stichting Werkgroep Derde Merwedehaven, 14-12-2011) lees verder>>

 

19634   Plan van Aanpak 'Feitenonderzoek Derde Merwedehaven' te Dordrecht

Op de stortplaats Derde Merwedehaven (DMH) is in het verleden overpakt asbesthoudend afval gestort ... (TNO, 6-12-2011) lees verder>>

 

19633   Uitvoering asbestmetingen Derde Merwedehaven

Hierbij ontvangt u het Plan van aanpak Fibercount Control voor het uitvoeren van de asbestmetingen Derde Merwedehaven. (Provincie Zuid-Holland, 1-12-2011) lees verder>>

 

19608   Op safari over stortplaats

DORDRECHT -  Nog een jaar en dan gaat de Derde Merwedehaven in Dordrecht dicht. De laatste bergen bagger, puin en asbest worden zo gestort dat ze goed passen in het toekomstige recreatiegebied. (AD Drechtsteden, 2-12-2011) lees verder>>

 

19588   Werkgroep DMH wil geen half onderzoek

SLIEDRECHT - Stichting Werkgroep Derde Merwedehaven heeft een brief geschreven aan alle fracties in Provinciale Staten. De fracties worden verzocht Gedeputeerde Staten opdracht te geven ook de periode van 1993 tot en met 2002 te laten onderzoeken. (Het Kompas Sliedrecht, 1-12-2011) lees verder>>

 

19576   Werkgroep betreurt beperkt onderzoek

SLIEDRECHT - De Stichting Werkgroep Derde Merwedehaven vindt het opmerkelijk,dat het komende TNO onderzoek over de 3de Merwedehaven alleen betrekking heeft op stortingen vanaf 2003. Gezien het feit, dat notabene een Provinciebedrijf (PROAV) in de periode voor 2003 exploitant was, vindt de Werkgroep het onderzoek maar een half onderzoek. en hangt aldus de reuk van 'eigen nest niet bevuilen' boven dit onderzoek. (MerweRTV, 28-11-2011) lees verder>>

 

19575   Brief: Stichting Werkgroep Derde Merwedehaven - feitenonderzoek en asbest

U allen, als statenleden zijn ongetwijfeld volledig op de hoogte van de problematiek van de Derde Merwedehaven afvalberging te Dordrecht in relatie met het al of niet vergund storten van verpakt asbest en onverpakt asbesthoudend afval. (Stichting Werkgroep Derde Merwedehaven, 30-11-2011) lees verder>>

 

19543   E-mail: Stichting Werkgroep Derde Merwedehaven inzake onderzoek TNO

Dank voor je antwoord.  Echter het had de Provincie gesierd om in ieder geval 2002 ook mee te nemen in het feitenonderzoek nu de bewijzen op tafel liggen Hiermede worden jullie onherroepelijk geconfronteerd als TNO met haar rapport komt. (Stichting Werkgroep Derde Merwedehaven, 24-11-2011) lees verder>>

 

19542   Uitspraak Rechtbank 's-Gravenhage sector bestuursrecht Awb 11/6316

Bij brief van 30 juli 2011 heeft eiseres bij verweerder een bezwaarschrift ingediend tegen het niet tijdig nemen van een besluit op haar verzoek van 18 mei 2011. Verweerder heeft, omdat op grond van de Wet dwangsom tegen het besluit beroep openstaat met toepassing van afdeling 8.2.4. van de Awb, het bezwaarschrift ter behandeling doorgezonden aan de rechtbank. ( (Rechtbank 's-Gravenhage, 18-11-2011) lees verder>>

 

19541   Brief: Delta- Proav uitnodiging 2e informatie bijeenkomst sluiting DMH

Op 1 juni jl. heeft de 1e informatie bijeenkomstplaats gevonden met betrekking tot de sluiting van afvalberging Derde Merwedehaven (DMH). De doelstelling van deze informatie bijeenkomsten is om geïnteresseerde te informeren over de voortgang van de sluiting en ombouw van de afvalberging. Initiatiefnemers PROAV N.V. en Derde Merwedehaven B.V. hebben het voornemen deze informatiebijeenkomst halfjaarlijks te organiseren. Wij nodigen u dan ook uit voor de 2e informatie bijeenkomst: ... (Gemeente Dordrecht, 23-11-2011) lees verder>>

 

19540   E-mail: Stichting Werkgroep Derde Merwedehaven aan PZH en de OZHZ inzake uitspraak Awb commissie

J.L. vrijdag zijn ons bezwaar en klacht door de Awb commissie gegrond verklaart. (Stichting Werkgroep Derde Merwedehaven, 23-11-2011) lees verder>>

 

19529   Audioverslaglegging extra opiniërende bijeenkomst van 15 november 2011

bevat audio (Gemeente Sliedrecht, 21-11-2011)

 

19505   TNO voert asbestonderzoek uit

SLIEDRECHT - Wethouder Ad de Waard heeft de gemeenteraad geïnformeerd dat de provincie het bekende onderzoeksbureau TNO opdracht heeft gegeven het al aangekondigde feitenonderzoek uit te voeren naar de stort van los gestort asbesthoudend afval op de Derde Merwedehaven. De selectie van dit bureau is volgens de wethouder afgestemd met de gemeenten Dordrecht en Sliedrecht en heeft de instemming van Johan Vollenbroek, de milieudeskundige die Sliedrecht hierover adviseert. (Het Kompas Sliedrecht, 17-11-2011) lees verder>> 

 

19502   Reactie Stichting Werkgroep Derde Merwedehaven op onderzoek TNO

De Stichting Werkgroep Derde Merwedehaven is tevreden met het feit dat de Provincie Zuid Holland het onderzoekbureau TNO opdracht heeft gegeven om een feitenonderzoek te gaan uitvoeren over de stort van los gestort asbesthoudend afval op de stortplaats Derde Merwedehaven te Dordrecht.  (Stichting Werkgroep Derde Merwedehaven, 16-11-2011) lees verder>>

 

19501   TNO onderzoekt asbeststort

De provincie Zuid-Holland schakelt TNO in om onafhankelijkonderzoek te doen naar de stort van onverpakt asbest op de Derde Merwedehaven in Dordrecht. Dat moet uitwijzen wat op de stortplaats sinds 2003 is gestort, of de milieuvergunning is overtreden en of de provincie daar voldoende toezicht op heeft gehouden. (AD Drechtsteden, 16-11-2011) lees verder>>

 

19500   Nota van Uitgangspunten bestemmingsplan DMH

Voor de stortplaats geldt een bestemmingsplan dat ouder is dan 10 jaar. Op grond van de Invoeringswet Wet ruimtelijke ordening dient dit bestemmingsplan voor 1 juli 2013 te worden herzien. Tevens is in de vaststellingsovereenkomst over vervroegde sluiting opgenomen dat de gemeente binnen drie jaar een nieuw bestemmingsplan zal opstellen. Deze Nota van Uitgangspunten is opgesteld ter voorbereiding op het nieuwe bestemmingsplan voor dit gebied. De raad stelt de uitgangspunten voor het nieuwe bestemmingsplan vast. (Gemeente Dordrecht, 15-11-2011) lees verder>>

 

19493   Raadsinformatiebrief (Dordrecht) inzake Derde Merwedehaven + div. bijlagen

In deze brief informeren wij u over de stortlijsten Derde Merwedehaven die wij van de provincie hebben ontvangen, het door de provincie geïniteerde feitenonderzoek en het vervolg. (Gemeente Dordrecht, 1-11-2011) lees verder>>

 

19460   [fragment] Raadsinformatiebrief

Bureau TNO heeft opdracht van de provincie gekregen om het feitenonderzoek uit te voeren zoals geformuleerd in de onderzoeksopzet van 29 september 2011. De selectie van dit bureau is door de provincie afgestemd met de gemeenten Sliedrecht en Dordrecht en heeft de instemming van Vollenbroek. Beide gemeenten worden op bestuurlijk niveau betrokken bij de uitvoering en uitkomsten van het feitenonderzoek. De gemeente ontvangt ten aanzien van de opdrachtverlening van de provincie nog een informerende brief. (Gemeente Sliedrecht, 10-11-2011) lees verder>>

 

19451   Notitie PRO Sliedrecht: communicatie rond Derde Merwedehaven

Onze fractie heeft dit agendapunt geagendeerd omdat wij naar onze mening een proces dat al gaande is nog formeel moeten vaststellen.(PRO Sliedrecht, 15-11-2011) lees verder>>

 

19410   Vollenbroek schrikt niet zo gauw

SLIEDRECHT - Op de voorpagina staat een nieuwsbericht over de schadeclaim die Stichting Werkgroep Derde Merwedehaven heeft ingediend. Het kan worden toegevoegd aan een oneindige reeks artikelen en berichten die over dit onderwerp zijn gepubliceerd. De laatste publicatie is nog (lang) niet in zicht. Het Kompas kijkt terug en vooruit met milieudeskundige Johan Vollenbroek. Hij geeft zijn persoonlijke mening over wat in Sliedrecht al vele jaren stof doet opwaaien. (Het Kompas Sliedrecht, 3-11-2011) lees verder>>

 

19409   Werkgroep DMH dient schadeclaim in

SLIEDRECHT - Stichting Werkgroep Derde Merwedehaven heeft een schadeclaim ingediend tegen afvalberging Derde Merwedehaven B.V. Ook een schadeclaim tegen de provincie wordt in overweging genomen. (Het Kompas Sliedrecht, 3-11-2011) lees verder>>

 

19352   Schadeclaim naar Delta voor asbeststort

SLIEDRECHT - De Stichting Werkgroep Derde Merwedehaven uit Sliedrecht heeft eigenaar Delta van de Dordtse stortplaats per brief aansprakelijk gesteld voor alle schade die ze heeft veroorzaakt door het overtreden van de asbestregels. (AD Drechtsteden, 24-10-2011) lees verder>>

 

19342   Aangifte tegen Provincie door St. 'de Overkant'

SLIEDRECHT-  Stichting De Overkant heeft aangifte gedaan bij de Milieupolitie. De aangifte is gericht op nalatigheid van het hanteren van de regelgeving van het afvalstort Derde Merwedehaven en het onvoldoende houden van toezicht hierop door de provinciale overheid. De aangifte moet er toe leiden dat het Openbaar Ministerie gaat uitzoeken waar de zaken zijn misgelopen bij het accepteren van afval dat schadelijke gevolgen kan hebben  voor de volksgezondheid voor de omgeving van het stort Derde Merwedehaven. (MerweRTV, 20-10-2011) lees verder>>

 

19330   [fragment] Van de Raadstafel Sliedrecht

De gemeenteraad van Sliedrecht wil graag met u aan tafel! U bent natuurlijk altijd van harte uitgenodigd voor de openbare bijeenkomsten van de gemeenteraad. Deze week stellen drie raadsleden zich aan de hand van een aantal vragen aan u voor. (Gemeente Sliedrecht, 19-10-2011) lees verder>>

 

19329   Brief: Jongeneel CS, Advocaten (aansprakelijkheidstelling)

(19-10-2011) lees verder>>

 

19315   Wie is verantwoordelijk voor asbestschip

INGEZONDEN - In de krant van 13 oktober het volgende bericht: 'Kamer verkeerd ingelicht over asbestschip Otapan, ambtenaren zijn hiervoor niet aansprakelijk.' (AD De Dordtenaar, 17-10-2011) lees verder>>

 

19313   Verslag van de vergadering van de adviescommissie d.d. 13 september 2011

Mevrouw De Smoker merkt op dat de Raadsinformatiebrief van 14 juni j.l. voor haar fractie aanleiding was om te vragen om agendering. Ze heeft haar vragen via de griffie doorgezonden aan het college en de woordvoerders van de fracties en dankt de wethouder voor het feit dat hij deze al schriftelijk heeft beantwoord, middels een brief aan de leden van de adviescommissie van 9 september 2011...(Gemeente Dordrecht, 16-10-2011) lees verder>>

 

19292   Spanning nog niet weg

SLIEDRECHT- In Sliedrecht is heftig gereageerd op het vertrek van burgemeester Martin Boevée. De Werkgroep Derde Merwedehaven noemt de situatie 'triest'. Veel ondernemers onthouden zich van commentaar. Op internet is kritiek op de achtergebleven wethouders. (AD Drechtsteden, 13-10-2011) lees verder>>

 

19291   Informatie te fragmentarisch

SLIEDRECHT - ,,De regels voor het storten van asbesthoudend materiaal zijn de afgelopen jaren herhaaldelijk overtreden.’’ Deze conclusie trekt Stichting Werkgroep Derde Merwedehaven nadat zij 42 bezoekrapporten van de provincie heeft ingezien. Op basis van deze rapporten overweegt zij een schadeclaim in te dienen tegen de stortplaats en bestuurders en ambtenaren van de provincie. (Het Kompas Sliedrecht, 13-10-2011) lees verder>>

 

19279   Burgemeester Sliedrecht stapt op

Martin Boevée (PvdA) vertrekt als burgemeester van de gemeente Sliedrecht. Hij gaat met ingang van 1 april 2012 met vervroegd pensioen. (NOS Nieuws, 11-10-2011) lees verder>>

 

19267   [fragment] Informatiebrief Opiniërende bijeenkomst 11 oktober 2011

Per brief van 29 september 2011 (bijlage 1) informeert de gedeputeerde Janssen de raad over de opzet van het feitenonderzoek (bijlage 2) met betrekking tot het storten van onverpakt asbesthoudend materiaal in de jaren 2003-2010. De opzet van dit onderzoek is op 7 september 2011 in een overleg besproken met de portefeuillehouders van Sliedrecht en Dordrecht, in aanwezigheid van extern adviseur Vollenbroek... (Gemeente Sliedrecht, 7-10-2011) lees verder>>

 

19266   Lekker ontspannen asbestvezels happen

In de derde Merwedehaven wordt al lange tijd LOS ASBEST, wat bewaterd moet worden tegen verstuiving, opgeslagen. Inspectie stuurt rapporten met klachten over de omgang met dit gevaarlijke materiaal (omdat het nathouden te wensen overlaat...) burgers klagen en doen aangifte, maar er verandert en verbetert niets. In de praktijk blijkt dat er wel 60 KEER meer asbest gestort is, dan toegegeven/aangegeven. Daar heeft iemand erg veel centjes aan verdiend, vermoed ik. (iDordt.nl, 8-10-2011) lees verder>>

 

19365   Veel fouten rond storten asbest Merwedehaven

Bij het storten van asbest in de Derde Merwedehaven in Dordrecht is de afgelopen jaren geregeld wat fout gegaan. Zo deed een medewerker van de afvalberging in het geheim aangifte van het overtreden van regels tijdens het storten, werden de zakken waarmee het afval werd afgedekt opengereden en zaten er scheuren in de verpakking. (Nieuws.nl, 7-10-2011) lees verder>>

 

19261   Hier werd alles gestort wat verboden was

De provincie Zuid-Holland heeft jarenlang misstanden met asbest op een vuilstort in de Derde Merwedehaven, bij Sliedrecht, genegeerd. Zo zijn verplichte asbestmetingen niet uitgevoerd en is gestort asbest niet goed afgedekt. Vorig jaar zei de provincie nog dat het ging om 19.000 ton asbest, maar na een onderzoek blijkt dat het gaat om 131.000 ton. De nieuwe gedeputeerde heeft ervoor gezorgd dat er een feitenonderzoek komt. Maar Leo van Andel van de Werkgroep Derde Merwedehaven is er niet gerust op. Een reportage van Trudy van Rijswijk.

(NOS Radio, 7-10-2011) Beluister audio

 

19260   NOS Journaal belicht asbeststort Derde Merwedehaven

SLIEDRECHT - In het NOS Journaal is vanavond een nieuws item te zien over de stort van asbesthoudend materiaal op de Derde Merwedehaven. Sowieso in de uitzendingen van 18.00 en 20.00 uur en wellicht ook in latere uitzendingen. (Het Kompas Sliedrecht, 7-10-2011) lees verder>>

 

19259   Zuid-Holland negeerde asbestgevaar

(NOS, 7-10-2011) Bekijk video

 

19258   Zuid-Holland negeerde asbestgevaar

De provincie Zuid-Holland heeft jarenlang misstanden met asbest op een grote vuilstort in Dordrecht genegeerd. Dat blijkt uit rapporten van milieu-inspecteurs die onlangs zijn vrijgegeven. (NOS, 7-10-2011) lees verder>>

 

19252   Antwoorden van Gedeputeerde Staten (2521)

Antwoord op vragen B.J. Brands Statenfractie PVV (d.d. 11 augustus 2011) (Provincie Zuid-Holland, 4-10-2011) lees verder>>

 

19247   Inspectierapporten Derde Merwedehaven

De verenigde oppositiepartijen: PvdA, GL, CU/SGP, D66 en VSP hebben geschokt kennis genomen van het relaas in AD de Dordtenaar van 5 okotber jl. inzake de 42 inspectierapporten inzake asbestcontroles Derde Merwedehaven. (D66 Dordrecht, 6-10-2011) lees verder>>

 

19246   Stichting Derde Merwedehaven wil alle inspectierapporten

SLIEDRECHT  Dankzij een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) heeft de stichting Werkgroep Derde Merwedehaven 42 inspectierapporten op tafel kunnen krijgen, maar ze wil ze allemaal zien. Daarvoor is ze naar de rechter gestapt. (AD Drechtsteden, 6-10-2011) lees verder>>

 

19245   Sliedrecht overweegt schadeclaim

SLIEDRECHT - De Stichting Werkgroep Derde Merwedehaven uit Sliedrecht onderzoekt of ze een schadeclaim kan indienen tegen de Dordtse stortplaats en tegen bestuurders en ambtenaren van de provincie Zuid-Holland. (AD Drechtsteden, 6-10-2011) lees verder>>

 

19244   Politieke tweespalt over Merwedehaven

SLIEDRECHT - ,,Geef de burger brood en spelen!, zei de Romeinse satiricus Juvenalis. Ofwel: Geef de burger een onderzoek en laat de wethouders de burgers mededelen dat alles goed is. (Het Kompas Sliedrecht, 6-10-2011) lees verder>>

 

19243   Feitenonderzoek naar asbeststort

SLIEDRECHT - Het college van Gedeputeerde Staten heeft besloten een feitenonderzoek uit te laten voeren naar het storten van onverpakt asbesthoudend materiaal op de Derde Merwedehaven in de jaren 2003 tot en met 2010. De opzet van het onderzoek is afgestemd met de verantwoordelijke wethouders van Dordrecht en Sliedrecht. (Het Kompas Sliedrecht, 6-10-2011) lees verder>>

 

19241   Verenigde oppositie stelt vragen over inspectierapporten Derde Merwedehaven

DORDRECHT - In september 2011 heeft Gedeputeerde Staten besloten om een onafhankelijk feitenonderzoek uit te laten voeren naar de jarenlange stort van onverpakt asbesthoudend materiaal op de stortplaats Derde Merwedehaven. (Dordrecht, 5-10-2011) lees verder>>

 

19238   42 Bezoekrapporten

Asbest gerelateerde bezoekrapporten van de afdeling handhaving van de provincie Zuid-Holland (49.0 mB)  lees verder>>

 

19237   Alarm, hier wordt al dagen illegaal asbest gestort

DORDRECHT -  Een medewerker van de Derde Merwede haven die de provincie waarschuwt dat er illegaal asbest wordt gestort. Een gedeputeerde die glashard beweert dat er alleen verpakt asbest wordt gestort, terwijl er al meer dan 100.000 ton onverpakt asbest is gedeponeerd. (AD Drechtsteden. 5-10-2011) lees verder>>

 

19236   Veel mis bij asbestort

DORDRECHT  - Stortplaats Derde Merwedehaven in Dordrecht heeft de afgelopen acht jaar de regels voor het storten van asbest herhaaldelijk overtreden. Verpakt asbest werd regelmatig kapot gereden door shovels, waardoor kankerverwekkende vezels konden vrijkomen. (AD Drechtsteden, 5-10-2011) lees verder>>

 

19235   Toch onderzoek naar Derde Merwedehaven

SLIEDRECHT -  Gedeputeerde Staten hebben besloten een feitenonderzoek uit te laten voeren naar het storten van onverpakt asbesthoudend materiaal op de Derde Merwedehaven in de jaren 2003 tot en met 2010. De opzet van het onderzoek is afgestemd met de verantwoordelijke wethouders van de gemeenten Sliedrecht en Dordrecht. Een onafhankelijk onderzoeksbureau gaat het onderzoek in opdracht van de provincie uitvoeren. (De Merwestreek, 5-10-2011) lees verder>.

 

19233   Cijfers over controle asbeststort

SLIEDRECHT - Hoe intensief controleerde de provincie op asbeststort? Voor een antwoord op die vraag kan gezocht worden op een cd met gegevens die momenteel in Sliedrecht de ronde doet. (De Merwestreek, 4-10-2011) lees verder>>

 

19232   Brief onderzoek DMH heeft onze instemming

De fracties van CDA en SGP-ChristenUnie in de gemeenteraad van Sliedrecht hebben met belangstelling kennisgenomen van de op 29 september ontvangen brief van de Zuid-Hollandse Gedeputeerde Janssen. Bij de brief is een Plan van Aanpak gevoegd waarin de Gedeputeerde beschrijft hoe het feitenonderzoek naar de stort van onverpakt asbesthoudend afval in de jaren 2003-2010, uitgevoerd zal worden. Over dit plan zal op korte termijn met de gemeenten Dordrecht en Sliedrecht gesproken worden. (SGP-ChristenUnie, 4-10-2011) lees verder>>

 

19231   Onderzoek 3MWH in lijn met standpunten SGP-CU/CDA

SLIEDRECHT - In een gezamenlijk persbericht zeggen de fracties van CDA en SGP-ChristenUnie met belangstelling kennis genomen te hebben van de op 29 september ontvangen brief van gedeputeerde Janssen. Bij de brief is een Plan van Aanpak gevoegd waarin de gedeputeerde beschrijft hoe het feitenonderzoek naar de stort van onverpakt asbesthoudend afval in de jaren 2003-2010, uitgevoerd zal worden. Over dit plan zal op korte termijn met de gemeenten Dordrecht en Sliedrecht gesproken worden. (MerweRTV, 4-10-2011) lees verder>>

 

19216   Onafhankelijk feitenonderzoek naar asbestmetingen (verbeterde versie)

SLIEDRECHT - Het college van Gedeputeerde Staten heeft besloten een feitenonderzoek uit te laten voeren naar het storten van onverpakt asbesthoudend materiaal op de Derde Merwedehaven in de jaren 2003 tot en met 2010. De opzet van het onderzoek is afgestemd met de verantwoordelijke wethouders van de gemeenten Sliedrecht en Dordrecht. Een onafhankelijk onderzoeksbureau voert het feitenonderzoek uit in opdracht van de provincie. (Het Kompas Sliedrecht, 30-9-2011) lees verder>>

 

19210   Asbestonderzoek Derde Merwedehaven

De provincie Zuid-Holland gaat meer duidelijkheid verschaffen over het storten van onverpakt asbesthoudend afval op de Derde Merwedehaven in de periode 2003-2010. (CDA Sliedrecht, 29-9-2011) lees verder>>

 

19206   Vragen over onderzoek 3e Merwedehaven

SLIEDRECHT - De fractie van Pro Sliedrecht heeft burgemeester en wethouders vragen gesteld over het onderzoek dat de provincie wil instellen naar het storten van asbest in de Derde Merwedehaven. (de Merwestreek, 30-9-2011) lees verder>>

 

19205   Onafhankelijk feitenonderzoek naar asbeststortingen DMH

SLIEDRECHT - Het college van Gedeputeerde Staten heeft besloten een feitenonderzoek uit te laten voeren naar het storten van onverpakt asbesthoudend materiaal op de Derde Merwedehaven in de jaren 2003 tot en met 2010. De opzet van het onderzoek is afgestemd met de verantwoordelijke wethouders van de gemeenten Sliedrecht en Dordrecht. Een onafhankelijk onderzoeksbureau voert het feitenonderzoek uit in opdracht van de provincie. (Het Kompas Sliedrecht, 30-9-2011) lees verder>>

 

19204   Onderzoek naar storten onverpakt asbest

DORDRECHT - Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland laat onafhankelijk onderzoek uitvoeren naar het storten van onverpakt asbesthoudend materiaal in Dordrecht. (Cobouw, 30-9-2011) lees verder>>

 

19203   Reactie Feiten Onderzoek

Op 29 september 2011 ontving onze raad een brief van de provincie Zuid Holland inzake een aangekondigd feitenonderzoek over de het storten van asbest in de periode tot 2011. (PRO Sliedrecht, 30-9-2011) lees verder>>

 

19202   Provincie wil feitenonderzoek Derde Merwedehaven

De provincie Zuid-Holland begint een feitenonderzoek naar de stort van onverpakt asbesthoudend materiaal over de periode 2003 – 2010 op de afvalberging Derde Merwedehaven in Dordrecht. Dat heeft Gedeputeerde Staten besloten. Een onafhankelijk onderzoeksbureau voert het onderzoek uit. (Het Kompas Sliedrecht, 29-9-2011) lees verder>>

 

19201   Brief: PZH - Gemeenteraad Sliedrecht

In mijn brief van 19 augustus jl. en in eerdere brieven heb ik u geïnformeerd over mijn inzet om te komen tot een gestructureerd onderzoek om meer duidelijkheid te krijgen over het storten van onverpakt asbesthoudend materiaal op de Derde Merwedehaven. In deze brief informeer ik u graag over de onderzoeksopzet die mij voor ogen staat. De opzet van dit onderzoek is op 7 september besproken met de verantwoordelijke wethouders van Sliedrecht en Dordrecht. (Provincie Zuid-Holland, 29-9-2011) lees verder>>

 

19200   Brief: PZH - College van B en W Sliedrecht

Hierbij informeren wij u over onze inzet om te komen tot een gestructureerd feitenonderzoek om meer duidelijkheid te krijgen over het storten van onverpakt asbesthoudend materiaal op de Derde Merwedehaven. In deze brief brengen wij u graag op de hoogte van de onderzoeksopzet die ons voor ogen staat. De opzet van dit onderzoek is op 7 september besproken met de verantwoordelijke wethouders van Sliedrecht en Dordrecht. (Provincie Zuid-Holland, 29-9-2011) lees verder>>

 

19199   Brief: PZH - College van B en W Dordrecht

Hierbij informeren wij u over onze inzet om te komen tot een gestructureerd feitenonderzoek om meer duidelijkheid te krijgen over het storten van onverpakt asbesthoudend materiaal op de Derde Merwedehaven. In deze brief brengen wij u graag op de hoogte van de onderzoeksopzet die ons voor ogen staat. De opzet van dit onderzoek is op 7 september besproken met de verantwoordelijke wethouders van Sliedrecht en Dordrecht. (Provincie Zuid-Holland, 29-9-2011) lees verder>>

 

19198   Feitenonderzoek Derde Merwedehaven

De Derde Merwedehaven is sinds 1993 in bedrijf als stortplaats voor onder andere bouw- en sloopafval. Het storten van onverpakt asbesthoudend materiaal heeft plaatsgevonden in de periode van 2003 tot en met 2010. (Provincie Zuid-Holland, 29-9-2011) lees verder>>

 

19197   Onderzoek naar stort asbest Merwedehaven

De provincie Zuid-Holland begint een feitenonderzoek naar de stort van asbest bij de Derde Merwedehaven in Dordrecht. Volgens de provincie zijn er aanwijzingen dat er op grote schaal onverpakt asbesthoudend materiaal is gestort. (NRC Handelsblad, 29-9-2011) lees verder>>

 

19196   Zuid-Holland start onderzoek onverpakte asbeststort

Er wordt gestart met een feitenonderzoek naar het storten van onverpakt asbesthoudend materiaal dat tussen 2003 en 2010 werd gestort bij de Derde Merwedehaven. (Blik op Nieuws, 29-9-2011) lees verder>>

 

19195   Onderzoek naar asbest Derde Merwedehaven

De provincie Zuid-Holland laat onderzoek doen naar de stort van onverpakt asbesthoudend materiaal in de Derde Merwedehaven in Dordrecht in de jaren 2003 tot en met 2010. Dat heeft de provincie vandaag laten weten.(Algemeen Dagblad, 29-9-2011) lees verder>>

 

19194   Onderzoek naar asbest Derde Merwedehaven

DEN HAAG -  De provincie Zuid-Holland laat onderzoek doen naar de stort van onverpakt asbesthoudend materiaal in de Derde Merwedehaven in Dordrecht in de jaren 2003 tot en met 2010. Dat heeft de provincie donderdag laten weten. (De Telegraaf, 29-9-2011) lees verder>>

 

19193   Onderzoek naar asbest Merwedehaven

De provincie Zuid-Holland begint een feitenonderzoek naar de stort van asbest bij de Derde Merwedehaven in Dordrecht. Er zijn aanwijzingen dat er op de stortplaats grote hoeveelheden onverpakt asbest zijn gedumpt. (NOS, 29-9-2011) lees verder>>

 

19192   Provincie start onderzoek naar asbeststort

De provincie Zuid-Holland start een feitenonderzoek naar het storten van onverpakt asbesthoudend materiaal bij de afvalberging Derde Merwedehaven. Dit gebeurde in de periode tussen 2003 en 2010. (RTV Rijnmond, 29-9-2011) lees verder>>

 

19191   Onderzoek naar 3e Merwedehaven

SLIEDRECHT - Gedeputeerde Staten hebben besloten een feitenonderzoek uit te laten voeren naar het storten van onverpakt asbesthoudend materiaal op de Derde Merwedehaven in de jaren 2003 tot en met 2010. (De Merwestreek, 29-9-2011) lees verder>>

 

19190   E-mail: Stichting Werkgroep Derde Merwedehaven - Feitenonderzoek

Het feitenonderzoek met brief welke we hebben mogen ontvangen van Ged.Staten is juist, maar de eerste oogopslag geeft het al aan waar wij angst voor hadden. (Stichting Werkgroep Derde Merwedehaven, 29-9-2011) lees verder>>

 

19189   Provincie start feitenonderzoek Derde Merwedehaven

PERSBERICHT - Gedeputeerde Staten hebben op 27 september jl. besloten een feitenonderzoek uit te laten voeren naar het storten van onverpakt asbesthoudend materiaal op de Derde Merwedehaven in de jaren 2003 tot en met 2010. De opzet van het feitenonderzoek is afgestemd met de verantwoordelijke wethouders van de gemeenten Sliedrecht en Dordrecht. Een onafhankelijk onderzoeksbureau gaat het feitenonderzoek in opdracht van de provincie uitvoeren. (Provincie Zuid-Holland, 29-9-2011) lees verder>>

 

19182   Stichting de Overkant doet aangifte

SLIEDRECHT - Stichting De Overkant heeft op donderdag 22 september aangifte gedaan tegen de Provincie Zuid Holland, Milieudienst Zuid Holland Zuid (de tegenwoordige omgevingsdienst), Delta Milieu Derde Merwedehaven B.V. en de Proav. De Stichting bundelt de belangen van de Sliedrechtse afdelingen van de PvdA en VVD en van PRO Sliedrecht in de procedure tegen de afvalbergingsstort Derde Merwedehaven. (Het Kompas Sliedrecht, 29-9-2011) lees verder>>

 

19179   Overkant doet aangifte

SLIEDRECHT  - Stichting De Overkant van Sliedrecht heeft op 22 september aangifte gedaan tegen de Provincie Zuid Holland, Milieudienst Zuid Holland Zuid (de tegenwoordige omgevingsdienst), Delta Milieu 3e Merwedehaven B.V. en de Proav. (De Merwestreek, 28-9-2011) lees verder>>

 

19158   PERSBERICHT - Aangifte tegen provincie

Stichting De Overkant van Sliedrecht heeft op 22 september aangifte gedaan tegen de Provincie Zuid Holland, Milieudienst Zuid Holland Zuid (de tegenwoordige omgevingsdienst), Delta Milieu 3e Merwedehaven B.V. en de Proav. (PRO Sliedrecht, 24-9-2011) lees verder>>

 

19157   Aangifte tegen Provincie onderweg

SLIEDRECHT -  Stichting De Overkant van Sliedrecht heeft op 22 september aangifte gedaan tegen de Provincie Zuid Holland, Milieudienst Zuid Holland Zuid (de tegenwoordige omgevingsdienst), Delta Milieu 3e Merwedehaven B.V. en de Proav. De Stichting bundelt de belangen van de Sliedrechtse politieke partijen PRO Sliedrecht, PvdA en VVD in de procedure tegen de afvalbergingsstort Derde Merwedehaven. (MerweRTV, 24-9-2011) lees verder>>

 

19132   Concept-notulen adviescommissie 13 september 2011

Mevrouw De Smoker merkt op dat de Raadsinformatiebrief van 14 juni j.l. voor haar fractie aanleiding was om te vragen om agendering. Ze heeft haar vragen via de griffie doorgezonden aan het college en de woordvoerders van de fracties en dankt de wethouder voor het feit dat hij deze al schriftelijk heeft beantwoord, middels een brief aan de leden van de adviescommissie van 9 september 2011. (Gemeente Dordrecht, 19-9-2011) lees verder>>

 

19106   Delta geeft geen opheldering

SLIEDRECHT - Delta wil niet reageren op de brief die Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid 24 augustus jongstleden heeft geschreven aan Stichting Werkgroep Derde Merwedehaven. (Het Kompas Sliedrecht, 15-9-2011) lees verder>>

 

19098   Raadsinformatiebrief gemeente Dordrecht

Per brief van 14 juni jl, heeft het college de raad geïnformeerd over de uitvoering van de motie Onderzoek, de uitkomsten daarvan en over de stand van zaken rondom de afbouw van de stortplaats Derde Merwedehaven. De raadsinformatiebrief is geagendeerd voor de adviescommissie op 13 september aanstaande. (Gemeente Dordrecht, 9-9-2011) lees verder>>

 

19083   DMH blijft commotie opleveren

SLIEDRECHT - ,,Dat neemt niet weg dat in dit dossier opnieuw commotie en verwarring is ontstaan.” Dit schreef milieugedeputeerde Rik Janssen drie weken geleden aan de gemeenteraad van Sliedrecht. Hij informeerde de raadsleden over de inzet die de provincie pleegt om een gestructureerd feitenonderzoek te houden naar de stort van onverpakt asbesthoudend materiaal op afvalberging Derde Merwedehaven. ...(Het Kompas Sliedrecht, 8-9-2011) lees verder>>

 

19074   Schriftelijke vragen aan het college ex artikel 44

Naar aanleiding van een publicatie op www.opgecomenlanden.nl inzake dossier Derde Merwedehaven waarin de Omgevingsdienst vragen beantwoord inzake het dossier “ WOB verzoek: inzage in de rapporten omtrent asbest” (zie bijlage) hebben wij de volgende vragen. (PRO Sliedrecht, 5-9-2011) lees verder>>

 

19073   [column] Stuurman aan wal

COLUMN - Er is weer politieke ophef over de stortplaats Derde Merwedehaven. Als ik de media en sommige politici in Dordrecht en met name Sliedrecht moet geloven, is het daar niet pluis. Jarenlang is er onverpakt asbest gestort. Bij die stort, maar ook bij de aanvoer met vrachtwagens door de woonwijken, waaide het kankerverwekkende stof rond. Hoeveel mensen er over pakweg twintig jaar ziek worden is de vraag. Of ben ik het wellicht wat aan het overdrijven? (Dordt Centraal, 31-8-2011) lees verder>>

 

19060   Brief: Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (inzage stukken ...) met toelichting Stichting Werkgroep  Derde Merwedehaven

De Stichting Werkgroep Derde Merwedehaven heeft inzage gevraagd via de Wet Openbaarheid van Bestuur van de 657 stuks inspectie rapporten van de Prov Zuid Holland, inclusief de asbestmeetrapporten.In bijgaande brief van de Omgevingsdienst, in opdracht van Gedeputeerde Staten van Zuid Holland kunt u lezen dat de stortplaats in eerste instantie bezwaar had tegen inzage van de 29 asbest meetrapporten en toezicht rapportage,s. ... (Werkgroep Derde Merwedehaven, 24-8-2011) lees verder>>

 

19058   Oppositie zaait angst en onrust rond asbeststort

DORDRECHT - Beter Voor Dordt (BVD) vindt dat de oppositiepartijen goedkoop willen scoren met het dossier Derde Merwedehaven. Die lieten vorige week weten teleurgesteld te zijn in het college, dat niet op korte termijn met de gemeenteraad wil praten over de eventuele gevolgen van de onverpakte asbeststort die daar jarenlang heeft plaatsgevonden. ‘Beter Voor Dordt wil de oppositiepartijen de ruimte geven voor bespreking van de zorgen, maar de onnodige, bijna panische urgentie waarmee dit zou moeten gebeuren, deelt BVD niet’, meldt de partij. (Dordt Centraal, 31-8-2011) lees verder>>

 

19051   [fragment] Informatiebrief

Ter uitvoering van het collegebesluit van 14 juni 2011 is door MOB/J. Vollenbroek, namens de gemeente Sliedrecht, per brief van 15 juni 2011 (bijlage 1) beroep ingesteld bij de Raad van State tegen het herstelbesluit/ambtshalve aanpassing van de vergunning. Het beroep richt zich o.a. tegen de te ruim vergunde norm voor visueel waarneembare stofverspreiding bij stortactiviteiten. (B en W gemeente Sliedrecht, 29-8-2011) lees verder>>

 

19050   Oppositie zaait angst en onrust rond asbeststort Derde Merwedehaven

DORDRECHT - Beter Voor Dordt heeft zich altijd verzet tegen de stort van onverpakt asbesthoudend afval op de stortplaats Derde Merwedehaven. De fractie is trots op partijleider Sleeking die er -in zijn huidige functie als wethouder milieu- in is geslaagd een vervroegde sluiting van deze stortplaats te realiseren. Hij roemt daarbij andere betrokkenen die reeds jaren druk hebben uitgeoefend om de stortplaats te laten sluiten. Een lange periode van juridisch getouwtrek, klachten en overlast moet daarmee ten einde komen. (Dordrecht.net, 29-8-2011) lees verder>>

 

19035   RTV Dordrecht Kort Nieuws

(RTV Dordrecht, 25-8-2011) bekijk video

 

19033   Oppositie verontwaardigd en teleurgesteld

DORDRECHT - De Dordtse oppositiepartijen zijn verontwaardigd over ‘het gebrek aan urgentiebesef’ van het college van burgemeester en wethouders over de stort van asbesthoudend materiaal in de 3e Merwedehaven. De oppositie had graag over dit onderwerp willen discussiëren tijdens de gemeenteraad van 30 augustus. Namens de partijen stuurde Nelleke de Smoker (D66) zojuist deze brief. (Dordt Nu, 25-8-2011) lees verder>>

 

19032   Op korte termijn geen discussie overstort asbesthoudend materiaal stortplaats 3e Merwedehaven

DORDRECHT - Er komt op  korte termijn geen discussie in de Dordtse Raad over de stort van asbesthoudend materiaal op de stortplaats 3e Merwedehaven. (Dordtrecht.net, 25-8-2011) lees verder>>

 

19031   Dordtse oppositie wil debat over asbeststort

De oppositiepartijen in Dordrecht zijn boos op Beter voor Dordt, de VVD en het CDA, omdat deze partijen in de komende raadsvergadering niet willen praten over de stort van asbest op de Derde Merwedehaven. (RTV Rijnmond, 25-8-2011) lees verder>>

 

19030   [update] Suggestieve berichtgeving feitelijk onjuist

SLIEDRECHT - Milieugedeputeerde Rik Janssen van de provincie Zuid-Holland heeft een brief geschreven aan de gemeenteraad in Sliedrecht over de vervolgaanpak Derde Merwedehaven. Daarin staat onder andere vermeld dat de provincie nooit heeft beweerd honderden louter op asbestverwerking gerichte controles te hebben uitgevoerd. (Het Kompas Sliedrecht, 25-8-2011) lees verder>>

 

19021   Asbest: einde aan verwarring?

SLIEDRECHT- Gedeputeerde R.A. Janssen wil proberen om een einde te maken aan de verwarring over de controles op de asbeststortingen op de Derde Merwedehaven. Dit schrijft hij aan de gemeenteraad van Sliedrecht. (De Merwestreek, 24-8-2011) lees verder>>

 

19019   E-mail: Stichting Werkgroep Derde Merwedehaven (vraag 29 asbestcontrole rapporten) (III)

Maandag 22 augustus 2011 deelde je ons mondeling mede, dat wij geen inzage kregen in de 29 asbestmeetrapporten en de 29 bezoekrapporten, omdat de stortplaats Derde Merwedehaven niet had gereageerd op de brief van de OZHZ van 2 aug j.l. (Stichting Werkgroep Derde Merwedehaven, 23-8-2011) lees verder>>

 

19013   Toch onderzoek asbest Derde Merwedehaven

DORDRECHT - De provincie Zuid-Holland wil alsnog onderzoek doen naar de stort van onverpakt asbesthoudend afval op stortplaats Derde Merwedehaven in Dordrecht. (AD Drechtsteden, 23-8-2011) lees verder>>

 

19008   E-mail: Stichting Werkgroep Derde Merwedehaven (inzien 29 asbestcontrole rapporten) (II)

Naar aanleiding van onderstaande mail heeft u ons heden omstreeks 09.00 uur terug gebeld en verteld dat de stortplaats Derde Merwedehaven tot 16 augustus 2011 geen beroep heeft aangetekend tegen openbaarmaking aan ons van de 29 asbest toezicht en meetrapporten. Wel vertelde u, dat de DMH geen medewerking voor inzage wilt verlenen en dat u wederom hierover gesprekken wilt aangaan met de DMH. (Stichting Werkgroep Derde Merwedehaven, 22-8-2011) lees verder>>

 

19007   E-mail: Stichting Werkgroep Derde Merwedehaven (inzien 29 asbestcontrole rapporten)

In de brief van de Omgevingsdienst van 2 augustus j.l. wordt gemeld dat onze Stichting de 29 asbestrapporten en controle rapporten kunnen inzien, maar dat de stortplaats DMH 2 weken heeft om hiertegen bezwaar te maken. (Stichting Werkgroep Derde Merwedehaven, 22-8-2011) lees verder>>

 

19004   brief- Zuid-Holland (vervolg aanpak Derde Merwedehaven)

In mijn brief van 11 juli heb ik u geïnformeerd over mijn inzet om te komen tot een gestructureerd feitenonderzoek. Mijn belangrijkste motivering hierbij is om gezamenlijk meer duidelijkheid te krijgen over de asbeststortingen op de Derde Merwedehaven, in de verwachting dat wij vervolgens een streep onder het verleden kunnen zetten. Hiermee zal dan meer ruimte ontstaan om daadwerkelijk met elkaar de blik op de toekomst te richten. (Provincie Zuid-Holland, 19-8-2011) lees verder>>

 

19003   Zogenoemde asbestcontroles feitelijk onjuist

SLIEDRECHT - Milieugedeputeerde Rik Janssen van de provincie Zuid-Holland heeft een brief geschreven aan de gemeenteraad in Sliedrecht over de vervolgaanpak Derde Merwedehaven. Daarin staat onder andere vermeld dat de provincie nooit heeft beweerd honderden, louter op asbestverwerking gerichte controles te hebben uitgevoerd. ... (Het Kompas Sliedrecht, 20-8-2011) lees verder>>

 

18998   Brief: Gemeente Sliedrecht (Beroepschrift beslissing op ...)

Hierbij stellen wij beroep in tegen het besluit van 6 juli 2011 van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,waarbij ons bezwaarschrift tegen de fictieve goedkeuring van de beschrijving acceptatie- en controleprocedure 15 juli 2010, versie 1.1 van de Afvalberging Derde Merwedehaven Bv (hierna te noemen het stortreglement 2010), ongegrond is verklaard. Op het besluit van GS ontbreekt een datum van verzending. Dit is relevant voor de beroepstermijn. Het besluit is door ons op 12 juli 2011 ontvangen. Door de provincie Zuid-Holland is telefonisch aan ons bevestigd dat het besluit daar op 11 juli 2011 is verzonden. Het bestreden besluit is als bijlage 1 bijgevoegd. (Gemeente Sliedrecht, 18-8-2011) lees verder>>

 

18986   Ingezonden brief: Oprichting stichting "De Overkant"

INGEZONDEN - Verheugd hebben wij kennis genomen van het feit dat er door 3 politieke partijen van de Gemeenteraad van Sliedrecht een stichting is opgericht om alsnog aangifte te doen tegen de afvalberging Derde Merwedehaven en de Provincie Zuid Holland. (Stichting Werkgroep Derde Merwedehaven, 17-8-2011) lees verder>>

 

18985   OM is écht wel aan het graven

SLIEDRECHT - ,,Als de notaris definitief groen licht heeft gegeven en de stichting een feit is willen we zo snel mogelijk aangifte doen. Over de inhoud zullen we nog na moeten denken want die mag niet gelijk zijn aan de aangifte die de Stichting Werkgroep Derde Merwedehaven heeft gedaan. We staan er wel hetzelfde in. Wat de werkgroep doet zou eigenlijk de gemeente moeten doen.” (Het Kompas Sliedrecht, 17-8-2011) lees verder>>

 

18984   Storttalud is niet ingezaaid

SLIEDRECHT - Stichting Werkgroep Derde Merwedehaven heeft een e-mail gestuurd naar milieugedeputeerde Rik Janssen waarin hem wordt gevraagd waarom het storttalud aan de buitenzijde van de Derde Merwedehaven nog niet is ingezaaid. ...(Het Kompas Sliedrecht, 17-8-2011) lees verder>>

 

18973   PVV eist opheldering over asbest

DORDRECHT/DEN HAAG - De PVV-fractie in de provinciale staten eist opheldering over het aantal controles dat de provincie op asbest heeft uitgevoerd op de Dordtse stortplaats Derde Merwedehaven. (AD Drechtsteden, 16-8-2011) lees verder>>

 

18967   Antwoord op vragen aan de gemeente Sliedrecht

Namens wethouder Ad de Waard volgt onderstaand beantwoording van de aan hem per email van 8 augustus 2011 gestelde vragen. (PRO Sliedrecht, 15-8-2011) lees verder>>

 

18956   Vragen Statenfractie PVV controle op asbest (2521)

Ter voldoening aan artikel 54 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen van Provinciale Staten, deel ik u mee, dat het lid van Provinciale Staten B.J. Brands (PVV) d.d. 11 augustus 2011, bij mij de volgende vragen heeft ingediend: ... (Provincie Zuid-Holland, 12-8-2011) lees verder>>

 

18937   Weer halve waarheid provincie

SLIEDRECHT - Het politieke zomerreces is nog niet voorbij en de veelbesproken asbeststort op de Derde Merwedehaven levert alweer commotie op. Stichting Werkgroep Derde Merwedehaven heeft van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid, een uitvoeringsinstantie van de provincie, bericht gekregen dat in de periode tussen 2002 en 2010 slechts 29 asbestcontroles zijn uitgevoerd. Dat schrikt schril af tegen de ruim 650 controles die eerder werden genoemd in een brief aan de gemeente. (Het Kompas Sliedrecht, 10-8-2011) lees verder>>

 

18933   Asbest: mogelijk inzage in rapport

SLIEDRECHT - De provincie Zuid-Holland wil voor een deel tegemoet komen aan het verzoek van de Werkgroep Derde Merwedehaven Sliedrecht om inzage in de toezichtsrapporten en controles die plaats vonden op de afvalberging Derde Merwedehaven in Dordrecht. Het betreft de periode 2002 tot 2010. (De Merwestreek, 10-8-2011) lees verder>>

 

18929   Brief: OZHZ (Goedkeuring wijziging stortreglement)

Met uw bovenaangehaalde brief van 7 juli 2011, door ons ontvangen op 11 juli 2011, verzoekt u op grond van voorschrift 1.4 van de op 2 april 2002 voor afvalberging Derde Merwedehaven op grond van de Wet milieubeheer verleende revisievergunning, vanaf 1 oktober 2010 geldig als omgevingsvergunning als bedoeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, goedkeuring te verlenen aan de volgende wijzigingen van de acceptatie- en controleprocedure, versie 1.1 (Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid, 9-8-2011) lees verder>>

 

18926   Geen 657, maar 29 asbestcontroles

De provincie Zuid-Holland heeft de afgelopen acht jaar beduidend minder asbestcontroles uitgevoerd op stortplaats Derde Merwedehaven in Dordrecht dan eerder gemeld. (AD Drechtsteden, 9-8-2011) lees verder>>

 

18925   DMH aug 2011: vragen aan de gemeente Sliedrecht

Wij hebben kennis genomen van de reactie van de milieudienst inzake het WOB verzoek (www.opgecomenlanden.nl) (handhaving asbest) van de werkgroep. (PRO Sliedrecht, 8-8-2011) lees verder>>

 

18924   brief- GS Zuid-Holland (handhaving asbest)

Met uw brief van 18 mei 2011, uw kenmerk St.WG.DMH/180511, verzoekt u ons, met verwijzing naar onze brief van 19 april kenmerk SO/5549745, aan burgemeester en wethouders van Sliedrecht om u in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur inzicht te geven in 657 geregistreerde controles in de periode van 2002 tot en met 2010. (GS Zuid-Holland, 2-8-2011) lees verder>>

 

18921   Werkgroep krijgt slechts inzage in klein deel rapportages

SLIEDRECHT - De Stichting Werkgroep Derde Merwedehaven mag, naar haar zeggen, slechts 29 rapporten inzien van de 558 rapporten, die opgemaakt zijn op het terrein van de 3de Merwedehaven ten tijde van het storten van asbesthoudend afval. In haar verzoek op 2 juni jl. memoreerde de Stichting ook aan Europese regelgeving en de Nederlandse Wet Openbaarheid Bestuur. (MerweRTV, 7-8-2011) lees verder>>

 

18919   Asbest: GGD correct geciteerd

SLIEDRECHT - De gemeente Dordrecht heeft zich bij haar uitlatingen over de asbeststort op de Derde Merwedehaven altijd gebaseerd op gegevens van de GGD. Dit stelt het Dordtse gemeentebestuur naar aanleiding van publicaties in (onder meer) De Merwestreek. (De Merwestreek, 6-8-2011) lees verder>>

 

18917   Onderste steen boven

SLIEDRECHT -  Over het storten van onverpakt asbest bij de Derde Merwedehaven in Dordrecht is nog lang niet alles tot in detail uitgeplozen, vindt de gemeente Sliedrecht, die de kwestie allerminst wil laten rusten. (AD Drechtsteden, 6-8-2011) lees verder>>

 

18900   [update] Asbest: zand erover?

SLIEDRECHT - Het zal nooit duidelijk worden of Sliedrecht de afgelopen jaren is blootgesteld aan te veel asbest uit de stortplaats aan de Derde Merwedehaven in Dordrecht. (De Merwestreek, 3-8-2011) lees verder>>

 

18899   Asbest: Dordrecht 'liegt' over GGD

DORDRECHT - Het zal nooit duidelijk worden of Sliedrecht de afgelopen jaren is blootgesteld aan te veel asbest uit de stortplaats aan de Derde Merwedehaven in Dordrecht. (Dordt Nu, 1-8-2011) lees verder>>

 

18898   Email bericht GGD-ZHZ

Er vanuit gaand dat u mij deze vragen stelt in opdracht van de gemeente Sliedrecht, bericht ik u het volgende. ... (GGD-ZHZ, 25-7-2011) lees verder>>

 

18897   Antwoord aan PRO Sliedrecht op vragen ex art. 44 RvO

In antwoord op de door u per email van 14 juli 2011 gestelde vragen ex artikel 44 van het reglement van orde berichten wij u puntsgewijs als vogt: ...(Gemeente Sliedrecht, 29-7-2011) lees verder>>

 

18896   Asbest: wantrouwen blijft

SLIEDRECHT - Het zal nooit duidelijk worden of Sliedrecht de afgelopen jaren is blootgesteld aan te veel asbest uit de stortplaats aan de Derde Merwedehaven in Dordrecht. (De Merwestreek, 1-8-2011) lees verder>>

 

18883   Brief: mob (Advies met betrekking tot afwijzing ...)

Conform uw verzoek doen wij hierbij ons advies toekomen met betrekking tot het door de ge¬meente Sliedrecht te nemen besluit om al dan niet beroep aan te tekenen tegen afwijzing van het bezwaarschrift van de gemeente Sliedrecht tegen het “per ongeluk” (op grond van “lex si¬lencio”) goedkeuren door de provincie van het Stortreglement DMH 15 juli 2010, versie 1.1. (mob, 26-7-2011) lees verder>>

 

18876   [update] Dordrecht wil geen onderzoek DMH

DORDRECHT - Het Dordtse college van burgemeester en wethouders ziet in de onderzoeksresultaten naar de verwerking van asbesthoudende afvalstoffen op de Derde Merwedehaven geen aanleiding tot vervolgvragen of onderzoek. ,,De GGD concludeert namelijk dat het niet waarschijnlijk is dat de hoeveelheid vrijgekomen asbestvezels in de omgeving heeft geleid tot hoge blootstelling”, laat de gemeente via haar site weten. (Het Kompas Sliedrecht, 20-7-2011) lees verder>>

 

18862   Actueel

De gemeente Dordrecht stuurde een persbericht . Wat staat hier nu eigenlijk en waren er geen vragen meer over het onderzoek van de GGD. (PRO Sliedrecht, 18-7-2011) lees verder>>

 

18857   [fragment] Oppositiepartijen stellen vragen over ROM-D en antwoord (4c)

DORDRECHT - De ROM-D opgericht om als Drechtsteden gezamenlijk bedrijventerreinen tot ontwikkeling te brengen. De samenwerking zou leiden tot een steviger economische ontwikkeling en zou een einde maken aan de onderlinge concurrentie tussen de Drechtsteden. Later is besloten om ook een deel regionaal economisch beleid onder te brengen bij de ROM-D, zoals de acquisitie, en om als Drechtsteden als 1 aandeelhouder te gaan functioneren. Eveneens is besloten om te komen tot een meer commerciële organisatiestructuur, met NV en CV’s. (Dordrecht.net, 15-7-2011) lees verder>>  

 

18854   Werkgroep verlangt inzage

SLIEDRECHT  - De stichting Werkgroep Derde Merwedehaven uit Sliedrecht wil inzage in de rapporten van alle 'toezichtbezoeken' die medewerkers van de provincie hebben gebracht aan stortplaats Derde Merwedehaven in Dordrecht. (AD Drechtsteden, 15-7-2011) lees verder>>

 

18853   Geen onderzoek naar stortplaats

DORDRECHT - B en W zien bij nader inzien toch geen aanleiding tot verder onderzoek naar de verwerking van asbest op vuilstortplaats Derde Merwedehaven in Dordrecht. (AD Drechtsteden, 15-7-2011) lees verder>>

 

18851   Sliedrechters boos op gemeente Dordrecht

DORDRECHT - Naar aanleiding van het bericht ‘Geen vervolgonderzoek stortplaats’ dat we vandaag op deze site plaatsten, komen er boze reacties binnen uit Sliedrecht. De plaatselijke partij PRO Sliedrecht heeft de volgende vragen gesteld aan het gemeentebestuur van Sliedrecht:...(De Merwestreek, 14-7-2011) lees verder>>

 

18850   Geen verder onderzoek asbeststort Derde Merwedehaven

DORDRECHT - Er komt geen vervolgonderzoek naar de stort van onverpakt asbest in de Derde Merwedehaven. Volgens de GGD Zuid-Holland Zuid is het niet waarschijnlijk dat de beperkte hoeveelheid vrijgekomen asbestvezels in de omgeving heeft geleid tot langdurige hoge blootstelling. (Dordt Centraal, 14-7-2011) lees verder>>

 

18849   Werkgroep DMH eist inzage in rapporten Provincie

SLIEDRECHT - De Provincie laat via advertenties in de regionale media weten dat er tussen 2002 tot 2010 657 toezichtbezoeken zijn geweest aan de Derde Merwedehaven. De Stichting Werkgroep Derde Merwedehaven heeft via de Wet Openbaarheid van Bestuur inzage geëist in deze bezoekrapporten, hierin gesteund door de Europese wetgeving die de Provincie verplicht vrijwillig inzage te geven. (Het Kompas Sliedrecht, 14-7-2011) lees verder>>

 

18848   Dordrecht wil geen verder onderzoek gestort afval Derde Merwedehaven

DORDRECHT - Het Dordtse college van burgemeester en wethouders ziet in de onderzoeksresultaten naar de verwerking van asbesthoudende afvalstoffen op de Derde Merwedehaven geen aanleiding tot vervolgvragen of onderzoek. ,,De GGD concludeert namelijk dat het niet waarschijnlijk is dat de hoeveelheid vrijgekomen asbestvezels in de omgeving heeft geleid tot hoge blootstelling", laat de gemeente via haar site weten. (Het Kompas Sliedrecht, 14-7-2011) lees verder>>

 

18847   St Werkgroep 3de-MWH eist via WOB inzage

REGIO - De Stichting Werkgroep 3de Merwedehaven heeft via de Wet Openbaarheid van Bestuur inzage geëist in de rapporten, waaruit toezicht op het storten gebleken is. Middels een advertentie in regionale bladen stelde de provincie omwonenden onlangs gerust mede omdat er 657 toezicht bezoeken waren geweest in de periode van 2002 tot 2010. (MerweRTV, 14-7-2011) lees verder>>

 

18846   [persbericht] Werkgroep eist via WOB inzage

Naar aanleiding van de beruchte asbestaffaire van 131.000 ton los gestort asbesthoudend afval heeft de Provincie een advertentie geplaatst in alle dag en weekbladen in de omgeving. Hierin stelde men de omwonende van de stortplaats gerust, mede omdat er 657 toezicht bezoeken waren geweest in de periode van 2002 tot 2010. (Stichting Werkgroep Derde Merwedehaven, 14-7-2011) lees verder>>

 

18843   Geen verder onderzoek asbeststort Dordrecht

Dordrecht ziet af van verder onderzoek naar de gezondheidsgevolgen van de vroegere open asbeststort op de Derde Merwedehaven. Uit onderzoek van de GGD blijkt dat de omgeving van de stortplaats niet langdurig blootgesteld kan zijn aan vrijgekomen asbestvezels. (RTV Rijnmond, 14-7-2011) lees verder>>

 

18842   Geen verder onderzoek gestort afval Derde Merwedehaven

DORDRECHT - Het college van burgemeester en wethouders ziet in de onderzoeksresultaten naar de voormalige verwerking van asbesthoudende afvalstoffen op de Derde Merwedehaven geen aanleiding tot vervolgvragen of –onderzoek. Naar aanleiding van het raadsdebat en de door de raad aangenomen motie (22 maart jl.) over onderzoek naar onverpakt asbesthoudend afval, informeert het college de raad over de onderzoeksresultaten. (Dordrecht.net, 14-7-2011) lees verder>>

 

18838   Brief provincie over DMH aan raad

SLIEDRECHT - Gedeputeerde Janssen van de provincie stelde maandag middels een brief de Sliedrechtse gemeenteraad op de hoogte van de vervolgstappen Derde Merwedehaven. (De Merwestreek, 12-7-2011) lees verder>>

 

18835   PZH - brief: Vervolgstappen Derde Merwedehaven

In mijn brief van 16 juni jongstleden heb ik aangegeven uw Raad uiterlijk medio juli nader te berichten over de wijze waarop ik in kan gaan op uw verzoek zoals verwoord in uw brief van 16 mei 2011. (Provincie Zuid-Holland, 11-7-2011) lees verder>>

 

18794   [fragment] Van de Raadstafel Sliedrecht

De gemeenteraad van Sliedrecht wil graag met u aan tafel! U bent natuurlijk altijd van harte uitgenodigd voor de  openbare bijeenkomsten van de gemeenteraad. Vanaf vandaag zullen telkens drie (burger)raadsleden zich kort aan u voorstellen aan de hand van antwoorden op 5 aan hen gestelde vragen. (Gemeentepagina Het Kompas Sliedrecht, 30-6-2011) lees verder>>

 

18776   [update] Gemeente in beroep over Derde Merwedehaven

SLIEDRECHT - De gemeente Sliedrecht is in beroep gegaan bij de Raad van State tegen een onderdeel van het besluit van de provincie Zuid-Holland waarbij de vergunning van de afvalberging Derde Merwedehaven is gewijzigd. Het gaat om de norm voor stofverspreiding. (Het Kompas Sliedrecht, 23-6-2011) lees verder>>

 

18775   Gemeente in beroep over Derde Merwedehaven

SLIEDRECHT - De gemeente Sliedrecht is in beroep gegaan bij de Raad van State tegen een onderdeel van het besluit van de provincie Zuid-Holland waarbij de vergunning van de afvalberging Derde Merwedehaven is gewijzigd. Het gaat om de norm voor stofverspreiding. (Het Kompas Sliedrecht, 22-6-2011) lees verder>>

 

18773   Sliedrecht in beroep over stofnorm

SLIEDRECHT – De gemeente Sliedrecht is bij de Raad van State in beroep gegaan tegen een besluit van de provincie dat bij storten in de afval­berging van de Derde Merwede­haven in Dordrecht stofverspreiding tot op 20 meter zichtbaar mag zijn. (Reformatorisch Dagblad, 22-6-2011) lees verder>>

 

18772   Beroep bij Raad van State tegen vuilstort Derde Merwedehaven

SLIEDRECHT - De gemeente Sliedrecht is bij de Raad van State in beroep gegaan tegen de norm voor stofverspreiding rond de Dordtse vuilstortplaats Derde Merwedehaven. (AD Drechtsteden, 22-6-2011) lees verder>>

 

18767   Sliedrecht in beroep over besluit DMH

SLIEDRECHT - De gemeente Sliedrecht is maandag 20 juni in beroep gegaan bij de Raad van State tegen een onderdeel van het besluit van de provincie Zuid-Holland, waarbij de vergunning van de afvalberging Derde Merwedehaven is gewijzigd. Het gaat om de norm voor stofverspreiding. (De Merwestreek, 21-6-2011) lees verder>>

 

18766   Gemeente Sliedrecht in beroep 3MWH

SLIEDRECHT - De gemeente is 20 juni in beroep gegaan bij de Raad van State tegen een onderdeel van het besluit van de provincie Zuid-Holland waarbij de vergunning van de afvalberging Derde Merwedehaven is gewijzigd. Het gaat om de norm voor stofverspreiding.  (MerweRTV, 21-6-2011) lees verder>>

 

18765   Sliedrecht in beroep tegen vergunning vuilstortplaats Derde Merwedehaven

Sliedrecht gaat in beroep bij de Raad van State tegen de nieuwe vergunning van afvalberging Derde Merwedehaven bij Dordrecht. Door die vergunning mag bij het storten van de afval tot een afstand van 20 meter vanaf de stortplek stofverspreiding te zien zijn. (RTV Rijnmond, 21-6-2011) lees verder>>

 

18764   Provincie: Zorgvuldigheid staat voorop

SLIEDRECHT - De Sliedrechtse gemeenteraad heeft vandaag van de heer Janssen van de provincie een brief ontvangen waarin een antwoord wordt beloofd op de vragen van de gemeenteraad op 24 mei 2011 omtrent de asbeststort. (De Merwestreek, 17-6-2011) lees verder>>

 

18762   PZH - brief: Beantwoording van uw brief van 24 mei 2011

Zoals aangekondigd in onze bevestigingsbrief van 31 mei 2011, reageer ik bij deze op uw brief van 24 mei 2011 (Provincie Zuid-Holland, 16-6-2011) lees verder>>

 

18726   [fragment] Kadernota 2012

In 2009 is een bestuurlijk overleg gestart tussen Delta, Proav, de Provincie en de Gemeente Dordrecht over een scenario van vervroegde sluiting van de stortplaats Derde Merwedehaven. Dat heeft geresulteerd in bestuurlijke overeenstemming tussen de vier partijen, waarbij de belangrijkste afspraken zijn: ... (Gemeente Dordrecht, 7-6-2011) lees verder>>

 

18716   Wel of geen gevaarlijk afval?

SLIEDRECHT - Al op 6 december 2010 is feestelijk bekend gemaakt dat de afvalberging Derde Merwedehaven per 31 december 2012 gaat sluiten.(De Merwestreek, 8-6-2011) lees verder>>

 

18711   Wel of geen DMH-aangifte?

In de discussie over de Derde Merwedehaven is af en toe sprake van onvolledige of gekleurde berichtgeving in de media. Het CDA vindt dit jammer. In dit bericht hoopt het CDA meer duidelijkheid te geven over het eigen standpunt. (CDA Sliedrecht, 6-6-2011) lees verder>>

 

18707   SWDMH- brief: wob

Woensdag 1 juni j.l. hadden wij de eerste van de beloofde 3 maandelijkse bijeenkomst bij de Derde Merwedehaven. De zgn nieuwe omgevingscommissie die ons allen, ook de gemeente beloofd is door de Provincie en de Proav op 3 maart j.l. (Stichting Werkgroep Derde Merwedehaven, 6-6-2011) lees verder>>

 

18693   Uitkomst debat DMH: geen aangifte, opnieuw een brief

In de korte, ingelaste raadsvergadering op 24 mei namen de raadsfracties geen nieuw standpunt in over de Derde Merwedehaven: de brief aan de provincie kon, zoals was voorgesteld, worden verzonden. Aan het begin werd eerst stilgestaan bij het overlijden van “onze” Jan Buchner. De waarnemend voorzitter mw. Van de Vondervoort schetste kort de bijdrage die Jan heeft gegeven aan de Sliedrechtse gemeenschap, waarna enkele ogenblikken stilte in acht werden genomen ter nagedachtenis aan Jan. (SGP-ChristenUnie Sliedrecht, 1-6-2011) lees verder>>

 

18692   Commentaar - SGP-ChristenUnie en CDA bakken zoete broodjes

Waarom heeft de Sliedrechtse gemeenteraad niet in meerderheid besloten aangifte te doen tegen de provincie? Die vraag zoemt al een week door mijn hoofd. Na het bezoek van de heer Kok aan de redactie dinsdagmiddag heb ik de knoop doorgehakt: ik ga een commentaar schrijven. Een commentaar in de meest letterlijke betekenis van het woord... (Het Kompas Sliedrecht, 2-6-2011) lees verder>>

 

18691   Ingezonden - Geen knip voor de neus Waard

Inwoners van Sliedrecht opgelet! Er wordt weer met onze gezondheid gesjoemeld. Onze wethouder vindt het niet nodig om de provincie aan te klagen voor - wat ik vind - misleiding tegen de bevolking van Sliedrecht. Hij is toch door ons gekozen om ons te vertegenwoordigen en te beschermen? We hebben ons z’n allen verzet tegen de Derde Merwedehaven... (Het Kompas Sliedrecht, 2-6-2011) lees verder>>

 

18690   Ingezonden - De Waarheid

De Waarheid in het AD van 26 mei stond dat wethouder Ad de Waard stukken achterhoudt voor de werkgroep Derde Merwede Haven. Burgemeester Boevée hield altijd alle partijen op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Al jaren is dit goed gegaan. Nu Boevée is vertrokken meent wethouder Ad de Waard dat het roer om moet...(Het Kompas Sliedrecht, 2-6-2011) lees verder>>

 

18684   Uitnodiging bijeenkomst Derde Merwedehaven woensdag 1 juni aanstaande

Bij deze wil ik u namens het afbouwbedrijf Proav , Derde Merwedehaven (DMH) uitnodigen voor een technisch Informatieve bijeenkomst over de toekomst van de Derde Merwedehaven. (Gemeente Dordrecht, 30-5-2011) lees verder>>

 

18662   Audioverslaglegging vergadering van de gemeenteraad van 24-5-2011

bevat audio (Gemeente Sliedrecht, 27-5-2011)

 

18657   Werkgroep zegt samenwerking met gemeente op

SLIEDRECHT - De stichting Werkgroep Derde Merwedehaven heeft de samenwerking met de gemeente Sliedrecht in de strijd tegen de Dordtse vuilstortplaats opgezegd. Leo van Andel van de werkgroep zegt dat de werkwijze van wethouder Ad de Waard hem niet aanstaat. De Waard volgde enkele weken geleden de vertrokken Martin Boevée op. (AD Drechtsteden, 26-5-2011) lees verder>>

 

18656   Audioverslaglegging extra opiniërende bijeenkomst van 12 mei 2011

bevat audio (Gemeente Sliedrecht, 25-5-2011)

 

18654   Geen meerderheid in raad voor aangifte tegen Provincie

SLIEDRECHT - In een extra openbare raadsvergadering op dinsdag 24 mei hebben de politieke partijen hun standpunten verkondigd over de heikele kwestie; doen we aangifte tegen de Provincie of niet? Dit in verband met de gang van zaken rond de asbeststort op de Derde Merwedehaven. Zowel de SGP/CU als het CDA schaarden zich achter het advies van het college om geen aangifte te doen, de overige partijen achterlatend in de overweging dit als alsnog op eigen initiatief door te zetten. (Het Kompas Sliedrecht, 25-5-2011) lees verder>>

 

18649   Beantwoording van de vragen ex artikel 45 van PRO Sliedrecht

Is het College voornemens de door de Raad voorgestane lijn inzake de Derde Merwede Haven te continueren? lees verder>>

 

18648   Aangifte om asbest

SLIEDRECHT - De Sliedrechtse coalitiepartij PvdA en de oppositiepartijen VVD en Pro Sliedrecht gaan aangifte doen tegen de provincie Zuid-Holland en Proav wegens de stort van 130.000 ton onverpakt asbesthoudend materiaal op stortplaats Derde Merwedehaven in Dordrecht. Volgens de partijen is er sprake van een milieudelict en wordt het tijd dat het Openbaar Ministerie een onderzoek start naar de stort waarvoor geen vergunning was. (AD Drechtsteden, 25-5-2011) lees verder>>

 

18647   Geen meerderheid in raad: geen aangifte 3MWH

SLIEDRECHT - Dinsdagavond 24 mei kon er geen meerderheid gevonden worden in de Sliedrechtse gemeenteraad om aangifte te doen van een vermeend milieudelict bij de Derde Merwedehaven. De politieke partijen PvdA, VVD en Pro-Sliedrecht gaan zich deze week beraden om alsnog aangifte te doen. (MerweRTV, 24-5-2011) lees verder>>

 

18646   Werkgroep 3MWH wil samenwerking gemeente opheffen

SLIEDRECHT - In een brief aan de gemeenteraad laat de Stichting 3de Merwedehaven weten dat de jarenlange samenwerking tussen de Stichting, de gemeenteraad en de portefeuillehouder ernstig stagneert. Mocht er de komende dagen geen herstel optreden, ziet de Stichting zich genoodzaakt de samenwerking per 1 juni te beëindigen. (MerweRTV, 24-5-2011) lees verder>>

 

18637   Persbericht Stichting Werkgroep Derde Merwedehaven

Het zal u niet ontgaan zijn, dat de jarenlange samenwerking tussen onze Stichting, uw gemeenteraad en de portefeuillehouder van de DMH de laatste weken ernstig stagneert. (Stichting Werkgroep Derde Merwedehaven, 24-5-2011) lees verder>>

 

18621   Vergaderverslag van extra opiniërende bijeenkomst van 12 mei 2011

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. Er wordt kort stilgestaan bij het overlijden van oud-raadslid Jan Buchner. Er zijn afmeldingen van burgemeester Van de Vondervoort en van de heren Pauw, Verloop, Huisman en Visser. De heer De Jager zal de vergadering iets eerder verlaten. (Gemeente Sliedrecht, 20-5-2011) lees verder>>

 

18614   Gemeenteraad Sliedrecht : brief raad aan provincie

De gemeenteraad van Sliedrecht heeft kennis genomen van uw brief van 19 april 2011 waarin u antwoord geeft op de 16 vragen die zijn gesteld in de brief van 29 maart 2011 betreffende de verwerking van asbesthoudend afval op de stortplaats Derde Merwedehaven. Helaas heeft de raad moeten vaststellen dat de beantwoording van de vragen weinig of niets toevoegt aan hetgeen al bekend was. De raad beoordeelt de gegeven antwoorden als onbevredigend en is daarin ernstig teleurgesteld. Ook heeft het feit, dat uw brief aan het college van burgemeester en wethouders is gericht, verbazing bij de raad gewekt daar de brief met vragen aan uw college door de raad was geschreven. (Gemeente Sliedrecht, 16-5-2011) lees verder>>

 

18609   PRO Sliedrecht positief over bezoek nieuwe gedeputeerde

SLIEDRECHT  - Voorafgaand aan de besloten raadsvergadering heeft een afvaardiging fractie van PRO Sliedrecht kennis gemaakt met de nieuwe provinciale portefeuillehouder op het dossier Derde Merwedehaven. (PRO Sliedrecht, 18-5-2011) lees verder>>

 

18608   Ik zeg ja u toch ook

In oktober 2009 berichtte het AD, dat de DMH van plan was los onverpakt asbest per schip aan te voeren en met grijpers over te laden op vrachtwagens om dit vervolgens los te gaan storten op 300 meter van de bebouwde kom van Sliedrecht aan de overzijde van de Merwede. Actie hiertegen leidde tot een grote respons onder de bevolking. Meer dan 4200 handtekeningen en bezwaarschriften werden aan de gedeputeerde milieu Erik van Heijningen overhandigd. (Stichting Werkgroep Derde Merwedehaven, 19-5-2011) lees verder>>

 

18604   Derde Merwedehaven: de provincie heeft geantwoord

Tijdens de opiniërende vergadering van de gemeenteraad op 12 mei 2011 jl. is gedebatteerd over de antwoorden van de provincie op de door de gemeenteraad gestelde vragen bij de ontwikkelingen rond de DMH. Wat is ons oordeel nu we een reactie van de provincie gekregen hebben? (SGP/CU Sliedrecht, 17-5-2011) lees verder>>

 

18598   [update] Raad stelt aangifte uit

SLIEDRECHT - De beslissing of er al dan niet aangifte zal worden gedaan namens de gemeenteraad met betrekking tot het illegaal storten van asbest zal pas op 24 mei genomen worden. (De Merwestreek, 18-5-2011) lees verder>>

 

18589   GGD zhz - brief: Mogelijke risico's Derde Merwedehaven voor omgeving

Op 13 mei 2011 heeft de gemeente Sliedrecht de GGD Zuid-Holland Zuid gevraagd om advies over mogelijke gezondheidsrisico's die inwoners van Sliedrecht hebben gelopen door het in de periode 2003-2010 storten van 131.000 ton onverpakt asbesthoudend afval op de stortplaats Derde Merwedehaven. (GGD zhz, 16-5-2011) lees verder>>

 

18562   Raad stelt aangifte uit

SLIEDRECHT - De stichting Werkgroep Derde Merwedehaven en het Burgerinitiatief Asbest Nee! deden aangifte tegen het college van Gedeputeerde staten, bestuursleden van Proav, ambtenaren van de provincie en directie en medewerkers van Delta/Derde Merwedehaven wegens het illegaal storten van 131.000 ton asbesthoudend afval. (De Merwestreek, 13-5-2011) lees verder>>

 

18561   DMH: voorzichtig op de barricades

SLIEDRECHT - Leuke citaten genoeg donderdagavond tijdens de speciale raadsvergadering die was belegd om een standpunt in te nemen over de Derde Merwedehaven. De fracties spraken zich helder uit en sloegen met de vuist op tafel. Ze waren het er allemaal over eens dat de provincie weer in gebreke is gebleven en al dan niet willens en wetens fouten heeft gemaakt. Maar wat nu te doen? Hoe wordt de daad bij het woord gevoegd? Over twee weken komt daar duidelijkheid over. (Het Kompas Sliedrecht, 13-5-2011) lees verder>>

 

18554   Sliedrechters roepen op tot aangifte stort

SLIEDRECHT - De Stichting Werkgroep Derde Merwedehaven en Burgerinitiatief Asbest Nee roepen de gemeenteraad van Sliedrecht op aangifte te doen vanwege de illegale stort van onverpakt asbesthoudend materiaal op stortplaats Derde Merwedehaven in Dordrecht. (AD Drechtsteden, 13-5-2011) lees verder>>

 

18549   Inspraak Stichting Werkgroep Derde Merwedehaven van de Raadsvergadering in Sliedrecht (12-5-2011)

Ook wij hebben als Stichting Werkgroep Derde Merwedehaven de antwoorden van Gedeputeerde Staten op de brief met vragen van uw gemeenteraad eerst gelezen in de pers, toen per mail en een week later per post ontvangen..De gegeven antwoorden worden totaal niet onderbouwd met feiten, bestaan uit hele en halve onwaarheden en veronderstellingen, wij vinden dit een gedrag een overheid onwaardig, vooral omdat het over mogelijke gezondheidsproblemen gaat. lees verder>>

 

18548   Tanghé - brief: Aan de wethouder milieu, griffier en leden van de gemeenteraad van Sliedrecht

Allereerst spreek ik mijn dank uit voor het ontvangen van het advies van dhr. Johan Vollenbroek aan uw raad. Wel erg laat, - we waren dat anders gewend - maar we houden het maar op aanloopmoeilijkheden nu er een andere portefeuillehouder is aangetreden. In de tweede plaats vroeg ik mij af of de ontvangen mail van mw.Feddema-Wardenaar van 6 mei door mij gezien moet worden als een formele uitnodiging voor het bijwonen van een opiniërende bijeenkomst van uw raad. Ervan uitgaande dat dit zo is, en aangezien ik deze donderdagavond 12 mei niet aanwezig zal kunnen zijn, neem ik de vrijheid om mij namens het Burgerinitiatief op deze wijze tot u te richten. lees verder>>

 

18544   Provincie: asbeststort niet toegestaan

DORDRECHT/SLIEDRECHT  -  De stort van onverpakt asbesthoudend afval en gevaarlijk afval op de Derde Merwedehaven in Dordrecht is in strijd met de milieuvergunning. (AD Drechtsteden, 12-5-2011) lees verder>>

 

18543   Belangrijk debat Derde Merwedehaven

SLIEDRECHT - Een omschrijving als Decision Day gaat natuurlijk veel te ver en het is de vraag wat eruit komt, maar de extra opiniërende raadsvergadering die donderdagavond (12 mei) wordt gehouden, wekt sowieso veel nieuwsgierigheid. De gemeenteraad zit in een openbare bijeenkomst bij elkaar om zich te beraden over de Derde Merwedehaven en welke vervolgstappen worden genomen. De voornaamste vraag die rijst: hoever wenst Sliedrecht te gaan? (Het Kompas Sliedrecht, 12-5-2011) lees verder>>

 

18539   Sliedrecht: rapporten over asbeststort

SLIEDRECHT - Sliedrecht moet bij de provincie Zuid-Holland de rapporten over asbeststort op de Dordtse afvalberging Derde Merwedehaven opvragen. (AD Drechtsteden, 11-5-2011) lees verder>>

 

18538   Advies Awb inzake bezwaarschriften en verslag Bezwarencommissie

Hierbij doet de bezwarencommissie u toekomen haar advies over het door de Stichting Werkgroep Derde Merwedehaven te Sliedrecht ingediende bezwaarschrift van 31 januari 2011, alsmede over het namens de gemeente Sliedrecht ingediende bezwaarschrift van de coöperatie Mobilisation for the Environment te Nijmegen van 31 januari 2011, beiden gericht tegen een van rechtswege goedgekeurd stortreglement dat door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Derde Merwedehaven B.V. (hierna: Derde Merwedehaven B.V.) op 2 augustus 2010 ter goedkeuring is aangeboden aan het hoofd van het regiobureau Zuid. lees verder>>

 

18535   Antwoorden op vragen van gemeente zijn ernstig onvolledig

SLIEDRECHT - Milieudeskundige Johan Vollenbroek heeft gereageerd op de brief van Gedeputeerde Staten met de antwoorden op vragen van de gemeenteraad van Sliedrecht over asbest in de Derde Merwedehaven. Hij stelt onder meer dat de verzekeringen van de provincie over de hoeveelheden gestort asbest ‘achteraf geheel onjuist’ bleken. (De Merwestreek, 9-5-2011) lees verder>>

 

18523   Gemeente Sliedrecht - brief: onderzoek verwerking asbesthoudend afval ...

Naar aanleiding van het op 28 februari 2011 van de provincie Zuid-Holland ontvangen rapport van MWH met als titel "verwerking van asbesthoudend afval binnen de inrichting Afvalberging de Derde Merwedehaven" is door uw raad een brief met datum 29 maart 2011 naar het college van Gedeputeerde Staten gezonden ... (Gemeente Sliedrecht, 6-5-2011) lees verder>>

 

18522   Extra vergadering over asbeststort

Welke koers gaat de gemeente Sliedrecht varen nu de provincie twee weken geleden de zestien kritische vragen aangaande de grootschalige stort van onverpakt asbesthoudend afval op de Derde Merwedehaven heeft beantwoord? (VVD Sliedrecht, 6-5-2011) lees verder>>

 

18513   Provincie antwoordt niet op vragen over Merwedehaven

SLIEDRECHT/DORDRECHT - De provincie geeft geen opheldering over de asbest-affaire op de Dordtse vuilstort Derde Merwedehaven. Onlangs bleek dat daar met medeweten van de provincie stiekem 131.000 ton asbest los gestort is. De gemeente Sliedrecht, waar bewoners onlangs nog te hoop liepen om losse stort van asbest aan de overkant van de rivier tegen te gaan, stelde prompt bezorgde vragen aan de provincie. (AD Drechtsteden, 6-5-2011) lees verder>>

 

18505   Sliedrecht vervolgt asbestdiscussies

SLIEDRECHT - De conclusies van de door de Gemeente Sliedrecht ingehuurde expert vormen de grondslag voor de ledenvergadering van ProSliedrecht in Sliedrecht op 11 mei, en voor de gemeenteraadsvergadering op12 mei. (MerweRTV, 5-5-2011)  lees verder>>

 

18504   Stand van zaken m.b.t. DMH per 26 april 2011/Advies aan gemeente Sliedrecht

Op verzoek van de gemeente Sliedrecht zijn door ons de volgende recent binnengekomen stukken geëvalueerd: Persbericht van G.S. van 21 april 2011,  Brief van 19 april 2011 van G.S. van 19 april als antwoord op vragen van de gemeenteraad van Sliedrecht. Herstelbesluit, ongedateerd, Toelichting asbestrapport van 19 april 2011 aan de gemeente Sliedrecht. (            , 5-5-2011) lees verder>>

 

18499   GS- Brief: Herstelbesluit DMH

Bij besluit van 2 april 2002, kenmerk DGWM/2002/774, hebben wij op grond van de Wet milieu-beheer (Wm) een milieuvergunning verleend voor de inrichting, gelegen aan de Baanhoek-weg 92A te Dordrecht. Het betreft een vergunning voor het storten van vaste afvalstoffen en baggerspecie evenals voor een aantal activiteiten met (afval)stoffen, waaronder op- en overslag, bufferen, ontwateren van baggerspecie en het in gebruik hebben van een scheidingsinstallatie. (Provincie Zuid-Holland, 4-5-2011) lees verder>>

 

18498   Provincie Zuid-Holland "Derde Merwedehaven" mei 2011

lees verder>>

 

18497   Extra vergadering over asbeststort

SLIEDRECHT - Welke koers gaat de gemeente Sliedrecht varen nu de provincie twee weken geleden de zestien kritische vragen aangaande de grootschalige stort van onverpakt asbesthoudend afval op de Derde Merwedehaven heeft beantwoord? (Het Kompas Sliedrecht, 5-5-2011) lees verder>>

 

18493   Kennisgeving beschikking Wet milieubeheer

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland hebben op 2 april 2002, kenmerk DGWM/2002/774, een vergunning ingevolge de Wet milieubeheer verleend aan Afvalberging Derde Merwedehaven B.V. voor het storten van vaste afvalstoffen en baggerspecie evenals voor een aantal activiteiten met (afval)stoffen, waaronder op- en overslag. De inrichting is gelegen aan de Baanhoekweg 92A, 3313 LP te Dordrecht. (Provincie Zuid-Holland, 4-5-2011) lees verder>>

 

18487   Brief is besproken in college

SLIEDRECHT - De brief van de Provincie over het storten van onverpakt asbesthoudend materiaal in de Derde Merwedehaven is gisteren besproken in het college. (De Merwestreek, 4-5-2011) lees verder>>

 

18455   Provincie Zuid-Holland: Verwerking asbest stortplaats volgens regels

Aanleiding voor de vragen van Dordrecht en Sliedrecht was de verwarring over de totale hoeveelheden gestort onverpakt asbesthoudend materiaal in de periode 2003-2010. In de brief aan de colleges van Dordrecht en Sliedrecht laat de provincie weten de “gang van zaken te betreuren” en licht zij toe hoe dit misverstand kon ontstaan. (PvdA Dordrecht, 28-4-2011) lees verder>>

 

18448   Weinig drukte om bezuinigingen

SLIEDRECHT - De gemeente Sliedrecht is in de ban van de net gerezen bestuurscrisis en van bezuinigen. Dat laatste voerde dinsdagavond voor het eerst sinds 29 maart, toen in een opiniërende raadsvergadering de zogeheten Brede Doorlichting tegen het licht werd gehouden, weer eens de boventoon. Niet dat het allemaal zo spannend was. Tijdens de bespreking van de Zomernota in juni worden pas écht spijkers met koppen geslagen. Nu is het nog een beetje kruimelwerk. (Het Kompas Sliedrecht, 28-4-2011) lees verder>>

 

18439   De provincie draait eromheen

SLIEDRECHT - ,,Gedeputeerde Staten schrijven dat sinds 2002 650 controles zijn uitgevoerd op afvalberging Derde Merwedehaven. Hiermee geven ze geen antwoord op onze vraag en het roept juiste extra vragen op. Als je zo intensief hebt gecontroleerd hoe kan het dan zijn dat je 129.000 ton onverpakt asbesthoudend afval niet hebt opgemerkt? ... (Het Kompas Sliedrecht, 28-4-2011) lees verder>>

 

18428   Provincie: Intensief toezicht geweest op asbeststort

DORDRECHT - Het storten van onverpakt asbesthoudend afval op de stortplaats Derde Merwedehaven in Dordrecht heeft altijd onder strenge voorwaarden plaatsgevonden, geheel conform de landelijke wet- en regelgeving. Dat schrijft de provincie aan de gemeentebesturen van Dordrecht en Sliedrecht in antwoord op hun bezorgde vragen. (Dordt Centraal, 27-4-2011) lees verder>>

 

18427   Provincie: Asbest volgens regels gestort ongeacht de hoeveelheid

SLIEDRECHT - Recent bleek dat er te veel onverpakt asbesthoudend materiaal is gestort in de Derde Merwedehaven in Dordrecht. De gemeente Sliedrecht en de gemeente Dordrecht stelden hierover vragen, die nu door de provincie beantwoord zijn. Provincie laat weten dat het storten geheel volgens de regelgeving is gebeurd. (De Merwestreek, 27-4-2011) lees verder>>

 

18396   GS - Brief: aanvullende informatie op rapport "Verwerking van asbesthoudend afval binnen de inrichting Afvalberging Derde Merwedehaven"

In onze bespreking van 3 maart jl., hebben wij het rapport “Verwerking van asbesthoudend afval binnen de inrichting Afvalberging de Derde Merwedehaven” toegelicht. Zoals afgesproken zouden wij op drie punten nog een nadere aanvulling geven op de rapportage, zie ook het verslag verzonden per mail d.d. 22 maart 2011. Het gaat het om de volgende drie punten: …(Provincie Zuid-Holland, 19-4-2011) lees verder>>

 

18395   Aan alle stortvoorwaarden is voldaan

SLIEDRECHT - Het storten van asbesthoudend afval op afvalberging Derde Merwedehaven is volgens de provincie geheel volgens de richtlijnen gebeurd. Gedeputeerde Staten schrijven ook in het persbericht dat er geen enkele reden is aan te nemen dat de omgeving gezondheidsrisico's heeft gelopen als gevolg van verspreiding van asbestvezels... (Het Kompas Sliedrecht, 23-4-2011) lees verder>>

 

18383   Provincie: jarenlange afvalstort met asbest ongevaarlijk

DORDRECHT - Volgens de provincie Zuid-Holland heeft de stort van 131.000 ton onverpakt asbesthoudend afval op de Derde Merwedehaven in Dordrecht de afgelopen acht jaar geen gevaar opgeleverd voor de gezondheid van omwonenden.

(AD Drechtsteden, 22-4-2011) lees verder>>

 

18377   Einde aan verwarring asbeststort

SLIEDRECHT - De provincie denkt met de beantwoording van de vragen van de gemeente Sliedrecht en Dordrecht een einde te hebben gemaakt aan de verwarring. (De Merwestreek, 21-4-2011) lees verder>>

 

18376   Reacties: 1

Bij deze spreek ik mijn verontwaardiging uit over het feit, dat de heer Ruud Peeters, hoofd afdeling handhaving van de Provincie ZH, aan het Kompas een persbericht - vermoedelijk dinsdag al, maar in ieder geval gistermorgen - heeft laten uitgaan, zodat er een groot voorpagina artikel aan gewijd kon worden, nog voordat de antwoordbrief zelfs maar door de gemeenteraad van Sliedrecht is ontvangen... (Gepubliceerd in Het Kompas Sliedrecht, 21-4-2011) lees verder>>

 

18375   Storten van asbest ging volgens de regels

Het storten van onverpakt asbesthoudend afval op de stortplaats Derde Merwedehaven in Dordrecht is volgens de regels gegaan. Dat schrijven Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland in reactie op brieven van Dordrecht en Sliedrecht. (RTV Rijnmond)  lees verder>>

 

18374   Storten asbesthoudend afval Derde Merwedehaven geheel volgens richtlijnen

PERSBERICHT - Het storten van onverpakt asbesthoudend afval op stortplaats Derde Merwedehaven in Dordrecht heeft altijd onder strenge voorwaarden plaatsgevonden, geheel conform de landelijke wet- en regelgeving. Vanaf de opening van de stortplaats heeft de provincie verder voortdurend intensief toezicht gehouden. Dat schrijven GS aan de gemeente Dordrecht en Sliedrecht in antwoord op vragen van beide colleges. (Provincie Zuid-Holland, 21-4-2011) lees verder>>

 

18373   Provincie beantwoordt DMH-vragen

SLIEDRECHT - Het is niet aannemelijk dat sprake is geweest van verspreiding van asbestvezels van de 3e Merwedehaven naar de omgeving. Dat schrijven Gedeputeerde Staten in een brief aan de gemeenten Sliedrecht en Dordrecht. (Het Kompas Sliedrecht, 21-4-2011) lees verder>>

 

18367  Van de Vondervoort wil doorbraak vinden

SLIEDRECHT - Tonny van de Vondervoort (61) is een door de wol geverfde politica. Ze was staatssecretaris in het eerste kabinet Kok, wethouder in Groningen en vanaf 2007 gedeputeerde in Zuid-Holland. Nu ze laatstgenoemd politiek toneel verlaat mag ze op verzoek van Commissaris van de Koningin Jan Franssen een schone taak vervullen in Sliedrecht, dat niet alleen te maken heeft met asbestperikelen en wilde woningbouwplannen, maar ook lijdt onder een bestuurscrisis.(Het Kompas Sliedrecht, 20-4-2011) lees verder>>

 

18366   Uitspraak in het geding tussen DMH en GS Zuid-Holland

Bij besluit van 26 januari 2010 heeft het college met toepassing van artikel 8.23 van de Wet milieubeheer voorschriften gewijzigd, die zijn verbonden aan de op 2 april 2002 aan DMH krachtens de Wet milieubeheer verleende vergunning voor haar inrichting voor het storten van vaste afvalstoffen en baggerspecie, alsmede voor een aantal activiteiten met (afval)stoffen, waaronder op- en overslag, bufferen, ontwateren van baggerspecie en het in gebruik hebben van een scheidingsinstallatie, gelegen aan de Baanhoekweg 92 a te Dordrecht. (RvS, 20-4-2011) lees verder

 

18362   GS - Brief: onderzoek berging van asbesthoudend afval Derde Merwedehaven

Bij brief van 28 maart jl. heeft u ons een aantal vragen gesteld betreffende de asbestverwerking op de stortplaats de Derde Merwedehaven in de afgelopen jaren. Alvorens deze vragen te beantwoorden brengen wij het volgende onder uw aandacht. (Provincie Zuid-Holland, 19-4-2011) lees verder>>

 

18357   Erik van Heijningen stopt als gedeputeerde

DORDRECHT - Erik van Heijningen stopt als gedeputeerde bij de provincie Zuid-Holland. Hij heeft acht jaar deel uitgemaakt van het provinciebestuur. (Dordt Nu, 18-4-2011) lees verder>>

 

18356   Van Heijningen stopt als gedeputeerde

Erik van Heijningen stopt als gedeputeerde bij de provincie Zuid-Holland. Hij heeft acht jaar deel uitgemaakt van het provinciebestuur. (RTV Rijnmond, 19-4-2011) lees verder>>

 

18345   Analyse bestuurscrisis: 'Er moet iets achter zitten'

SLIEDRECHT - De gemeente Sliedrecht kampt met een bestuurscrisis. Die stellige uitspraak durft inmiddels iedereen wel aan. Als de burgemeester besluit zonder noemenswaardige tekst en uitleg zijn functie tijdelijk neer te leggen omdat er - volgens een persbericht van de provincie - sprake is van politiek-bestuurlijke spanningen in het college, is er, om het plat uit te drukken, stront aan de knikker... (Het Kompas Sliedrecht, 18-4-2011) lees verder>>

 

18344   INGEZONDEN brief: Derde Merwedehaven

Deze week hoort de gemeente Sliedrecht antwoord te krijgen van de provincie Zuid-Holland op veel vragen over de afvalstort Derde Merwedehaven. Daar zou volgens de gemeente Sliedrecht alleen al tussen 2007 en 2010 onder Euralcode 17065 'asbesthoudend materiaal' 59.894 ton vermoedelijk onverpakt zijn gestort met alle gevaren voor de Sliedrechtse burger. Dit bouwmateriaal bevat tot 100% asbestconcentraties. En wat is er nog niet meer gestort, wat niet door de beugel kon? Waar zijn we de afgelopen jaren aan blootgesteld? En wat zijn de gevolgen? (Het Kompas Sliedrecht, 18-4-2011) lees verder>>

 

18304   Rust rond sluiting van Derde Merwedehaven

DORDRECHT - Eigenaar Delta van stortplaats Derde Merwedehaven in Dordrecht heeft gisterochtend op het allerlaatste moment zijn beroeps zaak bij de Raad van State tegen het afwijzen van de stort van onverpakt asbesthoudend afval door de provincie Zuid-Holland ingetrokken. (AD Drechtsteden, 15-4-2011) lees verder>>

 

18255   Informatiebrief voor opiniërende bijeenkomst van 12 april 2011

Na de op 29 maart 2011 gehouden persbijeenkomst is op 30 maart de brief met reactie op het (concept) rapport aan de provincie verzonden en in kopie aan het gemeente bestuur van Dordrecht. (Gemeente Sliedrecht, 8-4-2011) lees verder>>

 

18247   Gemeente Dordrecht - Brief: onderzoek verwerking van asbesthoudend afval Derde Merwedehaven

In onze brief van 15 maart jl. hebben wij u een vijftal vragen gesteld over verwerking van onverpakt asbesthoudend afval op de stortplaats Derde Merwedehaven. ( Gemeente Dordrecht, 5-4-2011) lees verder>>

 

18242   Gemeente stelt provincie vragen over asbeststort

SLIEDRECHT - De gemeenteraad van Sliedrecht heeft vorige week woensdag een brief naar de Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland gestuurd met zestien vragen over de asbeststort op de stortplaats Derde  Merwedehaven. ‘Wij zijn van mening dat het storten van onverpakt asbesthoudend afval, zoals dit is geregeld in het vigerende stortplan, op basis van de milieuvergunning uit 2002 niet is toegestaan’, staat inde tweede alinea van de brief. (De Merwestreek, 6-4-2011) lees verder>>

 

18216  Samen optrekken in asbestproblematiek

De fractie SGP-ChristenUnie hecht veel waarde aan een gezamenlijk optrekken van alle belanghebbenden bij het onderzoek naar de oorzaken en gevolgen van de stort van grote hoeveelheden onverpakt asbesthoudend afval op de Derde Merwedehaven. (SGP-ChristenUnie Sliedrecht, 1-4-2011) lees verder>>

 

18206   Sliedrecht stuurt scherpe brief over Derde Merwedehaven

SLIEDRECHT - Vanuit Sliedrecht is gistermorgen een scherpe brief verstuurd naar het college van Gedeputeerde Staten. Onderwerp: de 131.000 ton asbesthoudend materiaal dat sinds 2003 onverpakt is gestort op afvalberging Derde Merwedehaven. Hetgeen véél meer is als door de provincie in oktober 2010 tijdens een hoorzitting in Sliedrecht werd gepresenteerd (toen werd gesproken over bijna tweeduizend ton). (Het Kompas Sliedrecht, 31-3-2011) lees verder>>

 

18197   Sliedrecht wil van provincie duidelijkheid over asbeststort

SLIEDRECHT -  Sliedrecht neemt geen genoegen met het concept onderzoek naar de asbeststort op de Derde Merwedehaven in Dordrecht. Het gemeentebestuur wil antwoorden op een aantal vragen en stuurt vandaag een brief aan Gedeputeerde Staten (GS) van Zuid-Holland. (AD Drechtsteden, 30-3-2011) lees verder>>

 

18196   Gemeente Sliedrecht - Brief aan de Provincie inzake Rapport Onderzoek Asbesthoudend afval

Eind februari is bekend geworden dat er op de stortplaats Derde Merwedehaven in de periode 2003-2010 substantieel meer onverpakt asbesthoudend afval is verwerkt dan de provincie ons steeds heeft voorgehouden. Aanleiding voor dit schokkende nieuws is het onderzoeksrapport van MWH naar de verwerking van asbesthoudend afval binnen de inrichting dat in uw opdracht is opgesteld. (Gemeente Sliedrecht, 28-3-2011) lees verder>>

 

18184   (1) Handhavingsverzoek en (2) Actualisatieverzoek van stortreglement en stortplan

Bij deze verzoeken wij u om handhavend op te treden tegen de stortplaats Derde Merwedehaven, Baanhoekweg 92a te Dordrecht (DMH). Dat wij dit verzoek nu pas doen komt doordat de provincie tot vorig jaar heeft gesteld dat er geen relevante hoeveelheden asbesthoudend afval los zou zijn gestort. (Stichting Werkgroep Derde Merwedehaven, 28-3-2011) lees verder>>

 

18183   Informatiebrief

Op 23 maart 2011 is met fractievoorzitters, fractiespecialisten, Stichting werkgroep DMH en Burgerinitiatief gesproken over een brief aan de provincie als reactie op het rapport van MWH, wat overigens nog als concept moet worden gezien. Insteek was om hierin gezamenlijk met Dordrecht op te trekken en daarbij de provincie om een diepgaand onafhankelijk feitenonderzoek te vragen. (Gemeente Sliedrecht, 25-3-2011) lees verder>>

 

18172   Animatie van het proces van de waterstroom

 (You Tube, 25-3-2011) bekijk animatie

 

18162   Len van Rekom: Dordrecht maakt onderzoek naar het gedrag van Provincie mogelijk

VVD-Sliedrecht is zeer verheugd met het feit dat de gemeenteraad van Dordrecht een motie heeft aangenomen, die een onderzoek naar het gedrag van de Provincie inzake de asbest-tragedie en de Merwedehaven mogelijk maakt. (VVD Sliedrecht, 23-3-2011) lees verder>>

 

18161   Dordtse raad neemt motie over DMH aan

SLIEDRECHT - De gemeenteraad van Dordrecht heeft het Dordtse college dinsdagmiddag opgedragen de provincie te verzoeken een rapport op te stellen over alle stoffen die sinds 2002 zijn gestort op de Derde Merwedehaven en de mogelijke risico’s voor de omgeving. Deze rapportage moet in mei - voorzien van een ter zakenkundig oordeel - worden voorgelegd aan de raad. (Het Kompas Sliedrecht, 24-3-2011) lees verder>>

 

18160   Uitkomst debat onverpakt asbesthoudend afval

De gemeenteraad heeft raadsbreed ingestemd met de motie van de Verenigde Oppositie Partijen, D66, PvdA, GL, CU/SGP en VSP, om onderzoek te doen naar alle gestorte stoffen op de vuilstortplaats 3e Merwedehaven en de mogelijke risico’s hiervan. (D66 Dordrecht, 23-3-2011) lees verder>>

 

18156   Interpellatiedebat 3e Merwedehaven in Gemeenteraad: motie onderzoek raadsbreed aangenomen

Interpellatiedebat over de 3e Merwedehaven: Namens de oppositiepartijen voerde Nelleke de Smoker (D66) het woord. Er is veel meer asbest gestort dan tot nu toe bekend was. Er is geen goed toezicht gehouden door de Provincie, aldus de oppositiepartijen... (PvdA Dordrecht, 22-3-2011) lees verder>>

 

18155   Nader onderzoek naar stort onverpakt asbest

DORDRECHT -  De gemeente Dordrecht stelt samen met de gemeente Sliedrecht en de provincie Zuid-Holland een nader onderzoek in naar de stort van onverpakt asbesthoudend afval en andere gevaarlijke stoffen op de stortplaats Derde Merwedehaven. (AD Drechtsteden, 23-3-2011) lees verder>>

 

18154   Oppositie wil onderzoek asbest Dordt [update]

DORDRECHT - De oppositiepartijen in de Dordtse gemeenteraad hebben dinsdagavond 22 maart de motie voor een onafhankelijk onderzoek naar de stortplaats Derde Merwedehaven ingetrokken. Daar is een nieuwe motie voor in de plaats gekomen waarin wordt gevraagd om een onderzoek, in samenwerking met de betrokken partijen. De motie is unaniem aangenomen. (De Merwestreek, 22-3-2011) lees verder>>

 

18150   Oppositie wil onderzoek asbest Dordt

De oppositiepartijen in Dordrecht willen een onderzoek naar de vuilstortplaats in de Derde Merwedehaven. De partijen zijn bang dat er veel meer asbesthoudend afval ligt dan toegestaan. (RTV Rijnmond, 22-3-2011) lees verder>>

 

18149   Onderzoek Derde Merwedehaven?

DORDRECHT - De verenigde oppositiepartijen in de Dordtse gemeenteraad hebben een motie ingediend: zij willen een onafhankelijk onderzoek naar de Derde Merwedehaven. Hier blijkt de afgelopen jaren meer onverpakt asbesthoudend materiaal te zijn gestort dan in eerste instantie was gemeld. Vanavond (dinsdag 22 maart) gaat de discussie om 20.00 uur verder in het Stadhuis in Dordrecht. (De Merwestreek, 22-3-2011) lees verder>>

 

18140   Len van Rekom: Provincie heeft in de asbest-tragedie in strijd met de vergunning gehandeld

Toen Stichting Werkgroep Derde Merwedehaven donderdagavond 24 februari het asbestrapport ontving besloot zij de volgende morgen aangifte te doen bij de milieupolitie. Samen met het burgerinitiatief wordt tevens gepleit voor een diepgaand forensisch onderzoek dat niet in opdracht van de provincie wordt uitgevoerd. De gemeenteraadsfracties, die altijd gezamenlijk hebben opgetrokken, weten nog niet wat ze willen, zo werd dinsdagavond duidelijk tijdens de opiniërende raadsvergadering. (VVD Sliedrecht, 21-3-2011) lees verder>>

 

18125   Interpellatieverzoek onverpakt asbesthoudend afval

(Gemeente Dordrecht, 18-3-2011) lees verder>>

 

18124   VVD wil onafhankelijk onderzoek asbest

SLIEDRECHT - Er moet een onafhankelijk onderzoek komen naar de stort van 131.000 ton onverpakt asbesthoudend materiaal in de Derde Merwedehaven in Dordrecht. Dat vindt de VVD in Sliedrecht. (AD Drechtsteden, 18-3-2011) lees verder>>

 

18112   Len van Rekom: VVD wil onderzoek naar het gedrag van de Provincie

De VVD blijft zich inzetten voor een spoedige sluiting van de Derde Merwedehaven. Tijden een bijkomst afgelopen maandag heeft Len van Rekom, fractievoorzitter van de VVD, zeer duidelijk zijn zorgen over slepende Derde Merwedehaven-tragedie kenbaar gemaakt. Van Rekom wil een onafhankelijk onderzoek naar de houding van de Provincie. (VVD Sliedrecht, 15-3-2011) lees verder>>

 

18111   Dordrecht eist opheldering over grote hoeveelheden asbest

DORDRECHT - De gemeente Dordrecht eist opheldering over de grote hoeveelheid asbesthoudend afval die op de Derde Merwedehaven is gestort. (AD Drechtsteden, 17-3-2011) lees verder>>

 

18110   Geen politiek front Derde Merwede haven

SLIEDRECHT - Toen Stichting Werkgroep Derde Merwedehaven donderdagavond 24 februari het asbestrapport ontving besloot zij de volgende morgen aangifte te doen bij de milieupolitie. Samen met het burgerinitiatief wordt tevens gepleit voor een diepgaand forensisch onderzoek dat niet in opdracht van de provincie wordt uitgevoerd. De gemeenteraadsfracties, die altijd gezamenlijk hebben opgetrokken, weten nog niet wat ze willen, zo werd dinsdagavond duidelijk tijdens de opiniërende raadsvergadering. (Het Kompas Sliedrecht, 17-3-2011) lees verder>>

 

18108   Nog geen forensisch onderzoek asbest

SLIEDRECHT - De Stichting Werkgroep Derde Merwedehaven, ondersteund door het Burgerinitiatief Sliedrecht, deed al aangifte bij de politie van mogelijk strafbare feiten gepleegd door Delta en de provincie Zuid-Holland, zodat uitgezocht wordt of er veel meer dan toegestane hoeveelheid onverpakt asbest is gestort. (De Merwestreek, 16-3-2011) lees verder>>

 

18096   Van Heiningen niet terug na asbestaffaire

SLIEDRECHT/DORDRECHT - De Werkgroep Derde Merwedehaven in Sliedrecht heeft alle nieuwe fracties in de provinciale staten van Zuid-Holland per brief opgeroepen gedeputeerde Erik van Heiningen niet terug te laten keren in het college van gedeputeerde staten. (AD Drechtsteden, 14-3-2011) lees verder>>

 

18092   Derde Merwedehaven in Een Uur Bestuur

MERWERADIO - Op woensdag 16 maart is er van 20.00 tot 21.00 uur weer Een Uur Bestuur op Merweradio. In de studio ontvangt presentator Bas Bisschop Dhr van Andel (Stichting Derde Merwedehaven), dHr Huijser (SGP/CU) en mevr. Verschoor (VVD) Gespreksonderwerp: de huidige stand van zaken met betrekking tot de Derde Merwedehaven. (MerweRTV, 12-3-2011) lees verder

 

18090   vragen art. 45 DMH en antwoord

Op 1 maart 2011, heeft er een overleg plaatsgevonden tussen de fractievoorzitters, de werkgroepen en de portefeuillehouder, waarin met elkaar een standpunt is bepaald, hoe om te gaan met de informatie uit het rapport van MWH betreffende de verwerking van asbesthoudend afval op de DMW. In onze beleving was er op dat moment consensus. (VVD/Pro Sliedrecht, 10-3-2011) lees verder>>

 

18088   Informatiebrief van College van burgemeester en wethouders

Op 28 februari 2011 ontving de gemeente het rapport “verwerking van asbesthoudend afval binnen de inrichting Afvalberging Derde Merwedehaven”. Uit het rapport is naar voren gekomen dat er buitenproportioneel meer onverpakt asbesthoudend afval is gestort dan de provincie de gemeente steeds heeft voorgehouden. In plaats van 1900 ton is er 131.000 ton onverpakt asbesthoudend afval gestort. (Gemeente Sliedrecht, 11-3-2011) lees verder>>

 

18075   Stevig pleidooi voor diepgaand onderzoek Derde Merwede Haven

SLIEDRECHT - ,,De provincie zorgt opnieuw voor grote onrust. Het vertrouwen dat we hadden gekregen is zodanig beschaamd dat het is gedaald tot het absolute nulpunt." Ferme woorden van dominee Joan Tanghé tijdens een interview dat afgelopen maandag plaatsvond... (Het Kompas Sliedrecht, 10-3-2011) lees verder>>

 

18064   Brief aan alle Statenfracties in Zuid-Holland

Wie gaat de verantwoordelijkheid op zich nemen van het los storten van 131.000 ton asbesthoudend afval op de Derde Merwedehaven te Dordrecht? Dat mocht niet volgens de vergunning van 2002 die leidend is. Dat het volgens uw provincie wel mocht, is dat dankzij besluiten over stortplannen die nooit gepubliciteerd zijn. Of is het gestort dankzij het aangevraagde stortregelement 15-7-2010? wat niet is goedgekeurd? (Stichting Werkgroep Derde Merwedehaven, 9-3-2011) lees verder>>

 

18053   Inwoners en recreanten aan asbest blootgesteld

DORDRECHT/SLIEDRECHT- Inwoners van Sliedrecht en Dordrechten recreanten in de Merwelanden en de Hollandse Biesbosch zijn de afgelopen jaren mogelijk blootgesteld aan asbest en lopen daardoor het gevaar dat ze over tientallen jaren longvlies- of longkanker krijgen. (AD Drechtsteden, 5-3-2011) lees verder>>

 

18052   Onderzoek naar strafbare feiten bij stort Derde Merwedehaven

DORDRECHT/SLIEDRECHT - De milieupolitie is een onderzoek begonnen naar mogelijke strafrechtelijke overtredingen bij de stort van asbesthoudend afval op de Derde Merwedehaven in Dordrecht. (AD Drechtsteden, 5-3-2011) lees verder>>

 

18051   Interpellatieverzoek oppositiepartijen

De fracties D66, Pvda, GroenLinks, CU/SGP en VSP hebben een debatverzoek bij de voorzitter van de gemeenteraad ingediend. Reden hiervoor zijn de berichten over het onverpakt gestorte asbesthoudend materiaal en het verschenen onderzoeksrapport van de Provincie. (D66 Dordrecht, 4-3-2011) lees verder>>

 

18050   Onrust over asbeststort (II)

De oppositiepartijen in Dordrecht hebben grote zorgen over de stort van onverpakt asbesthoudend afval op de Derde Merwehaven. (RTV Rijnmond, 4-3-2011) lees verder>>

 bekijk video

 

18043   Verbijstering over cijfers Derde Merwedehaven

Vorige week werd de bevolking van Sliedrecht onaangenaam verrast door een bericht in de AD-Dordtenaar dat in de afgelopen acht jaar geen 1900 ton onverpakt asbesthoudend afval op de Derde Merwedehaven (DMH) was gestort maar 131.000 ton. (SGP-ChristenUnie Sliedrecht, 3-3-2011) lees verder>>

 

18042   Roep om debat over stort van asbest in Derde Merwedehaven

Oppositiepartijen D66, PvdA, GroenLinks, ChristenUnie/SGP en de Verenigde Seniorenpartij maken zich zorgen over het toezicht door de provincie Zuid-Holland op stortplaats de Derde Merwedehaven en de risico's voor de volksgezondheid. Uit onderzoek blijkt dat er sinds 2003 enorme hoeveelheden onverpakt asbesthoudend materiaal is gestort. (AD Drechtsteden, 4-3-2011) lees verder>>

 

18041   Onrust over asbeststort Dordt

De oppositiepartijen in Dordrecht hebben grote zorgen over de stort van onverpakt asbesthoudend afval op de Derde Merwehaven. (RTV Rijnmond, 4-3-2011) lees verder>>

  bevat audio

 

18040   Zorgen over asbest Derde Merwedehaven

DORDRECHT - De oppositiepartijen in de gemeenteraad van Dordrecht maken zich grote zorgen over de stort van asbesthoudend materiaal bij de Derde Merwedehaven. (Dordt Nu, 3-3-2011) lees verder>>

 

18030   Provincie heeft veel uit te leggen over asbeststort

SLIEDRECHT - Geleerd van het verleden heeft de provincie besloten open met alle partijen te communiceren over de afwikkeling van de Derde Merwedehaven. De afvalberging sluit al over iets minder dan twee jaar haar poorten en wordt daarna omgebouwd tot een parkachtig recreatiegebied, een metamorfose die naar verwachting tien jaar in beslag neemt... (Het Kompas Sliedrecht, 3-3-2011) lees verder>>

 

18022   Derde Merwedehaven moet onmiddellijk dicht na stort asbest

SLIEDRECHT -  Het storten van 131.000 ton onverpakt asbest houdend afval in de Derde Merwedehaven in Dordrecht is een criminele activiteit, vindt de VVD in Sliedrecht. De stortplaats moet daarom onmiddellijk worden gesloten. (AD Drechtsteden, 1-3-2011) lees verder>>

 

18006   65 keer meer los asbest gestort in 3e Merwedehaven dan gemeld!

Nu wij weten dat al 7 jaar onverpakt asbest en zwaar vervuild chemisch afval wordt gestort die volgens het geldende stortreglement niet zijn toegestaan, dan moeten we constateren dat Delta geen betrouwbare partij is wb. het maken en nakomen van afspraken. (GroenLinks Dordrecht, 26-2-2011) lees verder>>

 

18002   Vraagtekens bij herkomst vervuilde grond

DORDRECHT-  De provincie heeft niet de indruk dat er strafbare feiten zijn gepleegd op de Derde Merwedehaven in Dordrecht, ook al is het merendeel van het onverpakte asbest onder andere 'Euralcodes' gestort dan voor asbest gelden. (AD Drechtsteden, 26-2-2011) lees verder>>

 

18001   Immense stort los asbest

DORDRECHT/SLIEDRECHT -  In plaats van de eerder gemelde 1900 ton is er de afgelopen acht jaar 131.000 ton onverpakt asbesthoudend afval gedeponeerd op stortplaats de Derde Merwedehaven in Dordrecht. (AD Drechtsteden, 26-2-2011) lees verder>>

 

17971   Provinciale Statenleden met de billen bloot

INGEZONDEN - Volgende week zijn de provinciale statenverkiezingen. De statenleden willen gekozen worden om zodoende beslissingen te kunnen nemen die ook Sliedrecht en de Drechtsteden aangaan. Met toestemming van de Provincie worden tonnen asbest gestort op het terrein van de Derde Merwede Haven. In het jaar 2009 werd er nog 950 ton onverpakt asbesthoudend afval gestort. (Het Kompas Sliedrecht, 22-2-2011) lees verder>>

 

17966   Provincie stelt extra voorwaarde ROM-D/ Merwedehaven

In aanvulling op eerder gestelde vragen door D66 en de PvdA is nu gezamenlijk met GL, CU/SGP en VSP een aantal aanvullende vragen aan het college van Dordrecht en het Drechtstedenbestuur gesteld. (D66 Dordrecht, 20-2-2011) lees verder>>

 

17942   Extra vragen op voorwaarde provincie inzake ROM-D en nieuw bedrijventerrein 3e Merwedehaven

DORDRECHT - Op 2 februari hebben D66 Dordrecht en de PvdA Dordrecht vragen gesteld in het kader van de extra voorwaarde ROM-D en nieuw bedrijventerrein Derde Merwedehaven. De reactie van wethouder Sleeking in de media en college carrousel lijken tegengesteld te staan ten opzichte van het voorstel ROM-D van Gedeputeerde Staten, d.d. 26 januari 2011. Het voorstel ROM-D  is op 25 januari jl.  door GS goedgekeurd. (Dordrecht.net, 17-2-2011) lees verder>>

 

17941   Stortlijst Derde Merwedehaven verandert niet

DORDRECHT - De stortIijst van de Derde Merwedehaven blijft ongewijzigd. Dat is afgesproken in de overeenkomst over de vervroegde sluiting van de stortplaats die onlangs door alle betrokken partijen werd ondertekend. De afgelopen weken ontstond er onrust en onduidelijkheid over een verruiming van de afvallijst. (Dordt Centraal, 16-2-2011) lees verder>>

 

17931   Vervroegde sluiting Derde Merwedehaven is nu definitief

SLIEDRECHT - De handtekeningen zijn onder de overeenkomst voor de vervroegde sluiting van de Derde Merwedehaven gezet. Daarbij heeft de provincie vorige week toegegeven nalatig te zijn geweest bij de aanvraag voor een nieuw stortplan Delta. (De Merwestreek, 16-2-2011) lees verder>>

 

17900   We komen gewoon op voor ons recht

SLIEDRECHT -  De handtekeningen zijn gezet, de stortplaats Derde Merwedehaven in Dordrecht gaat eind 2012 definitief dicht. Maar dat ze in Dordrecht 'onze Piet Sleeking' daarvoor op de borst kloppen, dat steekt een beetje in Sliedrecht. (AD Drechtsteden, 15-2-2011) lees verder>>

 

17887   Sluiting stort 3e Merwedehaven ondertekend

DORDRECHT - De gemeente Dordrecht, de Provincie Zuid-Holland, provinciaal afvalbedrijf PROAV en eigenaar Delta hebben deze week de overeenkomst getekend voor de vervroegde sluiting van de Derde Merwedehaven.

(AD Drechtsteden, 12-2-2011) lees verder>>

 

17886   Provincie geeft nalatigheid bij aanvraag Delta toe

De Provincie Zuid-Holland heeft toegegeven dat zij de aanvraag van Delta voor een nieuw stortplan in 2010 niet op tijd heeft afgehandeld. Gedeputeerde Staten, het dagelijks bestuur van de provincie, hebben dit deze week geantwoord op vragen van de Statenleden Van Dieren en Fröling van de fractie ChristenUnie-SGP. Het stortplan werd daardoor automatisch goedgekeurd. Met dit stortplan wilde Delta meer soorten chemisch afval laten storten op de Derde Merwedehaven bij Dordrecht. (De Merwestreek, 11-2-2011) lees verder>>

 

17885   Eerder sluiten 3e Merwedehaven definitief

SLIEDRECHT/DORDRECHT - Begin deze week zijn de handtekeningen gezet onder de overeenkomst voor de vervroegde sluiting van de Derde Merwedehaven. (De Merwestreek, 11-2-2011) lees verder>>

 

17881   Vervroegde sluiting Derde Merwedehaven definitief

PERSBERICHT - Begin deze week zijn de handtekeningen gezet onder de overeenkomst voor de vervroegde sluiting van de Derde Merwedehaven. Op 25 januari gaf de gemeenteraad van Dordrecht als laatste partij groen licht. Het provinciaal afvalbedrijf Proav, Delta, provincie Zuid-Holland en gemeente Dordrecht konden daarmee de overeenkomst afronden. Ze verwachten dat hiermee ook een eind kan komen aan de onrust over de stortplaats. (Gemeente Dordrecht e.a., 10-2-2011) lees verder>>

 

17880   Provincie houdt zich aan afspraken over vervroegde sluiting

SLIEDRECHT - De Provincie Zuid-Holland geeft toe dat zij de aanvraag van Delta voor een nieuw stortplan in 2010 niet op tijd heeft afgehandeld. Gedeputeerde Staten, het dagelijks bestuur van de provincie, hebben dit deze week geantwoord op vragen van de Statenleden Van Dieren en Fröling van de fractie ChristenUnie-SGP.

(Het Kompas Sliedrecht, 10-2-2011) lees verder>>

 

17879   Vervroegde sluiting 3-de Merwedehaven definitief

REGIO - Begin deze week zijn de handtekeningen gezet onder de overeenkomst voor de vervroegde sluiting van de Derde Merwedehaven. Op 25 januari gaf de gemeenteraad van Dordrecht als laatste partij groen licht. Het provinciaal afvalbedrijf Proav, Delta, provincie Zuid-Holland en gemeente Dordrecht konden daarmee de overeenkomst afronden. Ze verwachten dat hiermee ook een eind kan komen aan de onrust over de stortplaats.

(MerweRTV, 10-2-2011) lees verder>>

 

17858   Antwoord van Gedeputeerde Staten ... (2436)

op vragen van J.Chung (GroenLinks d.d. 21 januari 2011) (Provincie Zuid-Holland, 8-2-2011) lees verder>>

 

17857   Antwoord van Gedeputeerde Staten ... (2434)

op vragen van H. van Dieren en J.Froling-Kok (ChristenUnie/SGP dd. 21 januari 2011). (Provincie Zuid-Holland, 8-2-2011) lees verder>>

 

17852   Miljoeneneis leidt tot ongerustheid

DORDRECHT -  De Dordtse gemeenteraadsfracties van PvdA en D66 zijn flink geschrokken. De provincie stelt plotseling een eis, die de gemeente miljoenen euro's kan kosten. (AD Drechtsteden, 7-2-2011) lees verder>>

 

17851   Sluiting derde merwedehaven: CU/SGP voor, maar kritisch over voorwaarden

In de raadsvergadering van 25 januari is de voorgenomen sluiting van de Derde Merwedehaven behandeld. Deze stortplaats is de afgelopen periode veel in de media geweest vanwege het storten van onverpakt asbest... (ChristenUnie/SGP, 5-2-2011) lees verder>>

 

17845   Informatiebrief College van burgemeester en wethouders

De raad van Dordrecht heeft op 25 januari 2011 unaniem ingestemd met het voorstel tot het aangaan van een vaststellingsovereenkomst met Delta/PROAV voor vervroegde sluiting van de stortplaats Derde Merwedehaven per 1 januari 2013. (Gemeente Sliedrecht, 4-2-2011) lees verder>>

 

17828   D66 en PvdA Dordrecht verrast door voorwaarde bedrijventerrein Derde Merwedehaven

DORDRECHT - (bericht D66/PvdA Dordrecht) D66 en de PvdA hebben samen schriftelijke vragen gesteld aan het college van B&W Dordrecht en het Drechtstedenbestuur.(Dordrecht.net, 3-2-2011) lees verder>>

 

17827   Provincie wil bedrijventerrein na sluiting 3e Merwedehaven onderbrengen bij de ROM-D

Op 25 januari 2011 heeft de gemeenteraad van Dordrecht de garantstelling voor de ROM-D en de vervroegde sluiting van de Derde Merwedehaven besproken. (PvdA Dordrecht, 2-2-2011) lees verder>>

 

17795   Bezwaarschrift stortreglement

Bijgaand ons bezwaarschrift met bijlagen met betrekking tot het stortreglement Derde Merwedehaven van 15 juli 2010 versie 1.1 (Stichting Werkgroep Derde Merwedehaven, 31-1-2011) lees verder>>

 

17785   Sluiting Derde Merwedehaven

D66 heeft onder protest ingestemd met de vervroegde sluiting van de vuilstort de Derde Merwedehaven. Onder protest, omdat een aantal risico’s niet is geborgd. We wilden in het contract meer voorwaarden vastgelegd hebben over de te storten stoffen zoals asbest en minerale olie, de nazorg en de herinrichting. Het college gaf aan hier wel over gesproken te hebben maar helaas staat dit niet op papier. (D66 Dordrecht, 30-1-2011) lees verder>>

 

17784   GroenLinks blij met sluiting 3e Merwedehaven maar ...

Groen Links sluit zich volledig aan bij het deskundige betoog van mevrouw de Smoker D’66, die heeft gesproken namens alle oppositiepartijen, GroenLinks, D’66, PvdA, CU/SGP en de Verenigde Seniorenpartij. (GroenLinks Dordrecht, 30-1-2011) lees verder>>

 

17778   Een mijlpaal voor Sliedrecht

Sliedrecht en omstreken halen opgelucht adem: stortplaats Derde Merwedehaven gaat eerder dicht. "Een mijlpaal" zegt één van de omwonenden die daarvoor streed, Joan Tanghé. "Ik zat in mijn tuin en dacht: is het hier nog wel veilig?" (AD Drechtsteden, 29-1-2011) lees verder>>              

 

17771   ChristenUnie-SGP voelt GS aan de tand over Derde Merwedehaven

SLIEDRECHT - De Statenfractie van ChristenUnie-SGP legt zich niet zomaar neer bij de gang van zaken rond een nieuw stortplan voor de Derde Merwedehaven in Dordrecht. De provincie Zuid-Holland heeft namelijk nagelaten op een aanvraag van Delta BV voor een nieuw stortplan binnen de wettelijke termijn van acht weken te besluiten. (Het Kompas Sliedrecht, 26-1-2011) lees verder>>

 

17757   Woordvoering BVD in Gemeenteraad sluiting Derde Merwedehaven

De stort houdt de Raad vanaf de jaren 80 van de vorige eeuw bezig met alle overlast van de Derde Merwedehaven, die dat met zich mee heeft gebracht. Zie hieronder de woordvoering van de fractievoorzitter BVD David Schalken in de middagraad van 24 januari 2011. (Beter voor Dordt, 27-1-2011) lees verder>>

 

17756   Sluiting stortplaats Derde Merwedehaven: veel kritiek maar weinig zelfreflectie

De gemeenteraad heeft deze week steun gegeven aan het voorstel van het college om de Stortplaats Derde Merwedehaven vervroegd te sluiten, namelijk al eind 2012 i.p.v. per 2017. De geraamde inkomsten komen daarmee vanaf 2013 te vervallen en bovendien legt de gemeente 700.000 bij om de stort van partijen onverpakt afval met asbest te voorkomen...(Beter voor Dordt, 26-1-2011) lees verder>>

 

17754   Toch weer zorgen over afvalstort

SLIEDRECHT - ,,De komende twee jaar wordt geen onverpakt asbest gestort. Ook komen geen nieuwe stromen van gevaarlijke afvalstoffen op gang”, verzekerde gedeputeerde Erik van Heijningen begin december tijdens een persconferentie in Dordrecht waarin de vervroegde sluiting van de Derde Merwedehaven werd bekendgemaakt...(Het Kompas Sliedrecht, 26-1-2011) lees verder>>

 

17748   Vervroegde sluiting 3e Merwedehaven

Vanwege voortdurende conflicten over de te storten stoffen (met name onverpakt asbest) met Delta (eigenaar 3e Merwedehaven) is op verzoek van de gemeenteraad het college onderhandelingen aangegaan met Delta. (PvdA Dordrecht, 26-1-2011) lees verder>>

 

17747   Geen asbest wel gifbelt?

SLIEDRECHT -Los asbest mag, na lang en intensief procederen, niet meer gestort worden in de Derde Merwedehaven (DMH) maar het verwerken van zwaar chemisch afval In kleine concentraties lijkt de provincie Zuid-Holland wel toe te staan. (Merwestreek, 26-1-2011) lees verder>>

 

17746   Derde Merwedehaven dicht

DORDRECHT -  Stortplaats Derde Merwedehaven in Dordrecht wordt per 1 januari 2013 gesloten. Hoewel alle oppositiepartijen bang zijn dat er de laatste twee jaar gevaarlijk afval zal worden gestort, is de Dordtse gemeenteraad gistermiddag unaniem akkoord gegaan met de vervroegde sluiting. (AD Drechtsteden, 26-1-2011) lees verder>>

 

17745   Gemeenteraad unaniem voor sluiting 3de Merwedehaven

Op dinsdag 25 januari lag in de raad het voorstel voor om over te gaan tot vroegtijdige sluiting van de 3de Merwedehaven. We zijn blij dat de kogel nu door de kerk is maar we blijven het dossier natuurlijk serieus volgen. Hieronder de woordvoering die ik namens de VVD heb uitgesproken. (VVD Dordrecht, 25-1-2011) lees verder>>

 

17744   Vraag aan Gedeputeerde Staten (2436)

In het AD Drechtsteden van 21 januari 2011 wordt melding gemaakt van nieuwe problemen met de milieuvergunning van de Derde Merwedehaven in Dordrecht. Het artikel meldt dat stortplaatseigenaar Delta in augustus 2010 een stortreglement had aangevraagd om gevaarlijk chemisch afval te kunnen storten...(Provincie Zuid-Holland, 25-1-2011) lees verder>>

 

17739   Nog meer gevaarlijk gif naar Derde Merwedehaven

DORDRECHT - De bewijzen dat eigenaar Delta de stortplaats Derde Merwedehaven in Dordrecht de laatste twee jaar voor de sluiting wil gebruiken voor de stort van gevaarlijk afval, stapelen zich op. (AD Drechtsteden, 25-1-2011) lees verder>>

 

17736   Vraag aan Gedeputeerde Staten (2434)

Ter voldoening aan artikel 54 van het Reglement van Orde voor de vergadering van Provinciale Staten, deel ik u mee, dat de leden van Provinciale Staten H. van Dieren en J. Froling-Kok (ChristenUnie/SGP), d.d. 21 januari 2011, bij mij de volgende vragen hebben ingediend: ..(Provincie Zuid-Holland, 24-1-2011) lees verder>>

 

17710   Hoe groot is het gevaar?

DORDRECHT/SLIEDRECHT-  Een gedenkwaardige mededeling begin december: de stortplaats de Derde Merwedehaven gaat vervroegd dicht. Een kordaat einde aan een verhaal in veel onverkwikkelijke delen. Of niet?

(AD Drechtsteden, 22-1-2011) lees verder>>

 

17705   CDA voor vervroegde sluiting stortplaats 3e Merwedehaven

In de adviescommissie van 18 januari werd het voorstelbehandeld om in te stemmen met de vervroegde sluiting van de Derde Merwedehaven. Het CDA is blij met het vooruitzicht dat we de stortplaats eerder kunnen sluiten, omdat het CDA überhaupt altijd al tegen de komst van deze Merwedehaven is geweest. Destijds was daar echter geen meerderheid voor te vinden. (CDA Dordrecht, 21-1-2011) lees verder>>

 

17699   Sluiting Derde Merwedehaven

DORDRECHT - In de commissievergadering heeft D66 verheugd gereageerd op de voorgenomen vervroegde sluiting van de stortplaats Derde Merwedehaven maar ook aandacht gevraagd voor zorgvuldig afhechten. (Dordrecht.net, 21-1-2011) lees verder>>

 

17698   Blunder met stortplaats

DORDRECHT/SLIEDRECHT - Door een blunder van de provincie Zuid-Holland kan op de stortplaats Derde Merwedehaven in Dordrecht zwaar chemisch afval van olieraffinaderijen, chemische-, metaal- en verfindustrie gestort worden met daarin bijvoorbeeld dioxines, PCB's, kwik, cyanide, asbest en sulfide. (AD Drechtsteden, 21-1-2011) lees verder>>

 

17697   Wensen en Bedenkingen Vervroegde Sluiting 3e Merwedehaven

Er komt nu dan eindelijk een eind aan de veel bewogen geschiedenis met de vuilstort 3e Merwedehaven. De sluiting is nu per 1 januari 2013 i.p.v. 2017. De PvdA is hier volledig mee accoord. (PvdA Dordrecht, 20-1-2011) lees verder>>

 

17696  Sluiting 3e Merwedehaven in zicht

De sluiting van de 3e Merwedehaven kwam dinsdag 18 januari 2011 aan de orde in de raadsadviescommissie. De definitieve sluiting van deze afvalstort komt daarmee een stap dichterbij. Een goede zaak! (VVD Dordrecht, 19-1-2011) lees verder>>

 

17694   Argwaan in raad Dordt over stort asbest

DORDRECHT-  De Dordtse gemeenteraad gaat niet zonder meer akkoord met de afspraken over de vervroegde sluiting van de stortplaats Derde Merwedehaven per 1 januari 2013. (AD Drechtsteden, 20-1-2011) lees verder>>

 

17611  In te stemmen met de vervroegde sluiting Derde Merwedehaven

In 2009 is bestuurlijk overleg gestart tussen Delta, Proav, provincie en gemeente Dordrecht over een scenario van vervroegde sluiting van de stortplaats Derde Merwedehaven. (Gemeente Dordrecht, 5-1-2011) lees verder>>

 

17579   Nieuwjaarstoespraak Martin Boevée

U heeft zo rond de jaarwisseling vast ook wel van die momenten dat u terug kijkt op een jaar, wat constateringen doet en vervolgens met een aantal vragen en niet vervulde wensen blijft zitten. Ook ik heb natuurlijk van die momenten. Maar waar ik het uiteindelijk voor doe is natuurlijk voor u. En dan schiet mij natuurlijk direct de Derde Merwedehaven te binnen. (Gemeente Sliedrecht, 3-1-2011) lees verder>>

 

17496   Vragen D66 over afkoop van asbeststort die toch al verboden was

DORDRECHT -  D66 zet vraagtekens bij het bedrag van 700.000 euro dat Dordrecht betaalt om de stort van onverpakt asbest op de Derde Merwedehaven te voorkomen. (AD Drechtsteden, 16-12-2010) lees verder>>

 

17487   Strijd om Vuilstort Nauerna moet met schone handen worden uitgevochten

Er zijn meer plaatsen in Nederland waar problemen zijn rond een lokale vuilstort zoals in Nauerna. Vergelijkbaar met de problemen hier is de omgeving van Dordrecht en Sliedrecht. Daar heeft men te maken met de Derde Merwedehaven. (De Zaankanter, 15-12-2010) lees verder>>

 

17455   D66 blij met voorgenomen sluiting stortplaats Derde Merwedehaven

D66 is blij met de voorgenomen sluiting van de stortplaats waarmee er een einde komt aan jarenlange discussies, juridische zaken en de spagaat tussen bewonersoverlast versus milieu. (D66 Dordrecht, 12-12-2010) lees verder>>

 

17449   Stortplaats Derde Merwedehaven 4 jaar eerder dicht

Stortplaats Derde Merwedehaven sluit (na formele besluitvorming in de raad) uiterlijk 31-12-2012 definitief de poorten. Daarmee moet een eind komen aan een lange periode van juridische procedures, klachten en overlast. Deze kwamen vooral voort uit het gebrek van openheid over de gestorte afvalstromen en de stort van partijen onverpakt afval waarin zich ook asbestresten bevonden, zo is recent  bekend geworden. (Beter voor Dordt, 9-12-2010) lees verder>>

 

17439   Wist u dit van de Derde Merwedehaven?

- Stortplaats Derde Merwedehaven sluit (na formele besluitvorming in de raad) uiterlijk 31-12-2012 definitief de poorten (Beter voor Dordt, 9-12-2010) lees verder>>

 

17438   Oud-gedeputeerde van Heijningen (VVD) is blij met besluit

Van Heijningen legde uit dat veranderende marktomstandigheden (er is sprake van een overcapaciteit van het storten van afval in Nederland) ertoe hebben geleid dat in gezamenlijkheid is besloten de afvalberging vier jaar eerder te sluiten dan in het verleden is overeengekomen. ,,We hebben ook geconstateerd dat die bezwaren en zorgen nog steeds onverminderd aanwezig zijn... (VVD Sliedrecht, 9-12-2010) lees verder>>

 

17430   Sluiting stortplaats Derde Merwedehaven wijs besluit

De SP in Provinciale Staten van Zuid-Holland is blij dat de Provincie en Afvalbedrijf  Delta de afvalstort Derde Merwedehaven voor eind 2012 gaan sluiten. De SP maakt al jaren bezwaar tegen deze vuilstort zo dicht bij de bebouwing van Sliedrecht. SP-statenlid Wiel Senden: "De stortplaats had al jaren geleden gesloten moeten zijn, maar we zijn uiteraard blij dat de overlast voor de omwonenden binnen twee jaar voorbij is. Dat de provincie de stortplaats wil sluiten is dan ook een wijs besluit." (SP Zuid-Holland, 8-12-2010) lees verder>>

 

17429   Stortplaats Derde Merwedehaven sluit vier jaar eerder

DORDRECHT - In plaats van 1 januari 2017 sluit afvalberging Derde Merwedehaven op 31 december 2012 zijn poort. Dat zijn de provincie Zuid-Holland, de gemeente Dordrecht en eigenaar van de stort, Delta Milieu bv, overeengekomen na veelvuldige gesprekken. Tevens zal er in de twee jaar dat de stortplaats nog in bedrijf is geen onverpakt asbest meer worden gestort. (Dordt Centraal, 8-12-2010) lees verder>>

 

17427   Dubbel succes in lange strijd

SLIEDRECHT - De gemeente, Stichting Werkgroep Derde Merwedehaven en het burgerinitiatief hoeven zich niet langer schrap te zetten. Afvalberging Derde Merwedehaven sluit al 31 december 2012 haar poort, vier jaar eerder dan contractueel is vastgelegd... (Het Kompas Sliedrecht, 9-12-2010) lees verder>>

 

17426   Werkgroep liet afvalstort niet meer los

SLIEDRECHT - 31 december 2012 móest de Derde Merwedehaven dicht, 31 december 2012 gaat de veelbesproken afvalberging dicht. De vele acties die de afgelopen jaren vanuit Sliedrecht zijn gevoerd zijn niet voor niets geweest. Het Kompas kijkt samen met Leo van Andel en Arie de Ruiter van Stichting Werkgroep Derde Merwedehaven in vogelvlucht terug op dertien strijdbare jaren waarin van alles voorviel. (Het Kompas Sliedrecht, 9-12-2010) lees verder>>

 

17420   Asbeststort gaat sluiten

Afvalberging Derde Merwedehaven in Dordrecht sluit per 31 december 2012 de poort. Het terrein zal worden omgevormd tot een recreatiegebied van in totaal 65 hectare. (De Merwestreek, 8-12-2010) lees verder>>

 

17404   Recreatiegebied in Merwedehaven

DORDRECHT - De Derde Merwedehaven wordt omgevormd tot een recreatiegebied met een oppervlakte van 65 hectare. Daarom sluit de haven op 31 december 2012. (Cobouw, 7-12-2010) lees verder>>

 

17403   PRO Sliedrecht blij met sluiting Derde Merwedehaven

Vandaag is bekend geworden dat per 1-1-2013 de Derde Merwedehaven gaat sluiten, hiermee komt een eind aan de jaren langen strijd !! (PRO Sliedrecht, 6-12-2010) lees verder>>

 

17395   Derde Merwedehaven wordt recreatiegebied

DORDRECHT - De Derde Merwedehaven wordt omgevormd tot een recreatiegebied met een oppervlakte van 65 hectare. Daarom sluit de haven op 31 december 2012. Dat maakt de provincie Zuid-Holland bekend. (Cobouw, 6-12-2010) lees verder>>

 

17394   VVD blij met sluiting 3e Merwedehaven

Eindelijk is het dan zover: de afvalstort op derde Merwedehaven wordt binnen afzienbare tijd gesloten. De VVD heeft in 2009 tijdens de begrotingsbehandeling een breed gedragen motie ingediend waarin zij het college van burgemeester en wethouders verzocht te onderzoek wat het zou kosten om de derde Merwedehaven eerder te sluiten. Per 2013 gaat dat dan ook echt gebeuren. (VVD Dordrecht, 3-12-2010) lees verder>>

 

17393   Sluiting Derde Merwedehaven

Op 3 december 2010 werd bekend dat stortplaats Derde Merwedehaven per 31 december 2012 gaat sluiten. Er is ook afgesproken dat er in de komende twee jaar absoluut geen onverpakt asbest meer wordt gestort. Dit belangrijke nieuws haalde op 3 december zelfs het landelijke NOS-radiojournaal. (CDA Sliedrecht, 3-12-2010) lees verder>>

 

17392   Dubbel eindsucces in langdurige strijd tegen afvalstortplaats

SLIEDRECHT - De gemeente, Stichting Werkgroep Derde Merwedehaven en het vorig jaar oktober opgerichte burgerinitiatief hoeven zich niet langer schrap te zetten. Afvalberging Derde Merwedehaven sluit al 31 december 2012 haar poort, vier jaar eerder dan contractueel is vastgelegd... (Het Kompas Sliedrecht, 4-12-2010) lees verder>>

 

17391   Derde Merwedehaven eerder dicht

Grote opluchting: Afvalberging Derde Merwedehaven gaat per 31 december 2012 dicht. Dat zijn de Gemeente Dordrecht, de Provincie Zuid-Holland en Delta Milieu overeengekomen. (SGP-ChristenUnie, 3-12-2010) lees verder>>

 

17390   Vuilstort derde merwedehaven eerder dicht

De VVD is zeer verheugd met het zojuist aangekondigde nieuws dat door de betrokken partijen overeenstemming is bereikt over een sluiting van de derde merwedehaven eind 2012!. Tot de sluiting mag geen onverpakt asbest meer worden gestort, iets wat de Provincie Zuid Holland wilde toestaan... (VVD Sliedrecht, 3-12-2010) lees verder>>

 

17389   Stortplaats sluit in 2012

DORDRECHT -  Stortplaats Derde Merwedehaven in Dordrecht sluit uiterlijk 31 december 2012 de poort, vijf jaar eerder dan de geplande sluitingsdatum in 2017. In de laatste twee jaar dat eigenaar Delta de stortplaats exploiteert zal er geen onverpakt asbest en geen ander gevaarlijk afval worden gestort. (AD Drechtsteden, 4-12-2010) lees verder>>

 

17388   DMH: geen onverpakt asbest en vervroegd dicht in 2012

SLIEDRECHT - De provincie Zuid-Holland, de gemeente Dordrecht en Delta hebben vrijdagmiddag een persconferentie belegd over de vervroegde sluiting van afvalberging Derde Merwedehaven in Dordrecht. De afvalstortplaats wordt uiterlijk in december 2012 gesloten waarna het wordt omgevormd tot een recreatieterrein van 65 hectare. De komende twee jaar mag geen onverpakt asbest worden gestort, ook niet in kleine hoeveelheden. (Het Kompas Sliedrecht, 3-12-2010) lees verder>>

 

17387   Vuilstortplaats Derde Merwedehaven vijf jaar eerder dicht

(bekijk video) RTV Rijnmond, 3-12-2010

 

17386   Vuilstort Dordrecht gaat eerder dicht

DORDRECHT - Eenvuilstort in Dordrecht, de Derde Merwedehaven, die al jaren zorgt voor grote weerstand in de buurt, gaat eerder dicht dan gepland. Dat liet een woordvoerder van gedeputeerde Erik van Heijningen van de provincie Zuid-Holland vandaag weten. (Algemeen Dagblad, 3-12-2010) lees verder>>

 

17385   Stortplaats Derde Merwedehaven sluit over twee jaar

PERSBERICHT - Afvalberging Derde Merwedehaven in Dordrecht sluit per 31 december 2012 de poort. Het terrein zal worden omgevormd tot een recreatiegebied van in totaal 65 hectare. In de twee jaar dat de stortplaats nog in bedrijf is, zal geen onverpakt asbest meer worden gestort. Dat zijn de provincie Zuid-Holland, gemeente Dordrecht en eigenaar van het stort, DELTA Milieu bv, overeengekomen. (Provincie Zuid-Holland, 3-12-2010) lees verder>>

 

17384   Vuilstort Dordrecht gaat eerder dicht

DORDRECHT -  Een vuilstort in Dordrecht, de Derde Merwedehaven, die al jaren zorgt voor grote weerstand in de buurt, gaat eerder dicht dan gepland. Dat liet een woordvoerder van gedeputeerde Erik van Heijningen van de provincie Zuid-Holland vrijdag weten. (De Telegraaf, 3-12-2010) lees verder>>

 

17383   Vuilstort Derde Merwedehaven Dordrecht sluit eerder in 2012

DORDRECHT-  Een veel besproken vuilstort in Dordrecht, in de Derde Merwedehaven, gaat eerder dicht dan. Deze mededeling deed vanmorgen een woordvoerder van gedeputeerde Erik van Heijningen van de provincie Zuid-Holland. In 2012 moet een einde komen aan de activiteiten in het natuurgebied, waarvan vooral Sliedrecht overlast ervaart. In eerste instantie was 2017 de sluiting voorzien. (Dordrecht.net, 3-12-2010) lees verder>>

 

17382   Vuilstortplaats Derde Merwedehaven vijf jaar eerder dicht

De vuilstortplaats Derde Merwedehaven in Dordrecht gaat vijf jaar eerder dicht. Dat heeft een woordvoerder van gedeputeerde Erik van Heijningen van de Provincie Zuid-Holland laten weten. De stortplaats gaat nu dicht in 2012. ( RTV Rijnmond, 3-12-2010) lees verder>>

 

17381   Actueel: persconferentie over sluiting Derde Merwedehaven

SLIEDRECHT - De provincie Zuid-Holland, de gemeente Dordrecht en Delta hebben voor vanmiddag, vrijdag 3 december, een persconferentie belegd over de vervroegde sluiting van afvalberging Derde Merwedehaven in Dordrecht. Gedeputeerde Erik van Heijningen (provincie Zuid-Holland), wethouder Piet Sleeking (gemeente Dordrecht) en directeur Milieu Peter Louwman van Delta nv lichten aan het einde van de middag in Dordrecht de plannen toe. (Het Kompas Sliedrecht, 3-12-2010) lees verder>>

 

17366   Toegevoegde Waarde

SGP-verkiezingsprogramma Zuid-Holland 2011-2015 (SGP-Zuid-Holland, 1-12-2010) lees verder>>

 

17347   Dick van Meeuwen 3de op SGP Statenlijst

REGIO - De SGP in Zuid-Holland gaat de verkiezingen in met aansprekende speerpunten. Dat bleek bij de presentatie van haar verkiezingsprogramma tijdens de haar jaarvergadering afgelopen vrijdag. Zo wil lijsttrekker Servaas Stoop meer aandacht voor agrarische en particulier natuurbeheer. (MerweRTV, 27-11-2010) lees verder>>

 

17342   SGP Zuid-Holland presenteert verkiezingsprogramma

De SGP in Zuid-Holland gaat de verkiezingen in met aansprekende speerpunten. Dat bleek bij de presentatie van haar verkiezingsprogramma tijdens de jaarvergadering van de SGP Zuid-Holland afgelopen vrijdag. Zo wil lijsttrekker Servaas Stoop meer aandacht voor agrarische en particulier natuurbeheer. "Nu het Rijk de financiering van nieuwe natuur beëindigt en mogelijk decentraliseert naar de Provincie, moeten we nieuwe wegen inslaan en veel meer samen optrekken met de agrarische sector. Zij zijn de eigenlijke beheerders van onze landschappen", aldus Stoop. (SGP Zuid-Holland, 26-11-2010) lees verder>>

 

17298   Stortplaats Derde Merwedehaven eerder dicht

De stortplaats Derde Merwedehaven in Dordrecht gaat mogelijk vijf jaar eerder dicht. Eerder was het de bedoeling dat de stortplaats in 2017 gesloten zou worden, maar vanwege protesten in de buurt is nu gekozen voor 2012. (RTV Rijnmond, 18-11-2010) lees verder>>

 

17294   Stort kan eerder dicht

DORDRECHT/SLIEDRECHT - De onderhandelingen tussen de gemeente Dordrecht, de provincie en eigenaar Delta over de vervroegde sluiting van de stortplaats Derde Merwedehaven zijn in een vergevorderd stadium. (AD Drechtsteden, 18-11-2010) lees verder>>

 

17196   Onthouding goedkeuring werkplan DHM

Verslag ex artikel 8:47 Algemene wet bestuursrecht (StAB, 28-10-2010) lees verder>>

 

17181   Provincie ontving elf 'zienswijzen' tegen stort

SLIEDRECHT - Er zijn elf zienswijzen ingediend na de hoorzitting over de ontwerpvergunning betreffende asbeststort die op 12 oktober plaatsvond. Vanuit Sliedrecht werd negen keer gereageerd: de gemeente Sliedrecht en het Burgerinitiatief dienden gezamenlijk een zienswijze in, ook de voltallige gemeenteraad (dhr. van Meeuwen deed dit namens de raad al mondeling tijdens de hoorzitting) en de stichting Werkgroep Derde Merwedehaven zonden elk een exemplaar. (De Merwestreek, 27-10-2010) lees verder>>

 

17130   Jarenlang blootgesteld aan het asbeststof

INGEZONDEN - Zoals men sinds kort kan weten, wordt er al jaren vrij asbest gestort op de stort Merwelanden. Al die mensen die al jaren lang met hun kinderen gebruik maakten van het strandje in de Merwedelanden zijn dus feitelijk blootgesteld aan asbeststof. (AD De Dordtenaar, 21-10-2010) lees verder>>

 

17129   Boosheid en onbegrip klonken duidelijk door alles heen

SLIEDRECHT - Johan Vollenbroek had geen goed woord over voor het ontwerp aangaande de stort van asbest. Ook de voorwaarden waaronder de provincie het storten wil toestaan (altijd melden als er asbest wordt gestort, 10% procent water toevoegen, direct afdekken en veelvuldig en intensief meten) bekritiseerde hij stevig. (De Merwestreek, 20-10-2010) lees verder>>

 

17128   Sliedrecht fel in protest

SLIEDRECHT  - Bij de hoorzitting van 12 oktober in de Lockhorst werd duidelijk dat gemeente en inwoners van Sliedrecht willen dat het storten van (los) asbest in de Derde Merwedehaven onmiddellijk wordt gestaakt. (De Merwestreek, 20-10-2010) lees verder>>

 

17109   Hoorzitting Derde Merwedehaven

Op 18 oktober sluit de termijn waarbinnen zienswijzen kunnen worden ingediend tegen de Ontwerp beschikking van de Provincie waarmee aan Delta wordt toegestaan dat er op de Derde Merwedehaven onverpakt asbest gestort mag worden. Daarom vroeg de Gemeente Sliedrecht de provincie om een hoorzitting te organiseren. Hoewel de belangstelling in De Lockhorst op 12 oktober wat tegen viel was de inhoud er niet minder om. (SGP-ChristenUnie Sliedrecht, 16-10-2010) lees verder>>

 

17094    Merwe TV Hoorzitting 3e Merwedehaven

bekijk video (MerweRTV, 14-10-2010)

 

17081   Sliedrecht tegen asbeststort

SLIEDRECHT - De hoorzitting vond woensdag 12 oktober vond in zalencentrum de Lockhorst plaats over de ontwerp-vergunning met betrekking tot de asbeststort en ontzwaveling die ter inzage ligt. (De Merwestreek, 13-10-2010) lees verder>>

 

17079   Sliedrecht zet zich schrap

SLIEDRECHT - ‘Verbied de stort van onverpakt asbest,handhaaf strenger op het storten van verpakt asbest en streef vervroegde sluiting na’. Dominee Johan Tanghé, de voortrekker van het vorig jaar opgerichte burgerinitiatief, somde nagenoeg hetzelfde verlanglijstje op als Johan Vollenbroek. Laatstgenoemde, die zich als milieuadviseur inzet voor de gemeente, noemde ook dat de stort op de veelbesproken Derde Merwedehaven niet mag worden uitgebreid met andere gevaarlijke afvalstoffen. Zoals Delta volgens hem zou willen. De exploitant van de afvalberging was dinsdagavond de gebeten hond. Dat het bedrijf schitterde door afwezigheid, om met de woorden van Tanghé te spreken, werd haar niet in dank afgenomen. (Het Kompas Sliedrecht, 13-10-2010) lees verder>>

 

17077   Hoorzitting Derde Merwedehaven

Gisteravond (dinsdag 12 oktober) was de hoorzitting inzake de vergunningverlening aan Delta om o.a. legaal asbest te kunnen storten op de derde merwedehaven. (Pro Sliedrecht, 13-10-2010) lees verder>>

 

17076   Geen asbest meer en snel sluiten die stortplaats

SLIEDRECHT -  Topambtenaren van de provincie kregen van zo'n 150 getergde burgers, raadsleden en actievoerders uit Sliedrecht gisteravond een duidelijke boodschap mee naar Den Haag: het storten van onverpakt asbest op de Derde Merwedehaven moet onmiddellijk stoppen en de stortplaats moet zo snel mogelijk dicht. (AD Drechtsteden, 13-10-2010) lees verder

 

17075   GGD waarschuwt voor gevaar van stort van asbest

DORDRECHT/SLIEDRECHT  -  De GGD Zuid-Holland Zuid vreest dat de gezondheid van omwonenden van stortplaats Derde Merwedehaven in gevaar komt als de provincie eigenaar Delta toestaat nog langer onverpakt asbest te storten. (AD Drechtsteden, 13-10-2010) lees verder>>

 

17074   Provincie wil niet afgezeken worden en Delta heeft schijt aan Sliedrecht

SLIEDRECHT -  Het overheidsbedrijf Delta doet veel van zich spreken. Alleen laten ze dat graag over aan anderen en schitteren ze zelf, net als milieu gedeputeerde van Heijningen, door afwezigheid tijdens de hoorzitting over de asbeststort in de 3e Merwedehaven. (Het Kompas Sliedrecht, 13-10-2010) lees verder>>

 

17072   Presentaties openbare hoorzitting Derde Merwedehaven De Lockhorst 12 oktober

Actualisatie milieuvergunning afvalberging DMH; Vanuit de Sliedrechtse burgerij een reactie op de ontwerpvergunning naar de provincie ZH en Delta/DMH deel I ; Delta/DMH, een onzichtbare betrokkene. deel II . ( Stichting Werkgroep Derde Merwedehaven ea., 12-10-2010)  lees verder>>

 

17069   VVD: NEE tegen ASBEST

Op dinsdag 12 oktober bestaat de mogelijkheid voor de bewoners van Sliedrecht om in actie te komen tegen astbeststorting op de Derde Merwedehaven. (VVD Sliedrecht, 11-10-2010) lees verder>>

 

17060   Live: Openbare bijeenkomst 3de Merwedehaven

SLIEDRECHT - Op 12 oktober wordt de informatie-avond annex openbare hoorzitting, gedachtenwisseling gehouden over de 3-de Merwedehaven. De avond vindt plaats in de Lockhorst aan de Sportlaan. (MerweRTV, 9-10-2010) lees verder>>

 

17056   Sliedrecht en Dordrecht in verzet tegen storten asbest

DORDRECHT/SLIEDRECHT  -  De gemeenten Sliedrecht en Dordrecht zullen bij de provincie bezwaar maken tegen het onverpakt storten van asbest op stortplaats Derde Merwedehaven in Dordrecht. Beide stellen dat dit in strijd is met de milieuvergunning. (AD Drechtsteden, 9-10-2010) lees verder>>

 

17042   VVD-Sliedrecht: Sliedrechters zeg nee tegen asbeststort!

Op 12 oktober bestaat voor de inwoners van Sliedrecht de mogelijkheid om een hoorzitting bij te wonen die betrekking heeft op het storten van asbest. De VVD roept u op om uw geluid te laten horen. (VVD-Sliedrecht, 7-10-2010) lees verder>>

 

17034   VVD blijft zich verzetten tegen het storten van asbest

De gemeentes Sliedrecht en Dordrecht gaan niet akkoord met de stort van open asbest op de Derde Merwedehaven. (VVD Sliedrecht, 6-10-2010) lees verder>>

 

17015   Asbeststort moet dicht

SLIEDRECHT - Door middel van schriftelijke vragen en in de raadsvergadering van afgelopen maandag vroeg de PvdA, in de opmaat naar de hoorzitting, aandacht voor het standpunt van de sluiting van de Asbeststort in de Derde Merwedehaven in 2012. (De Merwestreek, 5-10-2010) lees verder>>

 

17014   Info-avond 3de Merwedehaven in de Lockhorst

SLIEDRECHT - Op 12 oktober wordt de informatie-avond annex openbare hoorzitting, gedachtenwisseling gehouden over de 3-de Merwedehaven. De avond vindt plaats in de Lockhorst aan de Sportlaan. (MerweRTV, 5-10-2010) lees verder>>

 

17013   Openbare hoorzitting/gedachtewisseling Derde Merwedehaven in de Lockhorst

Op dinsdag 12 oktober 2010 om 20.00 uur (inloop en ontvangst vanaf 19.30 uur) vindt in de Lockhorst de hoorzitting plaats van de Provincie Zuid Holland over de Derde Merwedehaven. De avond zal worden geleid door een onafhankelijk voorzitter. (Gemeente Sliedrecht, 5-10-2010) lees verder>>

 

16986   Openbare besluitenlijst van dinsdag 21 september

Beantwoording art. 40- vragen Derde Merwedehaven

Het college van burgemeester en wethouders heeft ingestemd met de beantwoording van de art.40-vragen van M. Ruisch (GroenLInks) over de Derde Merwedehaven. Het college vindt het verwerken van onverpakt asbesthoudend afval op de Derde Merwedehaven ongewenst en onverantwoord. (Gemeente Dordrecht, 30-9-2010)

 

16980   Al jaren stort los asbest

DORDRECHT- Stortplaats Derde Merwedehaven in Dordrecht blijkt al sinds 2003 onverpakt asbest in lage concentraties te storten. "Hier gaan je haren van overeind staan," reageert een raadslid in Sliedrecht. (AD Drechtsteden, 30-9-2010) lees verder>>

 

16953   Stortplaats ook na 2012 openhouden

DORDRECHT - De afvalstortplaats Derde Merwedehaven moet ook na 2012 openblijven. Dat vindt provinciebestuurder Martin van Engelshoven (PvdA). Tijdens een bezoek aan partijgenoten uit de gemeenteraden van Dordrecht, Sliedrecht en Papendrecht zei hij dat asbest verpakt aangeleverd moet worden op de stort, als dat meer garanties voor de volksgezondheid oplevert. (AD Drechtsteden, 27-9-2010) lees verder>>

 

16934   PvdA statenfractie bezoekt 3e Merwedehaven: geen draagvlak voor losse asbeststort

Vrijdagmiddag 24 september 2010 bezochten leden van de PvdA statenfractie en gedeputeerde Martin van Engelshoven Huls de 3e Merwedehaven. Vanuit het Biesboschcentrum liepen PvdA'ers uit Dordrecht, Sliedrecht en Papendrecht met de statenleden en gedeputeerde langs de 3e Merwedehaven. (PvdA Dordrecht, 25-9-2010) lees verder>>

 

16917   PvdA Statenfractie bezoekt Derde Merwedehaven

SLIEDRECHT - De Statenfractie van de Partij van de Arbeid Zuid Holland bezoekt vrijdagmiddag 24 september de Derde Merwedehaven in Dordrecht. (Het Kompas Sliedrecht, 23-9-2010) lees verder>>

 

16916   Openbare hoorzitting Derde Merwedehaven

De provincie Zuid-Holland organiseert, op verzoek van en in samenwerking met het burgerinitiatief en de gemeente Sliedrecht, op 12 oktober 2010 's avonds een openbare hoorzitting. (Gemeente Sliedrecht Het Kompas Sliedrecht, 23-9-2010) lees verder>>

 

16915   We komen om uitleg te geven

SLIEDRECHT - De Derde Merwedehaven, de veel besproken afvalberging aan de Dordtse zijde van de rivier, houdt de gemoederen in Sliedrecht weer flink bezig. Drie weken geleden werd door de gemeente, het burgerinitiatief en Stichting Werkgroep Derde Merwedehaven scherp gereageerd op de ontwerpbeschikking van de provincie omdat zij nog steeds toestaat dat Delta, de exploitant van de afvalberging, asbest in lage concentraties onverpakt stort. De stichting deed daar vorige week nog een schepje bovenop door uit het afsprakenkader te stappen. Reden: de provincie wil niet meewerken aan een hoorzitting. Een week later maken gemeente en provincie bekend dat wel een hoorzitting wordt gehouden.  (Het Kompas Sliedrecht, 23-9-2010) lees verder>>

 

16892   Actiegroep Derde Merwedehaven zegt 'vredesverdrag' op

DORDRECHT - De Stichting Werkgroep Derde Merwedehaven Sliedrecht heeft het convenant met de provincie Zuid-Holland opgezegd. De twee partijen beloofden vorig jaar meer met elkaar te overleggen en minder te procederen over milieuverontreinigende bedrijven aan de overkant van de rivier in Dordrecht. Die afspraak geldt nu niet meer. (AD Drechtsteden, 21-9-2010) lees verder>>

 

16881   Derde Merwedehaven bij Merweradio

In Uur Bestuur van Merweradio van 15 september waren alle fracties uit de Sliedrechtse gemeenteraad uitgenodigd. (ChristenUnie Sliedrecht, 17-9-2010) lees verder>>

 

16870   Stichting DMH wil niet monddood zijn

SLIEDRECHT - Stichting Werkgroep Derde Merwedehaven stapt uit het convenant met de provincie. ,,We zijn tot een stel Ja-knikkers gemaakt en dat willen we niet langer”, zegt een vertegenwoordiger van de stichting, die het net als de gemeente en het eind vorig jaar opgerichte burgerinitiatief betreurt dat de provincie weliswaar de vergunning aanscherpt, maar nog wel toestaat dat asbest in lage concentraties onverpakt wordt gestort. (Het Kompas Sliedrecht, 16-9-2010) lees verder>>

 

16819   Wie heeft de macht in Sliedrecht

INGEZONDEN - Dijkcomité behaalt minimaal resultaat stond in Het Kompas van 2-9-2010. En dat terwijl dit comité zulke goede gesprekken had met de gemeente. Maar daar is de gemeente al jaren heel erg goed in: het oprichten of ondersteunen van clubjes en platforms die de burger de indruk moeten geven dat ze een beetje aan het beleid mogen meewerken... (Het Kompas Sliedrecht, 7-9-2010) lees verder>>

 

16807   Kennisgeving ontwerpbeschikking Wet milieubeheer

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland hebben op 2 april 2002, kenmerk DGWM/2002/774, een vergunning ingevolge de Wet milieubeheer verleend aan Afvalberging Derde Merwedehaven B.V. voor het storten van vaste afvalstoffen en baggerspecie evenals voor een aantal activiteiten met (afval)stoffen, waaronder op- en overslag. (Provincie Zuid-Holland, 6-9-2010) lees verder>>

 

16795   Asbest is een geduldige sluipmoordenaar

COLUMN- Ergens op het Provinciehuis (dat ding staat in Den Haag) zit een ambtenaar met de intelligentie van een boerderijdier die na lang wikken en wegen tot de conclusie is gekomen dat het best verantwoord is onverpakt asbest te storten op de Derde Merwedehaven in Dordt... (AD Drechtsteden, 2-9-2010) lees verder>>

 

16794   Helemaal geen onverpakt asbest

SLIEDRECHT - De provincie Zuid-Holland wil de vergunning voor de Derde Merwedehaven aanscherpen. ,,Als het gaat om stortgasbenutting en de emissie van fijnstof zijn we tevreden”, zegt Johan Vollenbroek, die in opdracht van de gemeente Sliedrecht de provinciale ontwerpbeschikking kritisch onder de loep heeft genomen. ,,De voorgenomen maatregelen sluiten aan op de Europese regelgeving met betrekking tot Best Beschikbare Technieken... (Het Kompas Sliedrecht, 2-9-2010) lees verder>>

 

16785   SP: Geen los asbestafval storten op Derde Merwedehaven

DORDRECHT - SP-statenlid Wiel Senden is blij dat eindelijk de vergunning van de afvalstort Derde Merwedehaven is aangescherpt. Net als de gemeenten Sliedrecht, Dordrecht en de werkgroep Derde Merwedehaven maakt de SP-fractie in de Provinciale Staten echter bezwaar tegen het vergunnen van onverpakt storten van afval, dat lage concentraties asbest bevat (minder dan één gram per kilogram). SP-statenlid Wiel Senden : ‘Dit afval kan bijvoorbeeld beter op de VBM-stortplaats op de Maasvlakte worden gestort. Daar wonen geen mensen op 300 meter afstand van de stort.’(Dordrecht.net, 31-8-2010) lees verder>>

 

16780   Ook Dordrecht tegen stort van los asbest

DORDRECHT - Net als Sliedrecht zal ook de gemeente Dordrecht zich blijven verzetten tegen het storten van onverpakt asbest op de Derde Merwedehaven. (AD Drechtsteden, 31-8-2010) lees verder>>

 

16771   GroenLinks stelt vragen over nieuwe vergunning Derde Merwedehaven

DORDRECHT - GroenLinks heeft artikel 40 vragen gesteld aan college Dordrecht over de nieuwe vergunning voor de Derde Merwedehaven. (Dordrecht.net, 28-8-2010) lees verder>>

 

16754   Asbest wekt toorn buurt

SLIEDRECHT - Dat de provincie de stort van onverpakte asbest in hun buurt tóch toestaat, valt enkele Sliedrechters zwaar. Gevoelens van verbolgenheid en onmacht wedijveren om voorrang. (AD Drechtsteden, 27-8-2010) lees verder>>

 

16752   Sliedrecht en Dordrecht tegen asbeststort in Merwedehaven

De gemeentes Sliedrecht en Dordrecht gaan niet akkoord met de stort van open asbest op de Derde Merwedehaven.

(RTV Rijnmond, 26-8-2010) lees verder>>

 

16750   Strengere regels voor stortplaats

DORDRECHT/DEN HAAG - Stortplaats Derde Merwedehaven in Dordrecht moet zich aan strengere regels gaan houden bij het storten van asbesthoudend afval en het gebruik van de ontzwavelingsinstallatie. (De Telegraaf, 26-8-2010) lees verder >>

 

16749   Toch stort van los asbest

DORDRECHT/SLIEDRECHT  - De Provincie Zuid-Holland zal de stortplaats Derde Merwedehaven in Dordrecht toestaan onverpakt asbest in de openlucht te storten. Waar heel Sliedrecht zijn hart voor vasthield, is dan toch gebeurd. (AD Drechtsteden, 26-8-2010) lees verder>>

 

16748   Provincie scherpt vergunning Derde Merwedehaven aan

DORDRECHT - De provincie Zuid-Holland heeft de vergunning voor stortplaats Derde Merwedehaven bv in Dordrecht (DMH) aangescherpt voor onder andere het storten van asbesthoudend afval en het gebruik van de ontzwavelingsinstallatie. Dat stelt de provincie woensdag 25 augustus 2010. (Internetkrant voor Zuid-Holland-Zuid, 26-8-2010) lees verder>>

 

16747  Strengere eisen Derde Merwedehaven

De stortplaats Derde Merwedehaven in Dordrecht moet aan strengere eisen voldoen. Dat heeft de provincie besloten. Afval met lage concentraties asbest mag alleen nog los worden gestort onder strenge voorwaarden. (RTV Rijnmond, 25-8-2010) lees verder>>

 

16742   Derde Merwedehaven strenger aan banden

De vergunning voor stortplaats Derde Merwedehaven bv in Dordrecht (DMH) is aangescherpt. In deze haven vindt het storten van asbesthoudend afval en het gebruik van de ontzwavelingsinstallatie plaats. (RTV Dordrecht, 25-8-2010) lees verder>>

 

16741   Provincie scherpt vergunning Derde Merwedehaven aan

PERSBERICHT - De provincie Zuid-Holland heeft de vergunning voor stortplaats Derde Merwedehaven bv in Dordrecht (DMH) aangescherpt voor onder andere het storten van asbesthoudend afval en het gebruik van de ontzwavelingsinstallatie. Afval met lage concentraties asbest mag alleen nog los worden gestort onder strenge voorwaarden. Zo moet er toezicht aanwezig zijn en moet het bedrijf asbestmetingen verrichten. (Provincie Zuid-Holland, 25-8-2010) lees verder>>

 

16518   Indaver neemt Delta Milieu over

Het Vlaamse milieubedrijf Indaver neemt Delta Milieu over, de Nederlandse milieudivisie van het Zeeuwse energiebedrijf Delta. Delta Milieu is goed voor 100 miljoen euro omzet en 270 werknemers. Met de overname komt Indaver in 2011 met 500 miljoen euro omzet en 1.700 mensen in de top tien van de Europese milieusector. De Nederlandse mededingingsautoriteiten moeten de overname wel nog goedkeuren. (De Tijd, 23-7-2010) lees verder>>

 

16391   Sliedrecht blijft fel tegen

DORDRECHT - De provincie Zuid-Holland ligt nog steeds op ramkoers met de gemeente Sliedrecht, de Werkgroep Derde Merwedehaven en het Burgerinitiatief over de stort van onverpakt asbest in de openlucht op stortplaats Derde Merwedehaven in Dordrecht. (AD Drechtsteden, 8-7-2010) lees verder>>

 

16390   Afsprakenkader geëvalueerd

Op 1 juli 2010 hebben de gemeente Sliedrecht, de Stichting Werkgroep Derde Merwedehaven en de Provincie Zuid-Holland in een bestuurlijk overleg het afsprakenkader leefomgevingskwaliteit Sliedrecht geëvalueerd. (Gemeente Sliedrecht, 7-7-2010) lees verder>>

 

16220   Zomernota 2010

Het adviesbureau MOB heeft een algemene opdracht voor het verlenen van technische en juridischeassistentie aan de gemeente Sliedrechtwaar het gaat om aanpak van de problematiek met betrekking tot “de overkant”....  (Gemeente Sliedrecht, 15-6-2010) lees verder>>

 

16097   Inwoners regio ongezond

DORDRECHT- De helft van de mensen in de Drechtsteden kampt met overgewicht, beweegt te weinig en driekwart eet onvoldoende groente en fruit. We leven ongezond, zo blijkt uit onderzoek van de GGD. (AD Drechtsteden, 4-6-2010) lees verder

 

16026   Uitvoeringsprogramma College van Burgemeester en Wethouders 2010-2014

Inhoudsopgave 1. 2. Inleiding Samen met bewoners 2.1. Betrekken van inwoners 2.2. Welzijn van inwoners Samen in de regio 3.1. Van buiten naar binnen 3.2. Drechtsteden 3.3. Hardinxveld-Giessendam 3.4. Derde Merwedehaven ...(Gemeente Sliedrecht, 19-5-2010) lees verder>>

 

15937   Asbest: Wel of geen vergunning?

Asbeststort is voor het overgrote deel van de Sliedrechtse bevolking onacceptabel. Dit standpunt werd door de gemeente en de Stichting Werkgroep 3de Merwedehaven gedeeld. ( De Vonk, 17-5-2010) lees verder>>

 

15914   Natuur en milieu

De gemeente Sliedrecht maakt onderdeel uit van de Randstad én van de Alblasserwaard. Sliedrecht vormt daarmee de overgang van een sterk verstedelijkt gebied naar de zuidelijke rand van Het Groene Hart van Zuid-Holland. Aan de ene kant een gebied waar veel mensen wonen en werken, aan de andere kant een open polderlandschap met uitgestrekte weilanden, fraaie natuur en karakteristieke boerderijen en dorpen. Lees meer over Natuur in en om Sliedrecht.  (Gemeente Sliedrecht, 14-5-2010) lees verder>>

 

15906   Storten asbest nog steeds verboden

DORDRECHT - Het verhaal in AD De Dordtenaar van afgelopen zaterdag dat de provincie toestemming gaf voor asbeststort in de Dordtse Derde Merwedehaven was wat al te kort door de bocht. De publicatie was gebaseerd op een intern stuk op het provinciehuis. Maar het storten van asbest blijft voorlopig gewoon verboden. Tot opluchting van vooral iedereen in Sliedrecht. (Dordt Nu, 12-5-2010) lees verder>>

 

15893   Een vreemd asbestbesluit

SLIEDRECHT - Op 7 mei werd duidelijk dat de provincie het plan heeft om Delta vergunning te geven om asbest te storten op de stortplaats in de 3de Merwedehaven. Een heel vreemd besluit want op 4 mei deed de Raad van State uitspraak in voorlopige voorziening in een zaak tussen de Derde Merwedehaven B.V.(Delta) en de Provincie Zuid-Holland. Dit proces werd door de Derde Merwedehaven BV onder meer aangespannen omdat zij wil dat er een (uitbreiding van) de asbeststort mogelijk wordt. ....(De Vonk Sliedrecht, 11-5-2010) lees verder>>

 

15892   Sliedrecht rekent op standvastigheid GS

SLIEDRECHT  - De gemeente Sliedrecht, de werkgroep Derde Merwedehaven en het burgerinitiatief verwachten dat Gedeputeerde Staten (GS) van Zuid-Holland niet zullen toestaan dat er los asbest gestort wordt op de Derde Merwedehaven in Dordrecht. (AD Drechtsteden, 12-5-2010) lees verder>>

 

15891   Uitspraak Raad van State Zaaknummer: 201002924/2/M1

Uitspraak na vereenvoudige behandeling (artikel 8:54 van de Algemene wet bestuursrecht) in het geding tussen: ....

(Raad van State, 6-5-2010)  lees verder>>

 

15880   Strengste regime bij asbest

DORDRECHT/SLIEDRECHT - Het is nog geen uitgemaakte zaak dat de provincie Zuid-Holland toestaat dat er onverpakt asbest wordt gestort op de Derde Merwedehaven in Dordrecht. (AD Drechtsteden, 11-5-2010) lees verder>>

 

15879   VVD zegt NEE tegen storting asbest

De VVD-fractie in gemeente Sliedrecht heeft met grote verbazing en zorgen kennis genomen van de berichten over mogelijke storting van asbest op de Derde Merwedehaven. De VVD belooft de komende tijd alle politieke middelen te gebruiken om dit gevaarlijk voornemen bij dat voornemen te laten blijven. (VVD Sliedrecht, 10-5-2010) lees verder>>

 

15872   Schapekoppen (III)

(AD Drechtsteden, 8-5-2010) lees verder>>

 

15870   Verbijstering over asbeststort

DORDRECHT/SLIEDRECHT - In Sliedrecht is verbijsterd gereageerd op het plan van de provincie Zuid-Holland om de stort van onverpakt asbest in de open lucht toch toe te staan op stortplaats de Derde Merwedehaven in Dordrecht.  (AD Drechtsteden, 8-5-2010) lees verder>>

 

15849   Uitspraak Raad van State Zaaknummer: 201002728/28/M1

Uitspraak van de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State op een verzoek om het treffen van een voorlopige voorziening (artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht) in het geding tussen: ... (Raad van State, 4-5-2010) lees verder>>

 

15848   Milieubeleidsplan en - uitvoeringsprogramma Gemeente Sliedrecht 2010-2011

Milieubeleidsplan en -uitvoeringsprogramma Gemeente Sliedrecht 2010-2011“Samen werken aan een klimaatbestendige en energieneutrale gemeente”Datum: 15 december 2009 Milieubeleidsplan en -uitvoeringsprogramma 2010- 20111d.d. 15 december 2009 1. Algemeen In het Milieubeleidsplan en ...(Gemeente Sliedrecht, 4-5-2010) lees verder>>

 

15839   Afvalberging Derde Merwedehaven-Vergunning-2558

Provincie Zuid-Holland, 28-4-2010) lees verder>>

 

15832   Reactie Burgerinitiatief 'Sliedrecht zegt nee tegen asbeststort'op artikel Delta

INGEZONDEN - In het Kompas van woensdag 21 april jl. stond een groot artikel, waarin de heer Jan Janse, die leiding geeft aan afvalbergingen van Delta, uitvoerig aan het woord komt. Als hij correct wordt geciteerd door de journalist Erik de Bruin dan heeft hij gezegd “het jammer te vinden, dat nooit iemand uit Sliedrecht, noch de stichting noch dominee Tanghé de moeite heeft genomen de asbeststort met eigen ogen te bekijken". De teneur van zijn woorden is duidelijk. Deze mensen roepen maar wat, maar weten niet waar het over gaat en hoe het er werkelijk aan toe gaat op de afvalberging. Onze reactie is de volgende. (Het Kompas Sliedrecht, 29-4-2010) lees verder>>

 

15831   Delta kon geen pottenkijkers gebruiken

Tanghé wijst er in zijn ingezonden brief op dat in december 2009 overleg is geweest met de directie van de Derde Merwedehaven, de woordvoerder van Delta, een ingehuurde deskundige, die de werkplannen opstelde, en een milieudeskundige van het bedrijf. Volgens hem was dit een uitgelezen kans alle betrokkenen ('inclusief de burgemeester als vertegenwoordiger van de gemeente Sliedrecht') eens uit te nodigen. "Maar de sfeer was toen zodanig dat ze helemaal geen pottenkijkers konden gebruiken", aldus Tanghé. (Het Kompas Sliedrecht, 29-4-2010) lees verder>>

 

15830   Stichting gepikeerd

SLIEDRECHT - Dominee J.F. Tanghé en Stichting Werkgroep Derde Merwedehaven hebben gepikeerd gereageerd op het artikel dat vorige week over de Derde Merwedehaven is gepubliceerd waarin Delta, de exploitant van de afvalberging, via een rondleiding haar verhaal doet. (Het Kompas Sliedrecht, 29-4-2010) lees verder>>

 

15804   Aandacht voor Derde Merwedehaven op CDA-congres

Naar aanleiding van de discussie over de Derde Merwedehaven is op initiatief van de Sliedrechtse CDA-afdeling de volgende tekst toegevoegd in het landelijke CDA-verkiezingsprogramma voor de verkiezingen van 9 juni 2010: “Afvalverwerking en/of -beheer mag geen nadelige consequenties hebben voor de gezondheid van burgers in de directe omgeving.” (CDA Sliedrecht, 24-4-2010) lees verder>>

 

15782   Delta: 'We hebben niets te verbergen'

SLIEDRECHT - Een deel van Sliedrecht stond eind vorig jaar paraat. Om te voorkomen dat de provincie het werkplan van Delta Milieu B.V., de exploitant van afvalberging Derde Merwedehaven, om onverpakt asbest te storten zou goedkeuren werd een burgerinitiatief opgezet. Het stokje wordt nu overgenomen door de politieke partijen, die unaniem van mening zijn dat de Derde Merwedehaven haar deuren moet sluiten als in 2012 de vergunning afloopt... (Het Kompas Sliedrecht, 22-4-2010) lees verder>>

 

15781   Het is beproefd en verantwoord

SLIEDRECHT - De Derde Merwedehaven stond de afgelopen maanden volop in het nieuws. Het voornemen om met asbest verontreinigde grond onverpakt te storten deed een storm aan protest opwaaien. Sliedrecht kleurde letterlijk groen door groene protestposters die overal in het dorp op ramen werden geplakt. De storm ging liggen nadat de provincie het werkplan had afgekeurd. Delta laat het er echter niet bij zitten. De exploitant van de afvalberging aan de overzijde van de rivier probeert zijn recht te halen bij de Raad van State en de Awb-commissie van de provincie Zuid-Holland. (Het Kompas Sliedrecht, 22-4-2010) lees verder>>

 

15745   DMH blijft procederen

SLIEDRECHT - Opnieuw verdedigde Afvalberging Derde Merwedehaven, dat wordt geëxploiteerd door Delta B.V., het asbestwerkplan om zwaar met asbest verontreinigde grond te mogen storten. Hoewel het afval inmiddels al op een andere stortplaats is gestort blijft DMH procederen. Het bedrijf blijft van mening dat het werkplan niet afgekeurd had mogen worden. (Het Kompas Sliedrecht, 14-4-2010) lees verder>>

 

15706   B&W heeft portefeuilles verdeeld

SLIEDRECHT - De portefeuilleverdeling in Sliedrecht is rond. Het college bestaat uit burgemeester Martin Boevée en drie wethouders: Hans Tanis (SGP/CU), Johan Lavooi (PvdA) en de nieuwe wethouder Ad de Waard (CDA). (Internetkrant voor Zuid-Holland-Zuid, 9-4-2010) lees verder>>

 

15681   Pro Sliedrecht: 'onafhankelijk informateur'

SLIEDRECHT -  Pro Sliedrecht zag zijn zetel aantal bij de gemeenteraadsverkiezingen stijgen van twee naar vier, maar werd door de grootste partij SGP/CU niet gevraagd een wethouder te leveren. (AD Drechtsteden, 8-4-2010) lees verder>>

 

15639   Sliedrecht meer waard (Concept-Raadsplan)

Het college wordt opgedragen dit raadsprogramma om te zetten in een uitvoeringsprogramma. Hierin zijn de beoogde resultaten van het raadsprogramma zo concreet mogelijk vertaald in een operationeel programma met financiële en planningstechnische paragrafen. Een eerste doorkijk van dit uitvoeringsprogramma van het college wordt in de laatste vergadering van de gemeenteraad voor de zomer van 2010 behandeld. Het uitvoeringsprogramma wordt vervolgens gelijktijdig met de programma-begroting 2011 aan de gemeenteraad aangeboden. (Gemeente Sliedrecht, 23-3-2010) lees verder>>

 

15631   Raadsplan niet zonder slag of stoot

SLIEDRECHT – PRO Sliedrecht mag dan niet in het college zitten, maar dat wil niet zeggen dat ze zich nu stil houden. De partij stemde dinsdagavond tijdens de raadsvergadering niet zomaar in met het concept-raadsplan. Vooral de mate van samenwerking met de Drechtsteden en het sluiten van de Derde Merwedehaven werden door Hanny Visser kritisch onder de loep genomen. (Het Kompas Sliedrecht, 1-4-2010) lees verder>>

 

15487   Uitspraak Raad van State Zaaknummer: 201000828/1/M1

Uitspraak van de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State op een verzoek van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Derde Merwedehaven B.V. (hierna: DMH), gevestigd te Terneuzen, om het treffen van een voorlopige voorziening (artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht) in het geding tussen:.... (Raad van State, 12-3-2010) lees verder>>

 

15479   Problematiek rondom asbest; Verslag van een Algemeen Overleg

De vaste commissie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer1 heeft op 18 februari 2010 overleg gevoerd met minister Cramer van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer over .... (Overheid.nl, 9-3-2010) lees verder>>

 

15450   Delta komt met nieuw 'asbestplan'

SLIEDRECHT - Stichting Werkgroep Derde Merwedehaven heeft afgelopen maandag weer eens de gang naar de Raad van State gemaakt. Ditmaal niet - zoals de afgelopen jaren vaak het geval was - om het handhavingsbeleid van de provincie te veroordelen, maar juist om de provincie te steunen in een zaak die Delta tegen het overheidsorgaan heeft aangespannen. (Het Kompas Sliedrecht, 11-3-2010) lees verder>>

 

15444   Veel meer asbest op Merwedehaven

DORDRECHT/DEN HAAG - Afvalstortbedrijf Derde Merwedehaven probeert uit alle macht nieuwe partijen asbestafval in handen te krijgen om die los te storten op de gelijknamige vuilnisstort in Dordrecht. (AD Drechtsteden, 10-3-2010) lees verder>>

 

15440   Alle partijen hebben troeven in handen

SLIEDRECHT - ,,De eerste stappen zijn gezet." Krachtige woorden van Dick van Meeuwen - voor de vijfde opeenvolgende keer informateur van het nog te vormen Sliedrechtse college van Burgemeester en Wethouders - vrijdagavond aan het eind van een korte bijeenkomst waarin de vijf verschillende partijen hun drie belangrijkste speerpunten benoemden. SGP/ChristenUnie geeft dinsdagavond aan het slot van de raadsvergadering - waarin afscheid wordt genomen van de oude raad - aan met welke partijen verder wordt gesproken. (Het Kompas Sliedrecht, 8-3-2010) lees verder>>

 

15390   PRO Sliedrecht reageert op zes stellingen

Sliedrecht moet alles uit de kast halen voor sluiting van de Derde Merwedehaven in 2012 (Het Kompas Sliedrecht, 25-2-2010) lees verder>>

 

15389   Stevige discussie over asbeststort en coffeeshop

SLIEDRECHT – Als het gesteggel over de Derde Merwedehaven nog lang duurt, wordt Sliedrecht burgerlijk ongehoorzaam. Dat bleek afgelopen zaterdag tijdens een grote politieke discussie in jongerencentrum Elektra. PRO Sliedrecht liet weten dat hun partij bereid is de handel in de haven stil te leggen door voor de poorten van het bedrijf te gaan liggen. De andere partijen waren wat gematigder in hun opvatting hierover, maar één ding was duidelijk: De burgers én de politiek willen de asbeststort dicht. ,,Er liggen gescheurde big bags waar asbest doorheen steekt. Dit kan zo niet langer." (Het Kompas Sliedrecht, 24-2-2010) lees verder>>

 

15382   Overheid moet niet wegkijken bij asbest (II)

INGEZONDEN - Uit onderzoek blijkt dat maar liefst 73 procent van de stortplaatsen niet (geheel) volgens de regels werkt. Dat is veel te veel, aldus Kamerlid Esmé Wiegman vandaag in een debat over asbest. ,,Is de regelgeving zo complex dat er een schaap met vijf poten wordt gevraagd?" (Het Kompas Sliedrecht, 24-2-2010) lees verder>>

 

15370   Derde Merwedehaven krijgt de aandacht die het verdient

Mevrouw Esmé Wiegman heeft op onze verkiezingsavond op vrijdag 12 februari gesproken over de Derde Merwedehaven. Ze had zich daarover ’s middags uitvoerig laten informeren. (ChristenUnie, 20-2-2010) lees verder>>

 

15366   'Ga toch koken'

INGEZONDEN - In het artikel over bezoek Christen Unie aan Sliedrecht in uw uitgave van 18 februari doet kamerlid mevrouw Wiegman van de ChristenUnie een uitspraak over de asbestproblematiek van de stortplaats. Zij was met anderen op uitnodiging van de Sliedrechtse ChristenUnie onder andere op bezoek geweest op de stortplaats Derde Merwedehaven..... (Het Kompas Sliedrecht, 19-2-2010) lees verder>>

 

15357   Wiegman: Overheid moet niet wegkijken bij asbest

Het kabinet heeft te weinig oog voor asbeststortplaatsen. Uit onderzoek blijkt dat maar liefs 73% van de stortplaatsen niet (geheel) volgens de regels werkt. Dat is veel te veel, aldus Kamerlid Esmé Wiegman vandaag in een debat over asbest. ,,Is de regelgeving zo complex dat er een schaap met 5 poten wordt gevraagd?" (ChristenUnie, 18-2-2010) lees verder>>

 

15356   Stort dat asbest maar in je eigen voortuin

INGEZONDEN - Het is toch niet te filmen! In de krant van donderdag 11 februari staat een artikel dat de gemeenten in Nederland te laks zijn met het aanpakken van asbestgevaar. Het ministerie bereidt een procedure voor om de gemeentes hoge boetes op te leggen. Want 'asbest kan kanker veroorzaken en is daarom al jaren verboden'. ......(AD De Dordtenaar, 18-2-2010) lees verder>>

 

15355    Stortplaats wil uitbreiden

DORDRECHT -  Eigenaar Delta wil stortplaats de Derde Merwedehaven in Dordrecht fors uitbreiden met ruim één miljoen en als het kan met twee miljoen kubieke meter stortcapaciteit. Delta wil de havenfaciliteiten ook aan andere bedrijven kunnen verhuren. (AD Drechtsteden, 18-2-2010) lees verder>>

 

15354    Esmé Wiegman gaat minister vragen stellen

Uit alle politieke partijen waren de bezoekers op onze verkiezingsavond afgekomen – het ging dan ook over een belangrijk onderwerp. Esmé Wiegman, Tweede Kamerlid voor de ChristenUnie, zou in haar spreekbeurt laten weten hoe zij aankeek tegen de problemen met de Afvalberging Derde Merwedehaven. Het publiek wilde dat namelijk best weten, zo bleek. (ChristenUnie.nl, 17-2-2010) lees verder>>

 

15343    SGP- voorman Bas van der Vlies: Dordrecht telt honderdduizend inwoners

DRECHTSTEDEN - Mr. drs. Pieter Verhoeve, vanaf 16 februari raadslid in Dordrecht, begon maandagavond de Christenunie/SGP regiobijeenkomst als quizmeester. Hij vroeg aan de nestor van de Tweede Kamer, Bas van der Vlies, hoeveel inwoners Dordrecht telde. De fractievoorzitter van de SGP koos voor honderdduizend inwoners..... (Papendrecht.net, 17-2-2010) lees verder>>

 

15342     CDA Sliedrecht spreekt met provincie over asbeststort

SLIEDRECHT - Marlijn Dekker en Ad de Waard van het CDA Sliedrecht hebben vorige week een gesprek gevoerd met vier leden van de provinciale CDA-fractie. In dat gesprek zijn uitvoerig de Sliedrechtse grieven over de asbeststort in de Derde Merwedehaven aan de orde gesteld. (Het Kompas Sliedrecht, 17-2-2010) lees verder>>

 

15330     Kamerlid relativeert problemen Derde Merwedehaven

SLIEDRECHT - Tweede Kamerlid Esmé Wiegman (CU) was te gast op de verkiezingsavond van de Sliedrechtse SGP/ChristenUnie. Ze gaf haar visie op het plaatselijke gebeuren naar aanleiding van het inkijkje dat ze eerder die dag gekregen had: ze bezocht samen met andere Kamerleden onder meer de Derde Merwedehaven, nieuwbouwprojecten en De Reling. Haar reactie op de asbeststort was even slikken. Tijdens de forumdiscussie onder leiding van voormalig televisiepresentator André Zwartbol werd dan ook vooral op die kwestie ingegaan. Ook bij het publiek riep dat de nodige emoties op. Net als de ontwikkelingen rond het Burgemeester Winklerplein en de rotonde.(Het Kompas Sliedrecht, 14-2-2010) lees verder>>

 

15305     Strijd om stort van asbest en gif op Derde Merwedehaven nu grimmig

DORDRECHT -  De strijd om de stort van onverpakt asbest en gifgrond op stortplaats de Derde Merwedehaven is zich volgens de Dordtse wethouder Dion van Steensel van milieu aan het verharden. Er worden advocaten ingeschakeld en eigenaar Delta spant rechtszaken aan. (AD Drechtsteden, 11-2-2010) lees verder>>

 

15304     Delta wil toch open stort asbest

DORDRECHT/SLIEDRECHT - Eigenaar Delta wil toch onverpakt asbest in de open lucht storten op stortplaats de Derde Merwedehaven in Dordrecht. Het vecht de afwijzing van de provincie Zuid-Holland aan en heeft daarvoor een kort geding aangespannen bij de Raad van State. Ook heeft Delta de gemeente Dordrecht per brief laten weten dat het van plan is gevaarlijk afval te storten. De gemeente verbiedt dit, maar volgens Delta staat de milieuvergunning het toe. Ook in deze kwestie dreigen rechtszaken. (AD Drechtsteden, 11-2-2010) lees verder>>

 

15303     Provincie keurt tweede werkplan af: DELTA stapt naar de rechter

Zoals bekend hebben de gemeente Sliedrecht, de Stichting Werkgroep DMH en het Burgerinitiatief bezwaar gemaakt tegen de plannen om hoge concentraties asbest houdend afval los te storten op de afvalberging Derde Merwedehaven. Ook hebben meer dan 4000 inwoners van Sliedrecht per brief laten weten tegen het storten van asbest te zijn. In het besluit van de provincie van 22 januari 2010 noemt de provincie een hele reeks van argumenten die ook al door de gemeente, Stichting en Burgerinitiatief waren ingebracht. Alles bij elkaar waren dat meer dan voldoende redenen om ook het tweede werkplan af te keuren. De afkeuringsbrief van de provincie en de brief van DELTA aan de Raad van State zijn te downloaden op de gemeentelijke website. (Gemeente Sliedrecht, 11-2-2010) lees verder>>

 

15287     Verkiezingsavond: Esmé Wiegman (CU) in Sliedrecht

SLIEDRECHT - Op vrijdagavond 12 februari zal Tweede Kamerlid Esmé Wiegman (CU) de Sliedrechtse burger laten weten wat zij van de Sliedrechtse projecten vindt. Derde Merwedehaven, woningbouw, Groene Hart, veiligheid, welzijnswerk, wijkplatforms, kortom alles kan aan de orde komen. Die middag is zij met de hele Tweede Kamerfractie op bezoek in Sliedrecht. ’s Avonds is iedereen welkom bij de openbare verkiezingsavond in het CJMV-gebouw. (Het Kompas Sliedrecht, 8-2-2010) lees verder>>

 

15273     Voorwoord Alexander Pechthold: Anders, Ja D66 (verkiezingsprogramma 2010-2014)

Ik ben blij dat u dit verkiezingsprogramma leest. Dat u de tijd en moeite neemt om u te verdiepen in de ambities,plannen en ideeën van D66. Graag maak ik van deze mogelijkheid gebruik om onze prioriteiten met u te delen. Toe te lichten waarop wij in de komende periode onze energie gaan richten. D66 kiest voor vernieuwing omdat het nodig is. Nederland is een mooi en welvarend land. (D66 Dordrecht, 6-2-2010) lees verder>>

 

15248      Regio moet ook gaan opleveren

SLIEDRECHT - Hanny Visser had haar tekst voor het verkiezingsfilmpje op de website van Het Kompas niet van top tot teen voorbereid. Toch wist ze exact wat ze als eerste ging zeggen. Namelijk dat heel Sliedrecht woensdag 3 maart moet stemmen. ,,Vier jaar geleden heeft zeventig procent van de inwoners gestemd. Een goede score als je het afzet tegen het landelijk gemiddelde. Toch had de uitslag er waarschijnlijk heel anders uitgezien als meer Sliedrechters hadden gestemd. Voor een niet-confessionele partij als PRO Sliedrecht is een hoge opkomst erg belangrijk." (Het Kompas Sliedrecht, 4-2-2010) lees verder>>

 

15247      Kennisgeving beschikking Wet milieubeheer

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland hebben besloten de op 2 april 2002, kenmerk DGWM 2002/774 aan de Derde Merwedehaven B.V. verleende vergunning ingevolge de Wet milieubeheer ambtshalve aan te passen in verband met de implementatie Beschikking aanvaarding afvalstoffen op stortplaatsen (Annex II). De inrichting is gelegen aan de Baanhoekweg 92A, 3313 LP te Dordrecht. Ten opzichte van de ontwerpbeschikking zijn wijzigingen aangebracht. (Provincie Zuid-Holland, 3-2-2010) lees verder>>

 

15243      Tweede Kamerleden ChristenUnie in Sliedrecht

Omdat de onrust over de Derde Merwedehaven eind vorig jaar opnieuw de kop op stak, vond onze fractie het nodig dat dit probleem ook in Den Haag bekend zou worden. Inmiddels is voor 12 februari een werkbezoek door de Tweede Kamerfractie van de ChristenUnie aan Sliedrecht toegezegd. Vijf van de zes Kamerleden komen naar Sliedrecht. “We gaan zeker langs de Derde Merwedehaven maar zullen ons verder bijvoorbeeld ook bezig houden met de verstedelijking van ons dorp”, zegt ons fractielid Jan Buchner. ’s Avonds is er een openbare verkiezingsavond. (ChristenUnie.nl, 2-2-2010) lees verder>>

 

15235      Zorg voor Dordrecht!

Gemeenteraadsverkiezingenop woensdag 3 maart 2010: heeft u al besloten of u gaat stemmen en op welke partij? In ons verkiezingsprogramma willen wij als ChristenUnie/SGP duidelijk maken waar wij voor staan en wat u van ons kunt verwachten in de Dordtse gemeenteraad. (ChristenUnie/SGP) 1-2-2010 lees verder>>

 

15175      Provincie onthoudt goedkeuring aan werkplan

In het vervolg op eerdere berichtgeving in het Kompas wordt een toelichting gegeven op het door de provincie Zuid-Holland genomen besluit, op het door DELTA ingediende eerste werkplan voor het in bulk verwerken van hoge concentraties asbesthoudende verontreinigde grond op de afvalberging Derde Merwedehaven. Tevens wordt ingegaan op de brief die de bewoners van de provincie hebben gehad als antwoord op hun bezwaarschrift en de vervolgprocedure met betrekking tot het nog te nemen besluit op tweede werkplan, wat DELTA aansluitend op het eerste werkplan heeft ingediend. (Het Kompas Sliedrecht, 21-1-2010) lees verder>>

 

15142      Antwoord Kamervragen lid Poppe (SP) over asbeststort Derde Merwedehaven

Hierbij bied ik u de antwoorden aan op de Kamervragen van het lid Poppe (SP) aan de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer over het storten van asbest in de Derde Merwedehaven (kenmerk 2009Z22662), ingezonden 26 november 2009. (Ministerie van Vrom, 15-1-2010) lees verder>>

 

15116       Opnieuw actie voeren niet nodig

SLIEDRECHT - De duizenden Sliedrechters die de handtekeningenactie tegen asbeststort in de Derde Merwedehaven hebben ondertekend (in totaal werden begin december circa 4200 handtekeningen overhandigd) hebben een brief gehad van de provincie dat ze niet ontvankelijk zijn in hun bezwaar en dat de provincie de bezwaren daarom inhoudelijk niet hoeft te behandelen. ,,Daarover is enige onrust ontstaan”, aldus dominee Tanghé, die het burgerinitiatief heeft aangezwengeld en nog steeds aanvoert. ,,Mensen denken dat het tot niets heeft geleid en dat ze opnieuw actie moeten voeren. Dat hoeft niet want we zitten nog steeds op één lijn. Tussen ons en de provincie zit geen ruis.”  (Het Kompas Sliedrecht, 13-1-2010) lees verder>>

 

15048       Het gaat de goede kant op met Sliedrecht

SLIEDRECHT - Burgemeester Martin Boevée heeft maandagavond in zijn Nieuwjaarstoespraak de nadruk gelegd op het ontwikkelen van burgerparticipatie. ,,We hebben u als bewoners en belanghebbenden nodig, we zijn samen en met elkaar verantwoordelijk voor het dorp", aldus de burgervader volgens wie het wijkgericht werken niet meer weg te denken is. (Het Kompas Sliedrecht, 7-1-2010) lees verder>>

 

15044       Verkiezingsprogramma 2010-2014 PvdA-Sliedrecht

We hebben te lang onze kop in het zand gestoken. Het milieubeleid moet weer helemaal terugkomen op de politieke agenda als een van de belangrijkste prioriteiten. Het actieplan milieubeleid / duurzaamheid moet worden uitgevoerd. Daarvoor wordt voldoende menskracht vrijgemaakt. (PvdA-Sliedrecht, 6-1-2010) lees verder>>

 

15039       Op weg naar een betere leefomgevingskwaliteit

“Samenwerken aan een betere leefomgevingskwaliteit” is het motto van de werkafspraken tussen de gemeente Sliedrecht, de Provincie Zuid-Holland en de Stichting Werkgroep Derde Merwedehaven. (Het Kompas Sliedrecht, 6-1-2010) lees verder>>

 

15037       "Eigenheid en betrokkenheid" nieuwjaarsrede Sliedrecht

SLIEDRECHT - Burgemeester Martin Boevée refereerde aan bovenstaande waarden in zijn nieuwjaarsrede tijdens de gezellige receptie afgelopen maandagavond. (Gemeente Sliedrecht, 5-1-2010) lees verder>>

 

15009       Verkiezingsprogramma 2010-2014 VVD-Sliedrecht

VVD zegt Nee tegen asbeststort op de Derde Merwedehaven en kiest voor een schoon milieu. Sliedrecht is gesitueerd in een omgeving die een extra druk legt op het milieu. Een voortdurende inzet blijft nodig voor het beperken van de milieu-druk waar dit mogelijk is. (VVD-Sliedrecht, 27-12-2009) lees verder>>

 

15002       Antwoord van Gedeputeerde Staten Zeeland op vragen van Marjan deKoster en Wouter Zandbrink

Vragen ingevolge artikel 44 van het reglement van orde inzake asbeststort door Delta Milieu op stortplaats Afvalberging Derde Merwedehaven te Dordrecht (Provincie Zeeland, 24-12-2009) lees verder>>

 

14990       Provincie en Sliedrecht leefden jarenlang in onmin: Afsprakenkader moet verhoudingen                 verbeteren

SLIEDRECHT - Er is de afgelopen jaren veel rumoer geweest over het vergunningenbeleid en de handhaving ervan door de provincie Zuid-Holland rondom de Derde Merwedehaven. De provincie enerzijds en de gemeente Sliedrecht en de Stichting werkgroep Derde Merwedehaven anderzijds stonden diverse keren lijnrecht tegenover elkaar en soms voor de rechter. Dit heeft de onderlinge relatie geen goed gedaan en het overleg tussen de partijen werd er behoorlijk door gefrustreerd. Het onderlinge vertrouwen was ver te zoeken. (De Vonk, 23-12-2009) lees verder>>

 

14989        Wat meer vertrouwen in provincie

SLIEDRECHT - ,,Vertrouwen komt te voet en gaat te paard.” Hanny Visser - Schlieker, fractievoorzitter van PRO Sliedrecht, wilde er in de richting van gedeputeerde Erik van Heijningen maar mee zeggen dat wel van de provincie wordt verlangd dat na de herstelde breuk de daad bij het woord wordt gevoegd. Van Heijningen zei niet alleen van woorden, maar ook van daden te houden. ,,Jullie houden ons als overheid scherp, daar heb ik respect voor. Wel zou het in een positievere sfeer moeten gebeuren waardoor de effectiviteit groter wordt. We komen nu in rustiger vaarwater terecht met meer vertrouwen. We maken een nieuwe start.”  (Het Kompas Sliedrecht, 23-12-2009) lees verder>>

 

14988        Vrede rond Merwedehaven

SLIEDRECHT/DORDRECHT -  De werkgroep Derde Merwedehaven en de gemeente Sliedrecht hebben gisteren vrede gesloten met de provincie Zuid-Holland. Ze ruzieden al jaren over de schadelijke effecten van de Dordtse bedrijven Derde Merwedehaven, Den Breejen en DuPont. Lawaai, stof en stank daarvan waaien vooral naar Sliedrecht. (AD Drechtsteden, 23-12-2009) lees verder>>

 

14978         Afsprakenkader Derde Merwedehaven (II)

SLIEDRECHT - De omstreden afvalstort Derde Merwedehaven blijft voorlopig open. De gemeente Sliedrecht, de provincie Zuid-Holland (vergunningverlener van de stort - red.) en de Stichting Derde Merwedehaven tekenen dinsdag 22 december 2009 het Afsprakenkader Derde Merwedehaven. (Internetkrant voor Zuid-Holland-Zuid, 22-12-2009 ) lees verder>>

 

14976          Afsprakenkader Derde Merwedehaven

SLIEDRECHT - De gemeente Sliedrecht, de provincie Zuid-Holland en de Stichting Derde Merwedehaven tekenen dinsdag 22 december 2009 het Afsprakenkader Derde Merwedehaven. (Internetkrant voor Zuid-Holland-Zuid, 22-12-2009) lees verder>>

 

14970          Losse asbeststorting is niet van deze tijd

Landelijk is er een overcapaciteit van stortplaatsen. Mensen uit Sliedrecht hebben daarom de indruk dat stortplaats-beheerders daarom alles accepteren, om maar voldoende te kunnen blijven storten. (PvdA Zeeland, 18-12-2009) lees verder>>

 

14965          Reactie Delta aan Gemeente Sliedrecht

In uw brief van 26 november 2009 verwijt u DELTA dat zij haar maatschappelijke verantwoordelijkheid in de regio Drechtsteden niet zou nemen. Dat heeft tot veel onnodige maatschappelijke onrust geleid. Wij betreuren het dat U niet vooraf met ons heeft overlegd. Wij hadden de juiste feiten en omstandigheden kunnen presenteren. (Provincie Zeeland, 17-12-2009) lees verder>>

 

14952          Geen haast met Derde Merwedehaven

DORDRECHT – De Raad van State kan de provincie Zuid-Holland niet dwingen om snel met een strengere mileuvergunning voor de Dordtse vuilnisbelt Derde Merwedehaven te komen.(AD Drechtsteden, 17-12-2009) lees verder>>

 

14951          Uitspraak Raad van State zaaknummer: 200905648/1/M1

Uitspraak in het geding tussen: de stichting Stichting Werkgroep Derde Merwedehaven Sliedrecht, gevestigd te Sliedrecht, appellante, en het college van gedeputeerde staten van Zuid-Holland, verweerder. (Raad van State, 16-12-2009) lees verder>>

 

14940          Uitstelbrief over asbeststort Derde Merwedehaven

Per brief van 26 november 2009 (2009Z22662), heb ik van u schriftelijke vragen ontvangen van het lid Poppe (SP) over asbeststort Derde Merwedehaven. Het beantwoorden van de vragen vergt meer tijd dan de geldende drie weken. (Overheid.nl, 9-12-2009) lees verder>>

 

14930          Er staat geen woord Spaans in protestbrief van Sliedrecht aan Delta

Dit wil ik u niet onthouden. Ik heb er vorige week al over geschreven in de PZC, en ben er op dit weblog niet vroeg mee, maar toch. Hoe haalt energiebedrijf Delta het in zijn hoofd om onverpakt asbest te willen storten op stortplaats de Derde Merwedehaven in Dordrecht, vroeg de gemeente Sliedrecht zich af. Het protest was hard en luid. (De Zeeuwse Zetel, 10-12-209) lees verder>>

 

14924          Brief Gemeente Sliedrecht

Brief Gemeente Sliedrecht over problematiek stort asbesthoudend afval op Afvalberging Derde Merwedehaven door Delta/ 09037706 (Provincie Zeeland, 10-12-2009) lees verder>>

 

14918          Actievoerders blijven zeer argwanend

SLIEDRECHT - Heuglijk nieuws stroomde vorige week de Sliedrechtse huiskamers binnen. De provincie heeft ook het tweede plan van Delta afgewezen om onverpakt asbest te storten in de veel besproken Derde Merwedehaven. Klaarblijkelijk hebben de circa 4200 handtekeningen die zijn overhandigd aan de provincie effect gehad. (Het Kompas Sliedrecht, 9-12-2009) lees verder>>

 

14916          Plan afgekeurd

SLlEDRECHT - De provincie Zuid-Holland keurt afvalberging Derde Merwedehaven bv (DMH) in Dordrecht om afval met hoge concentraties asbest onverpakt te storten af. (De Vonk, 9-12-2009) lees verder>>

 

14915          Motie Dordtse stort

SLIEDRECHT  - De PvdA-fractie in Sliedrecht heeft deze week een motie over de Derde Merwedehaven in Dordrecht aangehouden, om die scherper te formuleren. (AD Drechtsteden, 9-12-2009) lees verder>>

 

14908          Straatvraag MerweRTV

De provincie Zuid-Holland heeft besloten geen goedkeuring te geven voor het storten van Asbest in de 3e Merwedehaven.

(MerweRTV, 7-12-2009)

 bekijk video

 

14889          Stort onverpakt asbest lijkt van de baan

DORDRECHT - Veel vragen en moties aan college in Dordrechttegen asbest onverpakt storten door de BV Derde Merwedehaven BV. PvdA-vragen in de Provinciale Staten van Zuid-Holland en Zeeland en de massale protesten uit vooral Sliedrecht lijkt de zaak te kantelen. (Dordrecht.net, 4-12-2009) lees verder>>

 

14886          Geen asbeststort Derde Merwedehaven

DORDRECHT - De provincie staat niet toe dat er afval met hoge concentraties asbest onverpakt wordt gestort bij het afvalbergingsbedrijf Derde Merwedehaven (DMH). Het bedrijf wil het afval per schip of met vrachtwagens aanvoeren en op een nieuwe manier storten. (Dordt Centraal, 4-12-2009) lees verder>>

 

14883          Provincie Zuid-Holland verwerpt plan Delta om asbest te storten

AMSTERDAM - Het Zeeuwse nutsbedrijf Delta mag geen afval met hoge concentraties asbest onverpakt op een vuilopslagplaats storten aan de rivier Beneden-Merwede. De provincie Zuid-Holland wijst een aangepast plan daarvoor af. Volgens de provincie kan Delta-dochter Derde Merwedehaven BV (DMH), 'onvoldoende aannemelijk maken' dat het storten van asbest 'veilig en verantwoord is', zo stelt de provincie. Die steunt bij dat oordeel op onderzoek van de Vrom-inspectie en TNO. (Het Financieele Dagblad, 3-12-2009) lees verder>>

 

14882          Antwoord van Gedeputeerde Staten op vragen van J.E. Keman (PvdA)

Toelichting vragensteller: Om blootstelling van werknemers die asbesthoudende grond of puin moeten verpakken te voorkomen, zou worden overwogen asbesthoudend materiaal los te gaan vervoeren in een kiepwagen of de laadruimte van een schip. (Provincie Zuid-Holland, 4-12-2009) lees verder>>

 

14881          Geen onverpakt asbest in Derde Merwedehaven

In de Derde Merwedehaven mag geen onverpakt asbest worden gestort. Dat heeft de provincie woensdag besloten. (RTV Dordrecht, 3-12-2009) lees verder>>

  

14879          Provincie wijst werkplan onverpakt asbest af

SLIEDRECHT - De provincie Zuid-Holland weigert afvalberging Derde Merwedehaven bv (DMH) in Dordrecht goedkeuring om afval met hoge concentraties asbest onverpakt te storten. DMH kan onvoldoende aannemelijk maken dat de in de werkplannen omschreven nieuwe manier van asbest storten – per schip of met vrachtwagens – veilig en verantwoord is. De provincie wordt in haar visie ondersteund door de VROM Inspectie en onderzoeksinstituut TNO. (De Vonk, 3-12-2009) lees verder>>

 

14874          Stort asbest afgewezen

SLIEDRECHT/DORDRECHT -  De provincie Zuid-Holland verleent stortplaats Derde Merwedehaven in Dordrecht geen toestemming om onverpakt asbest in vrachtwagens of schepen aan te voeren en in de openlucht te storten. Volgens de provincie is dat niet veilig voor de omwonenden. Ze wordt in die visie gesteund door TNO en de inspectie van VROM. (AD/Drechtsteden, 3-12-2009) lees verder>>

 

14873          Provincie resoluut over onverpakt asbest

DORDRECHT - De provincie Zuid-Holland weigert afvalberging Derde Merwedehaven bv (DMH) in Dordrecht goedkeuring om afval met hoge concentraties asbest onverpakt te storten. DMH kan onvoldoende aannemelijk maken dat de in de werkplannen omschreven nieuwe manier van asbest storten – per schip of met vrachtwagens – veilig en verantwoord is. Dat bericht de provincie woensdag 2 december 2009. (Internetkrant voor Zuid-Holland-Zuid, 2-12-2009) lees verder>>

 

14872          Afwijzing werkplannen onverpakt asbest Derde Merwedehaven

NIEUWSBERICHT - De provincie Zuid-Holland geeft afvalberging Derde Merwedehaven bv (DMH) in Dordrecht geen goedkeuring om afval met hoge concentraties asbest onverpakt te storten. DMH kan onvoldoende aannemelijk maken dat de in de werkplannen omschreven nieuwe manier van afval met hoge concentraties asbest storten – per schip of met vrachtwagens – veilig en verantwoord is. De provincie wordt in haar visie ondersteund door de VROM Inspectie en onderzoeksinstituut TNO. Vandaag verstuurt de provincie een speciale bewonersbrief aan de ruim 3.800 bezwaarmakers om het besluit toe te lichten. (Provincie Zuid-Holland, 2-12-2009) lees verder>>

 

14871          Provincie wijst werkplannen onverpakt asbest Derde Merwedehaven af

DORDRECHT - De provincie Zuid-Holland weigert afvalberging Derde Merwedehaven bv (DMH) in Dordrecht goedkeuring om afval met hoge concentraties asbest onverpakt te storten. DMH kan onvoldoende aannemelijk maken dat de in de werkplannen omschreven nieuwe manier van asbest storten – per schip of met vrachtwagens – veilig en verantwoord is. De provincie wordt in haar visie ondersteund door de VROM Inspectie en onderzoeksinstituut TNO. (Dordrecht.net, 2-12-2009) lees verder>>

 

14870          Provincie haalt streep door asbeststort Derde Merwedehaven

De provincie Zuid-Holland heeft een streep gehaald door het plan van de Derde Merwedehaven in Dordrecht om onverpakt asbest te storten. Volgens de provincie kan de afvalberging niet aantonen dat de manier waarop het asbest wordt verwerkt, veilig is. (RTV Rijnmond, 2-12-2009) lees verder>>

 

14869          Provincie wijst werkplannen onverpakt asbest Derde Merwedehaven af

PERSBERICHT - De provincie Zuid-Holland weigert afvalberging Derde Merwedehaven bv (DMH) in Dordrecht goedkeuring om afval met hoge concentraties asbest onverpakt te storten. DMH kan onvoldoende aannemelijk maken dat de in de werkplannen omschreven nieuwe manier van asbest storten – per schip of met vrachtwagens – veilig en verantwoord is. De provincie wordt in haar visie ondersteund door de VROM Inspectie en onderzoeksinstituut TNO. (Provincie Zuid-Holland, 2-12-2009) lees verder>>

 

14868          Geen goedkeuring voor asbeststort

SLIEDRECHT - De provincie Zuid-Holland weigert afvalberging Derde Merwedehaven bv (DMH) in Dordrecht goedkeuring onverpakt asbest in hoge concentraties te storten. DMH kan volgens de provincie onvoldoende aannemelijk maken dat de in de werkplannen omschreven nieuwe manier van asbest storten - per schip of met vrachtwagens - veilig en verantwoord is. De provincie wordt in haar visie ondersteund door de VROM Inspectie en onderzoeksinstituut TNO. (Het Kompas Sliedrecht, 2-12-2009) lees verder>>

 

14859          Rel om storten asbest door Delta

AMSTERDAM - Het Zeeuwse nutsbedrijf Delta handelt mogelijk in strijd met de huidige milieuregels door asbest en chemicaliën te storten op een vuilopslagplaats aan de rivier Beneden-Merwede in Zuid-Holland dat is te lezen in een brief die het college van burgemeester en wethouders van Sliedrecht eind vorige week naar Delta heeft gestuurd. (Het Financieele Dagblad, 1-12-2009) lees verder>>

 

14858          Sliedrecht: Delta overtreedt de wet

De gemeente Sliedrecht zegt dat Delta de wet overtreedt bij een stortplaats aan de rivier Beneden-Merwede. Dat schrijft het Financieele Dagblad. Volgens Sliedrecht stort Delta asbest en andere chemicaliën op basis van een verouderde vergunning en worden de regels onvoldoende nageleefd. (Omroep Zeeland, 1-12-2009) lees verder>>

 bekijk video

 

14857          Delta moet stortplaats vervroegd sluiten

DEN HAAG - De gemeente Sliedrecht vraagt Delta stortplaats de Derde Merwedehaven vervroegd te sluiten. (Provinciale Zeeuwse Courant, 1-12-2009) lees verder>>

 

14853          Delta lijkt niet in staat tot maatschappelijk ondernemen

SLIEDRECHT -  Delta heeft de provincie ook gevraagd in de toekomst gevaarlijk chemisch afval te mogen storten. Delta presenteert zich hiermee in de regio Drechtsteden als een bedrijf dat niet in staat lijkt te zijn tot maatschappelijk verantwoord ondernemen. Het balanceert op de rand van wat wettelijk nog juist wel of net niet is toegestaan. (AD/Drechtsteden, 1-12-2009) lees verder>>

 

14852          Boevée haalt uit naar Delta

SLIEDRECHT  - Burgemeester Martin Boevée van Sliedrecht heeft in een boze brief aan het Zeeuwse nutsbedrijf Delta gevraagd de plannen voor het los storten van asbest en ander gevaarlijk afval op stortplaats Derde Merwedehaven in Dordrecht in te trekken. Ook vraagt hij om de stortplaats vervroegd te sluiten, omdat er toch een overcapaciteit aan stortplaatsen in Nederland bestaat. (AD/Drechtsteden, 1-12-2009) lees verder>>

 

14838          Asbest en ander gevaarlijk afval naar de afvalberging DMH? Wat ons betreft nooit! (II)

In het Kompas van 19 november 2009 berichtten wij u over het mogelijk los storten van asbesthoudend afval op de afvalberging Derde Merwedehaven in Dordrecht. Dit artikel is een vervolg op dat bericht en biedt u informatie over de meest recente ontwikkelingen en de tot nu toe ondernomen acties. (Het Kompas Sliedrecht, 26-11-2009) lees verder>>

 

14831          Vragen van het lid Poppe (SP) aan de minister over het storten van asbest

Vragen van het lid Poppe (SP) aan de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer over het storten van asbest in de Derde Merwedehaven. (Overheid.nl, 26-11-2009) lees verder>>

 

14830          Mededeling intrekken vragen Poppe over asbeststort Derde Merwedehaven

Deze vragen mogen als ingetrokken worden beschouwd en behoeven geen beantwoording. (Overheid.nl, 25-11-2009) lees verder>>

 

14799          Motie van het lid Verschoor

Op 18 november heeft de ALV van de VVD-Sliedrecht een motie aangnomen van het lid Karin Verschoor die de VVD oproept om alle krachten te bundelen om zich sterker te kunnen verzetten tegen het voornemen van de PS om het storten van asbest toe te staan. (VVD-Sliedrecht, 22-11-2009) lees verder>>

 

14798          VVD zoekt steun in Den Haag

SLIEDRECHT - De VVD in Sliedrecht wil dat de Tweede Kamerfractie van de liberalen zich bemoeit met de mogelijke opslag en verwerking van asbest op stortplaats Derde Merwedehaven in Dordrecht. De gemeente Sliedrecht is faliekant tegen dat plan, omdat het de gezondheid van inwoners van de gemeente ernstig in gevaar kan brengen. (AD/Drechtsteden, 23-11-2009) lees verder>>

 

14791          Provincie aansprakelijk voor asbest

SLIEDRECHT -  Bedrijven in Sliedrecht stellen de provincie Zuid-Holland aansprakelijk voor eventuele gezondheidsschade die werknemers lijden door het storten van asbest of gevaarlijk afval op stortplaats Derde Merwedehaven in Dordrecht. (AD/Drechtsteden, 21-11-2009) lees verder>>

 

14790          Asbestoverleg krijgt vervolg

SLIEDRECHT - De provincie Zuid-Holland heeft gisteren in een speciaal overleg met burgers en actiegroepen in Sliedrecht de angst voor asbeststort in de openlucht op stortplaats de Derde Merwedehaven in Dordrecht niet kunnen wegnemen. (AD/Drechtsteden, 21-11-2009) lees verder>>

 

14786          Wederom handtekeningen tegen asbest

Namens boze bewoners zijn in Sliedrecht vanochtend enkele honderden handtekeningen aangeboden aan een afgevaardigde van de provincie. (RTV Dordrecht, 20-11-2009) lees verder>>

 

14785          Opnieuw 1800 handtekeningen tegen asbestopslag

Verontruste bewoners van Sliedrecht hebben opnieuw honderden handtekeningen overhandigd aan een vertegenwoordiger van de provincie Zuid-Holland. Ze protesteerden daarmee tegen een nieuwe methode om asbest op te slaan op de tegenover gelegen Dordtse stortplaats Derde Merwedehaven.(RTV Rijnmond, 20-11-2009) lees verder>>

 

14781          Asbestafval in Sliedrecht? Wat ons betreft nooit!

Verschillende media berichtten recent over het mogelijk aanvoeren en storten van asbesthoudend afval op de afvalberging Derde Merwedehaven in Dordrecht. Dat zou in de openlucht vanuit schepen overgestort worden op vrachtwagens en vervolgens op de afvalberging belanden. Het bericht zorgt binnen Sliedrecht voor grote onrust. Terecht, zo vinden ook het gemeentebestuur, de Stichting Derde Merwedehaven en het burgerinitiatief. Dit artikel biedt u informatie over de meest recente ontwikkelingen en de tot nu toe ondernomen acties.(Gemeente Sliedrecht, 18-11-2009) lees verder>>

 

14780          Burgerinitiatief wordt serieus genomen

SLIEDRECHT - De afgelopen weken heeft de krant vol gestaan met artikelen over de voorgenomen asbeststort in de Derde Merwedehaven. Aankomende vrijdag brengt een afgevaardigde van de provincie voor de tweede keer in twee weken een bezoek aan de gemeente Sliedrecht. (Het Kompas Sliedrecht, 18-11-2009) lees verder>>

 

14773          Overhandiging bezwaarschriften Derde Merwedehaven

SLIEDRECHT - In het voormalige gemeentehuis van Sliedrecht worden vrijdag 20 november 2009 om 10.45 uur bezwaarschriften overhandigd aan een vertegenwoordiger van de provincie Zuid-Holland betreffende de asbeststort Derde Merwedehaven. (Internetkrant voor Zuid-Holland-Zuid, 18-11-2009) lees verder>>

 

14771          Nog geen zicht op scherpere vergunning afvalstort Derde Merwedehaven

DORDRECHT - De provincie Zuid-Holland heeft maandag bij de Raad van State drie maanden langer de tijd gevraagd om te onderzoeken of de milieuvergunning voor de afvalstort in de Dordtse Derde Merwedehaven al dan niet moet worden aangescherpt. (Dordrecht.net, 17-11-2009) lees verder>>

 

14766          Afvalverwerker: Geen risico's opslag asbest

Afvalverwerkingsbedrijf Delta zegt dat er geen veiligheidsrisicos zijn als het bedrijf onverpakte asbest gaat verwerken bij de Derde Merwedehaven in Dordrecht. (RTV Rijnmond/Youtube.nl, 17-11-2009) lees verder>>

bekijk video

 

14765          Provincie wil extra onderzoek milieuvergunning Merwedehaven

DEN HAAG – De provincie Zuid-Holland heeft maandag bij de Raad van State drie maanden langer de tijd gevraagd om te onderzoeken of de milieuvergunning voor de afvalstort in de Dordtse Derde Merwedehaven al dan niet moet worden aangescherpt. (Reformatorisch Dagblad, 17-11-2009) lees verder>>

 

14764          Gifstortonderzoek slaat in Sliedrecht in als een bom

SLIEDRECHT/DORDRECHT - Het nieuws dat de provincie Zuid-Holland een gezondheidsonderzoek wil laten doen, vooruitlopend op de stort van gevaarlijk afval op de Derde Merwedehaven, is in Sliedrecht ingeslagen als een bom. (AD/Drechtsteden, 17-11-2009) lees verder>>

 

14759          Onderzoek naar gezondheid

DORDRECHT/SLIEDRECHT -  De provincie Zuid-Holland wil een gezondheidsonderzoek laten instellen naar de gevaren van het storten van chemisch afval op stortplaats de Derde Merwedehaven in Dordrecht. Dat onderzoek moet de risico's voor de bevolking van Dordrecht en Sliedrecht in kaart brengen. (AD/Drechtsteden, 16-11-2009) lees verder>>

 

14754          Nieuw plan voor storten asbest Merwedehaven

Afvalverwerkingsbedrijf Delta heeft een nieuw plan bij de provincie Zuid-Holland ingediend om onbedekt asbest te mogen storten op de vuilnisbelt bij de Derde Merwedehaven in Dordrecht. (RTV Rijnmond, 13-11-2009) lees verder>>

 

14751          Onderzoek naar sluiting van Derde Merwedehaven

DORDRECHT -  De Dordtse wethouder D. van Steensel (CDA) wil serieus kijken naar mogelijkheden om de vuilstortplaats Derde Merwedehaven op korte termijn te sluiten. Hij wil daarover achter gesloten deuren met de gemeenteraad overleggen omdat er veel financiële en juridische haken en ogen aan zo'n maatregel kleven. (AD/Drechtsteden, 13-11-2009) lees verder>>

 

14750          Uur Bestuur: NEE tegen asbestoverslag, 18 november

MERWERADIO - Het politiek informatieve programma "Een Uur Bestuur" staat a.s. woensdag tussen 20.00 en 21.00 uur volledig in het teken van de verontruste berichten over de mogelijke asbestoverslag bij afvalberging "De Derde Merwedehaven". (MerweRTV, 12-11-2009) lees verder>>

 

14744          Sliedrecht zegt 'nee' tegen asbest

SLIEDRECHT - De gemeente ontving vrijdag een nieuw plan voor het storten van asbest in de Derde Merwedehaven. Volgende week zal zij haar reactie naar de provincie sturen. (De Vonk, 12-11-2009) lees verder>>

 

14741          Massaal protest

SLIEDRECHT - De gemeente ontving vrijdag een nieuw plan voor het storten van asbest in de Derde Merwedehaven. Volgende week zal zij haar reactie naar de provincie sturen. (De Vonk, 11-11-2009) lees verder>>

 

14740         Open stort van asbest stuit op meer verzet

DORDRECHT- De gemeenteraad van Dordrecht moet de Provincie Zuid-Holland duidelijk maken, dat open stort van asbest bij de Derde Merwedehaven ontoelaatbaar is. De partij Beter voor Dordt heeft daartoe een motie ingediend tijdens de begrotingbehandeling in de Dordtse gemeenteraad. Dat bericht woensdag 11 november 2009 de publieke regionale omroep RTV Rijnmond. (Internetkrant voor Zuid-Holland-Zuid, 11-11-2009) lees verder>>

 

14739         Sliedrecht asbest vrij?

INGEZONDEN -  Wie door Sliedrecht loopt komt steeds meer raambiljetten tegen die oproepen nee te zeggen tegen asbeststort. Steeds meer inwoners zetten hun handtekening. Uit gesprekken met mensen ontstaat wel de indruk dat gedacht wordt dat het storten van asbest op de Derde Merwedehaven een nieuw feit is. (Internetkrant voor Zuid-Holland Zuid, 11-11-2009) lees verder>>

 

14735         Plan DMH 'behoorlijk veranderd'

SLIEDRECHT- Volgens dominee J.F. Tanghé is het spel nu echt op de wagen. Onze actie heeft heel wat losgemaakt. We veroorzaken steeds hogere golven die ook overslaan op andere gemeenten. (Het Kompas Sliedrecht, 11-11-2009 lees verder>>

 

14734         Vragen over asbeststort Delta

MIDDELBURG - De Statenfractie van de PvdA is geschokt door de vergunningaanvraag van Delta om bij de afvalberging Merwedehaven in Dordrecht los asbest te storten.(Zeeuwseregio.nl, 11-11-2009) lees verder>>

 

14733         Debat over Derde Merwedehaven loopt op

DORDRECHT- Welke uitspraak doet de gemeente Dordrecht vandaag over de stortplaats Derde Merwedehaven. Dat is de vraag die politiek Dordrecht beheerst in de wandelgangen. (Dordrecht.net, 11-11-2009) 11-11-2009 lees verder>>

 

14726         VVD: stop opslag 3de Merwedehaven

De VVD-gemeenteraadsfractie wil laten onderzoeken of de opslag van industrieel afval op de 3de Merwedehaven in Dordrecht vervroegd kan worden gesloten. (RTV Dordrecht, 10-11-2009) lees verder>>

 

14725         Open stort van asbest in Dordt stuit op meer verzet

De gemeenteraad van Dordrecht moet de Provincie Zuid-Holland duidelijk maken, dat open stort van asbest bij de Derde Merwedehaven ontoelaatbaar is. (RTV Rijnmond, 11-11-2009) lees verder>>

 

14724         Dordtse raad boos over asbeststort

DORDRECHT- CDA wethouder Dion van Steensel wil geen uitspraak van de gemeenteraad over mogelijke sluiting van een deel van de sportplaats van de  Derde Merwedehaven.(AD/Drechtsteden, 11-11-2009) lees verder>>

 

14723         Debat over Derde Merwedehaven loopt op

DORDRECHT- CDA wethouder Dion van Steensel wil geen uitspraak van de gemeenteraad over mogelijke sluiting van een deel van de sportplaats van de  Derde Merwedehaven. (Dordrecht.net, 10-11-2009) lees verder>>

 

14713         Algemene Beschouwing begroting 2010

Voorzitter, we maken ons zorgen over de derde Merwedehavenen wat daar allemaal is en wordt gestort. Steeds wordt de positieve stoffenlijst eenzijdig door de Provincie opgerekt. Nu is het voornemen om asbest te storten. Dat kan toch niet zomaar? Wat voor nut heeft zo’n lijst als die oneindig is. We moeten daar paal en perk aan stellen in het belang van de veiligheid en gezondheid van de medewerkers, onze burgers en die van Sliedrecht. We kunnen niet lijdzaam blijven toezien, laat staan hier verantwoordelijkheid voor dragen. (VVD Dordrecht, 10-11-2009) lees verder>>

 

14701         Handtekeningen overhandigd op video

SLIEDRECHT- MerweRTV ontving beeldmateriaal van de overhandiging van 2300 handtekeningen tegen de overslag van asbest in de 3de Merwedehaven. Dit materiaal kunt u zien tijdens de reguliere uitzending van MerweTV en op ons Youtube-kanaal.(MerweRTV, 9-11-2009) lees verder>>

 

14696         2200 handtekeningen tegen asbest

In Sliedrecht zijn 2200 handtekeningen opgehaald tegen de stort van asbest in de Dordtse Derde Merwedehaven.

(RTV Dordrecht, 6-11-2009) lees verder>>

 

14692         Handtekeningen overhandigd "Kleur Sliedrecht groen!"

SLIEDRECHT- Vrijdagochtend werden er 2300 handtekeningen overhandigd aan de gedeputeerde voor milieuzaken van de provincie Zuid-Holland dhr. E. van Heiningen.(Merwe RTV, 7-11-2009) lees verder>>

 

14691         Sliedrecht, dorp in opstand

SLIEDRECHT - In een week tijd hebben Sliedrechters 2268 bezwaarschriften opgehaald tegen het in de openlucht overslaan en storten van asbest op de Derde Merwedehaven in Dordrecht. En dat is nog maar het begin, zegt initiatiefnemer dominee Joan Tanghé. (AD/Drechtsteden, 7-11-2009) lees verder>>

 

14690         Veel bezwaren tegen asbeststort

SLIEDRECHT - Inwoners van Sliedrecht hebben milieugedeputeerde Erik van Heijningen van de provincie Zuid-Holland gisterochtend een pakket met 2268 bezwaarschriften overhandigd tegen de mogelijke stort en overslag van asbest in de openlucht, op stortplaats Derde Merwedehaven in Dordrecht. (AD/Drechtsteden, 7-11-2009) lees verder>>

 

14686         2300 handtekeningen tegen asbestopslag naast woonwijk

Verontruste inwoners vanSliedrecht hebben handtekeningen aangeboden aan de Zuid-Hollandse milieugedeputeerde Erik van Heijningen. Ze protesteren tegen het plan van het bedrijf Delta, om op de stortplaats Derde Merwedehaven in Dordrecht, asbest in open lucht op te slaan, zonder het toe te dekken. (RTV Rijnmond, 6-11-2009) lees verder>>

  bekijk video

 

14685         Gevaarlijk afval

SLIEDRECHT - Ook onze fractie heeft met verbazingkennis genomen van de plannen voor de stort van gevaarlijk afval op de Derde Merwedehaven,” aldus fractielid Jan Buchner. “Het verbaast ons niet dat enkele inwoners van Sliedrecht spontaan tot actie zijn overgegaan. Dit kwaad moet geweerd worden”. Op de website van Het Kompas kwam een discussie op gang waarin grote zorg wordt uitgesproken over de gang van zaken bij de stortplaats en inmiddels hangen achter veel ramen flyers met de tekst: Ik zeg nee tegen asbest stort. (SGP-ChristenUnie Sliedrecht, 6-11-2009) lees verder>>

 

14682         Waarom plastic wel gescheiden inzamelen?

SLIEDRECHT - Sliedrecht komt opnieuw in opstand tegen de vuilstort Derde Merwedehaven. De geluiden in het baggerdorp worden met de dag sterker. Veel inwoners snappen niet dat de gemeente Sliedrecht zich niet feller verzet. De gang van zaken rond het lossen van asbest en de asbeststort zijn de laatste cruciale punten, die gevoelig liggen in het dorp. (Internetkrant voor Zuid-Holland-Zuid, 6-11-2009) lees verder>>

 

14681         Verzet groeit tegen asbeststort

SLIEDRECHT- Het verzet tegen de stort van asbest op stortplaats Derde Merwedehaven in Dordrecht groeit snel in de regio.(AD/Drechtsteden, 6-11-2009) lees verder>>

 

14669         Kamervragen over asbeststort

DORDRECHT - De Tweede Kamerfractie van de SP heeft minister Cramer van VROM vragen gesteld over de stort van asbest op stortplaats Derde Merwedehaven in Dordrecht.(AD/Drechtsteden, 5-11-2009) lees verder>>

 

14668         Sliedrechtse opstand doorslaand succes

SLIEDRECHT- ‘Sliedrechters komen in opstand’, kopte Het Kompas vorige week op de voorpagina. De opstand tegen de voorgenomen asbeststort- en overslag in de Derde Merwedehaven neemt steeds grotere vormen aan. Stond de teller vorige week na een halve week actie voeren op 500 handtekeningen, na anderhalve week hebben de intitiatiefnemers ruim 1650 handtekeningen in bezit.(Het Kompas Sliedrecht, 4-11-2009) lees verder>>

 

14665         Vragen van het lid Poppe aan de minister van VROM (Ingezonden 3 november 2009)

Vragen naar de eventuele aanvullende voorwaarden die de provincie Zuid-Holland heeft gesteld toen ze in april 2009 aan de Derde Merwedehaven een vergunning gaf om vier stortfronten in gebruik te nemen, waaronder twee voor asbest. In 2007 heeft de provinciale handhaver al geconstateerd dat genoemd aantal stortfronten, zonder toestemming al in gebruik was. Indiener is bezorgd over het risico van asbestemissies voor werknemers van de haven en inwoners van Sliedrecht. (Ikregeer.nl, 4-11-2009) lees verder>>

 

14659         Asbeststort

INGEZONDEN - We hebben een grijze container, we hebben een groene container en we hebben een blauwe container; dit allemaal tot verbetering van ons milieu. Als klap op de vuurpijl hebben we een paar weken geleden allemaal een plastic zak gekregen om daar plastic afval in te doen.bv Kortom, we doen met z'n allen onze stinkende best om het milieu te verbeteren. (Het Kompas Sliedrecht, 3-11-2009) lees verder>>

 

14656         "Kleur Sliedrecht groen!", actie tegen asbeststort 

SLIEDRECHT- De actie tegen het mogelijk overslaan van asbest in de 3de Merwedehaven, opgezet door dhr Meijers en Tanghé, heeft nu (maandagmiddag) al meer dan 1000 handtekeningen opgeleverd. (Merwe RTV, 2-11-2009) lees verder>>

 

14650         Afval

COLUMN - U en ik hebben nogal wat afval. Zeg maar rustig een berg afval. We doen dat veelal netjes in de afvalbak, en denken dan: “zo dat zijn we mooi kwijt”. Totdat er een afvalverwerkingsbedrijf zich in je achtertuin vestigt. Als er dan ook nog afval van bedrijven met wat dubieuze herkomst gestort wordt, is het probleem compleet. Sliedrecht heeft dat geluk. (Het Kompas Sliedrecht, 31-10-2009) lees verder>>         

 

14642         Verzet tegen asbeststort

SLIEDRECHT - Inwoners van Sliedrecht komen massaal in opstand tegen het plan om de Derde Merwedehaven in Dordrecht toestemming te geven in de openlucht asbesthoudend puin te storten.(AD/Drechtsteden, 31-10-2009) lees verder>> 

 

14641         Stem op de nieuwe poll

De asbeststortingen bij de Derde Merwedehaven houden de gemoederen in Sliedrecht erg bezig. Velen hebben hun handtekening al gezet op initiatief van J. Meijers en dominee J.F. Tanghé, die verontrust zijn over het in de open lucht overslaan van asbesthoudend afval.(Het Kompas Sliedrecht, 31-10-2009) lees verder>>

 

14627         Gemeenteraad is duidelijk: .....

Interessant was nog wel de opmerking van burgemeester MartinBoevée, die vraagtekens zei te zetten achter de problematiek rond de Derde Merwedehaven. ,,Er gaat geen dag voorbij dat we hier niet over in gesprek zijn." Timo Pauw van PRO Sliedrecht vindt dat de gemeenteraad de provincie een krachtig signaal moet geven. ,,We moeten laten zien dat we hier schoon genoeg van hebben. De provincie zegt over ons welzijn te waken, maar laat wel toe dat voor een paar roteuro's asbesthoudend afval wordt gestort." (Het Kompas Sliedrecht, 29-10-2009) lees verder>>

 

14683          Gezondheid omwoners Derde Merwedehaven in het geding

Gedeputeerde Statenoverweegt verruiming van de regels voor het storten van asbest in de Derde Merwedehaven te Dordrecht. De PvdA vindt dat een te groot risico voor de gezondheid van de omwonenden van de haven. Het Statenlid Jan Evert Keman heeft daarom vragen gesteld aan GS. (PvdA Zuid-Holland, 28-10-2009) lees verder>>

 

14617         Sliedrechters komen in opstand

SLIEDRECHT - De 80-jarige J. Meijers, ereburger van de gemeente Sliedrecht en wonend in de Piet Rijsdijkstraat, lijkt samen met dominee J.F. Tanghé, die naast hem woont, een opstand te ontketenen tegen de Derde Merwedehaven. Ze zijn verontrust over het in de open lucht overslaan van asbesthoudend afval en hebben sinds vorige week donderdag vijfhonderd handtekeningen verzameld. Terwijl we slechts in een beperkte omgeving actief zijn geweest”, aldus de oud-politicus, die bij alle Sliedrechtse huishoudens langs wil gaan en derhalve nog veel meer handtekeningen verwacht. Ze worden verstuurd naar Gedeputeerde Staten. (Het Kompas Sliedrecht, 28-10-2009) lees verder>>

 

14613         Handtekeningactie tegen toestemming overslag asbest 

SLIEDRECHT - De actie, opgezet door dhr Meijers en Tanghé, woonachtig in de Oude Uitbreiding heeft tot nu (woensdagmiddag) al 500 handtekeningen opgeleverd. (Merwe RTV, 28-10-2009) lees verder>>

 

14612         Bewoners in actie tegen onrust 

SLIEDRECHT - De afgelopen dagen is er onrust ontstaan over wat er speelt aan de overkant van de Merwede  in de 3de Merwedehaven. Dhr Meijers en Tanghé, woonachtig nabij de Volkersingel, hebben daartoe bewoners van de Oude Uitbreiding daarom een modelbrief toegestuurd, teneinde hun bezwaar te uiten.( Merwe RTV, 26-10-2009) lees verder>>

 

14597         Bewoners verbolgen over asbeststort

SLIEDRECHT /DORDRECHT  - Bewoners van de Adriaan Volkersingel in Sliedrecht tekenen massaal bezwaar aan tegen de plannen asbest los te storten op de Derde Merwedehaven in Dordrecht.(AD/Drechtsteden, 27-10-2009) lees verder>>

 

14594         Meer stortplannen Derde Merwedehaven    

DORDRECHT - De gezondheid van de bewoners van onder meer Sliedrecht komt zwaar onder druk te staan als de afvalstort Derde Merwedehaven nog meer nieuwe stortvergunningen krijgt. En geld speelt in het verhaal een belangrijke factor. De Stichting Derde Merwedehaven maakt zich grote zorgen. (Internetkrant Zuid-Holland-Zuid, 26-10-2009) lees verder>>

 

14590        GGD waarschuwt voor asbeststort in openlucht

DORDRECHT -  De GGD Zuid-Holland Zuid waarschuwt voor het verruimen van de asbestregels op stortplaats de Derde Merwedehaven in Dordrecht. De aanvraag om asbest in de openlucht aan te voeren, over te slaan en te storten komt volgens de gezondheidsdienst op een moment dat de regering van plan is de normen voor asbestvezels in de lucht juist aan te scherpen. (AD/Drechtsteden, 26-10-2009) lees verder>>

 

14589        Bewoners Sliedrecht protesteren tegen asbestopslag

Bewoners van de AdriaanVolkersingel in Sliedrecht dreigen de Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland te overladen met bezwaarschriften. De bewoners zijn boos omdat er mogelijk met asbest vervuilde grond wordt opgeslagen naast hun huis.(RTV Rijnmond, 25-10-2009) lees verder>>

bekijk video

 

14588        Asbestvezels     

INGEZONDEN- Naar aanleiding het artikel "Asbestvezels makkelijk naar de overkant" in het Kompas van 22 oktober over de asbestvezels van de Derde Merwedehaven wilden wij als Stichting Werkgroep Derde Merwedehaven een scherpe reactie geven op de handelswijze van de Provincie.(Internetkrant voor Zuid-Holland-Zuid, 25-10-2009) lees verder>> 

 

14587        Bewoners zijn het zat!

INGEZONDEN - Het is duidelijk. Een groot aantal bewoners van Sliedrecht is de afvalstort Derde Merwedehaven behoorlijk zat. Na de laatste berichten over het onjuist uitladen van asbest uit schepen (zie Het Kompas, 22-10, red.) met alle gevaren voor inwoners pal aan de overzijde van de rivier de Merwede moet met name de gemeente Sliedrecht eens flink op de strepen gaan staan bij de provincie. Zaterdag is op burgerinitiatief opnieuw een handtekeningenactie gestart.(Het Kompas Sliedrecht, 25-10-2009) lees verder>>

 

14586        Asbestvezels makkelijk naar de overkant 

INGEZONDEN -  Naar aanleiding van boven genoemd artikel in de Dordtenaar van 22 oktober j.l. over de asbestvezels van de Derde Merwedehaven wil de Stichting Werkgroep Derde Merwedehaven een scherpe reactie geven op de handelswijze van de Provincie.(Merwe RTV, 25-10-2009) lees verder>>

 

14585       Asbestvezels

INGEZONDEN - Naar aanleiding het artikel “Asbestvezels makkelijk naar de overkant" in het Kompas van 22 oktober over de asbestvezels van de Derde Merwedehaven wilden wij als Stichting Werkgroep Derde Merwedehaven een scherpe reactie geven op de handelswijze van de Provincie. (Het Kompas Sliedrecht, 24-10-2009) lees verder>>

 

14584       Bewoners zijn troep Derde Merwedehaven zat

SLIEDRECHT- Bewoners aan de Adriaan Volkersingel en de daarachter liggende wijk Oude Uitbreiding Oost hebben het helemaal gehad met de afvalberging Derde Merwedehaven pal aan de overzijde van de woonwijk. Zaterdag 24 oktober 2009 zijn in de wijk handtekeningen opgehaald.(Internetkrant voor Zuid-Holland-Zuid, 24-10-2009) lees verder>>

 

14582       Vraag AAN GEDEPUTEERDE STATEN  Nummer 2320 Onderwerp Asbest in Derde Merwedehaven Ter voldoening aan artikel 54 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen van Provinciale Staten, deel ik u mee, dat het lid van Provinciale Staten J.E. Keman (PvdA) d.d. 22 oktober 2009, bij mij de volgende vragen heeft ingediend:(Provincie Zuid-Holland, 22-10-2009) lees verder>>

 

14574       PvdA bezorgd over inademen van asbest

DORDRECHT -  De Zuid-Hollandse PvdA is bezorgd over de gezondheid van mensen die in de buurt van de Derde Merwedehaven wonen. De provincie overweegt die Dordtse stortplaats toestemming te geven asbesthoudend materiaal in de openlucht te storten of over te slaan.(AD/Drechtsteden, 23-10-2009) lees verder>>

 

14563       Asbestvezels gemakkelijk naar overkant

SLIEDRECHT - ,,De provincie houdt de teugels niet strak genoeg." Deze uitspraak komt ditmaal niet uit de mond van een lid van Stichting Werkgroep Derde Merwedehaven. Johan Vollenbroek zegt het. Hij is werkzaam voor een landelijk en zelfs Europees opererend milieuadviesbureau waar de gemeente Sliedrecht een beroep op doet om te kunnen beoordelen of de werkzaamheden aan de overkant wel legitiem zijn. Het per schip aanvoeren en via een grijper overladen van asbesthoudend afval kan volgens de milieuexpert niet door de beugel. (Het Kompas Sliedrecht, 22-10-2009) lees verder>>

 

14503       Provincie: nog geen goedkeuring voor ruimere asbestregels stortplaats

DORDRECHT - De provincie treedt vandaag in overleg met het ministerie van VROM en de Arbeidsinspectie. Zuid-Holland wil bekijken of de regels voor het storten van asbest op de Derde Merwedehaven kunnen worden verruimd.(AD/Drechsteden, 14-10-2009) lees verder>>

 

14495       Asbest inademen rond stort

DORDRECHT/SLIEDRECHT  -  De provincie Zuid-Holland wil stortplaats Derde Merwedehaven in Dordrecht toestemming geven om in de openlucht met asbest vervuilde grond of puin te storten en over te slaan uit schepen. Tot nu toe mocht dit soort asbest alleen verpakt in grote zakken aangeleverd en gestort worden om te voorkomen dat er kankerverwekkende asbestvezels wegwaaien.(AD/Drechtsteden, 13-10-2009) lees verder >>

 

14465       Kennisgeving gewijzigde ontwerpbeschikking Wet milieubeheer

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland hebben het voornemen de op 2 april 2002, kenmerk DGWM 2002/774 aan de Derde Merwedehaven B.V. verleende vergunning ingevolge de Wet milieubeheer ambtshalve aan te passen in verband met de implementatie Beschikking aanvaarding afvalstoffen op stortplaatsen (Annex II). (Provincie Zuid-Holland, 7-10-2009) lees verder>>

 

14149      Opnieuw alarm om gifgrond

DORDRECHT/SLIEDRECHT - De provincie Zuid-Holland wil toch dat er gifgrond en ander gevaarlijk afval kan worden gestort op stortplaats Derde Merwedehaven in Sliedrecht. De provincie wil dat doen zonder Dordrecht en Sliedrecht erbij te hoeven betrekken. (AD/Drechtsteden, 3-9-200) lees verder>>

 

14071      Meer kaderuimte nodig

DORDRECHT - De regio Drechtsteden wil de Derde Merwedehaven in Dordrecht na de sluiting van de stortplaats het liefst behouden als nat bedrijventerrein. Als afvalverwerker Delta zijn activiteiten staakt, zouden de lege kades aan de haven geschikt kunnen worden gemaakt voor andere bedrijven.(AD/Drechtsteden, 22-8-2009) lees verder>>

 

14009      We moeten alert zijn tot en met

SLIEDRECHT - Stichting Werkgroep Derde Merwedehaven voert al ruim tien jaar een verhitte strijd tegen de afvalverwerkende bedrijven aan de overkant van de rivier. Nadat in 2002 uit onderzoek van de GGD was gebleken dat de gezondheidssituatie in Sliedrecht slechter is dan in het Rijnmondgebied werden concrete maatregelen genomen. ( Het Kompas Sliedrecht, 12-8-2009) lees verder>>

 

13875     Kennisgeving ontwerpbeschikking Wet milieubeheer

GedeputeerdeStaten van Zuid-Holland hebben het voornemen de op 2 april 2002, kenmerk DGWM 2002/774 aan de Derde Merwedehaven B.V. verleende vergunning ingevolge de Wet milieubeheer ambtshalve aan te passen in verband met de implementatie Beschikking aanvaarding afvalstoffen op stortplaatsen (Annex II). De inrichting is gelegen aan de Baanhoekweg 92A, 3313 LP te Dordrecht. (Provincie Zuid-Holland, 22-7-2009) lees verder>>

 

13815     Luchtfoto's tonen overtredingen stortplaats'

DORDRECHT/SLIEDRECHT - Omdat ze geen vertrouwen heeft in de handhaving door de provincie Zuid-Holland, heeft de werkgroep Derde Merwedehaven in Sliedrecht luchtfoto's laten maken van de gelijknamige stortplaats in Dordrecht. Wat bleek: op de foto's zijn volgens de werkgroep sowieso zeven overtredingen van de milieuvergunning te zien. Daarom is de provincie verzocht hiertegen op te treden. (AD/Drechtsteden, 17-7-2009) lees verder>>

 

13561     Open ruimte is hard nodig

SLIEDRECHT - De provinciale statenleden van ChristenUnie en SGP voeren vrijdag 12 juni langs de oevers van de Noord en de Merwede. Vanaf de waterbus lieten zij zich uitgebreid informeren door gemeenteraadsleden en wethouders uit de Drechtstedengemeenten. Zo konden zij met eigen ogen zien welke problemen er in de Drechtsteden zijn op het gebied van ruimte en milieu. Na afloop van het werkbezoek gingen de statenleden dan ook met veel nieuwe indrukken terug naar Den Haag.(Het Kompas Sliedrecht, 16-6-2009) lees verder>>

 

13529      Schaakspel rond de DMH

INGEZONDEN - Gaarne willen wij reageren op hetgeen de woordvoerder van de Provincie ons en u tracht wijs te maken in zijn reactie op de uitspraak van de Raad van State van 20 mei 2009. Voor die personen onder u, die de uitspraak graag willen lezen, verwijzen wij u naar de website van de Raad van State, www.raadvanstate.nl. Verder naar het nummer van de uitspraak 200803300/1/M1. Dan kunt u zelf oordelen wat de bestuursrechter heeft geoordeeld. (Het Kompas Sliedrecht, 10-6-2009) lees verder>>

 

13484      Weer een zet in schaakspel rond DMH

SLIEDRECHT - Stichting Werkgroep Derde Merwedehaven (DMH) heeft succes geboekt bij de Raad van State. ,,Wat heet, een groot succes", zegt voorzitter Leo van Andel opgetogen. ,,Ons beroep is gegrond verklaard. De provincie moet binnen twaalf weken de vergunning aanpassen waarbij de Derde Merwedehaven B.V. in datzelfde tijdsbestek maatregelen moet nemen om aan de aangescherpte eisen te voldoen. (Het Kompas Sliedrecht, 4-6-2009) lees verder>>

 

13401     Stortplaats en provincie ontduiken regels

DORDRECHT/SLIEDRECHT  - De werkgroep Derde Merwedehaven uit Sliedrecht heeft opnieuw een rechtszaak bij de Raad van State gewonnen tegen de provincie over het toepassen van de beste bestaande technieken bij grote milieuvervuilende bedrijven. (AD/Drechtsteden, 26-5-2009) lees verder>>

 

13375     Scherpere eisen voor Dordtse Derde Merwedehaven

Afvalwerker Derde Merwedehaven in Dordrecht moet de uitstoot van stof en stank terugdringen. Dat blijkt uit een uitspraak van de Raad van State na jarenlange actie van omwonenden tegen overlast van de stortplaats.(RTV Rijnmond, 20-5-2009) lees verder>>

 

13366     Uitspraak Raad van State zaaknummer: 200803300/1/M1

Bij besluit van 10 april 2008 heeft het college van gedeputeerde staten van Zuid-Holland (hierna: het college) het verzoek van de stichting Stichting Werkgroep Derde merwedehaven (hierna: de stichting) om met toepassing van artikel 8.23 van de Wet milieubeheer de voorschriften te wijzigen van de bij besluit van 2 april 2002 verleende milieuvergunning voor de inrichting van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Derde merwedehaven B.V. (hierna: vergunninghoudster) op het perceel Baanhoekweg 92a te Dordrecht, afgewezen.(Raad van State, 20-5-2009) lees verder>>

 

13105     Derde Merwedehaven en DuPont niet in orde     

INGEZONDEN - Naar aanleiding van de publicatie van het rapport over de emissies van kwalijke stoffen van de SP van 15 april 2009 willen wij als Stichting werkgroep Derde Merwedehaven Sliedrecht toch even reageren.(Internetkrant voor Zuid-Holland-Zuid, 16-4-2009)lees verder>>

 

13093     Uitstoot Derde Merwedehaven en DuPont niet in orde     

DEN HAAG / REGIO - Een onnodige hoge uitstoot van de grootste vervuilende bedrijven in Zuid-Holland, milieuvergunningen die nog steeds niet op orde zijn en een veel te trage provincie. Dat zijn de belangrijkste conclusies van het SP-rapport ‘Industrie kan vijf keer schoner’ dat woensdag 15 april 2009 is verschenen. (Internetkrant voor Zuid-Holland-Zuid, 15-4-2009) lees verder>>

 

13090     Grote industrie in Zuid-Holland kan 80 % schoner

Een onnodige hoge uitstoot van de grootste vervuilende bedrijven in Zuid-Holland, milieuvergunningen die nog steeds niet op orde zijn en een veel te trage provincie. Dat zijn de belangrijkste conclusies van het SP-rapport ‘Industrie kan vijf keer schoner’ dat vandaag verschijnt. Dertien jaar na het van kracht worden van de Europese IPPC-richtlijn die de uitstoot van schadelijke stoffen naar de lucht moet beperken verontreinigen een aantal grote bedrijven in de Zuid-Holland de lucht meer dan nodig is. De milieuvergunningen van zeker zes grote bedrijven, waaronder de vier grote raffinaderijen van Shell, Esso, BP en Kuwait Petroleum zijn nog steeds niet aangepast aan de richtlijn. (SP Rotterdam, 15-4-2009) lees verder>>

 

12960     Te coulant met vergunning

SLIEDRECHT - Raad van State heeft de beroepen van Stichting Werkgroep Derde Merwedehaven gegrond verklaard. Volgens Johan Vollenbroek, die de gemeente Sliedrecht adviseert over milieuzaken, heeft de provincie zich gebrand en moet het nu op de blaren zitten. ,,Het provinciaal vergunningenbeleid voor grote bedrijven is op drijfzand gebaseerd. De provincie is te coulant en houdt zich niet aan Europese regels. (Het Kompas Sliedrecht, 26-3-2009) lees verder>>

 

12931     Omwonenden: aanscherping milieueisen stortplaats Dordt

DEN HAAG – Stichting Werkgroep Derde Merwedehaven heeft donderdag bij de Raad van State een forse aanscherping geëist van de milieueisen voor de afvalstortplaats in Dordrecht.(Reformatorisch Dagblad, 20-3-2009) lees verder>>

 

12896     Dwangsom voor stort

DORDRECHT - De provincie Zuid-Holland heeft stortplaats de Derde Merwedehaven in Dordrecht een dwangsom opgelegd, omdat het te veel stortgas affakkelt. (AD/Drechtsteden, 18-3-2009) lees verder>>

 

12855     Mediagevoelige zittingen Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State

DEN HAAG- Zitting op 19-3-2009 te 10.00 uur over de weigering door het college van gedeputeerde staten van Zuid-Holland om de milieuvergunning van afvalverwerker Derde Merwedehaven B.V. aan te passen. (Raad van State, 13-3-2009) lees verder>>

 

12846     Eerst om de tafel met provincie

SLIEDRECHT - Stichting Werkgroep Derde Merwedehaven wil in principe best zijn handtekening zetten onder het convenant dat de gemeenten Sliedrecht en Dordrecht binnenkort ondertekenen. (Het Kompas Sliedrecht, 12-3-2009) lees verder>><